Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: maj 2018

EEA HCP Privacy Notice

OBVESTILO O ZASEBNOSTI ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IZ EGP

  

UVOD

To obvestilo o zasebnosti za zdravstvene delavce iz EGP (»Obvestilo o zasebnosti za zdravstvene delavce« ali »Obvestilo o zasebnosti« opisuje osebne podatke, ki jih družbe Pfizer v Evropskem gospodarskem prostoru (EGP), ki so naštete v razdelku »Stik z nami«, spodaj, (v nadaljevanju »Pfizer«, »nas« ali »mi« zbiramo o zdravstvenem delavcu (»zdravstveni delavec«), ko smo v stiku z vami, kako uporabljamo te podatke, kako varujemo te podatke in kakšne so vaše izbire v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Spodbujamo vas, da pregledate to Obvestilo o zasebnosti za zdravstvene delavce in kliknete na povezave, ki so na voljo, ali izberete »Preberi več«, če želite dodatne podrobnosti o določeni temi.

Če komunicirate z nami prek spleta, si oglejte tudi Obvestilo o zasebnosti, ki je objavljeno na spletnem mestu ali v aplikaciji, ki jo uporabljate. 
 

OSEBNI PODATKI

»Osebni podatki« so informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Osebne podatke bomo zbirali, ko se bomo srečali in ko boste sodelovali v naših programih, aktivnostih, panožnih dogodkih, sejmih ali v zvezi z vašimi poizvedbami in sporočili za nas. Prav tako zbiramo osebne podatke od podjetij, ki obdelujejo podatke in zagotavljajo informacijske storitve v sektorju zdravstva, iz javno dostopnih virov za strokovne informacije in od skupnih partnerjev za trženje.

Preberite več

Osebni podatki, ki jih lahko zbiramo, so med drugim:

 • Ime
 • Kontaktni podatki (poštni naslov, telefonske številke, e-poštni naslov, št. faksa)
 • Vaš izbrani jezik
 • Profesionalna fotografija
 • Vaši interesi (zdravstveno področje, za katerega nas zaprosite za informacije)
 • Poklicna biografija, vključno s podatki o vaši izobrazbi, licenci, specializaciji, poklicnih združenjih (npr. članstvo v zdravniških združenjih ali mrežah zdravstvenih delavcev), objavah, poverilnicah in drugih poklicnih dosežkih
 • Podatki, ki se nanašajo na vašo uporabo naših izdelkov, naših medsebojnih stikih, prednostnem načinu komuniciranja z nami in storitvah za osebe, za katere skrbite
 • Finančni in bančni podatki, ki nam jih zagotovite, da vam plačamo za storitve in povrnemo honorarje, potne stroške, stroške bivanja in gotovinske izdatke
 • Identifikacijska številka (EMŠO), številka potnega lista, davčna številka
 • Prednostni način potovanja

Ko vas zaprosimo za osebne podatke, lahko to odklonite. Vendar, če se odločite, da nam ne posredujete podatkov, ki jih potrebujemo za zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali, ali izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti, vam teh storitev morda ne bomo mogli zagotoviti oz. izpolniti teh pogodbenih obveznosti.

Če posredujete osebne podatke o drugi osebi, vključno s podatki o neželenih učinkih ali nam dovolite, da jih zbiramo, nam s tem sporočate in jamčite, da ste upravičeni uporabljati in posredovati te podatke, na način kot je opisano v tem Obvestilu o zasebnosti za zdravstvene delavce.
 

KAKO UPORABLJAMO OSEBNE PODATKE

Osebne podatke uporabljamo:

 • Da se povežemo z vami, v zvezi s pogodbenim razmerjem ali kadar imamo zakoniti interes.

Preberite več

Komuniciranje in sodelovanje z vami vključuje:

 • Odgovor na vašo poizvedbo ali zahtevo.
 • Uveljavitev pogodbenih pogojev, ki urejajo odnos z vami (npr. zdravstveni dogodki, objave, svetovalni sestanki itd.) in, kjer velja, dogovorjeno plačilo vam za storitve ali povračilo stroškov, načrtovanje klicev, sestankov, potovanj in drugi stiki z vami, pošiljanje administrativnih informacij ter dokumentiranje naših medsebojnih stikov.
 • Ustvarjanje in vzdrževanje podatkovne baze družbe Pfizer o izvajalcih zdravstvenih storitev, prepoznavanje in po potrebi sodelovanje z vami (na digitalni ali drug način) kot znanstveni strokovnjak ali ključni mnenjski vodja na različnih področjih zdravstvene nege, na podlagi vaših profesionalnih izkušenj in mnenja ter vaši morebitni pretekli stiki z nami, na primer:
  • vabilo na kongrese/dogodke, strokovna srečanja zdravstvenih delavcev in izobraževanja
  • posvetovanje z vami kot strokovnjakom, posredovanje informacij o naših izdelkih prek naših strokovnih predstavnikov ali v zvezi z raziskavami o farmacevtskih izdelkih ali storitvah.

 • Vodenje našega poslovanja v skladu z našimi pravnimi obveznostmi, vodenje statistike in izpolnjevanje naših zakonitih interesov pri našem poslovanju.

Preberite več

Vodenje našega poslovanja vključuje:

 • Upoštevanje naših obveznosti regulatornega spremljanja in poročanja, vključno s tistimi, ki se nanašajo na neželene učinke, pritožbe v zvezi z izdelki in varnostjo izdelkov;
 • Preverjanje vaše primernosti za oceno določenih izdelkov, storitev in podatkov, ki se lahko posredujejo le zdravstvenim delavcem z licenco ali drugačno preverjanje ozadja, da se zagotovi, da nam ni onemogočeno sodelovanje z vami;
 • Izvedba usposabljanja in zagotavljanje nadzora kakovosti;
 • Zaznavanje, preprečevanje ali preiskovanje kršitev;
 • Upoštevanje obveznosti preprečevanja korupcije in transparentnosti;
 • Analiziranje ali napovedovanje prednostne izbire zdravstvenih delavcev, da se prepozna trende razvoja, izboljšav ali prilagoditev naših izdelkov, storitev in poslovnih aktivnosti;
 • Zavarovanje naših pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine in/ali pravic, zasebnosti, varnosti ali lastnine naših podružnic in povezanih družb, vas ali drugih.

 • Da vam zagotovimo tržna in promocijska sporočila o znanstvenih/zdravstvenih zadevah (digitalno ali drugače), ki so prilagojena vašemu strokovnemu področju in interesom, če imamo za to vaše soglasje ali zakoniti interes.
   

KAKO RAZKRIVAMO OSEBNE PODATKE

Osebne podatke razkrivamo tako:

 • Drugim družbam v okviru skupine Pfizer (za seznam družb obiščite) za namene, navedene v Obvestilu o zasebnosti za zdravstvene delavce iz EGP;
 • Našim zunanjim ponudnikom storitev, ki zagotavljajo storitve, kot so analize podatkov, informacijska tehnologija in zagotavljanje povezanih infrastruktur, storitve za stranke, revizija in druge storitve;
 • Podjetjem za obdelavo podatkov, ki zagotavljajo informacijske storitve v zdravstvenem sektorju, da se zagotovi, da so podatki posodobljeni in pravilni;
 • Drugim podjetjem, s katerimi sodelujemo v zvezi s skupnim razvojem, distribucijo in/ali trženjem določenih izdelkov ali storitev;
 • Da upoštevamo regulativne zahteve, sodne postopke, sodni poziv, zahtevo vladnega organa ali pravni postopek, katerega del smo;
 • Da sprožimo pravdni postopek ali kako drugače zavarujemo varnost, pravice ali lastnino naših strank, javnosti, družbe Pfizer in naših povezanih družb;
 • Da pripravimo, izpolnimo ali uveljavimo kakršno koli reorganizacijo, združitev, prodajo, skupno podjetje, dodelitev, prenos ali drugo razpolaganje s celotnim ali delom našega podjetja, premoženja ali zaloge (tudi v povezavi s stečajnim ali podobnim postopkom).
   

RAZKRITJA IN PRENOS VREDNOSTI 

Družba Pfizer bo v državi vaše strokovne prakse javno razkrila prenose vrednosti, ki jo pridobite od katere koli družbe v skupini Pfizer, v skladu s Kodeksom ravnanja in transparentnosti EFPIA in/ali veljavno lokalno zakonodajo (kot je plačilo honorarjev, potnih stroškov, stroškov bivanja in gotovinskih izdatkov).

Preberite več

Razen če drugače zahteva zakon, bomo razrili vašo identiteto, mesto in državo, kjer izvajate prakso, in datum, naravo in vsoto, ki jo prejmete od družbe Pfizer. Vaša ID številka ali številka socialnega zavarovanja bosta objavljena le, če to zahteva lokalna zakonodaja. Ta razkritja bodo objavljena na naših spletnih mestih in/ali spletnih mestih EFPIA lokalnih farmacevtskih združenj. Če to zahteva zakon, bodo podatki razkriti tudi na ustreznih spletnih mestih vladnih organov. Podatki, ki so objavljeni, bodo na voljo 3 leta (razen če v vaši državi ne velja drugo obdobje).

Te podatke razkrijemo v skladu s soglasjem, zakonom ali zakonitimi interesi.

Objavo podatkov nareka več zakonitih interesov družbe, vključno z bolniki, zdravstvenimi sistemi, farmacevtsko industrijo in vami, kot zdravstvenim delavcem, da se:

 • Ohrani zaupanje javnosti v integriteto in neodvisnost zdravstvenih delavcev;
 • Pomaga zaščititi javno zdravje in spodbuja odgovornost zdravstvenih delavcev do bolnikov v zvezi z odločitvami o zdravljenju;
 • Izkaže zavezanost stalnemu izobraževanju zdravstvenih delavcev, kar pomaga zagotoviti boljšo oskrbo za bolnike.
 

POSAMEZNIKOVE PRAVICE

Če želite zaprositi za pregled, popravek, posodobitev, umik, omejitev, zavrnitev ali brisanje osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali, umakniti soglasje ali pa bi želeli zahtevati prejem elektronskega izvoda teh posebnih podatkov z namenom prenosa v drugo podjetje, lahko stopite v stik z nami, kot je navedeno v razdelku Stik z nami. Na vašo zahtevo bomo odgovorili v skladu z veljavno zakonodajo.
 

ČEZMEJNI PRENOSI

Da si pridobite izvod ukrepov obiščite spletišče na naslovu https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 

VLOŽITEV PRITOŽBE PRI REGULATORJU

Pritožbo lahko vložite pri Organu za varovanje podatkov, pristojnem za vašo državo, regijo ali kraj, v katerem je prišlo do domnevne kršitve. Kliknite tukaj za podatke za stik z ustreznimi organi.