Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

Norge

INTRODUKSJON

Denne Personvernerklæringen (“Personvernerklæring”) beskriver dataene vi samler inn om deg på nettstedet du linket til (“Nettstedet”); hvordan vi bruker og offentliggjør disse dataene; hvordan vi beskytter de og de valgene du kan gjøre med hensyn til dette.   Vi oppfordrer deg til å gjennomgå vår Personvernerklæring, og klikke på de tilgjengelige linkene, eller velge “Les mer” hvis du vil ha mer informasjon om et bestemt emne.

PERSONOPPLYSNINGER

“Personopplysninger” er data som identifiserer deg som person eller relaterer til et identifiserbart individ. Vi samler inn Personopplysninger på forskjellige måter på våre Nettsteder, blant annet gjennom registreringer, applikasjoner, spørreundersøkelser, i forbindelse med dine henvendelser,  og automatisk når du surfer på våre Nettsteder.

Vi kan be om grunnleggende Personopplysninger når du bruker et Nettsted; hvis du er helsepersonell, kan vi be om flere Personopplysninger. 

Lære mer

Personopplysninger vi kan be om inkluderer:

 • Navn
 • Kontaktinformasjon (postadresse, telefonnumre, e-postadresse)
 • Ditt foretrukne språk
 • Fotografier
 • Dine interesser (for eksempel helsemessige forhold og emner som du ber om informasjon om gjennom Nettstedet eller angir interesse for)

Hvis du er helsepersonell, kan vi også be om ytterligere data knyttet til vår faglige samhandling med deg:  

 • Yrkesbiografi / legitimasjon
 • Data relatert til dine lisenser, spesialiteter, faglige tilknytning, publikasjoner, legitimasjon og andre faglige prestasjoner
 • Data om uønskede hendelser
 • Data relatert til bruken av våre produkter, samspillet med oss ​​og tjenester for de du har omsorg for

Vi kan også samle Personopplysninger fra andre kilder, inkludert dataselskaper, allment tilgjengelige databaser, felles markedsføringspartnere, sosiale medieplattformer og andre tredjeparter. 

Lære mer

Hvis du velger å koble din sosiale mediekonto til Nettstedet for å aktivere sosial deling, vil enkelte Personopplysninger fra din sosiale mediekonto bli delt med oss, som kan omfatte Personopplysninger som er en del av profilen din eller profiler til vennene dine. 

Vi kan motta Personopplysninger fra andre tredjeparter for å bekrefte kontaktinformasjon eller økonomiske opplysninger eller bedre forstå dine interesser ved å knytte demografiske data til Personopplysningene du har oppgitt. 

Når du blir bedt om å levere Personopplysninger, kan du nekte det.   Men hvis du velger å ikke oppgi data som er nødvendige for at vi skal kunne tilby forespurte tjenester, kan vi kanskje ikke gi deg disse tjenestene.

Hvis du gir eller tillater oss å samle inn Personopplysninger knyttet til en annen person, medfører dette at du bekrefter at du har fullmakt til å dele disse dataene og tillate oss å bruke dataene som beskrevet i denne Personvernerklæringen.

SLIK BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker Personopplysninger til å: 

 • Tilveiebringe Nettsteds funksjonalitet og oppfylle dine forespørsler når vi har et kontraktsforhold eller en legitim interesse. 

Lære mer

Nettstedsfunksjonalitet og oppfyllelse av dine forespørsler inkluderer:

 • Å gi kundeservice til deg.
 • Å respondere på dine henvendelser og oppfylle dine forespørsler og fullføre transaksjonene dine.
 • Å sende administrativ informasjon til deg, for eksempel endringer i vilkårene og retningslinjene våre, samt markedsføringskommunikasjon som vi mener kan være av interesse for deg.
 • Å legge til rette for sosiale delingsfunksjoner.
 • Å gi deg tillatelse til å sende meldinger til andre personer, for eksempel en kollega, omsorgsperson, venn eller pasient.
 • Å tilveiebringe personlige tjenester når vi har ditt samtykke eller en legitim interesse for å gi deg informasjon av interesse for deg. 

Lære mer

Personlige tjenester inkluderer:

 • Bedre å forstå deg og tilpasse samspillet vårt med deg.
 • Å analyser eller forutsi våre brukeres preferanser for å kunne identifisere aggregerte trendrapporter om hvordan Pfizers digitale innhold blir brukt.
 • Å analysere eller forutsi dine preferanser for å forbedre samspillet vårt med deg, dvs. å levere innholdet, produktene og tilbudene til deg (via Nettstedet vårt, e-poster eller digitale verktøy) som vi tror vil være relevant for dine faglige interesser.
 • Engasjere oss med deg som helsepersonell når vi har et kontraktsforhold eller en legitim interesse av det. 

Lære mer

Å engasjere oss med deg som helsepersonell inkluderer:

 • For å verifisere at du er kvalifisert til å få tilgang til visse produkter, tjenester og data som vil kunne leveres kun til visse lisensierte helsefagfolk.
 • Å samhandle med deg, basert på din faglige kompetanse og meninger, digitalt eller på annen måte.
 • Å involvere deg i programmer/paneler til helsepersonell.
 • Å nå ut til deg for din faglige kompetanse, for eksempel i sammenheng med spørreundersøkelser knyttet til produkter eller tjenester fra en Pfizer-enhet eller forretningspartner.
 • Å samarbeide med deg om medisinske hendelser, publikasjoner eller rådgivende møter.
 • Å søke dine synspunkter på produkter og tjenester fremmet av oss, en tilknyttet partner eller forretningspartner for utvikling og forbedringsformål.
 • Å gi deg tillatelse til å delta i spesialprogram, aktiviteter, arrangementer eller kampanjer som en del av vårt avtaleforhold med deg eller der vi har en legitim interesse. 

Lære mer

I disse tilfellene kan vi bruke Personopplysningene dine på flere måter som en del av dette spesielle programmet, aktiviteter, arrangementer eller kampanjer.

 • Å utføre virksomheten vår for å overholde våre juridiske forpliktelser og for å overholde våre legitime interesser for å opprettholde vår virksomhet. 

Lære mer

Våre forretningsaktiviteter inkluderer:

 • Å gjennomføre dataanalyse og revisjoner.
 • Å identifisere brukstrender ved bruk av våre Nettsteder og analysere effektiviteten av kommunikasjonen vår.
 • Å oppdage, forhindre, undersøke svindel og inkludere (cyber) sikkerhetsovervåking og forebygging.
 • Å utvikle, øke, forbedre eller modifisere produktene og tjenestene våre.
 • Å sjekke din mulighet til å få tilgang til eller bruke bestemte produkter eller tjenester.
 • Bedre å forstå hvordan produktene og tjenestene våre påvirker deg og de du har omsorg for.
 • Å spore og svare på bekymringer, inkludert involvering i regulatorisk overvåking og rapporteringsforpliktelser knyttet til bivirkninger, produktklager og pasientsikkerhet.
 • Å drive og utvikle forretningsaktivitetene våre.

Vi kan aggregere Personopplysningene du og andre brukere av Nettstedet tilveiebringer.  Hvis vi gjør det, kan vi bruke og offentlige slike aggregerte data til alle formål.  Aggregerte data identifiserer ikke deg personlig eller andre personer.

SLIK BRUKER OG OFFENTLIGGJØR VI PERSONOPPLYSNINGENE

Vi offentliggjør Personopplysninger som følger:  

 • Til andre Pfizer-selskaper for de formålene som er beskrevet i denne Personvernerklæringen.
 • Til våre tredjepartsleverandører, for å levere tjenester som webhotell, dataanalyse, informasjonsteknologi og relatert infrastrukturforsyning, kundeservice, e-postlevering, revisjon og andre tjenester.
 • Til andre selskaper som vi samarbeider med om bestemte produkter eller tjenester. Disse kan omfatte våre samarbeidspartnere for produkter som vi i fellesskap utvikler og/eller markedsfører.
 • Til selskaper som helt eller delvis har vært inkludert i Pfizers tilknyttede selskaper og som bruker våre tjenester i en overgangsperiode etter utskillelsen.
 • Når du sender data eller materialer på diskusjonsforum, chat, profilsider, blogger og andre tjenester. 

Lære mer

Hvis du velger å dele data eller materiell via Nettstedet vårt, vær oppmerksom på følgende:

 • Alt du legger inn vil være tilgjengelig for andre brukere av Nettstedet og allmennheten.
 • Vær forsiktig når du bestemmer deg for å publisere data eller materiell via Nettstedet eller å koble til din sosiale mediekonto.
 • Når du bruker Nettstedet til å sende en melding eller offentliggjøre data eller materiell (inkludert bruk av sosiale delingsfunksjoner), vil meldingen, data eller materiell være tilgjengelige for andre (f.eks. andre Nettstedbrukere, dine venner som er tilknyttet din sosiale mediekonto, din sosiale mediekontoleverandør og/eller allmennheten).

Vi benytter og offentliggjør også Personopplysningene dine som vi mener er nødvendige eller hensiktsmessige:

 • For å overholde gjeldende lov og våre lovgivningsmessige overvåkings- og rapporteringsforpliktelser (som kan inkludere lover utenfor ditt hjemland), for å svare på forespørsler fra offentlige og statlige myndigheter, (som kan omfatte myndigheter utenfor ditt bostedsland), for å samarbeide om rettshåndhevelse eller av andre juridiske årsaker.
 • For å håndheve våre vilkår
 • For å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og/eller det samme til våre tilknyttede selskaper, deg eller andre.

I tillegg kan vi bruke, offentliggjøre eller overføre Personopplysninger til tredjeparter i forbindelse med omorganisering, fusjon, salg, joint venture, oppdrag, overføring eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosesser).

MARKEDSFØRINGSKONTROLL

Hvis du ikke lenger vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss, ta kontakt med oss som angitt i Kontakt oss-delen, eller på Nettsteder som oppdaterer innstillingene i profilen eller kontoen din.  Oppgi navn og adresser du ikke lenger ønsker å bli kontaktet på i forespørselen din.  Hvis du avmelder deg fra å motta markedsføringskommunikasjon fra oss, kan vi likevel sende deg viktige administrative meldinger, som du ikke kan avmelde deg fra.

INDIVIDUELLE RETTIGHETER

På enkelte nettsteder har du muligheten til å oppdatere profilen din via Nettstedet vårt.

Hvis du ønsker å gjennomgå, korrigere, oppdatere, fjerne, begrense eller slette Personopplysninger du har gitt oss via Nettstedet, eller hvis du ønsker å be om å motta en elektronisk kopi av slike Personopplysninger for å overføre det til et annet selskap, kan du ta kontakt med oss som angitt i Kontakt oss-delen. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.

I din forespørsel, må du fortelle oss hvilke Personopplysninger du vil ha endret, om du vil at de skal slettes i databasen vår, eller gi oss beskjed om hvilke begrensninger du vil sette for vår bruk av disse opplysningene. For din beskyttelse, må vi kanskje verifisere identiteten din før du implementerer forespørselen din. Vi vil forsøke å overholde forespørselen din så snart det er praktisk mulig. 

Vær oppmerksom på at vi kanskje må beholde visse Personopplysninger for opptaksformål og/eller for å fullføre eventuelle transaksjoner du startet før du ba om en endring eller sletting.

DATASIKKERHET

Vi søker å bruke rimelige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte Personopplysningene dine.  Dessverre kan ingen dataoverføring eller lagringssystem garanteres å være 100 % sikkert.

OPPBEVARINGSPERIODE

Vi beholder Personopplysningene så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålet/formålene de ble innhentet for og som beskrevet i denne Personvernerklæringen.  Kriteriene som brukes til å bestemme våre oppbevaringsperioder inkluderer:   (i) hvor lang tid vi har et løpende forhold til deg og tilveiebringer Nettstedet til deg; (ii) om vi er underlagt en lovlig forpliktelse; eller (iii) om oppbevaring er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel når det gjelder håndhevelse av Nettstedets brukervilkår, gjeldende vedtekter om begrensninger, rettssaker eller forskriftsmessige undersøkelser).

GRENSEOVERFØRSEL

Dataene vi samler inn via Nettstedet kan lagres og behandles i ethvert land der vi har fasiliteter eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, inkludert i USA og hvor våre tilknyttede selskaper opererer.

Noen land utenfor det europeisk-økonomiske området (EØS) (European Economic Area, EEA) anerkjennes av Europakommisjonen som å tilveiebringe et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her). For overføringer fra EØS til land som ikke anses å være tilstrekkelige av EU-kommisjonen, har vi fått på plass tilstrekkelige tiltak, for eksempel ved å sikre at mottakeren er bundet av EU-standardkontraktsklausuler for å beskytte Personopplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å ta kontakt med oss som angitt i Kontakt oss-delen nedenfor.

TREDJEPARTSTJENESTER

Denne Personvernerklæringen gjelder ikke, og vi er ikke ansvarlige for datainnsamling, bruk, offentliggjøring eller sikkerhetspraksis, eller annen praksis fra tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver en tjeneste som Nettstedet linker til. Inkluderingen av en link på Nettstedet betyr ikke at vi godkjenner den tilknyttede tjenesten.

BRUK AV MINDREÅRIGE 

Nettstedet er ikke rettet mot personer under seksten år (16), og vi samler ikke bevisst inn Personopplysninger fra slike personer.  Hvis du er under den relevante alderen for samtykke i din jurisdiksjon, trenger du tillatelse fra dine foreldre eller verge til å bruke Nettstedet.  Ta kontakt med dine foreldre eller verge før du bruker Nettstedet.

Hvis du gir oss Personopplysninger til personer under 16 år (16), betyr det at du bekrefter at du har myndighet til å gjøre det, og at du kan påvise slik myndighet til Pfizer ved forespørsel.

OPPDATERINGER

Vi oppdaterer denne Personvernerklæringen med jevne mellomrom.  Eventuelle endringer blir effektive når vi legger inn den reviderte Personvernerklæringen på Nettstedet.  Denne Personvernerklæringen ble sist oppdatert ifølge “Sist oppdatert”-datoen vist ovenfor.

KONTAKT OSS

Selskapet som er ansvarlig for innsamling, bruk og offentliggjøring av Personopplysningene dine under denne Personvernerklæringen er

Pfizer AS

Drammensveien 288, N-0283 Oslo, Norge

Dersom du har spørsmål om denne Personvernerklæringen, kan du ta kontakt med oss på +47 67526100 eller skrive til følgende adresse:

Postboks 3, 1324 Lysaker

Att: Pfizer

Hvis du vil be om å utøve individuelle rettigheter, kan du ta kontakt med oss på www.pfizer.com/individualrightsgdpr eller skrive til følgende adresse:

Postboks 3, 1324 Lysaker

Att: Pfizer

Du kan også ta kontakt med vårt Personvernombud ansvarlig for ditt land eller din region hvis det er aktuelt. For å finne deres kontaktinformasjon, gå til: DPO.Pfizer.com.

INNLEVERE EN KLAGE TIL MYNDIGHET

Du har rett til å innlevere en klage til den datatilsynsmyndighet som er kompetent for ditt land, din region eller sted for påstått overtredelse.  Klikk her for kontaktinformasjon til slike myndigheter.

INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler er en standard funksjon for nettsidene som gjør det mulig for oss å lagre små datamengder på din datamaskin om ditt besøk på vårt nettsted.  Informasjonskapsler hjelper oss til å få vite hvilke områder av nettstedet som er nyttig og hvilke områder som trenger å forbedres.

Du kan finne informasjon om de informasjonskapslene vi bruker og endre dine innstillinger for informasjonskapsler og lignende teknologier ved å klikke på Samtykkeverktøy for informasjonskapsler i nederste høyre hjørne i hver side på vårt nettsted. I tillegg kan du avvise eller godta informasjonskapslene fra nettstedet når som helst ved å aktivere innstillingene på din nettleser. Informasjon om hvilken prosedyre som skal følges for å aktivere eller deaktivere informasjonskapsler kan finnes på nettsiden til din nettleserleverandør via din hjelp-skjerm. Vennligst se http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html for informasjon om vanlig brukte nettlesere. Vær klar over at hvis informasjonskapsler blir deaktivert, kan din brukeropplevelse på nettstedet bli redusert, og ikke alle funksjoner på nettstedet vil kunne operere som tilsiktet.

Vi vil også kunne bruke teknologier som ligner på informasjonskapsler, så som: 

Pikselmerker. Pikselmerker (også kjent som skjulte sporingsbilder og tydelige GIF-er) brukes blant annet for å spore brukernes handlinger på nettstedet, måle hvor vellykket våre markedsføringskampanjer er, og samle statistikk om bruk av nettstedet og responsrater.

Adobe Flash. Flash Local Shared Objects (også kalt Flash-informasjonskapsler) (“Flash LSO”) og andre teknologier blir blant annet brukt til å innhente og lagre informasjon om din bruk av nettstedet. For dine valg med hensyn til Flash LSO, vennligst besøk denne siden. Merk deg at innstilling av Flash for å begrense aksept av Flash LSO vil kunne redusere eller hindre funksjonaliteten til noen Flash-applikasjoner.

Google Analytics. Google Analytics er en tjeneste som leveres av Google, Inc. (“Google”). Vi bruker Google Analytics for å innhente anonymisert statistikk med sikte på å forbedre nettstedet.

Få vite mer om Google Analytics og personvern. Du kan selektivt deaktivere Google Analytics ved å installere den avregistreringskomponenten som leveres av Google på din nettleser. For mer informasjon, vennligst se lenkene nedenfor:

Informasjon om nettleser eller utstyr. Visse opplysninger innhentes av de fleste nettlesere eller automatisk gjennom ditt utstyr, slik som adressen til din Media Access Control (MAC), datamaskintype (Windows eller Mac), skjermoppløsning, operativsystemets navn og versjon, utstyrsprodusent og modell, språk, nettlesertype og versjon, og navn og versjon på det nettstedet du bruker. Vi bruker disse dataene for å sikre at ting fungerer som den skal.

I den utstrekning noe som ikke er personopplysninger innhentes gjennom informasjonskapsler eller tilsvarende teknologier, gjelder de øvrige bestemmelsene i vår personvernerklæring.

TILBAKE TIL TOPPEN