Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

EEA HCP Privacy Notice

 PERSONVERNSERKLÆRING FOR HP I EØS

 

INTRODUKSJON

Denne EØS-personvernerklæringen for helsepersonell («HP personvernerklæring» eller «personvernerklæring») beskriver personopplysningene som EØS Pfizer-selskapene som navngitt i seksjonen «Kontakt oss» nedenfor (heretter «Pfizer», «oss» eller «vi») innhenter om deg som helsepersonell («HP») når vi samhandler med deg; hvordan vi bruker opplysningene, hvordan vi beskytter dem; og valgene du kan gjøre med hensyn til personopplysningene dine. Vi oppfordrer deg til å lese igjennom personvernerklæringen og klikke på de tilgjengelige lenkene, eller velge «Les mer» hvis du vil ha mer informasjon om et bestemt emne.  

Hvis du samhandler med oss på nett, vennligst se også personvernserklæringen som er lagt ut på nettsiden eller i applikasjonen du bruker.
 

PERSONOPPLYSNINGER

«Personopplysninger» er data som identifiserer deg som person eller som er relatert til et identifiserbart individ. Vi innhenter personopplysninger når vi har kontakt med deg, når du deltar i våre programmer, aktiviteter, bransjearrangementer, messer, eller i forbindelse med dine forespørsler og kommunikasjoner med oss. Vi innhenter også personopplysninger fra opplysningsvirksomheter som tilbyr informasjonstjenester i helsesektoren, offentlig tilgjengelige kilder som gir profesjonell informasjon, samt felles markedsføringspartnere.

Les mer

Personopplysninger vi kan innhente inkluderer:

 • navn
 • kontaktinformasjon (postadresse, telefonnummer, e-postadresse, faksnummer)
 • ditt foretrukne språk
 • profesjonelt anvendt bilde
 • dine interesser (for eksempel i helsemessige emner som du ber om informasjon om fra oss)
 • profesjonell biografi, inkludert opplysninger knyttet til utdanning, lisenser, spesialiteter, profesjonelle tilknytninger (f.eks. medlemskap i medisinske foreninger eller HP-nettverk), publikasjoner, legitimasjoner og andre profesjonelle prestasjoner
 • data relatert til bruken av våre produkter, din samhandling med oss, din foretrukne kommunikasjonsmetode med oss, og tjenester for dem du har ansvar for
 • finansielle og bankopplysninger som du gir oss for å betale deg for tjenester og gi refusjon av  avgifter knyttet til faglige forhold, reise, overnatting og utgiftsdekning
 • personnummer, passnummer, event. skatteidentifikasjonsnummer
 • foretrukne reisemåter

Når du blir bedt om å levere personopplysninger, kan du avvise det. Men hvis du velger å ikke oppgi opplysninger som er nødvendige for at vi skal kunne tilby forespurte tjenester eller utføre kontraktsforpliktelsene våre, kan vi kanskje ikke tilby deg disse tjenestene eller utføre kontraktsforpliktelsene.

Hvis du gir eller tillater oss å innhente personopplysninger knyttet til en annen person, inkludert opplysninger om bivirkninger, forutsetter det at du har fullmakt til å dele disse opplysningene og rett til å tillate oss å bruke opplysningene som beskrevet i denne personvernerklæringen for HP i EØS.
 

SLIK BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker personopplysninger til:

 • å samhandle med og engasjere oss i deg når vi har et kontraktsforhold eller en legitim interesse av det.

Les mer

Å samhandle med og engasjere oss inkluderer:

 • å svare på henvendelsene og forespørslene dine.
 • å håndheve kontraktbetingelsene som styrer vårt forhold til deg (f.eks. medisinske hendelser, publikasjoner, rådgivende møter osv.) og, hvis det er aktuelt, betale deg for definerte eller avtalte tjenester eller refundere utgiftene dine, planlegge samtaler, møter, reise og annen relatert samhandling med deg, sende deg administrativ informasjon, og dokumentere samhandlingen med deg.
 • å opprette og vedlikeholde Pfizers database av helsepersonell for å identifisere og eventuelt engasjere deg (på digital eller annen måte) som en vitenskapelig ekspert eller en nøkkelperson innen ulike helserelaterte felt basert på din faglige kompetanse og dine meninger, og der det er aktuelt, din tidligere samhandling med oss som for eksempel:
  • å invitere deg til å delta på kongresser / i paneler, faglige HP-møter og undervisningsaktiviteter
  • å kontakte deg for din faglige kompetanse ved å formidle informasjon om våre produkter gjennom våre profesjonelle representanter, eller i sammenheng med undersøkelser knyttet til legemidler eller tjenester.
 • å drifte virksomheten vår for å overholde våre juridiske forpliktelser, for statistiske formål eller for å overholde legitime interesser for å opprettholde virksomheten.

Les mer

Å drifte virksomheten vår inkluderer:

 • å overholde våre regulatoriske overvåkings- og rapporteringsforpliktelser, inkludert de som er relatert til bivirkninger, produktklager og produktsikkerhet.
 • å verifisere at du er kvalifisert til å få tilgang til bestemte produkter, tjenester og opplysninger som kun kan leveres til lisensiert HP eller på annen måte utføre bakgrunnssjekker for å sikre at vi kan jobbe med deg.
 • å gjennomføre opplæring og kvalitetssikring.
 • å oppdage, forebygge eller etterforske forseelser.
 • å overholde forpliktelser i forbindelse med korrupsjon og åpenhet.
 • å analysere eller forutsi HP-preferanser for å identifisere aggregerte trender for å utvikle, forbedre eller modifisere våre produkter, tjenester og forretningsaktiviteter.
 • å beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom, og/eller det samme for våre tilknyttede selskaper, deg eller andre.
 • å tilby deg markedsføring og markedsføringskommunikasjon om vitenskapelige/helsemessige forhold (på digital eller annen måte), som kan tilpasses ditt faglige område og dine interesser når vi har ditt samtykke eller en legitim interesse.
   

SLIK OFFENTLIGGJØR VI PERSONOPPLYSNINGER

Vi offentliggjør personopplysninger som følger:  

 • Til andre Pfizer-selskaper (gå til for en liste over selskapene våre) for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen for HP i EØS.
 • Til våre tredjeparters tjenesteleverandører, for å levere tjenester som dataanalyse, informasjonsteknologi og relatert infrastrukturforsyning, kundeservice, revisjon og andre tjenester.
 • Til dataselskaper som tilbyr informasjonstjenester i helsesektoren for å sikre at opplysningene dine er oppdaterte og nøyaktige.
 • Til andre selskaper som vi samarbeider med om felles utvikling, distribusjon og/eller markedsføring av bestemte produkter eller tjenester.
 • For å etterkomme pålagte regulatorisk krav, rettssaker, rettsordre, statlige forespørsler eller rettslige prosesser.
 • For å gå til søksmål for, eller på annen måte beskytte sikkerheten, rettighetene eller eiendommen til våre kunder, det offentlige, Pfizer og våre tilknyttede selskaper.
 • For å forberede, fullføre og implementere eventuell(e) omorganisering, fusjon, salg, sammenslåing, oppdrag, overføring eller annen disposisjon av hele eller deler av vår(e) virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkursslåing eller lignende prosesser).
 • Til selskaper som helt eller delvis har vært inkludert i Pfizers tilknyttede selskaper og som bruker våre tjenester i en overgangsperiode etter utskillelsen.

OFFENTLIGGJØRING OM VERDIOVERFØRING

Et Pfizer-selskap i ditt yrkesfaglige land vil offentliggjøre verdioverføringene du mottar fra et hvilket som helst Pfizer-selskap i henhold til EFPIAs retningslinjer for forretningsetikk og åpenhet og/eller gjeldende lokal lovgivning (for eksempel betaling av faglige avgifter, reise, overnatting og lommepenger).

Les mer

Med mindre annet er lovpålagt, vil vi offentliggjøre din identitet, by og landet du utfører din profesjonelle praksis i, og dato, aktivitet og verdi som du mottar fra Pfizer. ID-en eller personnummeret ditt vil kun bli publisert dersom det er pålagt av nasjonal lov. Disse offentliggjøringene vil bli publisert på nettstedene våre og/eller på nettstedene til EFPIAs lokale farmasøytiske forening.  Når det er juridisk påkrevd, vil det også opplyses på relevante offentlige nettsteder. Nå opplysningene er publisert, vil de være tilgjengelig i 3 år (med mindre en annen lovlig periode gjelder i ditt land).

Vi offentliggjør disse opplysningene i henhold til samtykke, lov eller legitime interesser.

Publiseringen av disse opplysningene tjener flere legitime interesser i samfunnet, inkludert pasienter, helsevesen, farmasøytisk industri og for deg som HP ved:

 • å tilrettelegge offentlig tillit til HPs integritet og uavhengighet.
 • å bidra til å beskytte folkehelsen ved å fremme HPs ansvar ovenfor pasienter ved beslutninger om behandling.
 • å demonstrere en forpliktelse til kontinuerlig utdannelse av HP som igjen bidrar til å gi bedre omsorg til pasientene.

 

INDIVIDUELLE RETTIGHETER

Hvis du vil be om å lese igjennom, korrigere, oppdatere, fjerne, begrense, gjøre innvendinger mot eller slette personopplysninger du har gitt oss, trekke tilbake et samtykke eller hvis du ønsker å be om å motta en elektronisk kopi av slike personopplysninger  for å overføre det til et annet selskap, kan du ta kontakt med oss som angitt i seksjonen Kontakt oss. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.

I din forespørsel, må du fortelle oss hvilke Personopplysninger du vil ha endret, om du vil at de skal slettes i databasen vår, eller gi oss beskjed om hvilke begrensninger du vil sette for vår bruk av disse opplysningene. For din beskyttelse, må vi kanskje verifisere identiteten din før du implementerer forespørselen din. Vi vil forsøke å overholde forespørselen din så snart det er praktisk mulig. 

Vær oppmerksom på at vi kanskje må beholde visse Personopplysninger for opptaksformål og/eller for å fullføre eventuelle transaksjoner du startet før du ba om en endring eller sletting.
 

DATASIKKERHET

Vi søker å bruke rimelige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte Personopplysningene dine.  Dessverre kan ingen dataoverføring eller lagringssystem garanteres å være 100 % sikkert.
 

OPPBEVARINGSPERIODE

Vi beholder Personopplysningene så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålet/formålene de ble innhentet for og som beskrevet i denne Personvernerklæringen.  Kriteriene som brukes til å bestemme våre oppbevaringsperioder inkluderer:   (i) hvor lang tid vi har et løpende forhold til deg og tilveiebringer Nettstedet til deg; (ii) om vi er underlagt en lovlig forpliktelse; eller (iii) om oppbevaring er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel når det gjelder håndhevelse av Nettstedets brukervilkår, gjeldende vedtekter om begrensninger, rettssaker eller forskriftsmessige undersøkelser).
 

GRENSEOVERFØRSEL

Dataene vi samler inn via Nettstedet kan lagres og behandles i ethvert land der vi har fasiliteter eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, inkludert i USA og hvor våre tilknyttede selskaper opererer.

Noen land utenfor det europeisk-økonomiske området (EØS) (European Economic Area, EEA) anerkjennes av Europakommisjonen som å tilveiebringe et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig her). For overføringer fra EØS til land som ikke anses å være tilstrekkelige av EU-kommisjonen, har vi fått på plass tilstrekkelige tiltak, for eksempel ved å sikre at mottakeren er bundet av EU-standardkontraktsklausuler for å beskytte Personopplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å ta kontakt med oss som angitt i Kontakt oss-delen nedenfor.

For å få tilsendt en kopi av disse tiltakene vennligst gå til https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 

BRUK AV MINDREÅRIGE 

Nettstedet er ikke rettet mot personer under seksten år (16), og vi samler ikke bevisst inn Personopplysninger fra slike personer.  Hvis du er under den relevante alderen for samtykke i din jurisdiksjon, trenger du tillatelse fra dine foreldre eller verge til å bruke Nettstedet.  Ta kontakt med dine foreldre eller verge før du bruker Nettstedet.

Hvis du gir oss Personopplysninger til personer under 16 år (16), betyr det at du bekrefter at du har myndighet til å gjøre det, og at du kan påvise slik myndighet til Pfizer ved forespørsel.
 

OPPDATERINGER

Vi oppdaterer denne Personvernerklæringen med jevne mellomrom.  Eventuelle endringer blir effektive når vi legger inn den reviderte Personvernerklæringen på Nettstedet.  Denne Personvernerklæringen ble sist oppdatert ifølge “Sist oppdatert”-datoen vist ovenfor.
 

KONTAKT OSS

Selskapet som er ansvarlig for innsamling, bruk og offentliggjøring av Personopplysningene dine under denne Personvernerklæringen er

Pfizer AS

Drammensveien 288, N-0283 Oslo, Norge

Dersom du har spørsmål om denne Personvernerklæringen, kan du ta kontakt med oss på +47 67526100 eller skrive til følgende adresse:

Postboks 3, 1324 Lysaker

Att: Pfizer.

Hvis du vil be om å utøve individuelle rettigheter, kan du ta kontakt med oss på www.pfizer.com/individualrightsgdpr eller skrive til følgende adresse:

Postboks 3, 1324 Lysaker

Att: Pfizer

Du kan også ta kontakt med vårt Personvernombud ansvarlig for ditt land eller din region hvis det er aktuelt. For å finne deres kontaktinformasjon, gå til: DPO.Pfizer.com.
 

INNLEVERE EN KLAGE HOS TILSYNSMYNDIGHET

Du har rett til å innlevere en klage hos en databeskyttelsesmyndighet som er kompetent for ditt land, din region eller sted for påstått overtredelse. Vennligst klikk på gå til for kontaktinformasjonen til slike myndigheter.