Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: novembris 2020

Latvija

IEVADS

Šis Privātuma paziņojums („Privātuma paziņojums") apraksta, kādus datus mēs par jums vācam vietnē, no kuras jūs piesaistījāties („Vietne"); kā mēs šos datus izmantojam un izpaužam; kā mēs tos aizsargājam un kāda ir jūsu izvēle šajā ziņā. Mēs iesakām jums caurskatīt mūsu Privātuma paziņojumu un klikšķināt uz pieejamajām saitēm vai atlasīt „lasīt vairāk", ja vēlaties saņemt papildu informāciju par attiecīgo tēmu. 

PERSONAS DATI

„Personas dati" ir dati, kas identificē jūs kā personu vai attiecas uz identificējamu personu.  Mēs savās vietnēs vācam personas datus dažādos veidos, tai skaitā reģistrācijas, pieteikšanās, aptauju laikā, apstrādājot jūsu pieprasījumus, un automātiski, kad jūs pārlūkojat mūsu vietnes.   

Mēs varam prasīt pamata personas datus, kad jūs izmantojat Vietni; ja jūs esat VAS, mēs varam prasīt papildu personas datus.

Learn More

Personal Data that we may request includes:

 • Name
 • Your preferred language
 • Photographs
 • Your interests (such as health conditions and topics about which you request information through the Site or indicate interest) 

If you are an HCP, we also may request additional data related to our professional interaction with you:

 • Professional biography/credentials 
 • Data related to your licensures, specialties, professional affiliations, publications, credentials, and other professional achievements
 • Adverse event data
 • Data related to your use of our products, your interactions with us, and services for those you care for

Mēs varam arīdzan vākt personas datus no citiem avotiem, tajā skaitā no datu apstrādes uzņēmumiem, publiski pieejamajām datubāzēm, tirdzniecības partneriem, sociālo mēdiju platformām un citām trešajām pusēm.  

Learn More

If you elect to connect your social media account to the Site to enable social sharing, certain Personal Data from your social media account will be shared with us, which may include Personal Data that is part of your profile or your friends’ profiles.  

We may receive Personal Data from other third parties to confirm contact or financial details or to better understand your interests by associating demographic data with the Personal Data you have provided.  

Kad jūs lūgs sniegt personas datus, jūs varat atteikties to darīt.  Taču, ja jūs izvēlēsities nesniegt datus, kas mums nepieciešami, lai nodrošinātu prasītos pakalpojumus, iespējams, mēs nevarēsim jums šos pakalpojumus sniegt. 

Ja jūs sniedzat vai atļaujat mums iegūt noteiktus personas datus, kas attiecas uz citu personu, jūs ar to apliecināt mums, ka jums ir tiesības ar šiem datiem dalīties un ļaut mums šos datus izmantot saskaņā ar šo Privātuma paziņojumu. 

KĀ MĒS IZMANTOJAM PERSONAS DATUS

Mēs izmantojam personas datus, lai

 • nodrošinātu Vietnes funkcionalitāti un pildītu jūsu pieprasījumus, kad mums ir līguma attiecības vai leģitīma interese. 

Learn More

Site functionality and fulfilling your requests includes:

 • To provide customer service to you.
 • To respond to your inquiries and fulfill your requests and complete your transactions.
 • To send administrative information to you, such as changes to our terms, conditions and policies, as well as marketing communications that we believe may be of interest to you. 
 • To facilitate social sharing functionality.
 • To allow you to send messages to another person, such as a colleague, caregiver or friend or patient. 
 • sniegt personalizētus pakalpojumus, kad mums ir jūsu piekrišana vai leģitīma interese sniegt jums informāciju, kas varētu jūs interesēt. 

Learn More

Personalized services include:

 • To better understand you and personalize our interactions with you.
 • To analyse or predict our users’ preferences in order to identify aggregated trend reports on how Pfizer digital content is used.
 • To analyze or predict your preferences in order to improve our interactions with you, i.e., to deliver you the content, products and offers (via our Site, emails or digital tools) that we believe will be relevant to your professional interests.
 • iesaistītu jūs kā VAS, kad mums ir līguma attiecības vai leģitīma interese. 

Learn More

Engaging with you as a health care professional includes: 

 • To verify your eligibility to access certain products, services and data that may be provided only to certain licensed HCPs.
 • To interact with you based on your professional expertise and opinion by digital or other means. 
 • To involve you in programs/panels of healthcare professionals.
 • To reach out to you for your professional expertise, for example, in the context of surveys relating to products or services of a Pfizer entity or its business partner.
 • To collaborate with you on medical events, publications, or advisory meetings.
 • To seek your views on products and services promoted by us, an affiliate or business partner for development and improvement purposes.
 • ļautu jums piedalīties īpašās programmās, aktivitātēs, notikumos vai reklāmas pasākumos, kad tā ir daļa no mūsu līgumattiecībām ar jums vai mums ir leģitīma interese. 

Learn More

In these cases, we may use your Personal Data in additional ways disclosed as part of these special program, activites, events or promotions.

 • īstenotu mūsu uzņēmējdarbību, pildītu mūsu tiesiskās saistības un apmierinātu savas leģitīmās intereses savas uzņēmējdarbības saglabāšanā. 

Learn More

Our business activities include:

 • To conduct data analysis and audits.
 • To identify usage trends in the use of our Sites and analyze the effectiveness of our communications.
 • To detect, prevent, investigate fraud and including (cyber) security monitoring and prevention.
 • To develop, enhance, improve or modify our products and services. 
 • To validate your ability to access or use certain products or services.
 • To better understand how our products and services impact you and those for whom you care. 
 • To track and respond to concerns, including engaging in regulatory monitoring and reporting obligations related to adverse events, product complaints and patient safety.
 • To operate and expand our business activities.

Mēs varam apkopot personas datus, ko sniedzat jūs vai citi Vietnes lietotāji.  Tādā gadījumā mēs šādus apkopotus datus varam izmantot un izpaust jebkādā nolūkā.  Apkopoti dati konkrēti neidentificē ne jūs, ne kādu citu personu.

KĀ MĒS IZMANTOJAM UN IZPAUŽAM PERSONAS DATUS

Personas datus mēs izpaužam šādā veidā:  

 • citiem Pfizer uzņēmumiem šajā Privātuma paziņojumā minēto mērķu sasniegšanai.
 • mūsu trešās puses pakalpojumu sniedzējiem, lai sniegtu tādus pakalpojumus kā mājaslapu mitināšanu, datu analīzi, informācijas tehnoloģiju un saistītās infrastruktūras nodrošināšanu, klientu apkalpi, e-pasta piegādi, auditēšanu un citus;
 • citiem uzņēmumiem, ar ko mēs sadarbojamies noteiktu produktu vai pakalpojumu sakarā. Tie var būt mūsu partneri kopīgu produktu izstrādē un/vai tirdzniecībā, un reklāmā;
 • uzņēmumiem, kas pilnībā vai daļēji ir bijuši Pfizer uzņēmumu saimē un, kam mēs nodrošinām pakalpojumus pārejas periodā pēc to nodalīšanas.
 • kad jūs ievietojat datus vai materiālus ziņojumu dēļos, tērzētavās, profila lapās, emuāros un citos pakalpojumos. 

Learn More

If you elect to share data or materials through our Site, please be aware of the following:

 • Anything you post will be available to other Site users and the general public.  
 • Be careful when deciding to disclose any data or materials through the Site or to link your social media account.
 • When using the Site to send a message or disclose any data or materials (including using social sharing functionalities), the message, data or materials will be available to others (e.g., other Site users, your friends associated with your social media account, your social media account provider, and/or the general public).  

Mēs arīdzan izmantojam un izpaužam jūsu personas datus, kā uzskatām par nepieciešamu un atbilstošu, lai:

 • pildītu piemērojamā likuma prasības un mums noteiktos uzraudzības un ziņošanas pienākumus (kas var ietvert likumus, kas nav spēkā jūsu pastāvīgās dzīvesvietas valstī); lai atbildētu uz publisko un valsts iestāžu pieprasījumiem (kas var iekļaut iestādes no citām valstīm); lai sadarbotos ar tiesībsargājošām iestādēm vai citā likumā noteiktā nolūkā,
 • lai piemērotu mūsu noteikumus un nosacījumus,
 • lai aizsargātu mūsu un/vai mūsu uzņēmumu, jūsu un citu personu tiesības, privātumu, īpašumtiesības.

Mēs varam izmantot, izpaust vai pārsūtīt personas datus trešajai personai saistībā ar jebkādu mūsu uzņēmējdarbības, aktīvu vai akciju pilnīgu vai daļēju reorganizāciju, saplūšanu, pārdošanu, kopuzņēmuma veidošanu, īpašumtiesību un saistību nodošanu vai cita veida izvietošanu (ieskaitot bankrota vai līdzīgas procedūras rezultātā).

KOMERCIĀLAS INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBA

Ja jūs vairs nevēlaties no mums saņemt komerciāla rakstura paziņojumus, sazinieties ar mums, kā norādīts sadaļā Sazinieties ar mums (Contact Us), vai - dažās vietnēs - atjauninot savas izvēles savā profilā vai kontā.  Savā pieprasījumā, lūdzu, norādiet savu vārdu un adreses, kurās ar jums vairs nesazināties.  Ja paziņosit par savu vēlmi vairs no mums nesaņemt komerciāla rakstura informāciju, mēs joprojām sūtīsim jums svarīgu administratīvu informāciju, no kuras saņemšanas jūs nevarat atteikties.

INDIVIDUĀLĀS TIESĪBAS

Dažās Vietnēs jums ir iespēja atjaunināt savu profilu Vietnē.

Ja jūs vēlaties pieprasīt tādu personas datu pārskatīšanu, labošanu, atjaunināšanu, slēpšanu, piekļūstamības ierobežošanu vai dzēšanu, ko esat mums Vietnē sniedzis/-usi, vai ja vēlaties saņemt šādu personas datu elektronisku kopiju, lai pārsūtītu to citam uzņēmumam, jūs varat ar mums sazināties atbilstoši sadaļā Sazinieties ar mums (Contact Us) norādītajam.  Uz jūsu pieprasījumu atbildēsim atbilstoši piemērojamā likuma prasībām.

Savā pieprasījumā, lūdzu, norādiet, kādus personas datus jūs vēlaties mainīt, vai arī dariet mums zināmu, ka vēlaties, lai tie mūsu datubāzē tiktu slēpti vai citādā veidā ierobežota to lietošana.  Jūsu aizsardzības labad, pirms jūsu pieprasījuma izpildes mums var būt nepieciešams pārbaudīt jūsu identitāti.  Jūsu pieprasījumu izpildīt mēs centīsimies, cik vien drīz tas būs praktiski iespējams. 

Lūdzu, ievērojiet, ka noteikti personas dati mums var būt nepieciešami lietvedības vajadzībām un/vai tādu darījumu pabeigšanai, ko jūs iesākāt pirms datu maiņas vai dzēšanas pieprasījuma.

DATU DROŠĪBA

Mēs cenšamies darīt visu praktiski iespējamo organizatoriskā, tehniskā un administratīvā ziņā, lai aizsargātu jūsu personas datus.  Diemžēl neviena datu pārraides vai glabāšanas sistēma nevar sniegt 100% drošības garantiju. 

SAGLABĀŠANAS ILGUMS

Jūsu personas datus mēs saglabāsim tik ilgi, cik tas būs nepieciešams vai atļauts to mērķu labad, kuru dēļ tie tika iegūti, un saskaņā ar šo Privātuma paziņojumu.  Mūsu piemērotais datu saglabāšanas ilgums tiek noteikts atbilstoši šādiem kritērijiem: (i) laika periods, kurā mums ir attiecības ar jums un mēs jums nodrošinām piekļuvi Vietnei; (ii) vai pastāv kādi mums saistoši juridiski pienākumi; (iii) vai saglabāšanas termiņš ir ieteicams, ņemot vērā mūsu tiesisko statusu (piemēram, saskaņā ar Vietnes Lietošanas noteikumu ievērošanu, piemērojamiem noilguma termiņiem, prāvošanos vai regulatīvas izmeklēšanas darbībām).

PĀRSŪTĪŠANA UZ ĀRZEMĒM

Ar Vietnes starpniecību ievāktos datus var uzglabāt un apstrādāt jebkurā valstī, kur atrodas mūsu struktūrvienības vai kur mēs sadarbojamies ar pakalpojumu sniedzējiem, ieskaitot ASV, un kur darbojas mūsu uzņēmumi.

Dažas ārpus EEZ esošas valstis Eiropas Komisija atzinusi par tādām, kas nodrošina pienācīgu un EEZ standartiem atbilstošu datu aizsardzības līmeni (pilnīgs šo valstu saraksts ir pieejams šeit). Gadījumos, kad pārsūtām datus no EEZ uz valstīm, ko Eiropas Komisija neatzīst par pienācīgi drošām, mēs esam veikuši nepieciešamās darbības, tai skaitā, lai nodrošinātu, ka saņēmējs ir parakstījis ES līguma standartklauzulas, lai aizsargātu jūsu personas datus.  Informāciju par šīm darbībām jūs varat saņemt, sazinoties ar mums, kā norādīts sadaļā Sazinieties ar mums (Contact Us).

TREŠĀS PUSES PAKALPOJUMI

Šis Privātuma paziņojums neattiecas uz, un mēs neesam atbildīgi par datu vākšanas, izmantošanas, izpaušanas vai drošības vai citām darbībām, ko veic trešās puses, tai skaitā trešās puses, kas sniedz pakalpojumus, kam varat piekļūt, izmantojot Vietnē pieejamās saites.  Saites iekļaušana Vietnē nenorāda uz mūsu ieteikumu par tādā veidā piesaistītā pakalpojuma lietošanu.

PIEMĒROTĪBA NEPILNGADĪGĀM PERSONĀM 

Vietne nav paredzēta nepilngadīgām personām, kuras jaunākas par sešpadsmit (16) gadiem, un mēs ar nodomu nevācam šādu personu datus.  Ja jūs neesat sasniedzis/-gusi jūsu valstī noteikto pilngadības vecumu, jums būs nepieciešama jūsu vecāka vai tiesiskā aizbildņa atļauja šīs Vietnes lietošanai.  Pirms Vietnes lietošanas, lūdzu, apspriedieties ar savu vecāku vai tiesisko aizbildni.

Ja jūs sniedzat mums tādu personu datus, kuras nav sasniegušas sešpadsmit (16) gadu vecumu, jūs apliecināt, ka jums ir tiesības tā rīkoties un kā jūs varat pēc Pfizer pieprasījuma šīs tiesības pierādīt.

ATJAUNINĀJUMI

Laiku pa laikam mēs šo Privātuma paziņojumu atjaunināsim.  Visas izmaiņas stāsies spēkā brīdī, kad mēs grozīto Privātuma paziņojumu publicēsim Vietnē.  Šis Privātuma paziņojums pēdējoreiz tika atjaunināts iepriekš minētajā „Pēdējoreiz atjaunināts" datumā.

SAZINIETIES AR MUMS

Par šim Privātuma paziņojumam atbilstošu jūsu personas datu ievākšanu, izmantošanu un izpaušanu atbildīgais uzņēmums ir

Pfizer Luxembourg SARL Latvia Branch

Matrožu str. 15A, LV-1048, Riga,

Latvia

Ja jums ir jautājumi par šo Privātuma paziņojumu vai ja jūs vēlaties izmantot kādas no individuālajām tiesībām, lūdzu, rakstiet uz šo adresi:

Pfizer Luxembourg SARL Latvia Branch

Matrožu str. 15A, LV-1048, Riga,

Latvia

Jūs varat sazināties arī ar mūsu datu aizsardzības speciālistu savā valstī vai reģionā, ja attiecināms.  Lai atrastu šī speciālista kontaktinformāciju, apmeklējiet DPO.Pfizer.com.

SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA REGULATORAM

Jūs varat iesniegt sūdzību kompetentajai datu aizsardzības institūcijai savā valstī vai reģionā, vai tajā vietā, kur domājamais pārkāpums noticis.  Lai atrastu šādu institūciju kontaktinformāciju, lūdzu, klikšķiniet šeit.

SĪKDATŅU POLITIKA

Sīkdatnes ir tīmekļa vietņu standarta funkcija, kas ļauj mums saglabāt nelielu datu apjomu jūsu datorā par jūsu apmeklējumu mūsu Vietnē.  Sīkdatnes palīdz mums uzzināt, kuras Vietnes daļas ir noderīgas un kuras daļas jāuzlabo.

Jūs varat atrast informāciju par sīkdatnēm, kuras mēs izmantojam, un mainīt jūsu sīkdatņu un līdzīgu tehnoloģiju iestatījumus, noklikšķinot uz Sīkdatņu piekrišanas rīka mūsu Vietnes katras lapas apakšējā labajā stūrī. Turklāt jūs varat noradīt vai piekrītat sīkdatnēm no Vietnes jebkurā laikā, aktivizējot jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus. Informācija par veicamo procedūru, lai iespējotu vai atspējotu sīkdatnes, pieejama jūsu interneta pārlūkprogrammas nodrošinātāja tīmekļa vietnes palīdzības ekrānā. Informāciju par biežāk lietotajām pārlūkprogrammām, lūdzu, skatīt http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Lūdzu, ņemiet vērā, ka gadījumā, ja, atspējosiet sīkdatnes, jūsu pieredze Vietnē var mazināties un ne visas Vietnes funkcijas var darboties kā paredzēts.

Mēs arī varam izmantot sīkdatnēm līdzīgas tehnoloģijas, piem.: 

Pikseļu tagus. Pikseļu tagi (ko sauc arī par tīmekļa bāksignāliem un tīrajiem GIF) tiek izmantoti, lai, cita starpā, izsekotu lietotāju darbībām Vietnē, izmērītu mārketinga kampaņu panākumus un apkopotu statistiku par Vietnes lietošanu un atsaucības rādītājiem.

Adobe Flash. Flash Local Shared Objects (Flash lokāli kopīgotie objekti) (ko sauc arī par Flash sīkdatnēm) (“Flash LSO”) un citas tehnoloģijas tiek izmantotas, lai, cita starpā, ievāktu un saglabātu informāciju par to, kā jūs lietojat Vietni. Lai uzzinātu iespējas saistībā ar Flash LSO, lūdzu, apmeklējiet šo lapu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka, iestatot Flash player uz Flash LSO noraidīšanu vai ierobežotu pieņemšanu, dažu Flash lietotņu funkcionalitāte var pasliktināties vai tikt traucēta.

Google Analytics. Google Analytics ir pakalpojums, ko nodrošina Google, Inc. (“Google”). Mēs izmantojam Google Analytics, lai ievāktu anonimizētu statistiku, lai uzlabotu Vietnes darbību.

Uzziniet vairāk par Google Analytics un privātumu. Jūs varat selektīvi atspējot Google Analytics, instalējot nepiekrišanas komponentu, ko jūsu pārlūkprogrammā nodrošina Google. Papildu informācijai lūdzu skatīt tālāk norādītajās saitēs:

Pārlūkprogrammas vai ierīces informācija. Lielākā daļa pārlūkprogrammu ievāc noteiktu informāciju vai tā tiek ievākta automātiski, izmantojot jūsu ierīci, piemēram, informāciju par Media Access Control (MAC) adresi, datora veidu (Windows vai Mac), ekrāna izšķirtspēju, operētājsistēmas nosaukumu un versiju, ierīces ražotāju un modeli, valodu, interneta pārlūkprogrammas veidu un versiju, kā arī Vietnes, ko lietojat, nosaukumu un versiju.  Mēs izmantojam šo informāciju, lai nodrošinātu atbilstošu Vietnes funkcionēšanu.

Pakāpē, kādā personas datus ievāc, izmantojot sīkdatnes vai līdzīgas tehnoloģijas, tiek piemērotas šī Privātuma paziņojuma citas sadaļas.

ATPAKAĻ UZ AUGŠU