Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

Magyarország

BEVEZETÉS

A jelen adatvédelmi tájékoztató („Adatvédelmi Tájékoztató”) ismerteti azokat az adatokat, amelyeket Önről gyűjtünk azon a webhelyen, amelyről Ön ide navigált („Weboldal”), továbbá azt, hogy hogyan használjuk fel, hogyan hozzuk nyilvánosságra és hogyan védjük ezeket az adatokat, valamint az Ön ezzel kapcsolatos döntési lehetőségeit. Kérjük, olvassa át az Adatvédelmi Tájékoztatónkat és kattintson a közzétett hivatkozásokra vagy válassza a „további információ” opciót, ha további információt szeretne megtudni valamely témáról.

SZEMÉLYES ADATOK

A „Személyes Adatok” olyan adatok, amelyek Önt személyesen azonosítják, illetve egy azonosítható személyre vonatkoznak. Weboldalainkon különböző módokon gyűjtünk Személyes Adatokat, többek között a regisztráció, felhasználások, felmérések során, az Ön kérdéseivel kapcsolatosan, továbbá automatikusan, amikor Ön a Weboldalunkat böngészi.

Amikor Weboldalunkat használja, alapvető Személyes Adatokat kérhetünk Öntől. Ha Ön HCP, akkor további Személyes Adatokat is kérhetünk. 

Tudj Meg Többet

Az általunk kért Személyes Adatok a következőket tartalmazhatják:

 • Név
 • Elérhetőségi adatok (levelezési cím, telefonszámok, e-mail cím)
 • Az Ön által előnyben részesített nyelv
 • Fényképek
 • Az Ön érdeklődési körei (például egészségügyi állapot és azok a témák, amelyekről tájékoztatást kér a Weboldalon keresztül, vagy amelyek iránt érdeklődik)

Ha Ön egy HCP, a szakmai együttműködéssel kapcsolatos további adatokat is kérhetünk Öntől:

 • Szakmai önéletrajz/végzettségek
 • Az Ön engedélyeivel, szakterületeivel, szakmai tagságaival, publikációival, végzettségeivel és egyéb szakmai eredményeivel kapcsolatos információk
 • Nemkívánatos eseményre vonatkozó adatok
 • Készítményeink használatára, velünk való együttműködésére, és az Ön által kezelt személyek részére nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információ

Más forrásokból is gyűjthetünk Személyes Adatokat, beleértve az adatszolgáltatókat, a nyilvánosan hozzáférhető adatbázisokat, a közös marketing partnereket, közösségi média felületeket és más harmadik feleket. 

Tudj Meg Többet

Ha úgy dönt, hogy a közösségi megosztás érdekében közösségi média profilját a Weboldalhoz kapcsolja, a közösségi média adataiból származó bizonyos Személyes Adatok megosztásra kerülnek velünk, amelyek magukban foglalhatják a profiljában vagy a barátai profiljában szereplő Személyes Adatokat.

Más harmadik felektől is kaphatunk Személyes Adatokat az elérhetőségi és pénzügyi adatok megerősítésére vagy az Ön érdeklődési körének jobb megértéséhez azáltal, hogy demográfiai adatokat rendelünk hozzá az Ön által megadott Személyes Adatokhoz.

Ön megtagadhatja a Személyes Adatok megadását. Amennyiben Ön úgy dönt, hogy nem adja meg az igényelt szolgáltatás nyújtásához szükséges Személyes Adatokat, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat.

Amennyiben Ön megadja nekünk egy másik személy Személyes Adatait vagy hozzájárul, hogy azokat összegyűjtsük, ez azt jelenti, hogy Ön jogosult az adatok megosztására, és lehetővé teszi számunkra az adatok felhasználását az Adatvédelmi Tájékoztatóban leírtak szerint.

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

A Személyes Adatokat a következő célokra használjuk fel:

 • A Weboldal működéséhez és az Ön kéréseinek teljesítéséhez abban az esetben, ha szerződéses kapcsolat vagy jogos érdek áll fenn. 

Tudj Meg Többet

A Weboldal működése és az Ön kéréseinek teljesítése a következőket foglalja magában:

 • Ügyfélszolgálat biztosítása.
 • Az Ön kérdéseinek megválaszolása, kéréseinek teljesítése és tranzakcióinak elvégzése.
 • Adminisztratív információk, például az általános szerződési feltételeink és szabályzataink változása, valamint a véleményünk szerint Önt érdeklő marketingkommunikáció küldése.
 • A közösségi megosztás elősegítése.
 • Annak lehetővé tétele, hogy üzenetet tudjon küldeni másoknak, mint például egy munkatársnak, gondozónak, ismerősnek vagy betegnek.
 • Személyre szabott szolgáltatások nyújtása abban az esetben, ha rendelkezünk az Ön hozzájárulásával vagy jogos érdekünk fűződik ahhoz, hogy az Önt érdeklő információkat nyújtsuk. 

Tudj Meg Többet

A személyre szabott szolgáltatások a következőket tartalmazzák:

 • Az Ön jobb megismerése és személyes együttműködés kialakítása Önnel.
 • Felhasználóink preferenciáinak elemzése és előrejelzése annak érdekében, hogy azonosítsuk a Pfizer digitális tartalmára vonatkozó összesített trendjelentéseket.
 • Az Ön preferenciáinak elemzése és előrejelzése annak érdekében, hogy javítsuk az Önnel való együttműködést, pl. olyan tartalmat, készítményeket és ajánlatokat küldjünk Önnek (a weboldalon, e-mailen vagy digitális eszközön keresztül), melyek véleményünk szerint szakmai szempontból relevánsak lehetnek.
 • Önnel mint HCP-vel alakítsunk ki kapcsolatot abban az esetben, ha szerződéses kapcsolat vagy jogos érdek áll fenn. 

Tudj Meg Többet

Az Önnel mint egészségügyi szakemberrel való kapcsolatkialakítás a következőket tartalmazza:

 • Annak igazolására, hogy jogosult bizonyos olyan termékek, szolgáltatások és adatok elérésére, amelyek csak bizonyos engedéllyel rendelkező egészségügyi szakemberek (health care professional, HCP) számára biztosíthatók.
 • Szakmai tapasztalata és véleménye alapján digitálisan vagy más módon működünk együtt Önnel.
 • Meghívjuk Önt az egészségügyi szakemberek programjaira és paneljeire.
 • Szakmai tapasztalatára vagyunk kíváncsiak, például valamely Pfizer egység vagy üzleti partner készítményeire és szolgáltatásaira vonatkozó felmérés keretében.
 • Orvosi eseményeken, kiadványokban vagy tanácsadói találkozókon működünk együtt.
 • Fejlesztési és javítási célok érdekében kikérjük a véleményét valamely általunk, leányvállalatunk vagy üzleti partnerünk által támogatott készítményről vagy szolgáltatásról.
 • Lehetővé tesszük, hogy az Önnel fennálló szerződéses kapcsolatunk vagy jogos érdekünk részeként részt vegyen különleges rendezvényeken, tevékenységekben, eseményeken vagy akciókban. 

Tudj Meg Többet

Ezekben az esetekben az Ön Személyes Adatait a különleges program, tevékenységek, események vagy akciók részeként közzétett további módon is felhasználhatjuk.

 • Üzleti működés folytatása oly módon, hogy az üzlet fenntartása során betartjuk jogi kötelezettségeinket és megfelelünk jogos érdekeinknek.

Tudj Meg Többet

Üzleti tevékenységeink a következőket tartalmazzák:

 • Adatelemzés és auditálás elvégzése.
 • Felhasználói trendek azonosítása weboldalaink használata során és kommunikációnk hatékonyságának elemzése.
 • A csalások felderítése, megelőzése és kivizsgálása, beleértve a (számítógépes) biztonsági megfigyelést és megelőzést.
 • Készítményeink és szolgáltatásaink fejlesztése, javítása vagy módosítása.
 • Bizonyos készítmények vagy szolgáltatások igénybevételére való jogosultság ellenőrzése.
 • Többet megtudni arról, hogy hogyan hatnak készítményeink és szolgáltatásaink Önre és az Ön által kezelt személyekre.
 • Az aggályok nyomon követése és megválaszolása, beleértve a nemkívánatos eseményekkel, a készítményre vonatkozó panaszokkal és a betegek biztonságával kapcsolatos hatósági megfigyelési és jelentési kötelezettségeket.
 • Üzleti tevékenységeink működtetése és bővítése.

Összesíthetjük az Ön és a Weboldal más felhasználói által megadott Személyes Adatokat. Összesítés esetén bármilyen célból felhasználhatjuk és nyilvánosságra hozhatjuk ezeket az összesített adatokat. Az összesített adat nem azonosítja személyesen sem Önt, sem más személyeket.

A SZEMÉLYES ADATOK HASZNÁLATÁNAK ÉS KÖZZÉTÉTELÉNEK MÓDJA

A következőképpen tesszük közzé a Személyes Adatokat:

 • Más Pfizer vállalatok részére a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban ismertetett célokra. 
 • Külső szolgáltatóink részére, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint a weboldal tárolása, adatelemzés, információs technológia és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra, ügyfélszolgálat, e-mail küldés, auditálás és egyéb szolgáltatások.
 • Más vállalatok számára, akikkel bizonyos készítmények vagy szolgáltatások kapcsán működünk együtt. Ezek közt lehetnek azon készítmények társfejlesztő partnerei, melyeket közösen fejlesztünk és/vagy forgalmazunk.
 • Olyan társaságokkal, amelyek korábban részben vagy egészben a Pfizer vállalatcsoporthoz tartoztak, és mely társaságok számára szolgáltatást nyújtunk a kiválást/szétválást követő átmeneti időszakban.
 • Amikor adatot vagy anyagokat küld üzenetlapokon, csevegésben, profiloldalakon, blogokban és egyéb szolgáltatásokban. 

Tudj Meg Többet

Ha úgy dönt, hogy oldalunkon keresztül adatokat vagy anyagot oszt meg, kérjük, vegye figyelembe a következőket:

 • Bármi, amit elküld, elérhető lesz a Weboldal más felhasználói és a nyilvánosság számára.
 • Kérjük, legyen óvatos, amikor úgy dönt, hogy a Weboldalon keresztül tesz közzé bármilyen adatot vagy anyagot, vagy amikor összekapcsolja a közösségi média profilját.
 • Ha a Weboldalt üzenetküldésre vagy bármilyen adat vagy anyag közzétételére használja (beleértve a közösségi megosztás funkciókat is), az üzenethez, adathoz vagy anyaghoz mások is hozzáférhetnek (pl. az oldal más felhasználói, az Ön ismerősei a közösségi média profilján, az Ön közösségi média szolgáltatója, és/vagy általában a nyilvánosság).

Amikor azt szükségesnek vagy megfelelőnek tartjuk, mi is felhasználjuk és közöljük az Ön Személyes Adatait:

 • Az alkalmazandó jogszabályok és a szabályozói felügyeleti és jelentéstételi kötelezettségek betartása érdekében (amelyek magukban foglalhatják a lakóhelye szerinti országon kívüli törvényeket is), az állami és közigazgatási hatóságok megkereséseinek megválaszolására (beleértve a lakóhelye szerinti országon kívüli hatóságokat), a bűnüldöző hatóságokkal való együttműködés érdekében vagy más jogi okokból.
 • Az általános szerződési feltételek érvényesítése érdekében.
 • Saját vagy leányvállalataink, az Ön vagy mások jogainak, magánszférájának, biztonságának és tulajdonának védelme érdekében.

A Személyes Adatokat továbbá felhasználhatjuk, feltárhatjuk vagy továbbíthatjuk harmadik félnek a vállalkozásunk, eszközeink vagy készleteink egészére vagy egy részére vonatkozó átszervezéssel, egyesüléssel, eladással, közös vállalattal, átruházással vagy más rendelkezéssel kapcsolatban (többek között csődeljárással vagy hasonló eljárásokkal kapcsolatban) is.

MARKETING ELLENŐRZÉSE

Amennyiben úgy dönt, hogy a továbbiakban nem kíván tőlünk marketing kommunikációt kapni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolat pontban jelzett elérhetőségen, illetve néhány Weboldalon a profiljában vagy a fiókjában lehetősége van beállításainak módosítására. Kérelmében kérjük, tüntesse fel a nevét és azokat a címeket, melyekre a továbbiakban nem kíván tőlünk küldeményt kapni. Ha leiratkozik a marketing kommunikációról, ennek ellenére továbbra is küldhetünk Önnek fontos adminisztratív üzeneteket, amelyekről nem iratkozhat le.

EGYÉNI JOGOK

Néhány Weboldalon lehetősége van profilja frissítésére a Weboldalon keresztül.

Ha kérni szeretné a Weboldalon keresztül megadott Személyes Adatainak felülvizsgálatát, helyesbítését, frissítését, zárolását, korlátozását vagy törlését, vagy ha egy másik cégnek való továbbítás céljából elektronikus másolatot szeretne kérni az ilyen Személyes Adatokról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolat pontban leírtak szerint. Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban fogunk válaszolni a kérésére.

Kérésében kérjük, közölje, hogy mely Személyes Adatait kívánja módosítani, törölni kívánja-e azokat adatbázisunkból vagy tudassa, hogy mi módon szeretné korlátozni az általunk történő felhasználást. Az Ön védelme érdekében, kérése teljesítése előtt szükség lehet az Ön személyazonosságának ellenőrzésére. Kérését az észszerű határokon belül megpróbáljuk minél előbb teljesíteni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyilvántartási célokból és/vagy a módosítási vagy törlési kérelmet megelőzően indított tranzakciók végrehajtásához szükség lehet bizonyos Személyes Adatok megőrzésére.

ADATBIZTONSÁG

Az Ön Személyes Adatainak védelmére észszerű szervezési, technikai és adminisztratív intézkedések alkalmazására törekszünk. Sajnálatos módon egyetlen adatátviteli vagy tárolórendszer sem garantálható 100%-ban biztonságosnak.

MEGŐRZÉSI IDŐSZAK

Személyes Adatait mindaddig megőrizzük, ameddig szükséges vagy engedélyezett, tekintettel arra a cél(ok)ra, amelyekre megkaptuk, és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakra. A megőrzés időtartamának meghatározására használt tényezők a következőket tartalmazzák: (i) az időszak hossza, amíg folyamatosan kapcsolatban állunk Önnel, és amíg biztosítjuk Önnek a Weboldalt; (ii) ránk vonatkozó jogi kötelezettség fennállása; vagy (iii) a megőrzés jogi pozíciónk (így például a Weboldal felhasználási feltételeinek érvényesítése, alkalmazandó elévülési idő, pereskedés vagy szabályozói ellenőrzések) miatt ajánlott.

AZ ADATOK HATÁRON KÍVÜLRE TOVÁBBÍTÁSA

A Weboldalon keresztül begyűjtött adatokat minden olyan országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol rendelkezünk létesítménnyel, vagy amelyben szolgáltatókkal működünk együtt, beleértve az Amerikai Egyesült Államokat és azokat a területeket, ahol kapcsolt vállalataink tevékenységüket végzik.

Az Európai Bizottság az Európai Gazdasági Térségen kívül („EGT”) néhány országot az EGT szintnek megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak nyilvánított (az országok teljes listája megtalálható itt). Azon adatáttovábbítások esetére, amelyek során az adatok az EGT területéről az Európai Bizottság elbírálása szerint nem megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országokba kerülnek, megfelelő intézkedéseket hoztunk, így például az Ön Személyes Adatainak védelme érdekében az adatokat fogadó félre nézve kötelező érvényűek az EU által jóváhagyott Általános Szerződési Feltételek. A Kapcsolat pontban feltüntetett címen felveheti velünk a kapcsolatot és kérelmezheti ezen intézkedések másolatát.

HARMADIK FELEK SZOLGÁLTATÁSAI

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató nem vonatkozik a harmadik felekre, beleértve a Weboldallal kapcsolatosan szolgáltatást nyújtó harmadik feleket is, és nem vállalunk felelősséget ezek adatgyűjtési, -felhasználási, -közzétételi, illetve biztonsági vagy egyéb más módszereiért, ideértve bármely harmadik személy által üzemeltetett szolgáltatást, amelyre a Weboldalon elhelyezett link mutat. A Weboldalon megjelenő hivatkozások nem jelentik azt, hogy jóváhagyjuk a hivatkozott szolgáltatást.

A SZOLGÁLTATÁS KISKORÚAK ÁLTALI HASZNÁLATA

A Weboldal használata nem ajánlott tizenhat (16) éven aluli személyek számára és tudatosan nem gyűjtünk Személyes Adatokat ezen személyektől. Amennyiben Ön az Önre vonatkozó korhatárt még nem töltötte be, úgy a Weboldal használatához az Ön szülője vagy az Ön felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személy hozzájárulása szükséges. A Weboldal használata előtt kérjük, beszéljen szülőjével vagy törvényes képviselőjével.

Ha Ön tizenhat (16) éven alatti Személyek Adatait adja meg számunkra, elismeri, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezik ehhez és kérés esetén ezt a Pfizer felé bizonyítani tudja.

AKTUALIZÁLT TARTALOM

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időre aktualizáljuk. A módosítások a felülvizsgált Adatvédelmi Tájékoztató Weboldalon való közzétételekor lépnek hatályba. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató utolsó aktualizálásának dátumát a fenti „Utoljára frissítve” pont alatt láthatja.

KAPCSOLAT

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint az Ön Személyes Adatainak gyűjtéséért, felhasználásáért és közzétételéért felelős cég:

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

1123 Budapest, Alkotás u. 53.

Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a(z) adatvedelem@pfizer.com e-mail-címen, vagy írjon a lentebb megadott levelezési címre.

Amennyiben szeretné gyakorolni egyéni jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő felület segítségével: www.pfizer.com/individualrightsgdpr, keressen bennünket elektronikus levél útján az adatvedelem@pfizer.com email címen, vagy írjon az alábbi levelezési címre:

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Jogi Osztály

1123 Budapest, Alkotás u. 53.

Ön az országa illetőleg régiója szerint illetékes adatvédelmi tisztviselővel is felveheti a kapcsolatot, amennyiben ilyen személy kijelölésre került. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adataihoz látogasson el a DPO.Pfizer.com oldalra.

PANASZ BENYÚJTÁSA HATÓSÁGNÁL

Ön az országa vagy régiója szerint vagy a feltételezett jogsértés helyén illetékes adatvédelmi hatóságnál panaszt nyújthat be. Ezen hatóságok elérhetőségeiért kérjük, kattintson ide

SÜTIK

A sütik (cookie-k) a weboldalak olyan szokásos jellemzői, amelyek lehetővé teszik, hogy a Weboldalunkon tett látogatásáról kis mennyiségű adatot tároljunk a számítógépén. A sütik abban segítenek, hogy megtudjuk, hogy a Weboldal mely részei hasznosak, és mely részei szorulnak fejlesztésre.

Weboldalunk minden oldalának jobb alsó sarkában lévő Süti Hozzájárulási Eszközre (Cookie Consent Tool) kattintva tájékoztatást találhat az általunk használt sütikről, valamint módosíthatja a sütik és hasonló technológiák beállításait. Ezenkívül bármikor elutasíthatja vagy elfogadhatja a Weblapról származó sütiket a böngészője beállításainak módosításával. A sütik engedélyezésével vagy letiltásával kapcsolatban követendő eljárásra vonatkozó információk az internet böngészője szolgáltatójának webhelyén találhatók, amely a súgó képernyőn keresztül érhető el. A leggyakrabban használt böngészőkre vonatkozó információkért kérjük, látogasson el a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html oldalra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a sütik nincsenek engedélyezve, a Weboldallal kapcsolatos élménye korlátozott lehet, és lehetséges, hogy a Weboldal nem minden funkciója fog megfelelően működni.

A sütikhez hasonló technológiákat is használhatunk, mint például:

Képpontcímkék. A Képpontcímkék (Pixel tagek, más néven webjelzők [web beacon] és tiszta GIF-ek) többek között nyomon követik a Weboldal felhasználóinak tevékenységét, mérik marketingkampányaink sikerességét, statisztikákat állítanak össze a Weboldal használatáról és a válaszadási arányokról.

Adobe Flash. Úgynevezett Flash Helyi Megosztott Objektumokat (más néven Flash sütiket) („Flash LSO") és más technológiákat használunk többek között a Weboldal Ön általi használatával kapcsolatos adatok gyűjtésére és tárolására. A Flash LSO-kkal kapcsolatos lehetőségei megismerése érdekében kérjük, látogasson el erre az oldalra. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a Flash-lejátszójában beállítja a Flash LSO-k elfogadásának korlátozását, ez csökkentheti vagy megakadályozhatja egyes Flash alkalmazások működését.

Google Analytics. A Google Analytics a Google, Inc. („Google”) szolgáltatása. A Weboldal javítása érdekében anonimizált statisztikákat gyűjtünk a Google Analytics segítségével.

Tudjon meg többet a Google Analytics-ről és a személyes adatok védelméről. Szelektíven letilthatja a Google Analytics szolgáltatást a Google opt-out (leiratkozási) komponensének a böngészőjében való telepítésével. További információért kérjük, látogasson el az alábbi linkekre:

Böngésző vagy Eszköz Információ. Bizonyos információkat a legtöbb böngésző vagy az Ön eszköze automatikusan gyűjt, például a közeghozzáférés-vezérlő (Media Access Control, MAC) címét, a számítógép típusát (Windows vagy Mac), a képernyőfelbontást, az operációs rendszer nevét és verzióját, az eszköz gyártóját és modelljét, a nyelvet, az internetböngésző típusát és verzióját, valamint az Ön által használt Weboldal nevét és verzióját. Ezeket az adatokat a Weboldal megfelelő működésének biztosítása érdekében használjuk fel.

Amennyiben a sütik vagy a hasonló eszközök használatával Személyes Adatok gyűjtése történik, erre a jelen Adatvédelmi Tájékoztató egyéb részei alkalmazandók.

VISSZA A TETEJÉRE