Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

EEA HCP Privacy Notice

EGT-BELI EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE KÉSZÜLT ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 

BEVEZETÉS

A jelen EGT-beli egészségügyi szakemberek részére készült adatvédelmi tájékoztató („Egészségügyi szakemberek részére készült adatvédelmi tájékoztató” vagy „Adatvédelmi tájékoztató”) ismerteti, milyen Személyes Adatokat gyűjtenek Önre, mint egészségügyi szakemberre („egészségügyi szakember”), vonatkozóan az alábbi Kapcsolat részben megnevezett, EGT-beli Pfizer vállalatok (a továbbiakban „Pfizer”, „minket” vagy „mi”) az Önnel való együttműködésük során; továbbá ismerteti, hogyan használjuk fel ezen adatokat; milyen védelmet biztosítunk azok számára; valamint Ön milyen döntéseket jogosult meghozni Személyes Adataival kapcsolatban. Kérjük, olvassa át a jelen Adatvédelmi tájékoztatót, és kattintson a közzétett hivatkozásokra, vagy válassza a „Tudjon meg többet” opciót, ha további információkat szeretne megtudni valamely témáról.

Amennyiben online módon áll velünk kapcsolatban, kérjük, olvassa el a weboldalon, illetve az Ön által használt alkalmazásban megtalálható adatvédelmi tájékoztatót is.
 

SZEMÉLYES ADATOK 

A „Személyes Adatok” olyan adatok, amelyek azonosítanak egy személyt, illetve egy azonosítható személyhez tartoznak.  Személyes adatgyűjtés végzünk mindazon esetekben, amikor Ön kapcsolatba lép velünk, részt vesz valamely programunkban, tevékenységünkben, iparági eseményünkön, szakkiállításunkon, illetve amikor valamilyen kéréssel fordul hozzánk, vagy a közöttünk lévő kommunikáció során. Személyes Adatokat gyűjtünk továbbá az egészségügyi szektorban információszolgáltatással foglalkozó adatszolgáltató vállalatoktól, a nyilvánosan hozzáférhető szakmai adatforrásokból, valamint a közös marketing partnerektől. 

Tudjon meg többet

Az általunk gyűjtött Személyes Adatok közé tartozhatnak az alábbiak:

 • Név
 • Elérhetőségi adatok (levelezési cím, telefonszám, e-mail cím, faxszám)
 • Az Ön által használni kívánt nyelv
 • Szakmai fénykép
 • Érdeklődési körei (azaz, milyen egészségügyi témakörben fordul hozzánk tájékoztatásért)
 • Szakmai önéletrajza, ideértve a végzettségére, engedélyeire, szakterületeire, szakmai testületekben való tagságára (pl. orvosi társaságokban vagy egészségügyi szakemberek által működtetett hálózatokban való tagsága), publikációira, elismeréseire és egyéb szakmai eredményeire vonatkozó adatokat
 • Termékeink használatára, velünk való együttműködésére, a vállalatunkkal való kommunikációjának preferált módjára, és az Ön által kezelt személyek részére nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó információk
 • Az Ön által számunkra azzal a céllal megadott pénzügyi és banki adatok, hogy megfizethessük a szolgáltatásaiért járó díjat, továbbá visszatéríthessük Önnek a szakértői díjakat, valamint az utazási, szállás- és az eseti költségeket
 • Nemzeti azonosító szám, útlevélszám, adóazonosító szám
 • Utazási preferenciák

Ön megtagadhatja a Személyes Adatok megadását. Amennyiben azonban Ön úgy dönt, hogy nem adja meg azon Szeméyles Adatait, amelyek az igényelt szolgáltatás nyújtásához, illetve szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükségesek, előfordulhat, hogy nem tudjuk biztosítani ezeket a szolgáltatásokat, illetve nem tudjuk teljesíteni szerződéses kötelezettségeinket. 

Amennyiben Ön megadja nekünk egy másik személy Személyes Adatait, vagy engedélyezi számunkra ilyen adatok gyűjtését, ideértve a nemkívánatos eseményekre vonatkozó adatokat, ez azt jelenti, hogy Ön jogosult az adatok megosztására, valamint annak engedélyezésére, hogy az adatok felhasználjuk a jelen EGT-beli egészségügyi szakemberek számára készült adatvédelmi tájékoztatóban leírtak szerint. 
 

A SZEMÉLYES ADATOK FELHASZNÁLÁSA

A következő célokra használjuk fel a Személyes Adatokat:

 • Az Önnel való együttműködés és kapcsolatfenntartás céljából, ha szerződéses kapcsolat vagy jogos érdek áll fenn.

Tudjon meg többet

Az Önnel való együttműködés és kapcsolatfenntartás az alábbiakat foglalja magában:

 • Kérdéseire és kéréseire való válaszadás.
 • Az Önnel fenntartott szakmai kapcsolatunkat (pl. orvosi események, publikációk, tanácsadói megbeszélések stb.) irányító szerződéses feltételek érvényesítése; továbbá, adott esetekben, a meghatározott vagy megállapodás szerinti szolgáltatásokért járó díjazás megfizetése vagy az Ön költségeinek visszatérítése; telefonhívások, megbeszélések, utazások és az Önnel való egyéb együttműködések tervezése, adminisztratív információk eljuttatása Önhöz, valamint az Önnel való együttműködésünk dokumentálása.
 • A Pfizer egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó adatbázisának létrehozatala és fenntartása annak érdekében, hogy azonosíthassuk, és amennyiben lehetséges, kapcsolatba léphessünk Önnel (digitális vagy egyéb módon), mint tudományos szakértővel, illetve mint a különböző területeken, a szakmai tapasztalatai és álláspontja, valamint adott esetben a velünk való korábbi együttműködései alapján kulcsfontosságú véleményformálónak tartott szakemberrel, úgymint:
  • meghívás küldése az Ön számára kongresszusokon/panelbeszélgetéseken, egészségügyi szakemberek szakmai találkozóin és oktatási tevékenységekben való részvételre
  • szakmai tapasztalatai megismerése céljából termékinformációk biztosítása az Ön részére szakmai képviselőink által, illetve a gyógyászati termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó felmérések küldése.
 • Üzleti működés fenntartása olyan módon, hogy az üzlet fenntartása során eleget tegyünk jogi kötelezettségeinknek, a statisztikai adatgyűjtés céljainak, illetve jogos érdekeinknek.

Tudjon meg többet

Üzleti működésünk fenntartása az alábbiakat foglalja magában:

 • Hatósági monitorozási és jelentéstételi kötelezettségeink teljesítése, ideértve a nemkívánatos eseményekre, termékeket érintő panaszokra és a termékbiztonságra vonatkozó bejelentéseket.
 • Hozzáférési jogosultságának igazolása azon termékeink, szoláltatásaink és adataink esetében, amelyeket kizárólag engedéllyel rendelkező egészségügyi szakemberek számára biztosíthatunk, illetve egyéb módon lefolytatott háttér-ellenőrzések annak biztosítására, hogy az Önnel való együttműködés nem ütközik tilalomba.
 • Képzés biztosítása, és minőségellenőrzés végzése.
 • Visszaélések feltárása, megelőzése vagy vizsgálata.
 • A korrupcióellenes és átláthatósági kötelezettségek teljesítése.
 • Az egészségügyi szakemberek preferenciáinak elemzése vagy előrejelzése annak érdekében, hogy meghatározhassuk a termékeink, szolgáltatásaink és üzleti tevékenységeink fejlesztését, javítását vagy módosítását befolyásoló összesített tendenciákat.
 • A mi, a leányvállalataink, az Ön vagy mások jogainak, magánszférájának, biztonságának és tulajdonának védelme.
 • Tudományos/egészségügyi jellegű marketing és promóciós kommunikáció biztosítása az Ön számára (digitális vagy egyéb módon), amelyeket az Ön hozzájárulásával, illetve jogos érdek alapján testre szabhatunk az Ön szakmai területének vagy érdeklődési körének megfelelően.
   

A SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSÁNAK MÓDJA

A következőképpen osztjuk meg a Személyes Adatokat:  

 • A többi Pfizer vállalat számára (a vállalatainkat összesítő listáért látogasson el ide a jelen EGT-beli egészségügyi szakemberek részére készült adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint.
 • Külső szolgáltatóink részére, akik olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint adatelemzés, információs technológia és az ehhez kapcsolódó infrastruktúra, ügyfélszolgálat, auditálás és egyéb szolgáltatások.
 • Az egészségügyi szektoron belüli adatszolgáltatással foglalkozó vállalatok részére, hogy biztosíthassuk adatai aktualitását és pontosságát.
 • Más vállalatok részére, amelyekkel bizonyos termékek vagy szolgáltatások esetében közös fejlesztési, valamint közös forgalmazási és/vagy marketing tevékenységet folytatunk.
 • A szabályozási követelményeknek, bírósági eljárásnak, bírósági végzésnek, kormányzati megkereséseknek, illetve az ellenünk kezdeményezett jogi eljárás rendelkezéseinek való megfelelés érdekében.
 • Jogi lépések megtétele, vagy egyébként az ügyfeleink, a lakosság, a Pfizer és leányvállalataink biztonságának, jogainak vagy tulajdonának védelme céljából.
 • Vállalkozásunk, eszközeink vagy részvényeink  teljes egészét vagy egy részét érintő átszervezés, egyesülés, értékesítés, közös vállalat létrehozása, engedményezés, átruházás vagy ezek feletti egyéb rendelkezés (ideértve a csőd- vagy hasonló eljárásokat) előkészítése, teljesítése és végrehajtása céljából.
 • Olyan társaságokkal, amelyek korábban részben vagy egészben a Pfizer vállalatcsoporthoz tartoztak, és mely társaságok számára szolgáltatást nyújtunk a kiválást/szétválást követő átmeneti időszakban.

ÉRTÉKKEL BÍRÓ DOLOG NYÚJTÁSÁNAK KÖZZÉTÉTELE

Az Ön szakmai praxisának helye szerinti országban működő Pfizer vállalat nyilvánosan közzéteszi az Ön részére bármely Pfizer vállalat által nyújtott   értékkel bíró dolog juttatását az Európai Gyógyszergyártók Szövetsége (EFPIA) Átláthatósági magatartási kódexében és/vagy a vonatkozó helyi jogszabályokban foglaltak szerint (úgymint, szakmai díjak, utazási, szállás- és eseti költségek megfizetése).

Tudjon meg többet

Ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik, közzétesszük az Ön személyazonosságát, a szakmai működés helye szerinti város és ország nevét, valamint a Pfizer-től kapott értékkel bíró dolog értékét, jellegét és az átadás dátumát. Az Ön személyi azonosító vagy társadalombiztosítási számát kizárólag abban az esetben közöljük, ha ezt a helyi jogszabály kötelezően előírja. Ezen közzétételeket weboldalunkon és/vagy az EFPIA helyi gyógyszeripari szervezetének honlapjain jelentetjük meg. Amennyiben jogi előírás kötelez minket erre, a közzétételeket a vonatkozó kormányzati weboldalakon is megjelentetjük. A megjelentetés követően az adatok 3 évig maradnak elérhetőek (kivéve, ha jogszabályok az Ön országában ettől eltérő időszakot írnak elő).

Ezen adatokat hozzájárulás, jogszabályi előírás vagy jogos érdek alapján tesszük közzé.

A fenti adatok közzététele a társadalom, ideértve a betegek, az egészségügyi rendszerek, a gyógyszeripari szektor, valamint Ön, mint egészségügyi szakember számos jogos érdekét szolgálja az alábbiak által:

 • Az egészségügyi szakemberek becsületes és független eljárásába vetett közbizalom megteremtése.
 • A közegészségügy védelme az egészségügyi szakemberek részéről a betegek felé történő - a kezelésükről meghozott döntéseket illető - elszámolási kötelezettség ösztönzésével.
 • Az egészségügyi szakembereknek a jobb színvonalú betegellátás biztosítása érdekében történő folyamatos képzése iránti elkötelezettség demonstrálása.

 

EGYÉNI JOGOK

Ha kérni szeretné az Ön által számunkra megadott Személyes Adatainak megtekintését, helyesbítését, frissítését, titkosítását, korlátozását, tiltakozását vagy törlését, továbbá vissza szeretné vonni hozzájárulását, illetve ha egy másik cégnek való továbbítás céljából elektronikus másolatot szeretne kérni az ilyen Személyes Adatokról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Kapcsolat pontban leírtak szerint. Az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban fogunk válaszolni a kérésére.

Kérésében kérjük, közölje, hogy mely Személyes Adatait kívánja módosítani, törölni kívánja-e azokat adatbázisunkból vagy tudassa, hogy mi módon szeretné korlátozni az általunk történő felhasználást. Az Ön védelme érdekében, kérése teljesítése előtt szükség lehet az Ön személyazonosságának ellenőrzésére. Kérését az észszerű határokon belül megpróbáljuk minél előbb teljesíteni.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy nyilvántartási célokból és/vagy a módosítási vagy törlési kérelmet megelőzően indított tranzakciók végrehajtásához szükség lehet bizonyos Személyes Adatok megőrzésére.
 

ADATBIZTONSÁG

Az Ön Személyes Adatainak védelmére észszerű szervezési, technikai és adminisztratív intézkedések alkalmazására törekszünk. Sajnálatos módon egyetlen adatátviteli vagy tárolórendszer sem garantálható 100%-ban biztonságosnak.
 

MEGŐRZÉSI IDŐSZAK

Személyes Adatait mindaddig megőrizzük, ameddig szükséges vagy engedélyezett, tekintettel arra a cél(ok)ra, amelyekre megkaptuk, és a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakra. A megőrzés időtartamának meghatározására használt tényezők a következőket tartalmazzák: (i) az időszak hossza, amíg folyamatosan kapcsolatban állunk Önnel, és amíg biztosítjuk Önnek a Weboldalt; (ii) ránk vonatkozó jogi kötelezettség fennállása; vagy (iii) a megőrzés jogi pozíciónk (így például a Weboldal felhasználási feltételeinek érvényesítése, alkalmazandó elévülési idő, pereskedés vagy szabályozói ellenőrzések) miatt ajánlott.
 

AZ ADATOK HATÁRON KÍVÜLRE TOVÁBBÍTÁSA

A Weboldalon keresztül begyűjtött adatokat minden olyan országban tárolhatjuk és kezelhetjük, ahol rendelkezünk létesítménnyel, vagy amelyben szolgáltatókkal működünk együtt, beleértve az Amerikai Egyesült Államokat és azokat a területeket, ahol kapcsolt vállalataink tevékenységüket végzik.

Az Európai Bizottság az Európai Gazdasági Térségen kívül („EGT”) néhány országot az EGT szintnek megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országnak nyilvánított (az országok teljes listája megtalálható itt). Azon adatáttovábbítások esetére, amelyek során az adatok az EGT területéről az Európai Bizottság elbírálása szerint nem megfelelő adatvédelmi szintet biztosító országokba kerülnek, megfelelő intézkedéseket hoztunk, így például az Ön Személyes Adatainak védelme érdekében az adatokat fogadó félre nézve kötelező érvényűek az EU által jóváhagyott Általános Szerződési Feltételek. A Kapcsolat pontban feltüntetett címen felveheti velünk a kapcsolatot és kérelmezheti ezen intézkedések másolatát.

Ha másolatot szeretne kapni a fenti intézkedésekről, kérjük, látogasson el ide https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 

A SZOLGÁLTATÁS KISKORÚAK ÁLTALI HASZNÁLATA

A Weboldal használata nem ajánlott tizenhat (16) éven aluli személyek számára és tudatosan nem gyűjtünk Személyes Adatokat ezen személyektől. Amennyiben Ön az Önre vonatkozó korhatárt még nem töltötte be, úgy a Weboldal használatához az Ön szülője vagy az Ön felett szülői felügyeleti jogot gyakorló személy hozzájárulása szükséges. A Weboldal használata előtt kérjük, beszéljen szülőjével vagy törvényes képviselőjével.

Ha Ön tizenhat (16) éven alatti Személyek Adatait adja meg számunkra, elismeri, hogy megfelelő jogosultsággal rendelkezik ehhez és kérés esetén ezt a Pfizer felé bizonyítani tudja.
 

AKTUALIZÁLT TARTALOM

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről-időre aktualizáljuk. A módosítások a felülvizsgált Adatvédelmi Tájékoztató Weboldalon való közzétételekor lépnek hatályba. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató utolsó aktualizálásának dátumát a fenti „Utoljára frissítve” pont alatt láthatja.
 

KAPCSOLAT

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató szerint az Ön Személyes Adatainak gyűjtéséért, felhasználásáért és közzétételéért felelős cég:

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

1123 Budapest, Alkotás u. 53.

Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatóval kapcsolatosan kérdése merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a(z) adatvedelem@pfizer.com e-mail-címen, vagy írjon a lentebb megadott levelezési címre.

Amennyiben szeretné gyakorolni egyéni jogait, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő felület segítségével: www.pfizer.com/individualrightsgdpr, keressen bennünket elektronikus levél útján az adatvedelem@pfizer.com email címen, vagy írjon az alábbi levelezési címre:

Pfizer Gyógyszerkereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Jogi Osztály

1123 Budapest, Alkotás u. 53.

Ön az országa illetőleg régiója szerint illetékes adatvédelmi tisztviselővel is felveheti a kapcsolatot, amennyiben ilyen személy kijelölésre került. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségi adataihoz látogasson el a DPO.Pfizer.com oldalra.
 

PANASZ BENYÚJTÁSA HATÓSÁGNÁL

Ön panaszt nyújthat be az Ön országában vagy régiójában vagy a feltételezett jogsértés helyén illetékes adatvédelmi hatóságnál.  Ezen hatóságok elérhetőségeiért, kérjük, kattintson, látogasson el ide