Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

Eesti

SISSEJUHATUS

See privaatsusteatis („privaatsusteatis”) kirjeldab andmeid, mida kogume teie kohta veebisaidil, millel linki klõpsasite („sait”); kuidas neid andmeid kasutame ja avaldame; kuidas neid kaitseme ja valikuid, mida sellega seoses teete.  Soovitame teil meie privaatsusteatise üle vaadata ja klõpsata olemasolevaid linke või valida „lisateabe”, kui soovite konkreetse teema kohta lisateavet.

ISIKUANDMED

„Isikuandmed” on andmed, mis tuvastavad teid üksikisikuna või on seotud tuvastatava isikuga. Kogume isikuandmeid oma saitidel mitmesugusel viisil, muu hulgas registreerimiste, taotluste, uuringute kaudu, seoses teie päringutega ja automaatselt, kui meie saite sirvite. 

Võime küsida põhilisi isikuandmeid, kui saiti kasutate; kui olete HCP, siis võime küsida täiendavaid isikuandmeid.

Lisateave

Isikuandmed, mida me võime küsida, hõlmavad järgmist.

 • Nimi
 • Kontaktandmed (postiaadress, telefoninumbrid, meiliaadressid)
 • Teie eelistatud keel
 • Fotod
 • Teie huvid (nt terviseseisundid ja teemad, mille kohta saidilt teavet küsite või mille vastu huvi üles näitate)

 

Kui olete tervishoiutöötaja, võime küsida lisateavet, mis on seotud meievahelise ametialase suhtlusega.

 • Ametialane elukäik/tunnistused
 • Andmed, mis on seotud teie litsentside, spetsialiseerumiste, ametialaste sidemete, publikatsioonide, tunnistuste jne ametialaste saavutustega
 • Kõrvalnähtude andmed
 • Andmed, mis on seotud meie toodete kasutamise, meievahelise suhtluse ja teile olulistele inimestele osutatud teenustega

Võime koguda isikuandmeid ka teistest allikatest, sealhulgas andmefirmadelt, avalikult kättesaadavatest andmebaasidest, ühistelt turunduspartneritelt, sotsiaalmeedia platvormidelt ja muudelt osapooltelt. Lisateave

Lisateave

Kui otsustate siduda oma sotsiaalmeedia konto saidiga, et lubada sotsiaalne jagamine, jagatakse meiega teie sotsiaalmeedia kontolt teatud isikuandmeid, mis võivad hõlmata teie või teie sõprade profiilides sisalduvaid isikuandmeid.

Võime saada isikuandmeid muudelt osapooltelt, et kontrollida kontakt- või finantsandmeid või mõista paremini teie huvisid, seostades demograafilised andmed teie antud isikuandmetega.

Kui teil palutakse isikuandmeid edastada, siis võite sellest keelduda. Kuid kui otsustate mitte edastada andmeid, mis on meile soovitud teenuste osutamiseks vajalikud, ei pruugi meil olla võimalik teile neid teenuseid osutada.

Kui annate meile loa koguda isikuandmeid teise isiku kohta, siis ütlete meile, et teil on õigus neid andmeid jagada ja lubada meil neid andmeid selles privaatsusteatises kirjeldatud viisil kasutada.

KUIDAS ISIKUANDMEID KASUTAME

Kasutame isikuandmeid järgmisel eesmärgil.

 • Saidi funktsioonide pakkumiseks ja teie taotluste täitmiseks, kui meil on lepinguline suhe või seaduslik huvi.

Lisateave

Saidi funktsioonide pakkumine ja teie taotluste täitmine hõlmab järgmist.

 • Teile klienditeeninduse pakkumine.
 • Teie päringutele vastamine ja teie taotluste täitmine ning tehingute lõpuleviimine.
 • Teile haldusteabe saatmine, nt meie tingimuste ja poliitikate muutumise kohta, samuti turundusmaterjalide saatmine, mis meie hinnangul võivad teile huvi pakkuda.
 •  Sotsiaalse jagamise funktsiooni toetamiseks.
 • Selleks, et võimaldada teil teisele isikule (nt kolleegile, hooldajale või sõbrale või patsiendile) sõnumeid saata.
 • Selleks, et pakkuda isikupärastatud teenuseid, kui meil on teie nõusolek või õiguspärane huvi teile huvipakkuvat teavet edastada.

Lisateave

Isikupärastatud teenused hõlmavad järgmist.

 • Teie paremaks mõistmiseks ja meievahelise suhtluse isikupärastamiseks.
 • Meie kasutajate eelistuste analüüsimiseks või prognoosimiseks, et tuvastada trendide koondaruandeid Pfizeri digitaalse sisu kasutamise kohta.
 • Teie eelistuste analüüsimiseks või prognoosimiseks, et parandada meievahelist suhtlust, st teile sisu, toodete ja pakkumiste edastamiseks (meie saidi, meilide või digitaalsete tööriistade kaudu), mis on meie arvates teie ärihuvidega seotud.
 • Teie kui HCP-ga suhtlemiseks, kui meil on lepinguline suhe või seaduslik huvi.

Lisateave

Teie kui tervishoiutöötajaga suhtlemine hõlmab järgmist.

 • Teie vastavuse kontrollimiseks teatavatele toodetele, teenustele ja andmetele juurdepääsu andmisel, mida võimaldatakse ainult kindlatele litsentseeritud tervishoiutöötajatele.
 • Teiega suhtlemist, tuginedes teie ametialasele asjatundlikkusele ja arvamusele, digitaalsete või muude vahendite kaudu.
 • Teie kaasamist tervishoiutöötajate programmidesse/paneelidesse.
 • Teiega teie ametialaste teadmiste teemal ühenduse võtmist, nt seoses mõne Pfizeri üksuse või selle äripartneri tooteid või teenuseid puudutavate uuringutega.
 • Koostööd teiega meditsiiniürituste, -väljaannete või nõustamiskohtumiste teemal.
 • Teie arvamuse küsimiseks toodete ja teenuste kohta, mida reklaamime meie või mõni meie sidusettevõte või äripartner arendamise ja täiustamise eesmärgil.
 • Teile võimaluse andmist osaleda eriprogrammides, tegevustes, sündmustel või kampaaniates meie lepingulise suhte raames teiega või meie õiguspärase huvi korral.

Lisateave

Sellistel juhtudel võime kasutada teie isikuandmeid täiendavatel viisidel, mis avaldatakse nende eriprogrammide, tegevuste, sündmuste või kampaaniate raames.

 • Oma äritegevuses meie juriidiliste kohustuste täitmiseks ja oma õiguspäraste huvide järgimiseks oma äritegevuse käigus.

Lisateave

→ Meie äritegevus hõlmab järgmist.

 • Andmeanalüüsi ja auditite läbiviimine.
 • Meie saitide kasutustrendide tuvastamine ja meie suhtluse tulemuslikkuse analüüsimine.
 • Pettuste avastamine, ennetamine, uurimine ja muu hulgas (küber)julgeoleku seire ja ennetamine.
 • Meie toodete ja teenuste arendamine, täiustamine, parandamine või muutmine.
 • Teile võimaluse andmine teatud toodetele või teenustele juurdepääsemiseks või nende kasutamiseks.
 • Paremaks mõistmiseks, kuidas meie tooted ja teenused teid ja teile olulisi inimesi mõjutavad.
 • Probleemide seire ja neile reageerimine, muu hulgas regulatiivne seire ja negatiivsete sündmustega seotud aruandluskohustused, toodetega seotud kaebused ning patsiendi ohutus.
 • Meie äritegevuse juhtimine ja laiendamine.

Võime koondada isikuandmed, mida esitate teie ja mida esitavad teised saidi kasutajad. Sellisel juhul võime kasutada ja avalikustada selliseid koondandmeid mis tahes eesmärgil. Koondandmed ei tuvasta isiklikult teid ega ühtegi teist isikut.

KUIDAS ISIKUANDMEID KASUTAME JA AVALDAME

Me avaldame isikuandmed järgmiselt. 

 • Teistele Pfizeri ettevõtetele selles privaatsusavalduses kirjeldatud eesmärkidel. [keegi BTs peaks vaatama, kuidas sellega linkida]
 • Selleks, et meie muud teenusepakkujad saaksid osutada teenuseid nagu veebimajutus, andmeanalüüs, infotehnoloogia ja seotud infrastruktuuri pakkumine, klienditeenindus, meilide edastamine, auditeerimine ja muud teenused.
 • Teistele ettevõtetele, kellega seoses konkreetsete toodete või teenustega koostööd teeme. Need võivad hõlmata end meiega koos reklaamivaid partnereid, kellega ühiselt tooteid arendame ja/või turustame.
 • Ettevõtetele, kes on varem olnud täielikult või osaliselt Pfizeri kontsernis ja kellele me osutame teenuseid nende eraldumise järgsel üleminekuperioodil.
 • Kui postitate andmeid või materjale teadetetahvlitele, vestlusse, profiililehtedele, blogidesse ja muudesse teenustesse.

Lisateave

Kui otsustate jagada andmeid või materjale meie saidi kaudu, siis arvestage järgmist.

 • Kõik postitused on kättesaadavad teistele saidi kasutajatele ja üldsusele.
 • Olge ettevaatlik, kui otsustate saidi kaudu andmeid või materjale avaldada või oma sotsiaalmeediakonto siduda.
 • Kui kasutate saiti sõnumi saatmiseks või andmete või materjalide avaldamiseks (sh sotsiaalse jagamise funktsioone kasutades), on sõnum, andmed või materjalid teistele kättesaadavad(st teistele saidi kasutajatele, kes on teie sotsiaalmeedia konto, teie sotsiaalmeedia konto pakkuja ja/või üldsusega seotud).

Samuti kasutame ja avalikustame teie isikuandmeid, kui usume, et see on järgmisel eesmärgil vajalik või asjakohane.

 • Kohalduvate seaduste ja meie regulatiivsete seire- ning aruandluskohustuste täitmiseks (mis võivad hõlmata seadusi väljaspool teie elukohariiki), et täita riiklike ja valitsusasutuste (mis võivad hõlmata väljaspool teie elukohariiki tegutsevaid asutusi) nõudmisi, et teha koostööd täitevasutustega või muudel juriidilistel põhjustel.
 • Meie tingimuste jõustamiseks.
 • Meie ja/või meie sidusettevõtete, teie või teiste isikute õiguste, privaatsuse, ohutuse või vara kaitsmiseks.

Lisaks võime kasutada, avaldada või edastada isikuandmeid muule osapoolele seoses meie ettevõtte, varade või aktsiate või nende mis tahes osa ümberkorraldamise, ühinemise, müügi, ühisettevõtte loomise või üleandmise, edastamise või muul viisil võõrandamisega (sh seoses pankroti või muu sarnase menetlusega).

TURUNDUSVAHENDID

Kui te ei soovi meilt enam turundusmaterjale saada, võtke meiega ühendust jaotises Kontakt olevatel andmetel või muutke mõnel saidil oma profiilil või kontol eelistusi. Kirjutage taotlusse oma nimi ja aadressid, mille kaudu teiega enam ei peaks ühendust võtma. Kui loobute meilt turunduskommunikatsiooni saamisest, võime siiski saata teile olulisi haldussõnumeid, millest te ei saa loobuda.

ISIKLIKUD ÕIGUSED

Mõne saidi puhul on teil võimalus saidi kaudu oma profiili muuta.

Kui soovite meile saidi kaudu edastatud isikuandmete läbivaatamist, parandamist, värskendamist, piiramist või kustutamist või kui soovite selliste isikuandmete elektroonilist koopiat andmete edastamiseks mõnele muule ettevõttele, võite meiega ühendust võtta jaotises Kontakt olevate andmete alusel. Vastame teie taotlusele kohalduvate seaduste alusel.

Öelge meile oma taotluses, milliseid isikuandmeid soovite muuta, kas soovite lasta need meie andmebaasist eemaldada või milliseid muid piiranguid sooviksite nende meiepoolsele kasutusele rakendada. Teie kaitsmiseks peame võib-olla enne teie taotluse käikulaskmist teie isikut kontrollima. Püüame täita teie taotluse esimesel võimalusel.

Pange tähele, et võime hoida teatud isikuandmeid alles andmete säilitamiseks ja/või mis tahes tehingute lõpuleviimiseks, mida enne muutmise või kustutamise taotlemist alustasite.

ANDMETE TURVALISUS

Püüame kasutada mõistlikke korralduslikke, tehnilisi ja administratiivseid meetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks. Kahjuks ei saa ühegi andmeedastus- või -säilitussüsteemi puhul garanteerida, et on 100% turvaline.

SÄILITUSPERIOOD

Säilitame teie isikuandmeid nii kaua, kui vaja, või nii kaua, kui lubatud, arvestades andmete kogumise eesmärki/eesmärke, ja selles privaatsusteatises nimetatud viisil. Säilitusperioodide määramiseks kasutatavad kriteeriumid on muu hulgas: i) periood, mille jooksul oleme teiega seotud ja pakume teile saiti; ii) kui meile kehtib seadusjärgne kohustus või iii) kui säilitamine on soovitatav meie õiguslikku positsiooni silmas pidades (nt seoses saidi kasutustingimuste jõustamise, kehtivate piirangumääruste, kohtumenetluste või regulatiivsete uurimistega).

PIIRIÜLENE EDASTAMINE

Andmeid, mida saidi kaudu kogume, võidakse salvestada ja töödelda riigis, kus meil on esindused või kus kasutame teenusepakkujaid, muu hulgas Ameerika Ühendriikides ja meie sidusettevõtete tegevuskohtades.

Euroopa Komisjon on tunnustanud mõningaid mitte-EMP riike, mis pakuvad EMP normide kohaselt piisavat andmekaitse taset (täielik nimekiri nendest riikidest on saadaval siin. Edastamise korral EMP-st riikidesse, mida Euroopa Komisjon piisavaks ei pea, oleme kehtestanud teie isikuandmete kaitsmiseks piisavad meetmed, nt tagades, et saajale kohalduvad ELi standardsed lepingutingimused. Võite saada nende meetmete koopia, võttes meiega ühendust, nagu on näidatud jaotises Kontakt.

MUU PAKKUJA TEENUSED

See privaatsusteatis ei hõlma ühegi muu poole andmekogumist, -kasutust, andmete avaldamist või turbepraktikaid (ja meil puudub vastutus selliste olukordade eest), sh olukordades, kus muu pool pakub teenust, millega sait on lingitud. Saidile lingi lisamine ei kujuta endast lingitud teenuse soovitamist.

KASUTAMINE ALAEALISTE POOT 

Sait ei ole suunatud alla kuueteistkümne (16) aastastele isikutele ja me ei kogu teadlikult selliste isikute isikuandmeid. Kui olete oma õigusruumis alaealine, siis vajate saidi kasutamiseks oma vanema või seadusliku eestkostja luba. Enne saidi kasutamist pidage nõu oma vanema või seadusliku eestkostjaga.

Kui edastate meile alla kuueteistkümne (16) aastaste isikute isikuandmeid, siis kinnitate, et teil on selleks õigus ja et võite nõudmise korral Pfizerile seda õigust tõendada.

MUUDATUSED

Muudame aeg-ajalt seda privaatsusteatist. Kõik muudatused jõustuvad uue privaatsusavalduse postitamisel saidile. Seda privaatsusavaldust muudeti viimati ülaltoodud kuupäeval „Viimati muudetud”.

KONTAKT

Ettevõte, mis vastutab teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise eest selle privaatsusavalduse alusel, on

Pfizer Luxembourg SARL Estonia

A.H. Tammsaare tee 47

Tallinn 11316

Estonia Kui teil on selle privaatsusteatise kohta küsimusi või soovite taotleda mõne isikliku õiguse kasutamist, kirjutage järgmisele aadressile:

Pfizer Luxembourg SARL Estonia

A.H. Tammsaare tee 47

Tallinn 11316

Vajaduse korral võite pöörduda ka oma riigi või piirkonna eest vastutava andmekaitseametniku poole. Tema kontaktandmed leiate lehelt DPO.Pfizer.com.

KAEBUSE ESITAMINE REGULEERIVALE ASUTUSELE

Võite esitada kaebuse oma riigi või piirkonna või väidetava rikkumise koha eest vastutavale andmekaitseasutusele. Klõpsake siin selliste asutuste kontaktandmete vaatamiseks.

KÜPSISTE KASUTAMINE

Küpsised on väiksed standardsed andmefailid, mis salvestatakse teie arvutisse, kui meie Saiti külastate. Küpsised aitavad meil teada saada, millised Saidi osad on kasulikud ja millised vajavad täiustamist.

Meie poolt kasutatavate küpsiste kohta leiate teavet, klõpsates küpsistega nõustumise tööriistal meie Saidi alumises parempoolses nurgas, kust saate ka muuta oma küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate sätteid. Lisaks sellele võite te millal tahes Saidilt saadetavatest küpsistest keelduda või need aktsepteerida, aktiveerides vastavad sätted oma brauseris. Teavet protseduuride kohta, mida tuleb teha küpsiste lubamiseks või keelamiseks, leiate oma Interneti-brauseri teenusepakkuja veebisaidilt, mille saate avada brauseri spikri kaudu. Enimkasutatavate brauserite kohta leiate teavet aadressil http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Arvestage, et küpsiste keelamine võib negatiivselt mõjutada teie kasutajakogemust Saidil ja takistada mõningate Saidi funktsioonide nõuetekohast toimimist.

Me võime kasutada ka muid küpsistele sarnaseid tehnoloogiaid, muu hulgas järgmisi.

Pikslisildid. Pikslisilte (tuntud ka kui veebimajakad ja "clear GIF-id") kasutatakse muu hulgas näiteks meie turunduskampaaniate edukuse mõõtmiseks ja statistika koostamiseks teenuste kasutamise ja vastuste määra kohta.

Adobe Flash. Kasutatakse ka selliseid tehnoloogiaid nagu Flash Local Shared Objects (tuntud ka kui Flash-küpsised) (“Flash LSO-d”), et koguda ja salvestada muu hulgas teavet selle kohta, kuidas te meie Saiti kasutate. Flash LSO-de suvandite kohta leiate teavet järgmiselt lehelt. Arvestage, et kui Flash Player on seatud Flash LSO-de vastuvõtmist takistama või piirama, siis on võimalik, et mõnede Flash-rakenduste funktsionaalsus väheneb või on piiratud.

Google Analytics. Google Analytics on teenus, mida pakub Google, Inc. (“Google”). Me kasutame teenust Google Analytics anonümiseeritud andmete kogumiseks, et Saiti täiustada.

Lisateavet leiate jaotisest Google Analytics ja eraelu puutumatus. Soovi korral võite teenuse Google Analytics keelata, installides brauserisse Google'i poolt pakutava loobumistööriista. Lisateavet leiate alltoodud linkidelt.

Teave brauseri või seadme kohta. Teatud andmeid kogutakse enamike brauseritega või automaatselt teie seadme kaudu, näiteks Media Access Control (MAC) aadress, arvuti tüüp (Windows või Mac), ekraani eraldusvõime, operatsioonisüsteemi nimi ja versioon, seadme tootja ja mudel, keel, Interneti-brauseri tüüp ja versioon ning kasutatava Saidi nimi ja versioon. Me kasutame neid andmeid, et tagada teenuste nõuetekohane toimimine.

Arvestage, et ulatuses, millele vastavalt kogutakse küpsiste kaudu isikuandmeid, võivad rakenduda  käesoleva Privaatsusteatise teised punktid.

TAGASI ÜLES