Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

Danmark

INDLEDNING

Denne persondatapolitik ("persondatapolitik ") beskriver de oplysninger, som vi indsamler om dig på webstedet, hvorfra du linkede ("websted"), hvordan vi bruger og videregiver de pågældende oplysninger, hvordan vi beskytter dem, og de valg du kan tage med hensyn til oplysningerne.   Vi opfordrer dig til at gennemgå vores persondatapolitik og klikke på de tilgængelige links eller vælge "få mere at vide", hvis du vil have yderligere oplysninger om et bestemt emne. 

PERSONOPLYSNINGER

"Personoplysninger" er oplysninger, der identificerer dig som individ eller som vedrører et identificérbart individ.  Vi indsamler personoplysninger på forskellige måder på vores websteder, herunder gennem registreringer, ansøgninger, undersøgelser, i forbindelse med dine henvendelser, og automatisk, når du browser vores websteder.

Vi kan anmode om grundlæggende personoplysninger, når du bruger et websted. Hvis du er en sundhedsperson, kan vi anmode om yderligere personoplysninger. 

Lær mere

Personoplysninger som vi kan anmode om, omfatter:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (postadresse, telefonnumre, e-mailadresse)
 • Dit foretrukne sprog
 • Fotografier
 • Dine interesser (såsom sygdomme og emner  du anmoder om oplysninger om via webstedet eller angiver interesse i)

Hvis du er en sundhedsperson, kan vi også anmode om yderligere oplysninger relateret til vores faglige interaktion med dig:

 • Fagbiografi/kvalifikationer
 • Oplysninger relateret til dine licenser, specialer, faglige tilhørsforhold, publikationer, kvalifikationer og andre faglige præstationer
 • Oplysninger om bivirkninger
 • Oplysninger relateret til din brug af vores produkter, dine interaktioner med os, og tjenester til dem du plejer

Vi kan også indsamle personoplysninger fra andre kilder, herunder datavirksomheder, offentligt tilgængelige databaser, fælles markedsføringspartnere, sociale medieplatforme og andre tredjeparter. 

Lær mere

Hvis du vælger at forbinde din sociale mediekonto med webstedet for at aktivere social deling, vil visse personoplysninger fra din sociale mediekonto blive delt med os, hvilket kan omfatte personoplysninger, der er en del af din profil eller dine venners profiler. 

Vi kan modtage personoplysninger fra andre tredjeparter for at bekræfte kontaktoplysninger eller finansielle oplysninger eller bedre forstå dine interesser ved at knytte demografiske oplysninger til de personoplysninger, som du har givet. 

Når du bliver bedt om at give personoplysninger, kan du afvise.  Men hvis du vælger ikke at give oplysninger, der er nødvendige for at vi kan levere tjenester, som du har anmodet om, kan vi muligvis ikke levere de pågældende tjenester til dig. 

Hvis du afgiver, eller giver os tilladelse til at indsamle eventuelle personoplysninger vedrørende en anden person, bekræfter du, at du er bemyndiget til at dele de pågældende oplysninger og give os tilladelse til at bruge oplysningerne som beskrevet i denne persondatapolitik. 

SÅDAN BRUGER VI PERSONOPLYSNINGER

Vi bruger personoplysninger til at:

 • Levere webstedsfunktionalitet og efterkomme dine anmodninger, når vi har et kontraktforhold eller en legitim interesse. 

Lær mere

Webstedsfunktionalitet og efterkommelse af dine anmodninger omfatter:

 • At yde kundeservice til dig.
 • At besvare dine henvendelser og efterkomme dine anmodninger og fuldføre dine transaktioner.
 • At sende administrative oplysninger til dig, såsom ændringer til vores vilkår, betingelser og politikker, samt markedsføringsmeddelelser, som vi mener, kan være af interesse for dig.
 •  At formidle social delingsfunktionalitet.
 • At give dig mulighed for at sende meddelelser til en anden person, som f.eks. en kollega, omsorgsperson, ven eller patient.
 • Levere personaliserede tjenester, når vi har dit samtykke eller en legitim interesse i at give dig oplysninger af interesse for dig. 

Lær mere

Personaliserede tjenester omfatter:

 • At forstå dig bedre og personalisere vores interaktioner med dig.
 • At analysere eller forudsige vores brugers præferencer for at identificere aggregerede trendrapporter om, hvordan Pfizers digitale indhold bruges.
 • At analysere eller forudsige dine præferencer for at forbedre vores interaktioner med dig, dvs., at levere indhold, produkter og tilbud til dig (via vores websted, e-mails eller digitale værktøjer), som vi mener, vil være relevante for dine faglige interesser.
 • Kommunikere med dig som sundhedsperson, når vi har et kontraktforhold eller en legitim interesse. 

Lær mere

At kommunikere med dig som sundhedsperson omfatter:

 • For at bekræfte din rettighed til at tilgå visse produkter, servicer og data, som muligvis kun leveres til bestemte HCP’er med licens.
 • At interagere med dig baseret på din faglige ekspertise og mening via digitalemidler eller andre midler.
 • At involvere dig i programmer/paneler bestående af sundhedspersoner.
 • At kontakte dig med henblik på din faglige ekspertise, for eksempel, i forbindelse med undersøgelser vedrørende produkter eller tjenester fra en Pfizer-enhed eller dens forretningspartner.
 • At samarbejde med dig om faglige begivenheder, publikationer eller advisory board møder.
 • At søge dine synspunkter om produkter og tjenester, der markedsføres af os, et associeret selskab eller en forretningspartner til udviklings- og forbedringsformål.
 • Give dig mulighed for at deltage i særlige programmer, aktiviteter, begivenheder eller kampagner som led i vores kontraktforhold med dig, eller hvor vi har en legitim interesse. 

Lær mere

I disse tilfælde kan vi bruge dine personoplysninger på flere måder, der er angivet som en del af disse særlige programmer, aktiviteter, begivenheder eller kampagner.

 • Drive vores virksomhed så vi overholder vores lovmæssige forpligtelser og opfylde vores legitime interesser i at opretholde vores forretning. 

Lær mere

Vores forretningsaktiviteter omfatter:

 • At foretage dataanalyse og revisioner.
 • At identificere brugstendenser i brugen af ​​vores websteder og analysere effektiviteten af ​​vores kommunikation.
 • At opdage, forebygge og undersøge svig, herunder (cyber) sikkerhedsovervågning og forebyggelse.
 • At udvikle, styrke, forbedre eller ændre vores produkter og tjenester.
 • At sikre at du får adgang til eller kan bruge bestemte produkter eller tjenester.
 • At forstå bedre, hvordan vores produkter og tjenester påvirker dig og dem, som du plejer.
 • At spore og svare på bekymringer, herunder deltagelse i lovgivningsmæssig overvågning og indberetningsforpligtelser relateret til bivirkninger, produktklager og patientsikkerhed.
 • At drive og udvide vores forretningsaktiviteter.

Vi kan aggregere de personoplysninger, som du og andre webstedsbrugere giver.  Hvis vi gør det, kan vi bruge og videregive sådanne aggregerede oplysninger til ethvert formål.  Aggregerede oplysninger identificerer dig ikke personligt eller nogen anden person.

SÅDAN BRUGER OG VIDEREGIVER VI PERSONOPLYSNINGER

Vi videregiver personoplysninger som følger:  

 • Til andre Pfizer-selskaber til de formål, der er beskrevet i denne persondatapolitik.
 • Til vores tredjepartstjenesteudbydere, for at levere tjenester såsom webhosting, dataanalyse, informationsteknologi og relateret tilvejebringelse af infrastruktur, kundeservice, tilvejebringelse af e-mail, revision og andre tjenester.
 • Til andre selskaber, som vi samarbejder med om bestemte produkter eller tjenester. Disse kan omfatte vores partnere, som vi i fællesskab udvikler og/eller markedsfører produkter med.
 • Til virksomheder, som tidligere helt eller delvis var inkluderet i Pfizer-familien af virksomheder, til hvem vi leverer tjenester i en transitionsperiode efter adskillelse.
 • Når du skriver/sender oplysninger eller materialer på/til opslagstavler, chat, profilsider, blogs og andre tjenester. 

Lær mere

Hvis du vælger at dele oplysninger eller materialer via vores websted, bedes du være opmærksom på følgende:

 • Alt som du sender/skriver, vil være tilgængeligt for andre webstedsbrugere og offentligheden.
 • Vær forsigtig, når du beslutter dig for at forbinde din sociale mediekonto eller videregive oplysninger eller materiale via webstedet..
 • Når du bruger webstedet til at sende en meddelelse eller videregive eventuelle oplysninger eller materialer (herunder brug af sociale delingsfunktioner), vil meddelelsen, oplysningerne eller materialerne være tilgængelige for andre (f.eks. andre webstedsbrugere, dine venner, der er forbundet med din sociale mediekonto, din sociale mediekontoudbyder og/eller offentligheden).

Vi bruger og videregiver også dine personoplysninger, hvis vi mener det er nødvendigt eller hensigtsmæssigt:

 • For at overholde gældende lovgivning og vores lovgivningsmæssige overvågnings- og indberetningsforpligtelser (som kan omfatte love uden for dit bopælsland), for at svare på anmodninger fra offentlige og statslige myndigheder (som kan omfatte myndigheder uden for dit bopælsland), for at samarbejde med retshåndhævende myndigheder, eller af andre juridiske årsager.
 • For at håndhæve vores vilkår og betingelser.
 • For at beskytte vores rettigheder, personoplysninger, sikkerhed eller ejendom, og/eller dem tilhørende vores associerede selskaber, dig eller andre.

Derudover kan vi bruge, videregive eller overføre personoplysninger til en tredjepart i forbindelse med eventuel omorganisering, fusion, salg, joint venture, overdragelse, overførsel eller anden disposition af hele eller eventuel del af vores forretning, aktiver eller aktier (herunder i forbindelse med eventuel konkurs eller lignende procedure).

MARKEDSFØRINGSINDSTILLINGER

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmateriale fra os, skal du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os, eller på nogle websteder opdatere dine præferencer i din profil eller på din konto.  I din anmodning bedes du angive dit navn og de adresser, hvor du ikke længere ønsker at blive kontaktet.  Hvis du fravælger modtagelse af markedsføringsmeddelelser fra os, kan vi stadig sende dig vigtige administrative meddelelser, som du ikke kan fravælge.

INDIVIDUELLE RETTIGHEDER

På nogle websteder har du mulighed for at opdatere din profil gennem webstedet.

Hvis du ønsker at anmode om at gennemgå, rette, opdatere, skjule, begrænse eller slette personoplysninger, som du har givet os gennem webstedet, eller hvis du ønsker at anmode om at modtage en elektronisk kopi af sådanne personoplysninger med henblik på at sende den til et andet selskab, kan du kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os.  Vi vil svare på din anmodning i overensstemmelse med gældende lovgivning.

I din anmodning bedes du fortælle os, hvilke personoplysninger du gerne vil have ændret, hvorvidt du vil have dem skjult fra vores database, eller hvilke begrænsninger du ellers vil have, at vi pålægger vores brug af dine personoplysninger.  For din beskyttelse skal vi muligvis bekræfte din identitet, inden vi efterkommer din anmodning.  Vi vil forsøge at efterkomme din anmodning så hurtigt som muligt. 

Vær opmærksom på, at vi muligvis skal beholde visse personoplysninger til arkivformål og/eller for at fuldføre eventuelle transaktioner, som du påbegyndte forud for din anmodning om en ændring eller sletning.

DATASIKKERHED

Vi søger at træffe rimelige organisatoriske, tekniske og administrative foranstaltninger til beskyttelse af dine personoplysninger.  Desværre er der ingen garanti for, at noget dataoverførsels- eller opbevaringssystem er 100 % sikkert. 

OPBEVARINGSPERIODE

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som nødvendigt eller tilladt med henblik på formålet/formålene, hvortil de blev indsamlet og som beskrevet i denne persondatapolitik.  De kriterier, der anvendes til bestemmelse af vores opbevaringsperioder omfatter: (i) den tidsperiode, hvorunder vi har et løbende forhold til dig og leverer webstedet til dig, (ii) hvorvidt der er en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller (iii) hvorvidt opbevaring er tilrådeligt med henblik på vores juridiske position (f.eks. i forbindelse med håndhævelse af webstedets brugsvilkår, gældende forældelseslov, retssager eller tilsynsmyndigheders undersøgelser).

GRÆNSEOVERSKRIDENDE OVERFØRSEL

De oplysninger, som vi indsamler gennem webstedet, kan opbevares og behandles i ethvert land, hvor vi har faciliteter, eller hvor vi hyrer tjenesteudbydere, herunder i USA og hvor vores associerede selskaber driver virksomhed.

Nogle lande uden for EØS anerkendes af Europa-Kommissionen som ydende et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse i henhold til EØS-standarderne (den fulde liste over disse lande er tilgængelig her).  For overførsler fra EØS til lande, der ikke anses for passende af Europa-Kommissionen, har vi indført passende foranstaltninger, såsom at sikre, at modtageren er bundet af EU-standardkontraktbestemmelser for at beskytte dine personoplysninger.  Du kan få en kopi af disse foranstaltninger ved at kontakte os som angivet i afsnittet Kontakt os.

TREDJEPARTSTJENESTER

Denne persondatapolitik omhandler ikke, og vi er ikke ansvarlige for, eventuel tredjeparts dataindsamlings-, brugs-, videregivelses- eller sikkerhedspraksisser eller andre praksisser, herunder eventuel tredjepart, der driver en tjeneste, hvortil webstedet linker.  Inklusionen af ​​et link på webstedet indebærer ikke vores godkendelse af den linkede tjeneste.

BRUG AF WEBSTEDET AF MINDREÅRIGE 

Webstedet er ikke rettet mod enkeltpersoner under seksten (16) år, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra sådanne enkeltpersoner.  Hvis du er under den relevante myndighedsalder i din retskreds, skal du have din forælder eller værges tilladelse til at bruge webstedet.  Rådfør dig venligst med din forælder eller værge, før du bruger webstedet.

Hvis du giver os personoplysninger tilhørende et individ under seksten (16) år, erklærer du, at du har den retmæssige beføjelse til at gøre det, og at du efter anmodning kan påvise en sådan beføjelse over for Pfizer.

OPDATERINGER

Fra tid til anden opdaterer vi denne persondatapolitik.  Eventuelle ændringer træder i kraft, når vi offentliggør den reviderede persondatapolitik på webstedet.  Denne persondatapolitik blev sidst opdateret pr. "Sidst opdateret"-datoen, der vises ovenfor.

KONTAKT OS

Det selskab, der er ansvarlig for indsamling, brug og videregivelse af dine personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik er

Pfizer ApS,

Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Danmark

Hvis du har eventuelle spørgsmål om denne persondatapolitik, bedes du kontakte os på 1) webadmin-dk@pfizer.com eller 2) kundeservice@vnp.dk.

Hvis du ønsker at anmode om at udøve eventuelle individuelle rettigheder, bedes du kontakte os på www.pfizer.com/individualrightsgdpr, eller skrive til følgende adresser:

Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Danmark

Att: Pfizer

Du kan også kontakte vores databeskyttelsesansvarlige, der er ansvarlig for dit land eller din region, hvis relevant. For at finde deres kontaktoplysninger, skal du besøge DPO.Pfizer.com.

INDGIVELSE AF EN KLAGE TIL EN TILSYNSMYNDIGHED

Du kan indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, der har jurisdiktion over dit land eller dit område eller sted, hvor den påståede krænkelse fandt sted. Klik her for kontaktoplysninger til sådanne myndigheder. 

COOKIES

Cookies er en standardfunktion på websites, som giver os mulighed for at gemme små mængder af data på din computer om dine besøg på vores website.  Cookies hjælper os med at forstå, hvilke dele af websiten, der er brugbare og hvilke dele, der har brug for at blive forbedret.

Du kan finde mere information om cookies, som vi bruger, og ændre dine indstillinger af cookies og lignende teknologier ved at klikke på cookie-godkendelsesværktøjet i det nederste venstre hjørne på hver side af vores website. Derudover kan du afvise eller acceptere cookies fra websiten på et hvilket som helst tidspunkt ved at aktivere indstillingerne i din browser. Information om proceduren, der skal følges for at blive i stand til at aktivere eller deaktivere cookies, kan du finde på din udbyders webside via hjælpefunktionen. Se venligst http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html for mere information om almindelig brugte browsere. Vær opmærksom på, at hvis cookies er deaktiveret, kan du opleve at websiten kan være formindsket, og at ikke alle funktioner vil fungere efter hensigten.

Vi kan også bruge teknologier, der ligner cookies, såsom: 

Pixel-tags. Pixel-tags (også kendt som webbeacons og klar-GIFs) bruges blandt andet til tracke, de handlinger brugerne foretager på websiten, måle successen af vores marketingskampagner, og udarbejde statistik om brugen af websiten og svartider.

Adobe Flash. ”Flash Local Shared Objects” (også kendt som Flash cookies) (“Flash LSO’er”) og andre teknologier bruges blandt andet til at indsamle og gemme information om din brug af websiten. Se venligst denne side med hensyn til dine muligheder med Flash LSO’er.  Vær opmærksom på at ved at indstille Flash-playeren til at indskrænke eller begrænse godkendelsen af Flash LSO’er kan funktionaliteten af nogle Flash-applikationer reduceres eller besværliggøres.

Google Analytics. Google Analytics er en service leveret af Google, Inc. (“Google”). Vi bruger Google Analytics til at indsamle anonymiseret statistik for at kunne forbedre siden.

Få mere at vide om Google Analytics og databeskyttelse. Du kan selektivt deaktivere Google Analytics ved at installere frameldingsfunktionen leveret af Google i din browser. For mere information se venligst linket nedenfor:

Information om browser eller enhed. Bestemt information er indsamlet af de fleste browsere eller automatisk via din enhed, såsom din ”Media Access Control” (MAC) adresse, computertype (Windows eller Mac), skærmopløsning, styresystem, navn og version, producent og model af enhed, sprog, internetbrowsertype og -version, og navnet og versionen af den website du bruger. Vi bruger disse oplysninger til at sikre, at websiten fungerer korrekt.

I det omfang alle personlige data er indsamlet via cookies eller lignende teknologier, gælder de andre afsnit i denne persondatapolitik.

TILBAGE TIL TOPPEN