Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: September 2020

EEA HCP Privacy Notice

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ÎN CADRUL SEE  PENTRU PDS

 

INTRODUCERE

Prezenta Notificare privind confidențialitatea în cadrul SEE pentru profesioniștii în domeniul sănătății („ Notificare privind confidențialitatea pentru PDS” sau „Notificare privind confidențialitatea”) descrie datele cu caracter personal pe care companiile Pfizer din SEE  desemnate în secțiunea Contact de mai jos (în continuare, „Pfizer”, „subsemnații” sau „noi”) le colectează despre dvs., în calitate de profesionist în domeniul sănătății („PDS”) în cadrul interacțiunilor cu dvs., precum și modul de utilizare a acestor date, modul de protejare a acestora și alegerile pe care le puteți face cu privire la Datele cu caracter personal care vă aparțin. 

DATE PERSONALE

„Date personale” sunt datele care vă identifică ca individ sau care se referă la o persoană care poate fi identificată. Vom colecta date personale atunci când ne cunoaștem, când participați la programele, activitățile, evenimentele din industrie, târgurile sau în cadrul discuțiilor de informare și a comunicărilor cu noi. De asemenea, colectăm date personale de la companii de date care furnizează servicii de informare în domeniul sănătății, din surse de informații profesionale accesibile publicului și de la parteneri comuni de marketing.

Learn More

Personal Data that we may collect includes:

 • Name
 • Contact information (postal address, telephone numbers, email address, fax number)
 • Your preferred language
 • Professional photograph, as well as your image and voice for both online and recorded events
 • Your interests (such as in health care topics about which you request information from us) 
 • Professional biography including data related to your education, licensures, specialties, professional affiliations (e.g., memberships in medical societies or HCP networks), publications, credentials, and other professional achievements
 • Data related to your use of our products, your interactions with us, your preferred method of communications with us, and services for those you care for
 • Financial and banking data that you provide to us to pay you for services and provide reimbursement for professional fees, travel, accommodation and out of pocket expenses
 • National ID number, passport number, tax identification number
 • Travel preferences

Atunci când vi se cere să furnizați date personale, puteți refuza. Dacă însă optați să nu oferiți datele care ne sunt necesare pentru furnizarea serviciilor solicitate sau pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, este posibil să nu vă putem furniza aceste servicii sau să nu ne putem îndeplini obligațiile asumate.

Dacă furnizați sau ne permiteți să colectăm orice date personale în legătură cu alte persoane, inclusiv date privind un eveniment advers, ne transmiteți că aveți autoritatea de a partaja aceste date și că ne permiteți să le utilizăm după cum se descrie în această Notificare privind confidențialitatea în cadrul SEE pentru PDS.

CUM UTILIZĂM DATELE PERSONALE

Noi utilizăm datele personale în următoarele scopuri:

 • Asigurarea interacțiunii și stabilirea unei relații cu dvs. atunci când avem o relație contractuală sau un interes legitim.

Learn More

Interacting and engaging with you includes:

  • Responding to your inquiries and your requests.
  • Enforcing the contractual terms and conditions that govern our relationship with you (e.g., medical events face-to-face or online, publications, advisory meetings, etc.) and, where applicable, paying you for defined or agreed upon services or reimbursing your expenses, planning calls, meetings, trips and other related interactions with you, sending administrative information to you, such as but not limited to SMS regarding the logistical details of the meeting,  and documenting our interactions with you.
  • Creating and maintaining Pfizer’s database of health care providers to identify and, if applicable, engaging with you (by digital or other means) as a scientific expert or a key opinion leader in various health care fields based on your professional expertise and opinions, and where applicable, your past interactions with us, such as:
 • inviting you to attend congresses/panels, HCP professional meetings and educational activities 
 • reaching out to you for your professional expertise by communicating information about our products through our professional representatives or in the context of surveys relating to pharmaceutical products or services. 
 • Coordonarea afacerilor noastre în conformitate cu obligațiile noastre legale, în scopuri statistice sau pentru satisfacerea intereselor legitime privind menținerea activității noastre.

Learn More

Operating our business includes:

  • Complying with our regulatory monitoring and reporting obligations, including those related to adverse events, product complaints and product safety.
  • Verifying your eligibility to access certain products, services and data that may be provided only to licensed HCPs or otherwise conducting background checks to ensure we are not precluded from working with you.
  • Conducting training and ensuring quality control.
  • Detecting, preventing, or investigating misconduct.
  • Complying with anti-corruption and transparency obligations.
  • Analyzing or predicting HCP preferences in order to identify aggregated trends to develop, improve or modify our products, services and business activities. 
  • Protecting our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others. 
 • Oferirea comunicărilor de marketing și promovare privind probleme științifice/de sănătate (prin mijloace digitale sau de altă natură), care pot fi personalizate în domeniul dvs. profesional, precum și pentru interesele dvs., atunci când avem consimțământul dvs. sau un interes legitim.

CUM DEZVĂLUIM DATELE PERSONALE

Noi dezvăluim datele personale după cum urmează:

 • Către alte companii Pfizer (vizitați aici lista companiilor noastre) în scopurile descrise în această Notificare privind confidențialitatea în cadrul SEE pentru PDS.
 • Către furnizorii noștri terti de servicii , pentru furnizarea unor servicii precum analiza datelor, tehnologia informației și furnizarea infrastructurii conexe cum ar fi dar fără a se limita la aplicaţiile care ne permit organizarea ṣi transmiterea conferinţelor online, servicii pentru clienți, audit și alte servicii.
 • Către companiile de date care furnizează servicii de informare în sectorul sănătății pentru a vă asigura că datele dvs. rămân actualizate și exacte.
 • Către alte companii cu care colaborăm în ceea ce privește dezvoltarea, distribuirea și/sau comercializarea în comun a anumitor produse sau servicii.
 • În vederea respectării cerințelor reglementare, procedurilor judiciare, hotărârilor judecătorești, cerințelor guvernamentale sau a procesului legal.
 • Pentru demararea unor acțiuni în justiție sau protejarea în alt mod a siguranței, drepturilor sau proprietății clienților noștri, a publicului, a Pfizer și a afiliaților noștri.
 • Pentru pregătirea, finalizarea și punerea în aplicare a oricărei măsuri de reorganizare, fuziune, vânzare, asociere în participațiune, cesiune, transfer sau altă dispoziție a tuturor sau a oricărei părți a afacerii noastre, a activelor sau a stocului nostru (inclusiv în legătură cu proceduri de faliment sau proceduri similare).
 • Companiilor care anterior au fost incluse în totalitate sau parțial în familia de companii Pfizer și cărora le oferim servicii după separare, pe durata unei perioade de tranziție.

DIVULGAREA TRANSFERULUI DE VALOARE

O companie Pfizer din țara în care se află cabinetul profesional va face dezvăluiri publice privind transferurile de valoare pe care le primiți de la o companie Pfizer în conformitate cu Codul de conduită pentru transparență EFPIA și/sau cu legislația locală aplicabilă (cum ar fi plata onorariilor profesionale, a cheltuielilor de deplasare, de cazare și cheltuieli ale PDS in legatura cu participarea la eveniment).

Learn More

Unless otherwise required by law, we will disclose your identity, city and country of professional practice and the date, nature and amount of value that you receive from Pfizer. Your ID or social security number will only be published if required by local law. These disclosures will be published on our websites and/or EFPIA local pharmaceutical industry association websites.   When legally required, disclosure will also occur on relevant government websites. The data, once published, will be available for 3 years (unless another legal period applies in your country).

We disclose this data pursuant to consent, law or legitimate interests. 

The publication of this data serves multiple legitimate interests of society, including patients, health care systems, the pharmaceutical industry, and to you as an HCP by:

 • Instilling public confidence in the integrity and independence of HCPs. 
 • Helping safeguard public health by promoting HCP accountability to patients for decisions about their treatment. 
 • Demonstrating a commitment to continual education of HCPs which helps provide better care to patients. 

 

DREPTURI INDIVIDUALE

Dacă doriți să solicitați revizuirea, corectarea, actualizarea, suprimarea, restricționarea, contestarea sau ștergerea datelor personale pe care ni le-ați furnizat, retragerea unui acord sau dacă doriți să primiți o copie electronică a acestor date personale în scopul transmiterii către o altă companie, ne puteți contacta conform indicațiilor din secțiunea Contact. Vom răspunde solicitării dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă.

În solicitarea dvs., vă rugăm să ne spuneți ce Date personale doriți să modificăm, indiferent dacă ați dori să le suprimați din baza noastră de date sau să ne comunicați în alt mod ce limitări ați dori să punem asupra utilizării acestora de către noi.  Pentru protecția dvs., este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea înainte de a vă implementa solicitarea.  Vom încerca să ne conformăm cererii cât mai repede posibil. 

Rețineți că este posibil să fie necesar să păstrăm anumite Date personale în scopuri de evidență și/sau pentru a finaliza orice tranzacție pe care ați început-o înainte de a solicita o modificare sau ștergere.

SECURITATEA DATELOR

Căutăm să folosim măsuri organizatorice, tehnice și administrative rezonabile pentru a vă proteja Datele personale.  Din păcate, niciun sistem de transmisie sau stocare de date nu poate fi garantat a fi 100% sigur. 

PERIOADA DE PĂSTRARE

Vom păstra Datele dvs. personale atât timp cât este necesar, sau permis având în vedere scopul (scopurile) pentru care au fost obținute și în conformitate cu cele prezentate în această Notificare privind confidențialitatea.  Criteriile utilizate pentru a determina duratele perioadelor de păstrare includ: (i) durata de timp în care avem o relație in desfăşurare cu dvs. și vă oferim ; (ii) dacă există o obligație legală sub a cărei incidență cădem; sau (iii) dacă păstrarea este recomandabilă în lumina poziției noastre juridice (precum punerea în aplicare a Termenilor de utilizare ai Website-ului, termenelor de prescripție aplicabile, a litigiilor sau a investigațiilor de reglementare).

TRANSFERUL TRANSFRONTALIER

Este posibil ca datele pe care le colectăm prin intermediul Website-ului să fie stocate și procesate în orice țară în care avem incinte, sau în care angajăm furnizori de servicii, inclusiv în Statele Unite și acolo unde funcționează afiliații noștri.

Anumite țări din afara SEE sunt recunoscute de către Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu standardele SEE (lista completă a acestor țări este disponibilă aici. Pentru transferuri din SEE către țări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, noi am implementat măsuri adecvate, precum asigurarea faptului că beneficiarul este legat de clauzele contractuale standard ale UE, pentru a vă proteja datele personale.  Puteți obține un exemplar al acestor măsuri contactându-ne așa cum se arată în secțiunea Contactați-ne de mai jos.

Pentru a obține o copie a acestor măsuri, vă rugăm să vizitați aici.

UTILIZAREA DE CÃTRE MINORI 

Website-ul nu este direcţionat pentru persoane cu o vârstă de mai puțin de șaisprezece (16) ani, și noi nu colectăm cu bună știință Date personale de la astfel de persoane.  Dacă vârsta dvs. este sub vârsta relevantă pentru consimțământ în jurisdicția dvs., veți avea nevoie de permisiunea părintelui sau a tutorelui dvs. legal pentru a utiliza Website-ul.  Vă rugăm să vă consultați cu părintele sau tutorele dvs. legal înainte de a utiliza Website-ul.

Dacă ne furnizați date cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub șaisprezece (16) ani, declarați că aveți autoritatea corespunzătoare pentru a face acest lucru și că puteți demonstra la cerere companiei Pfizer această autoritate.

ACTUALIZĂRI

Din când în când, noi vom actualiza această Notificare de confidențialitate.  Orice modificări vor intra în vigoare la momentul publicării pe website a Notificării actualizate de confidențialitate.   Această Notificare de confidențialitate a fost actualizată ultima dată la data „Ultimei actualizări˝. 

CONTACTAȚI-NE

Compania care deține responsabilitatea de a colecta, utiliza și dezvălui Datele dvs. personale în conformitate cu această Notificare de confidențialitate este

S.C. PFIZER ROMÂNIA S.R.L. ,

Willbrook Platinum Business and Convention Center, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 172 – 176, Clădirea B, etaj 5, sector 1, cod 013686, Bucureşti, Romȃnia

Phone +40-21-2072800

Fax +40-21-2072801

Dacă aveți întrebări despre această Notificare de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la [email protected].

Dacă doriți să solicitați exercitarea oricăror drepturi individuale, vă rugăm să ne contactați la www.pfizer.com/individualrightsgdpr, sau să ne scrieți la adresa de mai jos:

Willbrook Platinum Business and Convention Center, Sos. Bucuresti – Ploiesti nr. 172 – 176, Cladirea B, etaj 5, sector 1, cod 013686, Bucureşti, Romȃnia

De asemenea, puteți contacta responsabilul cu protectia datelor responsabil cu țara sau regiunea dvs., dacă este cazul. Pentru afla informațiile sale de contact, vizitați DPO.Pfizer.com.

CUM SE DEPUNE O PLÂNGERE LA UN ORGANISM DE REGLEMENTARE

Puteți să depuneți o plângere la o autoritate competentă de protecție a datelor din țara sau regiunea dvs. sau din locul presupusei încălcări. Pentru informațiile de contact ale acestor autorități vizitați websitul http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.