Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: September 2020

EEA HCP Privacy Notice

NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ÎN CADRUL SEE  PENTRU PDS

 

INTRODUCERE

Prezenta Notificare privind confidențialitatea în cadrul SEE pentru profesioniștii în domeniul sănătății („ Notificare privind confidențialitatea pentru PDS” sau „Notificare privind confidențialitatea”) descrie datele cu caracter personal pe care companiile Pfizer din SEE  desemnate în secțiunea Contact de mai jos (în continuare, „Pfizer”, „subsemnații” sau „noi”) le colectează despre dvs., în calitate de profesionist în domeniul sănătății („PDS”) în cadrul interacțiunilor cu dvs., precum și modul de utilizare a acestor date, modul de protejare a acestora și alegerile pe care le puteți face cu privire la Datele cu caracter personal care vă aparțin. 

DATE PERSONALE

„Date personale” sunt datele care vă identifică ca individ sau care se referă la o persoană care poate fi identificată. Vom colecta date personale atunci când ne cunoaștem, când participați la programele, activitățile, evenimentele din industrie, târgurile sau în cadrul discuțiilor de informare și a comunicărilor cu noi. De asemenea, colectăm date personale de la companii de date care furnizează servicii de informare în domeniul sănătății, din surse de informații profesionale accesibile publicului și de la parteneri comuni de marketing.

Mai multe

Datele personale pe care le putem colecta includ:

 • Numele
 • Informații de contact (adresa poștală, numerele de telefon, adresa de e-mail, numărul de fax)
 • Limba dvs. preferată
 • Fotografia profesională, cât ṣi imaginea ṣi vocea dvs. în cazul evenimentelor online cât ṣi cele înregistrate
 • Interesele dvs. (cum ar fi subiecte legate de îngrijirea sănătății despre care solicitați informații de la noi)
 • Biografia profesională, inclusiv date referitoare la studiile dvs., licențe, specialități, afilieri profesionale (de exemplu, calitate de membru al unor societăți medicale sau rețele ale PDS), publicații, acreditări și alte realizări profesionale
 • Informații cu privirea la utilizarea de către dvs. a produselor noastre, interacțiunile dvs. cu noi, metoda preferată de comunicare și serviciile pentru persoanele de care vă îngrijiți
 • Datele financiare și bancare pe care ni le furnizați pentru plata serviciilor și pentru a vă rambursa taxele profesionale, cheltuielile de călătorie, de cazare și cheltuielile de buzunar
 • Numărul național de identificare, numărul de pașaport, numărul de identificare fiscală
 • Preferințele de călătorie

Atunci când vi se cere să furnizați date personale, puteți refuza. Dacă însă optați să nu oferiți datele care ne sunt necesare pentru furnizarea serviciilor solicitate sau pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale, este posibil să nu vă putem furniza aceste servicii sau să nu ne putem îndeplini obligațiile asumate.

Dacă furnizați sau ne permiteți să colectăm orice date personale în legătură cu alte persoane, inclusiv date privind un eveniment advers, ne transmiteți că aveți autoritatea de a partaja aceste date și că ne permiteți să le utilizăm după cum se descrie în această Notificare privind confidențialitatea în cadrul SEE pentru PDS.

CUM UTILIZĂM DATELE PERSONALE

Noi utilizăm datele personale în următoarele scopuri:

 • Asigurarea interacțiunii și stabilirea unei relații cu dvs. atunci când avem o relație contractuală sau un interes legitim.

Mai multe

Interacțiunea și stabilirea unei relații cu dvs. includ:

 • Răspunsul la întrebările și solicitările dvs.
 • Punerea în aplicare a clauzelor și condițiilor contractuale care guvernează relația noastră cu dvs. (ex., evenimente medicale faţă în faţă sau în mediul online publicații, ședințe consultative etc.) și, după caz, plata pentru serviciile definite sau convenite sau rambursarea cheltuielilor, planificarea apelurilor, întâlniri, deplasări și alte interacțiuni cu dvs., trimiterea de informații administrative,  cum ar fi dar fara a se limita la SMS-uri cu privire la detaliile logistice ale intanlirii și documentarea interacțiunilor noastre cu dvs.
 • Crearea și menținerea bazei de date cuprinzând furnizori de servicii de îngrijire medicală aparținând Pfizer pentru identificarea și, dacă este cazul, implicarea dvs. (prin mijloace digitale sau de altă natură) în calitate de expert științific sau lider de opinie cheie în diverse domenii de îngrijire a sănătății pe baza experienței și a opiniilor dvs. profesionale și, dacă este cazul, interacțiunile dvs. anterioare cu noi, cum ar fi: 
  • invitații de participare la congrese/grupuri de experți, întâlniri profesionale ale PDS și activități educațional
  • abordarea dvs. pentru expertiza dvs. profesională prin comunicarea unor informații despre produsele noastre prin intermediul reprezentanților noștri profesioniști sau în contextul unor sondaje privind produsele sau serviciile farmaceutice.
 • Coordonarea afacerilor noastre în conformitate cu obligațiile noastre legale, în scopuri statistice sau pentru satisfacerea intereselor legitime privind menținerea activității noastre.

Mai multe

Coordonarea activității noastre include:

 • Respectarea obligațiilor reglementare de monitorizare și de raportare, incluzând cele legate de evenimente adverse, reclamații legate de produse și siguranța produselor.
 • Verificarea eligibilității dvs. de a avea acces la anumite produse, servicii și date care pot fi furnizate exclusiv PDS autorizați sau, în caz contrar, efectuarea verificării antecedentelor personale pentru a ne asigura că nu vom întâmpina piedici în colaborarea cu dvs.
 • Desfășurarea cursurilor de instruire și asigurarea controlului calității.
 • Detectarea, prevenirea sau investigarea abaterilor.
 • Respectarea obligațiilor privind combaterea corupției și transparența.
 • Analizarea sau anticiparea preferințelor PDS pentru identificarea tendințelor agregate de a ne dezvolta, îmbunătăți sau modifica produsele, serviciile și activitățile de afaceri.
 • Protejarea drepturilor, confidențialității, securității sau proprietății noastre și/sau ale afiliaților noștri, ale dvs. sau ale altor persoane.
 • Oferirea comunicărilor de marketing și promovare privind probleme științifice/de sănătate (prin mijloace digitale sau de altă natură), care pot fi personalizate în domeniul dvs. profesional, precum și pentru interesele dvs., atunci când avem consimțământul dvs. sau un interes legitim.

CUM DEZVĂLUIM DATELE PERSONALE

Noi dezvăluim datele personale după cum urmează:

 • Către alte companii Pfizer (vizitați aici lista companiilor noastre) în scopurile descrise în această Notificare privind confidențialitatea în cadrul SEE pentru PDS.
 • Către furnizorii noștri terti de servicii , pentru furnizarea unor servicii precum analiza datelor, tehnologia informației și furnizarea infrastructurii conexe cum ar fi dar fără a se limita la aplicaţiile care ne permit organizarea ṣi transmiterea conferinţelor online, servicii pentru clienți, audit și alte servicii.
 • Către companiile de date care furnizează servicii de informare în sectorul sănătății pentru a vă asigura că datele dvs. rămân actualizate și exacte.
 • Către alte companii cu care colaborăm în ceea ce privește dezvoltarea, distribuirea și/sau comercializarea în comun a anumitor produse sau servicii.
 • În vederea respectării cerințelor reglementare, procedurilor judiciare, hotărârilor judecătorești, cerințelor guvernamentale sau a procesului legal.
 • Pentru demararea unor acțiuni în justiție sau protejarea în alt mod a siguranței, drepturilor sau proprietății clienților noștri, a publicului, a Pfizer și a afiliaților noștri.
 • Pentru pregătirea, finalizarea și punerea în aplicare a oricărei măsuri de reorganizare, fuziune, vânzare, asociere în participațiune, cesiune, transfer sau altă dispoziție a tuturor sau a oricărei părți a afacerii noastre, a activelor sau a stocului nostru (inclusiv în legătură cu proceduri de faliment sau proceduri similare).
 • Companiilor care anterior au fost incluse în totalitate sau parțial în familia de companii Pfizer și cărora le oferim servicii după separare, pe durata unei perioade de tranziție.

DIVULGAREA TRANSFERULUI DE VALOARE

O companie Pfizer din țara în care se află cabinetul profesional va face dezvăluiri publice privind transferurile de valoare pe care le primiți de la o companie Pfizer în conformitate cu Codul de conduită pentru transparență EFPIA și/sau cu legislația locală aplicabilă (cum ar fi plata onorariilor profesionale, a cheltuielilor de deplasare, de cazare și cheltuieli ale PDS in legatura cu participarea la eveniment).

Mai multe

Dacă legea nu prevede contrariul, vom dezvălui identitatea dvs., orașul și țara în care se află cabinetul profesional, precum și data, natura și valoarea pe care le primiți de la Pfizer. Numărul dvs. de identificare sau numărul de securitate socială va fi publicat numai dacă legislația locală impune acest lucru. Aceste informații vor fi publicate pe website-urile noastre și/sau pe website-urile asociațiilor locale din industria farmaceutică EFPIA. Atunci când este necesar din punct de vedere legal, divulgarea se va face și pe website-urile guvernului relevant. Datele, odată publicate, vor fi disponibile timp de 3 ani (cu excepția cazului în care în țara dvs. se aplică un alt termen legal).

 Dezvăluim aceste date în conformitate cu consimțământul, cu legea sau cu interesele legitime.

Publicarea acestor date servește mai multor interese legitime ale societății, inclusiv pentru pacienți, sistemele de sănătate, industria farmaceutică și pentru dvs., în calitate de PDS prin:

 • Încurajarea încrederii publicului în integritatea și independența PDS.
 • Ajutorul privind protejarea sănătății publice prin promovarea răspunderii PDS față de pacienți pentru luarea deciziilor privind tratamentul acestora.
 • Demonstrarea angajamentului față de educația continuă a PDS, care ajută la asigurarea unei îngrijiri mai bune a pacienților.

 

DREPTURI INDIVIDUALE

Dacă doriți să solicitați revizuirea, corectarea, actualizarea, suprimarea, restricționarea, contestarea sau ștergerea datelor personale pe care ni le-ați furnizat, retragerea unui acord sau dacă doriți să primiți o copie electronică a acestor date personale în scopul transmiterii către o altă companie, ne puteți contacta conform indicațiilor din secțiunea Contact. Vom răspunde solicitării dvs. în conformitate cu legislația aplicabilă.

În solicitarea dvs., vă rugăm să ne spuneți ce Date personale doriți să modificăm, indiferent dacă ați dori să le suprimați din baza noastră de date sau să ne comunicați în alt mod ce limitări ați dori să punem asupra utilizării acestora de către noi.  Pentru protecția dvs., este posibil să fie necesar să vă verificăm identitatea înainte de a vă implementa solicitarea.  Vom încerca să ne conformăm cererii cât mai repede posibil. 

Rețineți că este posibil să fie necesar să păstrăm anumite Date personale în scopuri de evidență și/sau pentru a finaliza orice tranzacție pe care ați început-o înainte de a solicita o modificare sau ștergere.

SECURITATEA DATELOR

Căutăm să folosim măsuri organizatorice, tehnice și administrative rezonabile pentru a vă proteja Datele personale.  Din păcate, niciun sistem de transmisie sau stocare de date nu poate fi garantat a fi 100% sigur. 

PERIOADA DE PĂSTRARE

Vom păstra Datele dvs. personale atât timp cât este necesar, sau permis având în vedere scopul (scopurile) pentru care au fost obținute și în conformitate cu cele prezentate în această Notificare privind confidențialitatea.  Criteriile utilizate pentru a determina duratele perioadelor de păstrare includ: (i) durata de timp în care avem o relație in desfăşurare cu dvs. și vă oferim ; (ii) dacă există o obligație legală sub a cărei incidență cădem; sau (iii) dacă păstrarea este recomandabilă în lumina poziției noastre juridice (precum punerea în aplicare a Termenilor de utilizare ai Website-ului, termenelor de prescripție aplicabile, a litigiilor sau a investigațiilor de reglementare).

TRANSFERUL TRANSFRONTALIER

Este posibil ca datele pe care le colectăm prin intermediul Website-ului să fie stocate și procesate în orice țară în care avem incinte, sau în care angajăm furnizori de servicii, inclusiv în Statele Unite și acolo unde funcționează afiliații noștri.

Anumite țări din afara SEE sunt recunoscute de către Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu standardele SEE (lista completă a acestor țări este disponibilă aici. Pentru transferuri din SEE către țări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, noi am implementat măsuri adecvate, precum asigurarea faptului că beneficiarul este legat de clauzele contractuale standard ale UE, pentru a vă proteja datele personale.  Puteți obține un exemplar al acestor măsuri contactându-ne așa cum se arată în secțiunea Contactați-ne de mai jos.

Pentru a obține o copie a acestor măsuri, vă rugăm să vizitați aici.

UTILIZAREA DE CÃTRE MINORI 

Website-ul nu este direcţionat pentru persoane cu o vârstă de mai puțin de șaisprezece (16) ani, și noi nu colectăm cu bună știință Date personale de la astfel de persoane.  Dacă vârsta dvs. este sub vârsta relevantă pentru consimțământ în jurisdicția dvs., veți avea nevoie de permisiunea părintelui sau a tutorelui dvs. legal pentru a utiliza Website-ul.  Vă rugăm să vă consultați cu părintele sau tutorele dvs. legal înainte de a utiliza Website-ul.

Dacă ne furnizați date cu caracter personal ale persoanelor cu vârsta sub șaisprezece (16) ani, declarați că aveți autoritatea corespunzătoare pentru a face acest lucru și că puteți demonstra la cerere companiei Pfizer această autoritate.

ACTUALIZĂRI

Din când în când, noi vom actualiza această Notificare de confidențialitate.  Orice modificări vor intra în vigoare la momentul publicării pe website a Notificării actualizate de confidențialitate.   Această Notificare de confidențialitate a fost actualizată ultima dată la data „Ultimei actualizări˝. 

CONTACTAȚI-NE

Compania care deține responsabilitatea de a colecta, utiliza și dezvălui Datele dvs. personale în conformitate cu această Notificare de confidențialitate este:

S.C. PFIZER ROMÂNIA S.R.L. 

Willbrook Platinum Business and Convention Center, Şos. Bucureşti – Ploieşti nr. 172 – 176, Clădirea B, etaj 5, sector 1, cod 013686, Bucureşti,  Romȃnia.

Telefon: +40-21-2072800

Fax: +40-21-2072801

Dacă aveți întrebări despre această Notificare de confidențialitate, sau dacă doriți să solicitați exercitarea oricăror drepturi individuale, vă rugăm să ne contactați la [email protected]  sau să ne scrieți la adresa de mai jos:

Willbrook Platinum Business and Convention Center, Sos. Bucuresti – Ploiești nr. 172 – 176, Clădirea B, etaj 5, sector 1, cod 013686, Bucureşti,  Romȃnia

De asemenea, puteți contacta responsabilul cu protectia datelor  responsabil cu țara sau regiunea dvs., dacă este cazul.  Pentru afla informațiile sale de contact, vizitați DPO.Pfizer.com.

CUM SE DEPUNE O PLÂNGERE LA UN ORGANISM DE REGLEMENTARE

Puteți să depuneți o plângere la o autoritate competentă de protecție a datelor din țara sau regiunea dvs. sau din locul presupusei încălcări. Pentru informațiile de contact ale acestor autorități vizitați websitul http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.