Enable JavaScript to visit this website.

www.pfizer.be Privacy Beleid

Pfizer erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens en houdt zich aan zijn verplichtingen onder de Belgische wetgeving, waaronder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom doen we alles wat in ons vermogen ligt om het privéleven van alle bezoekers van onze site te beschermen. In deze context zoeken we altijd het beste evenwicht tussen onze commerciële belangen en uw verwachtingen inzake de bescherming van uw privéleven. Hieronder ondervindt u hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen wanneer u onze site bezoekt.

Persoonlijk identificeerbare informatie

Persoonlijke informatie, zoals namen, adres, e-mailadres, wordt alleen verzameld wanneer u ze vrijwillig meedeelt. De manier waarop deze gegevens bewerkt worden door Pfizer, zal altijd in overeenstemming zijn met dit beleid.