Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: novembre 2020

België

INLEIDING

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) beschrijft de gegevens die we over u verzamelen op de website van waaruit u gelinkt hebt (“Site”); hoe we die gegevens gebruiken en vrijgeven; hoe we die beschermen en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot deze gegevens.  Wij raden u aan om onze privacyverklaring door te nemen en te klikken op de beschikbare links of voor "meer informatie" te kiezen als u meer informatie  over een bepaald onderwerp wenst.

Als u een professionele zorgverlener bent (“gezondheidszorgverlener”), bekijk dan ook onze Privacyverklaring voor gezondheidszorgverleners voor meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens over u verwerken.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

"Persoonlijke gegevens" zijn gegevens die u identificeren als een individu of die betrekking hebben op een identificeerbaar individu. We verzamelen op verschillende manieren persoonlijke gegevens via onze sites, inclusief via registraties, applicaties, enquêtes in verband met uw vragen, en op automatische wijze wanneer u door onze sites bladert. 

Wij kunnen u om persoonlijke basisgegevens vragen wanneer u een site gebruikt. Als u een gezondheidszorgverlener bent, kunnen wij om bijkomende persoonlijke gegevens vragen.

Meer Informatie

→ De persoonlijke gegevens die wij van u kunnen vragen, omvatten:

 • Naam
 • Contactgegevens (postadres, telefoonnummers, e-mailadres)
 • Uw voorkeurstaal
 • Foto's
 • Uw interesses (zoals gezondheidsvoorschriften en onderwerpen waarover u informatie opvraagt via de site of interesse aangeeft)

→ Als u een gezondheidszorgverlener bent, kunnen wij ook om bijkomende gegevens in verband met onze professionele interactie met u vragen:

 • Professionele biografie/referenties
 • Gegevens over uw registraties, specialiteiten, beroepsmatige bindingen, publicaties, referenties en andere beroepsprestaties
 • Gegevens over bijwerkingen
 • Gegevens over uw gebruik van onze producten, uw interacties met ons, en de diensten die u aan patiënten aanbiedt

Mogelijk verzamelen we ook persoonlijke gegevens van andere bronnen, inclusief informatiebedrijven, publiek toegankelijke databanken, gezamenlijke marketingpartners, socialemediaplatformen en andere derde partijen. 

Meer Informatie

→ Als u ervoor kiest om uw socialemedia-account te verbinden met de site om sociaal delen mogelijk te maken, zullen bepaalde persoonlijke gegevens van uw socialemedia-account met ons worden gedeeld. Dit kan persoonlijke gegevens omvatten die deel uitmaken van uw profiel of het profiel van uw vrienden.

→ Wij ontvangen mogelijk persoonlijke gegevens van derde partijen om contactgegevens of financiële informatie te bevestigen of om uw interesses beter te begrijpen door demografische informatie te associëren met de persoonlijke gegevens die u ons hebt bezorgd.

Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te delen, mag u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om gegevens die nodig zijn voor ons om bepaalde diensten te leveren niet te delen, dan kunnen we u mogelijk deze diensten niet leveren.

Als u over een andere persoon persoonlijke gegevens deelt of ons toelaat om dergelijke gegevens te verzamelen, dan verklaart u aan ons dat u de bevoegdheid hebt om deze gegevens te delen en dat u ons toelaat om deze gegevens te gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken persoonlijke gegevens om:

 • De functionaliteit van de site aan te bieden en te voldoen aan uw verzoeken als we een contractuele relatie hebben of een rechtmatig belang hebben. 

Meer Informatie

→ De functionaliteit van de site en voldoen aan uw verzoeken, omvat:

 • Het leveren van een klantendienst aan u.
 • Om te antwoorden op uw vragen en te voldoen aan uw verzoeken en uw transacties te voltooien.
 • Om u administratieve informatie te sturen, zoals wijzigingen aan onze algemene voorwaarden en ons beleid, alsook marketingberichten waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
 • Om de functionaliteit sociaal delen mogelijk te maken.
 • Om u berichten naar een andere persoon te laten sturen, zoals een collega, zorgverstrekker of vriend of patiënt.
 • Om gepersonaliseerde diensten te leveren wanneer we uw toestemming hebben of als we een rechtmatig belang hebben om u interessante informatie te bezorgen.

Meer Informatie

→ Gepersonaliseerde diensten omvatten:

 • Om u beter te begrijpen en onze interacties met u persoonlijker te maken.
 • Om de voorkeuren van onze gebruikers te analyseren of te voorspellen om geaggregeerde trendrapporten over het gebruik van de digitale inhoud van Pfizer te kunnen opstellen.
 • Om uw voorkeuren te analyseren of te voorspellen om onze interacties met u te verbeteren, d.w.z.., om u de inhoud, producten en aanbiedingen (via onze site, e-mails of digitale hulpmiddelen) te bezorgen waarvan we denken dat ze relevant kunnen zijn voor uw professionele interesses.
 • Om met u samen te werken als gezondheidszorgverlener wanneer we een contractuele relatie hebben of een rechtmatig belang hebben. 

Meer Informatie

→ Om met u samen te werken als een professionele zorgverlener omvat:

 • Om te verifiëren of u in aanmerking komt voor toegang tot bepaalde producten, diensten en gegevens die alleen aan bepaalde erkende gezondheidszorgverleners mogen worden verstrekt.
 • Om met u in interactie te treden op basis van uw professionele expertise en opinie via digitale of andere weg.
 • Om u te betrekken in programma’s/panels van professionele zorgverleners.
 • Om u te contacteren op basis van uw professionele expertise, bijvoorbeeld in de context van enquêtes over producten of diensten van een Pfizer-entiteit of haar zakelijke partner.
 • Om met u samen te werken op het gebied van medische evenementen, publicaties of adviesvergaderingen.
 • Om uw mening te kennen over producten en diensten die door ons, een filiaal of een zakelijke partner worden gepromoot voor ontwikkelings- en verbeteringsdoeleinden.
 • Om u te laten deelnemen aan speciale programma's, activiteiten, gebeurtenissen of promoties als onderdeel van onze contractuele relatie met u of waar we een rechtmatig belang hebben.

Meer Informatie

→ In deze gevallen kunnen we uw persoonlijke gegevens op andere manieren gebruiken die worden bekendgemaakt als onderdeel van deze speciale programma's, activiteiten, gebeurtenissen of promoties.

 • Om onze zakelijke activiteiten te ontplooien in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen en onze rechtmatige belangen te behartigen in het vrijwaren van onze zakelijke activiteiten. 

Meer Informatie

→ Onze zakelijke activiteiten omvatten:

 • Om data-analyses en audits uit te voeren.
 • Om trends in het gebruik van onze sites te identificeren en de effectiviteit van onze communicaties te analyseren.
 • Om fraude op te sporen, te verhinderen, te onderzoeken en inclusief (cyber)beveiligingscontrole en -preventie.
 • Om onze producten en diensten te ontwikkelen, verbeteren of aan te passen.
 • Om uw toegang tot het gebruik van bepaalde producten of diensten te valideren.
 • Om de impact van onze producten en diensten op u en degenen voor wie u zorgt beter te begrijpen.
 • Om problemen op te volgen en erop te antwoorden, inclusief deelnemen aan toezicht door regelgevers, rapporteringsverplichtingen met betrekking tot bijwerkingen, productklachten en patiëntenveiligheid.
 • Om onze zakelijke activiteiten te ontplooien en uit te breiden.

We zullen mogelijk de persoonlijke gegevens samenvoegen die u en andere gebruikers van de site aanleveren. Als we dit doen, kunnen we dergelijke geaggregeerde gegevens voor elk doel gebruiken en bekendmaken. Geaggregeerde gegevens identificeren u of een ander individu niet persoonlijk.

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN EN VRIJGEVEN

We geven persoonlijke gegevens in de volgende gevallen vrij:  

 • Aan andere Pfizer-bedrijven voor de doeleinden die zijn beschreven in deze privacyverklaring. 
 • We zullen mogelijks uw persoonlijke gegevens doorgeven aan bedrijven die helemaal of gedeeltelijk deel uitmaakten van de Pfizer Groep en waaraan we diensten verlenen gedurende een overgangsperiode na hun vertrek uit de Pfizer Groep.
 • Aan onze externe dienstverleners om diensten te leveren zoals hosting van websites, data-analyse, informatietechnologie en aanverwante infrastructuur, klantendienst, e-maildienst, auditing en andere diensten.
 • Aan andere bedrijven waarmee we samenwerken betreffende specifieke producten of diensten. Deze kunnen onze partners in co-promotie omvatten voor producten die we samen ontwikkelen en/of commercialiseren.
 • Aan bedrijven die voorheen geheel of gedeeltelijk deel uitmaakten van de Pfizer-familie en aan wie we na de afsplitsing gedurende een overgangsperiode nog diensten verlenen.
 • Wanneer u gegevens of materialen publiceert op discussiefora, chat, profielpagina’s, blogs en andere diensten. 

Meer Informatie

→ Als u ervoor kiest om gegevens of materialen te delen via onze site, houd dan rekening met het volgende:

 • Alles wat u publiceert, zal beschikbaar worden gemaakt aan andere gebruikers van de site en aan het brede publiek.
 • Wees voorzichtig bij het vrijgeven van gegevens of materialen via de site of te linken met uw socialemedia-account.
 • Wanneer u de site gebruikt om een boodschap te sturen of gegevens of materialen vrij te geven (inclusief door gebruik te maken van sociaal delen), dan zullen de boodschap, de gegevens of materialen beschikbaar zijn voor anderen (bijv. andere gebruikers van de site, uw vrienden waarmee u bent verbonden op uw socialemedia-account, de provider van uw socialemedia-account en/of het brede publiek).
 • Daarnaast gebruiken en geven uw persoonlijke gegevens vrij als we dit noodzakelijk of geschikt achten : Om in overeenstemming te zijn met de van toepassing zijnde wetgeving en het toezicht door regelgevers en rapporteringsverplichtingen (hetgeen ook wetten kan omvatten van andere landen dan uw land van verblijf), om te antwoorden op verzoeken van publieke en overheidsinstellingen (hetgeen ook autoriteiten kan omvatten buiten uw land van verblijf), om samen te werken met rechtshandhavingsautoriteiten, of voor andere wettelijke redenen.
 • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen.
 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of deze van onze filialen, van u of anderen te beschermen.

Bovendien kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken, vrijgeven of overdragen aan een derde partij in het kader van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van een deel of het geheel van onze zakelijke activiteiten, activa of voorraad (inclusief in het kader van een faillissement of gelijkaardige procedure).

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of toestel, door uw gebruik van de site of door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over deze praktijken.

MARKETINGCONTROLES

Als u geen marketingberichten meer van ons wil ontvangen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het deel "Contact met ons opnemen" of werk op sommige sites uw voorkeuren bij in uw profiel of in uw account. Vul in uw aanvraag uw naam en het adres in waar u niet meer wenst gecontacteerd te worden. Als u ervoor kiest om geen marketingberichten meer van ons te ontvangen, kunnen we u nog steeds belangrijke administratieve berichten sturen, het is niet mogelijk om ervoor te kiezen deze berichten niet te ontvangen.

INDIVIDUELE RECHTEN

Op sommige sites hebt u de kans om uw profiel via de site bij te werken.

Als u een verzoek wil indienen om de persoonlijke gegevens die u ons hebt bezorgd via de site te bekijken, verbeteren, bijwerken,  beperken, blokkeren of verwijderen, of u wil een verzoek indienen om een elektronische kopie van deze persoonlijke gegevens te ontvangen om deze naar een ander bedrijf door te sturen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het deel "Contact met ons opnemen". We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Laat ons in uw verzoek weten welke persoonlijke gegevens u wil aanpassen, of u deze verwijderd wil zien uit onze databank, of laat ons anderszins weten welke beperkingen u wil toegepast zien op ons gebruik ervan. Voor uw veiligheid, kan het zijn dat wij uw identiteit moeten verifiëren voor we uw verzoek implementeren. We proberen om zo snel als redelijkerwijs kan worden verwezenlijkt aan uw verzoek te voldoen.

Let wel dat we mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u had geïnitieerd voor het verzoek voor wijziging of verwijdering.

GEGEVENSBEVEILIGING

We streven ernaar om passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen te treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag gegarandeerd 100% veilig.

BEWAARTERMIJN

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde/de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) de tijdsduur waarin we een permanente relatie met u hebben en de site aan u aanbieden; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan we onderworpen zijn; of (iii) of bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de site, toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door toezichthoudende instanties).

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

De gegevens die we via de site verzamelen, kunnen in elk land waar we vestigingen hebben of waarin we serviceproviders inzetten, worden opgeslagen en verwerkt, inclusief in de VS en waar onze partners werken.

Sommige landen buiten de EER worden erkend door de Europese Commissie als landen met een adequaat gegevensbeschermingsniveau volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die als ongeschikt worden geacht door de Europese Commissie hebben we passende maatregelen ingevoerd, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan EU-standaardcontractbepalingen, om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt een exemplaar van deze maatregelen ontvangen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het deel "Contact met ons opnemen".

DIENSTEN VAN DERDEN

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking van gegevens of beveiligingspraktijken of andere praktijken van derden, inclusief derden die een dienst uitoefenen waarnaar de site linkt. De opname van een link in de site betekent niet dat wij de gekoppelde dienst hebben goedgekeurd.

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

De site is niet bedoeld voor personen jonger dan zestien (16) en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens over dergelijke personen. Als u de relevante seksuele meerderjarigheid nog niet bereikt hebt in uw jurisdictie dan heeft u de toestemming nodig van uw ouder of wettelijke voogd om de site te gebruiken. Raadpleeg uw ouder of wettelijke voogd voordat u de site gebruikt.

Als u ons persoonlijke gegevens van personen jonger dan zestien (16) bezorgt, dan verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en dat u dergelijke bevoegdheid kunt aantonen aan Pfizer op verzoek.

UPDATES

Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring bijwerken. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring op de site publiceren. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de "Laatst bijgewerkte" datum die hierboven wordt weergegeven.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens onder deze privacyverklaring is

Pfizer NV en Pfizer PFE Belgium BVBA, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via werespectyourprivacy@pfizer.com.

Als u individuele rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via www.pfizer.com/individualrightsgdpr of schrijf naar het volgende adres:

Pfizer, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming voor uw land of regio, indien van toepassing. Ga naar DPO.Pfizer.com voor hun contactgegevens.

EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDER

U kunt een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw land of regio of plaats van vermeende inbreuk. Klik hier voor de contactgegevens van dergelijke instanties.

COOKIES

Cookies zijn een standaardfunctie van websites die ons toelaten om kleine hoeveelheden gegevens op uw computer op te slaan met betrekking tot uw bezoek aan onze Site. Cookies helpen ons vast te stellen welke delen van de Site nuttig zijn en welke delen moeten worden verbeterd.

U kunt informatie vinden over de cookies die wij gebruiken en uw instellingen wijzigen voor cookies en soortgelijke technologieën door op de Cookie Consent Tool in de rechterbenedenhoek van elke pagina van onze Site te klikken. Bovendien kunt u op elk moment cookies van de Site weigeren of aanvaarden door de desbetreffende instellingen in uw browser te activeren. Informatie over de procedure die moet worden gevolgd om cookies in of uit te schakelen, is te vinden op de website van uw internetbrowser via uw helpscherm. Raadpleeg http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html voor informatie over veelgebruikte browsers. Houd er wel rekening mee dat als cookies zijn uitgeschakeld, uw gebruik van de Site mogelijk beperkt is en dat niet alle functies van de Site kunnen functioneren zoals bedoeld.

We kunnen ook technologieën gebruiken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals:

Pixeltags. Pixeltags (ook bekend als webbakens en clear gif's) worden gebruikt om, onder andere, de activiteiten van gebruikers op de Site bij te houden, het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken over het gebruik van de Site en responspercentages te verzamelen.

Adobe Flash. Flash Local Shared Objects (ook bekend als Flash-cookies) (“Flash LSO's”) en andere technologieën worden gebruikt om, onder andere, informatie over uw gebruik van de Site te verzamelen en op te slaan. Ga voor uw opties met betrekking tot Flash LSO's naar deze pagina.  [Link “pagina” naar http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/inde... ] Houd er wel rekening mee dat als u de Flash Player instelt om de acceptatie van Flash LSO's te beperken, dit de functionaliteit van sommige Flash-applicaties kan verminderen of belemmeren.

Google Analytics. Google Analytics is een service van Google, Inc. (“Google”). We gebruiken Google Analytics om geanonimiseerde statistieken te verzamelen om de Site te verbeteren.

Lees meer informatie over Google Analytics en privacy. U kunt Google Analytics selectief uitschakelen door de opt-out component te installeren die door Google wordt voorzien voor uw browser. Raadpleeg de onderstaande links voor meer informatie:

Gegevens over browser of apparaat. Bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat, zoals uw Media Access Control (MAC) -adres, computertype (Windows of Mac), schermresolutie, besturingssysteemnaam en -versie, de fabrikant en het model van uw apparaat, taal, internetbrowsertype en -versie, en de naam en versie van de Site die u gebruikt. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de Site correct werkt.

Voor zover Persoonsgegevens worden verzameld via cookies of vergelijkbare technologieën, zijn de andere delen van deze Privacyverklaring van toepassing.

TERUG NAAR BOVEN