Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: november 2020

Nederland

INLEIDING

Deze privacyverklaring ("Privacyverklaring") omschrijft de gegevens die we over u hebben verzameld op de website van waaruit u heeft gelinkt ("Site"); hoe we die gegevens gebruiken en openbaar maken; hoe we die gegevens beschermen en de keuzes die u hieromtrent kunt maken. We moedigen u aan onze Privacyverklaring door te nemen en te klikken op de beschikbare links of "meer lezen" te selecteren als u aanvullende informatie wilt over een specifiek onderwerp. 

PERSOONSGEGEVENS

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u als persoon identificeren of die gerelateerd zijn aan een te identificeren persoon. We verzamelen Persoonsgegevens op verschillende manieren op onze Sites, onder andere door aanmeldingen, sollicitaties, enquêtes, in verband met uw verzoeken om inlichtingen, en automatisch als u door onze Sites bladert.

We kunnen vragen om basale Persoonsgegevens als u een Site gebruikt; als u een HCP bent, kunnen we vragen om aanvullende Persoonsgegevens.

Learn More

Personal Data that we may request includes:

 • Name
 • Contact details (postal address, telephone numbers, email address)
 • Your preferred language
 • Photographs
 • Your interests (such as health conditions and topics about which you request information through the Site or indicate interest) 

We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen van andere bronnen, waaronder gegevensbedrijven, openbaar toegankelijke databases, joint marketing partners, sociale media platforms en andere derde partijen. 

Learn More

→ If you are an HCP, we also  may request additional data related to our professional interaction with you:

 • Professional biography/credentials 
 • Data related to your licensures, specialties, professional affiliations, publications, credentials, and other professional achievements
 • Adverse event data
 • Data related to your use of our products, your interactions with us, and services for those you care for

Als u gevraagd wordt om Persoonsgegevens te verstrekken, kunt u weigeren. Maar als u ervoor kiest geen gegevens te verstrekken die wij nodig hebben om door u gevraagde diensten te verlenen, kunnen wij u die diensten wellicht niet verlenen. 

Als u ons Persoonsgegevens in verband met een andere persoon verstrekt of ons toestemming tot verzameling daarvan geeft, verklaart u aan ons dat u de bevoegdheid heeft die gegevens te delen en de bevoegdheid heeft ons toestemming te geven tot gebruik van de gegevens, zoals omschreven in deze Privacyverklaring. 

HOE WE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken Persoonsgegevens om:

 • U de functionaliteiten van de Site aan te bieden en te voldoen aan uw verzoeken indien we een contractuele relatie met u hebben of een legitiem belang hebben. 

Learn More

 → If you elect to connect your social media account to the Site to enable social sharing, certain Personal Data from your social media account will be shared with us, which may include Personal Data that is part of your profile or your friends’ profiles.

 • Verstrekken van gepersonaliseerde diensten als we uw instemming hebben of een legitiem belang hebben om u informatie te verstrekken die interessant voor u is. 

Learn More

→ We may receive Personal Data from other third parties to confirm contact or financial details or to better understand your interests by associating demographic data with the Personal Data you have provided.  

 • Betrekkingen met u als HCP aangaan als we een contractuele relatie met u hebben of een legitiem belang hebben. 

Learn More

→ Site functionality and fulfilling your requests includes:

  • To provide customer service to you.
  • To respond to your inquiries and fulfill your requests and complete your transactions.
  • To send administrative information to you, such as changes to our terms, conditions and policies, as well as marketing communications that we believe may be of interest to you. 
  • To facilitate social sharing functionality.
  • To allow you to send messages to another person, such as a colleague, caregiver or friend or patient. 
 • U toestaan deel te nemen aan speciale programma's, activiteiten, evenementen, of promoties als onderdeel van onze contractuele relatie met u of indien we een legitiem belang hebben. 

Learn More

→ Personalized services include:

  • To better understand you and personalize our interactions with you.
  • To analyse or predict our users’ preferences in order to identify aggregated trend reports on how Pfizer digital content is used.
  • To analyze or predict your preferences in order to improve our interactions with you, i.e., to deliver you the content, products and offers (via our Site, emails or digital tools) that we believe will be relevant to your professional interests.
 • Onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan onze legitieme belangen bij het voortzetten van onze onderneming. 

Learn More

→ Engaging with you as a health care professional includes: 

  • To interact with you based on your professional expertise and opinion by digital or other means. 
  • To involve you in programs/panels of healthcare professionals.
  • To reach out to you for your professional expertise, for example, in the context of surveys relating to products or services of a Pfizer entity or its business partner.
  • To collaborate with you on medical events, publications, or advisory meetings.
  • To seek your views on products and services promoted by us, an affiliate or business partner for development and improvement purposes.

We mogen de Persoonsgegevens die u en andere gebruikers van de Site verstrekken, samenvoegen.  Als we dat doen, mogen we dergelijke samengevoegde gegevens gebruiken en openbaar maken ongeacht voor welk doeleinde. Samengevoegde gegevens identificeren u niet persoonlijk, noch andere personen.

HOE WE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN

We maken Persoonsgegevens als volgt openbaar:

 • Aan andere bedrijven van Pfizer voor de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden.
 • Aan onze dienstverleners, om diensten te verlenen zoals website-hosting, gegevensanalyse, informatietechnologie en levering van gerelateerde infrastructuur, klantenservice, e-mail aflevering, audits en andere diensten.
 • Aan andere bedrijven waar we mee samenwerken voor specifieke producten of diensten. Hieronder vallen onze co-promotiepartners voor producten die we gezamenlijk ontwerpen en/of op de markt brengen.
 • aan bedrijven die voorheen geheel of gedeeltelijk deel uitmaakten van de Pfizer-familie en aan wie we na de afsplitsing gedurende een overgangsperiode nog diensten verlenen.
 • Als u gegevens of materiaal op berichtenborden, chat-, profielpagina's, blogs en andere diensten publiceert. 

Learn More

→ In these cases, we may use your Personal Data in additional ways disclosed as part of these special program, activites, events or promotions.

We gebruiken en openbaren uw Persoonsgegevens ook als we denken dat dat noodzakelijk of gepast is:

 • Om toepasselijke wetgeving na te leven en onze wettelijke monitoring- en rapportageverplichtingen (waaronder mogelijk ook wetgeving van een ander land dan waarin u woonachtig bent), om te voldoen aan verzoeken van openbare instanties en overheidsinstanties (waaronder mogelijk ook instanties van een ander land dan waarin u woonachtig bent), om mee te werken aan wetshandhaving, of om andere juridische redenen.
 • Om onze voorwaarden te handhaven.
 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van onze gelieerden, van u of anderen, te beschermen.

Verder kunnen we Persoonsgegevens gebruiken, openbaar maken of overdragen aan een derde partij in verband met een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere omstandigheid inzake een deel of het geheel van ons bedrijf, onze bedrijfsmiddelen of voorraad (inclusief faillissement of gelijkwaardige ontwikkelingen).

MARKETING CONTROLES

Als u niet langer marketingberichten van ons wilt ontvangen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in de sectie Contact met ons, of u kunt op sommige Sites uw voorkeuren bijwerken in uw profiel of account.  Vermeld in uw verzoek uw naam en de adressen waarop u geen berichten meer wilt ontvangen. Als u zich afmeldt voor het ontvangen van marketingberichten van ons, kunnen we u nog steeds belangrijke administratieve berichten sturen, waarvoor u zich niet kunt afmelden.

INDIVIDUELE RECHTEN

Op sommige Sites bent u in de gelegenheid uw profiel via de Site bij te werken.

Als u een verzoek wilt indienen om Persoonsgegevens, die u via de Site aan ons heeft verstrekt, door te nemen, te corrigeren, bij te werken, uit te schakelen, te beperken of te wissen, of als u een verzoek wilt indienen om een elektronische kopie te ontvangen van dergelijke Persoonsgegevens voor overdracht aan een ander bedrijf, kunt u contact met ons opnemen, zoals aangegeven in de sectie Contact met ons. We zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving reageren op uw verzoek.

Vermeld in uw verzoek welke Persoonsgegevens u wilt dat wij wijzigen, of u deze gegevens in onze database uitgeschakeld wilt hebben, of welke andere beperkingen u wilt dat wij aanbrengen in ons gebruik ervan. Wellicht zijn wij voor uw bescherming genoodzaakt uw identiteit te controleren alvorens uw verzoek uit te voeren. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, voldoen aan uw verzoek. 

We maken u erop attent dat wij wellicht bepaalde Persoonsgegevens dienen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden en/of uitvoering van transacties die gestart zijn voordat u uw verzoek tot wijziging of verwijdering had ingediend.

GEGEVENSBEVEILIGING

We treffen redelijke, organisatorische, technische en administratieve maatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen.  Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht of opslagsysteem een veiligheid van 100% worden gegarandeerd. 

BEWAARTERMIJN

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.  De criteria, die zijn gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten: (i) de periode gedurende welke we een lopende relatie met u hebben en de Site aan u ter beschikking stellen; (ii) of er sprake is van een wettelijke plicht waaraan wij onderworpen zijn; of (iii) of retentie wenselijk is in het licht van onze juridische positie (bijvoorbeeld in verband met de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de Site, toepasselijke beperkingsregels, rechtszaken of juridisch onderzoek).

OVERDRACHT OVER LANDSGRENZEN

De gegevens die we verzamelen via de Site kunnen worden opgeslagen en verwerkt in ieder land waar we faciliteiten hebben of waar we betrekkingen onderhouden met dienstverleners, inclusief in de VS en waar onze gelieerden werkzaam zijn.

Sommige niet-EER-landen worden erkend door de Europese Commissie als landen die een gegevensbeschermingsniveau hanteren dat gelijkwaardig is aan EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die door de Europese Commissie niet als adequaat worden beschouwd, hebben we adequate maatregelen ingevoerd, zoals het verzekeren dat de ontvanger gehouden is aan EU standaard contractuele clausules, om uw Persoonsgegevens te beschermen.  U kunt een exemplaar van deze maatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de sectie Contact met ons.

DIENSTEN VAN DERDE PARTIJEN

Deze Privacyverklaring heeft geen betrekking op, en we zijn niet verantwoordelijk voor, de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van gegevens door een derde partij, of de beveiligingspraktijken of andere praktijken door een derde partij, inclusief derde partijen die diensten verlenen waarnaar de Site verwijst. Het opnemen van een link op de Site impliceert niet dat wij de gelinkte dienst goedkeuren.

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN 

De Site is niet gericht aan personen jonger dan zestien (16), en we verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van die personen.  Indien u jonger bent dan de toegestane leeftijd in uw jurisdictie, heeft u toestemming van uw ouders of voogd nodig om gebruik te maken van de Site.  Raadpleeg uw ouders of voogd alvorens de Site te gebruiken.

Indien u ons Persoonsgegevens verstrekt van personen jonger dan zestien (16) geeft u daarmee aan dat u de gepaste bevoegdheid daartoe heeft en dat u die bevoegdheid kunt aantonen op verzoek van Pfizer.

UPDATES

Van tijd tot tijd werken we deze Privacyverklaring bij. Wijzigingen gaan in op het moment dat we de herziene Privacyverklaring op de Site publiceren. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op de bovenstaande "Voor het laatst bijgewerkt" datum.

CONTACT MET ONS          

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw Persoonsgegevens krachtens deze Privacyverklaring is

Pfizer bv

Postbus 37, 2900 AA Capelle aan den IJssel

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, of indien u uw persoonlijke rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via privacyNL@pfizer.com, of schrijf naar het volgende adres:

Pfizer, t.a.v. Privacy afdeling, 2900 AA Capelle aan den IJssel

U kunt, indien van toepassing, ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris, die verantwoordelijk is voor uw land of regio.  Voor hun contactgegevens, ga naar DPO.Pfizer.com.

EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDER

U kunt een klacht indienen bij een  toezichthoudende autoriteit, die bevoegdheden heeft voor uw land, regio, of plaats van vermeende schending.  Klik hier voor contactgegevens van dergelijke instanties: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080 

COOKIES

Cookies zijn een standaardfunctie van websites waarmee we kleine hoeveelheden gegevens over uw bezoek aan onze site, op uw computer kunnen opslaan. Door cookies te gebruiken kunnen we achterhalen welke delen van de website nuttig zijn en welke verbeterd moeten worden.

U kunt informatie over de cookies die we gebruiken vinden door rechtsonder op elke pagina, te klikken op het Cookie Consent Tool (toestemmingstool voor cookies) waar u tevens de instellingen voor cookies en soortgelijke technologieën kunt wijzigen. Bovendien kunt u op elk gewenst moment cookies van de website accepteren of weigeren door de instellingen in uw browser te activeren. Informatie over de te volgen procedure voor het in- en uitschakelen van cookies is ook beschikbaar op de website van uw internetprovider, via het helpscherm. Ga naar http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html voor meer informatie over veelgebruikte browsers. Houd er rekening mee dat uw ervaring op de website minder goed kan zijn als de cookies uitgeschakeld zijn en dat niet alle functies van de website zullen werken zoals bedoeld.

We kunnen ook technologieën gebruiken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals:

Pixel-tags. Pixel-tags (ook wel bekend als webbakens en transparante GIF's) worden gebruikt om, onder andere, de handelingen van gebruikers van de website te volgen, het succes van onze marketingcampagnes te meten, en statistieken over het gebruik van de website en de responspercentages samen te stellen.

Adobe Flash. Flash Local Shared Objects (ook bekend als Flash cookies) (“Flash LSO's”) en andere technologieën worden onder andere gebruikt voor het verzamelen en opslaan van informatie over uw gebruik van de website. Ga voor uw opties met betrekking tot Flash LSO's naar deze pagina. Houd er rekening mee dat het wijzigen van de Flash-speler zodat Flash LSO's geaccepteerd of beperkt worden, ertoe kan leiden dat de functionaliteit van sommige Flash-toepassingen verminderd of belemmerd wordt.

Google Analytics. Google Analytics is een dienst aangeboden door Google, Inc. (“Google”). We gebruiken Google Analytics om geanonimiseerde statistieken te verzamelen om de website te verbeteren.

Kom meer te weten over Google Analytics en privacy. U kunt selectief Google Analytics uitschakelen door de opt-out component te installeren dat door Google op uw browser meegeleverd wordt. Klik voor meer informatie op de onderstaande links:

Browser- of apparaat-informatie. Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers verzameld of automatisch door uw apparaat, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Mac), schermresolutie, naam en versie van het besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat, taal, type en versie van de internet browser, en de naam en versie van de website die u gebruikt. We gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat de website naar behoren functioneert.

Voor zover persoonlijke gegevens worden verzameld via cookies of vergelijkbare technologieën, kunnen de andere delen van deze privacyverklaring van toepassing zijn.

TERUG NAAR BOVEN