Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: novembre 2020

België

INLEIDING

Deze privacyverklaring (“Privacyverklaring”) beschrijft de gegevens die we over u verzamelen op de website van waaruit u gelinkt hebt (“Site”); hoe we die gegevens gebruiken en vrijgeven; hoe we die beschermen en de keuzes die u kunt maken met betrekking tot deze gegevens.  Wij raden u aan om onze privacyverklaring door te nemen en te klikken op de beschikbare links of voor "meer informatie" te kiezen als u meer informatie  over een bepaald onderwerp wenst.

Als u een professionele zorgverlener bent (“gezondheidszorgverlener”), bekijk dan ook onze Privacyverklaring voor gezondheidszorgverleners voor meer informatie over hoe wij persoonlijke gegevens over u verwerken.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

"Persoonlijke gegevens" zijn gegevens die u identificeren als een individu of die betrekking hebben op een identificeerbaar individu. We verzamelen op verschillende manieren persoonlijke gegevens via onze sites, inclusief via registraties, applicaties, enquêtes in verband met uw vragen, en op automatische wijze wanneer u door onze sites bladert. 

Wij kunnen u om persoonlijke basisgegevens vragen wanneer u een site gebruikt. Als u een gezondheidszorgverlener bent, kunnen wij om bijkomende persoonlijke gegevens vragen.

Learn More

Personal Data that we may request includes:

 • Name
 • Your preferred language
 • Photographs
 • Your interests (such as health conditions and topics about which you request information through the Site or indicate interest) 

If you are an HCP, we also may request additional data related to our professional interaction with you:

 • Professional biography/credentials 
 • Data related to your licensures, specialties, professional affiliations, publications, credentials, and other professional achievements
 • Adverse event data
 • Data related to your use of our products, your interactions with us, and services for those you care for

Mogelijk verzamelen we ook persoonlijke gegevens van andere bronnen, inclusief informatiebedrijven, publiek toegankelijke databanken, gezamenlijke marketingpartners, socialemediaplatformen en andere derde partijen. 

Learn More

If you elect to connect your social media account to the Site to enable social sharing, certain Personal Data from your social media account will be shared with us, which may include Personal Data that is part of your profile or your friends’ profiles.  

We may receive Personal Data from other third parties to confirm contact or financial details or to better understand your interests by associating demographic data with the Personal Data you have provided.  

Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te delen, mag u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om gegevens die nodig zijn voor ons om bepaalde diensten te leveren niet te delen, dan kunnen we u mogelijk deze diensten niet leveren.

Als u over een andere persoon persoonlijke gegevens deelt of ons toelaat om dergelijke gegevens te verzamelen, dan verklaart u aan ons dat u de bevoegdheid hebt om deze gegevens te delen en dat u ons toelaat om deze gegevens te gebruiken zoals beschreven in deze privacyverklaring.

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN

We gebruiken persoonlijke gegevens om:

 • De functionaliteit van de site aan te bieden en te voldoen aan uw verzoeken als we een contractuele relatie hebben of een rechtmatig belang hebben. 

Learn More

Site functionality and fulfilling your requests includes:

 • To provide customer service to you.
 • To respond to your inquiries and fulfill your requests and complete your transactions.
 • To send administrative information to you, such as changes to our terms, conditions and policies, as well as marketing communications that we believe may be of interest to you. 
 • To facilitate social sharing functionality.
 • To allow you to send messages to another person, such as a colleague, caregiver or friend or patient. 
 • Om gepersonaliseerde diensten te leveren wanneer we uw toestemming hebben of als we een rechtmatig belang hebben om u interessante informatie te bezorgen.

Learn More

Personalized services include:

 • To better understand you and personalize our interactions with you.
 • To analyse or predict our users’ preferences in order to identify aggregated trend reports on how Pfizer digital content is used.
 • To analyze or predict your preferences in order to improve our interactions with you, i.e., to deliver you the content, products and offers (via our Site, emails or digital tools) that we believe will be relevant to your professional interests.
 • Om met u samen te werken als gezondheidszorgverlener wanneer we een contractuele relatie hebben of een rechtmatig belang hebben. 

Learn More

Engaging with you as a health care professional includes: 

 • To verify your eligibility to access certain products, services and data that may be provided only to certain licensed HCPs.
 • To interact with you based on your professional expertise and opinion by digital or other means. 
 • To involve you in programs/panels of healthcare professionals.
 • To reach out to you for your professional expertise, for example, in the context of surveys relating to products or services of a Pfizer entity or its business partner.
 • To collaborate with you on medical events, publications, or advisory meetings.
 • To seek your views on products and services promoted by us, an affiliate or business partner for development and improvement purposes.
 • Om u te laten deelnemen aan speciale programma's, activiteiten, gebeurtenissen of promoties als onderdeel van onze contractuele relatie met u of waar we een rechtmatig belang hebben.

Learn More

In these cases, we may use your Personal Data in additional ways disclosed as part of these special program, activites, events or promotions.

 • Om onze zakelijke activiteiten te ontplooien in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen en onze rechtmatige belangen te behartigen in het vrijwaren van onze zakelijke activiteiten. 

Learn More

Our business activities include:

 • To conduct data analysis and audits.
 • To identify usage trends in the use of our Sites and analyze the effectiveness of our communications.
 • To detect, prevent, investigate fraud and including (cyber) security monitoring and prevention.
 • To develop, enhance, improve or modify our products and services. 
 • To validate your ability to access or use certain products or services.
 • To better understand how our products and services impact you and those for whom you care. 
 • To track and respond to concerns, including engaging in regulatory monitoring and reporting obligations related to adverse events, product complaints and patient safety.
 • To operate and expand our business activities.

We zullen mogelijk de persoonlijke gegevens samenvoegen die u en andere gebruikers van de site aanleveren. Als we dit doen, kunnen we dergelijke geaggregeerde gegevens voor elk doel gebruiken en bekendmaken. Geaggregeerde gegevens identificeren u of een ander individu niet persoonlijk.

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN EN VRIJGEVEN

We geven persoonlijke gegevens in de volgende gevallen vrij:  

 • Aan andere Pfizer-bedrijven voor de doeleinden die zijn beschreven in deze privacyverklaring. 
 • We zullen mogelijks uw persoonlijke gegevens doorgeven aan bedrijven die helemaal of gedeeltelijk deel uitmaakten van de Pfizer Groep en waaraan we diensten verlenen gedurende een overgangsperiode na hun vertrek uit de Pfizer Groep.
 • Aan onze externe dienstverleners om diensten te leveren zoals hosting van websites, data-analyse, informatietechnologie en aanverwante infrastructuur, klantendienst, e-maildienst, auditing en andere diensten.
 • Aan andere bedrijven waarmee we samenwerken betreffende specifieke producten of diensten. Deze kunnen onze partners in co-promotie omvatten voor producten die we samen ontwikkelen en/of commercialiseren.
 • Aux sociétés qui étaient auparavant totalement ou partiellement incluses dans la famille d’entreprises Pfizer et auxquelles nous fournissons des services pendant une période de transition suivant la séparation.
 • Wanneer u gegevens of materialen publiceert op discussiefora, chat, profielpagina’s, blogs en andere diensten. 

Learn More

If you elect to share data or materials through our Site, please be aware of the following:

 • Anything you post will be available to other Site users and the general public.  
 • Be careful when deciding to disclose any data or materials through the Site or to link your social media account.
 • When using the Site to send a message or disclose any data or materials (including using social sharing functionalities), the message, data or materials will be available to others (e.g., other Site users, your friends associated with your social media account, your social media account provider, and/or the general public).  
 • Daarnaast gebruiken en geven uw persoonlijke gegevens vrij als we dit noodzakelijk of geschikt achten : Om in overeenstemming te zijn met de van toepassing zijnde wetgeving en het toezicht door regelgevers en rapporteringsverplichtingen (hetgeen ook wetten kan omvatten van andere landen dan uw land van verblijf), om te antwoorden op verzoeken van publieke en overheidsinstellingen (hetgeen ook autoriteiten kan omvatten buiten uw land van verblijf), om samen te werken met rechtshandhavingsautoriteiten, of voor andere wettelijke redenen.
 • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen.
 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of deze van onze filialen, van u of anderen te beschermen.

Bovendien kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken, vrijgeven of overdragen aan een derde partij in het kader van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van een deel of het geheel van onze zakelijke activiteiten, activa of voorraad (inclusief in het kader van een faillissement of gelijkaardige procedure).

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

Wanneer u de site bezoekt, verzamelen wij automatisch gegevens via uw browser of toestel, door uw gebruik van de site of door het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over deze praktijken.

MARKETINGCONTROLES

Als u geen marketingberichten meer van ons wil ontvangen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het deel "Contact met ons opnemen" of werk op sommige sites uw voorkeuren bij in uw profiel of in uw account. Vul in uw aanvraag uw naam en het adres in waar u niet meer wenst gecontacteerd te worden. Als u ervoor kiest om geen marketingberichten meer van ons te ontvangen, kunnen we u nog steeds belangrijke administratieve berichten sturen, het is niet mogelijk om ervoor te kiezen deze berichten niet te ontvangen.

INDIVIDUELE RECHTEN

Op sommige sites hebt u de kans om uw profiel via de site bij te werken.

Als u een verzoek wil indienen om de persoonlijke gegevens die u ons hebt bezorgd via de site te bekijken, verbeteren, bijwerken,  beperken, blokkeren of verwijderen, of u wil een verzoek indienen om een elektronische kopie van deze persoonlijke gegevens te ontvangen om deze naar een ander bedrijf door te sturen, neem dan contact met ons op zoals aangegeven in het deel "Contact met ons opnemen". We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Laat ons in uw verzoek weten welke persoonlijke gegevens u wil aanpassen, of u deze verwijderd wil zien uit onze databank, of laat ons anderszins weten welke beperkingen u wil toegepast zien op ons gebruik ervan. Voor uw veiligheid, kan het zijn dat wij uw identiteit moeten verifiëren voor we uw verzoek implementeren. We proberen om zo snel als redelijkerwijs kan worden verwezenlijkt aan uw verzoek te voldoen.

Let wel dat we mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u had geïnitieerd voor het verzoek voor wijziging of verwijdering.

GEGEVENSBEVEILIGING

We streven ernaar om passende organisatorische, technische en administratieve maatregelen te treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag gegarandeerd 100% veilig.

BEWAARTERMIJN

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde/de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) de tijdsduur waarin we een permanente relatie met u hebben en de site aan u aanbieden; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan we onderworpen zijn; of (iii) of bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de site, toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door toezichthoudende instanties).

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

De gegevens die we via de site verzamelen, kunnen in elk land waar we vestigingen hebben of waarin we serviceproviders inzetten, worden opgeslagen en verwerkt, inclusief in de VS en waar onze partners werken.

Sommige landen buiten de EER worden erkend door de Europese Commissie als landen met een adequaat gegevensbeschermingsniveau volgens de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar). Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die als ongeschikt worden geacht door de Europese Commissie hebben we passende maatregelen ingevoerd, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan EU-standaardcontractbepalingen, om uw persoonlijke gegevens te beschermen. U kunt een exemplaar van deze maatregelen ontvangen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in het deel "Contact met ons opnemen".

DIENSTEN VAN DERDEN

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking van gegevens of beveiligingspraktijken of andere praktijken van derden, inclusief derden die een dienst uitoefenen waarnaar de site linkt. De opname van een link in de site betekent niet dat wij de gekoppelde dienst hebben goedgekeurd.

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

De site is niet bedoeld voor personen jonger dan zestien (16) en we verzamelen niet bewust persoonlijke gegevens over dergelijke personen. Als u de relevante seksuele meerderjarigheid nog niet bereikt hebt in uw jurisdictie dan heeft u de toestemming nodig van uw ouder of wettelijke voogd om de site te gebruiken. Raadpleeg uw ouder of wettelijke voogd voordat u de site gebruikt.

Als u ons persoonlijke gegevens van personen jonger dan zestien (16) bezorgt, dan verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en dat u dergelijke bevoegdheid kunt aantonen aan Pfizer op verzoek.

UPDATES

Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring bijwerken. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring op de site publiceren. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de "Laatst bijgewerkte" datum die hierboven wordt weergegeven.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens onder deze privacyverklaring is

Pfizer NV en Pfizer PFE Belgium BVBA, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u individuele rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via [email protected] of schrijf naar het volgende adres:

Pfizer, Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming voor uw land of regio, indien van toepassing. Ga naar DPO.Pfizer.com voor hun contactgegevens.

EEN KLACHT INDIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDER

U kunt een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw land of regio of plaats van vermeende inbreuk. Klik hier voor de contactgegevens van dergelijke instanties.

COOKIES

Cookies zijn een standaardfunctie van websites die ons toelaten om kleine hoeveelheden gegevens op uw computer op te slaan met betrekking tot uw bezoek aan onze Site. Cookies helpen ons vast te stellen welke delen van de Site nuttig zijn en welke delen moeten worden verbeterd.

U kunt informatie vinden over de cookies die wij gebruiken en uw instellingen wijzigen voor cookies en soortgelijke technologieën door op de Cookie Consent Tool in de rechterbenedenhoek van elke pagina van onze Site te klikken. Bovendien kunt u op elk moment cookies van de Site weigeren of aanvaarden door de desbetreffende instellingen in uw browser te activeren. Informatie over de procedure die moet worden gevolgd om cookies in of uit te schakelen, is te vinden op de website van uw internetbrowser via uw helpscherm. Raadpleeg http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html voor informatie over veelgebruikte browsers. Houd er wel rekening mee dat als cookies zijn uitgeschakeld, uw gebruik van de Site mogelijk beperkt is en dat niet alle functies van de Site kunnen functioneren zoals bedoeld.

We kunnen ook technologieën gebruiken die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals:

Pixeltags. Pixeltags (ook bekend als webbakens en clear gif's) worden gebruikt om, onder andere, de activiteiten van gebruikers op de Site bij te houden, het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken over het gebruik van de Site en responspercentages te verzamelen.

Adobe Flash. Flash Local Shared Objects (ook bekend als Flash-cookies) (“Flash LSO's”) en andere technologieën worden gebruikt om, onder andere, informatie over uw gebruik van de Site te verzamelen en op te slaan. Ga voor uw opties met betrekking tot Flash LSO's naar deze pagina.  [Link “pagina” naar http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/inde... ] Houd er wel rekening mee dat als u de Flash Player instelt om de acceptatie van Flash LSO's te beperken, dit de functionaliteit van sommige Flash-applicaties kan verminderen of belemmeren.

Google Analytics. Google Analytics is een service van Google, Inc. (“Google”). We gebruiken Google Analytics om geanonimiseerde statistieken te verzamelen om de Site te verbeteren.

Lees meer informatie over Google Analytics en privacy. U kunt Google Analytics selectief uitschakelen door de opt-out component te installeren die door Google wordt voorzien voor uw browser. Raadpleeg de onderstaande links voor meer informatie:

Gegevens over browser of apparaat. Bepaalde informatie wordt verzameld door de meeste browsers of automatisch via uw apparaat, zoals uw Media Access Control (MAC) -adres, computertype (Windows of Mac), schermresolutie, besturingssysteemnaam en -versie, de fabrikant en het model van uw apparaat, taal, internetbrowsertype en -versie, en de naam en versie van de Site die u gebruikt. We gebruiken deze informatie om ervoor te zorgen dat de Site correct werkt.

Voor zover Persoonsgegevens worden verzameld via cookies of vergelijkbare technologieën, zijn de andere delen van deze Privacyverklaring van toepassing.

TERUG NAAR BOVEN