Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: svibanj 2018

EEA HCP Privacy Notice

EEA HCP OBAVIJEST O PRIVATNOSTI

 

UVOD

Ova Obavijest o privatnosti EEA za zaposlene u zdravstvu (“HCP Obavijest o privatnosti” ili “Obavijest o privatnosti”) opisuje Osobne podatke koje tvrtke EEA EEA Pfizer navode u poglavlju Kontakti, u nastavku (u daljnjem tekstu, “Pfizer”, “nas” ili “mi”), to su podaci koje prikupljamo o vama kao zaposlenima u zdravstvu („HCP”) kada komuniciramo s vama, kako koristimo podatke, kako ih štitimo, kao i vaša prava u pogledu vaših Osobnih podataka. Pozivamo vas da pregledate ovu Obavijest o privatnost i kliknete na dostupne poveznice ili odaberete „saznajte više" ako želite dodatne podatke o određenoj temi. 

Ako komunicirate s nama online, pogledajte i obavijest o privatnosti objavljenu na mrežnom mjestu ili aplikaciji koju koristite.
 

OSOBNI PODACI

„Osobni podaci“ su podaci koji vas identificiraju kao pojedinca ili se odnose na pojedinca koji se može identificirati. Prikupljamo osobne podatke kada se sretnemo s vama, kada sudjelujete u našim programima, aktivnostima, događanjima u industriji, sajmovima ili u svezi s vašim upitima i komunikacijama s nama. Prikupljamo i osobne podatke od tvrtki za podatke koje pružaju informacije u sektoru zdravstva, od dostupnih izvora stručnih informacija i zajedničkih marketinških partnera. 

Saznajte više 

Osobni podaci koje možemo prikupljati uključuju:

 • Ime i prezime
 • Kontakt podatke (poštanska adresa, telefonski brojevi, adresa elektronske pošte, broj faksa)
 • Jezik koji ste izabrali
 • Profesionalnu fotografiju
 • Vaše interese (npr. o zdravstvenim temama o kojima tražite informacije od nas)
 • Stručnu biografiju (uključujući podatke koji se odnose na vaše obrazovanje, licence, specijalizaciju, članstva u stručnim udrugama (npr. Članstva u medicinskim društvima ili HCP mrežama), publikacije, certifikate i druga profesionalna postignuća
 • Podatke povezane s načinom na koji upotrebljavate proizvod, vaše interakcije s nama, vaše preferirane metode komunikacije s nama i usluge koje pružate drugima
 • Financijske i bankovne podatke koje nam dajete kad plaćamo vaše usluge ili vam isplaćujemo naknadu za profesionalne naknade, putovanja, smještaj i troškove
 • Nacionalni identifikacijski broj, broj putovnice, porezni broj
 • Putne troškove

Kad se traži da dostavite osobne podatke, možete ih odbiti dati.  Međutim ako ne dostavite osobne podatke koji su nam potrebni u svrhu pružanja traženih usluga ili izvršenja naših ugovornih obveza, možda nećemo moći pružiti te usluge. 

Ako nam dostavite ili dozvolite prikupljanje osobnih podataka povezanih s drugim osobama, uključujući podatke o nuspojavama, dajete nam do znanja da ste ovlašteni za dijeljenje tih podataka i dozvoljavate nam da upotrebljavamo takve podatke na način opisan u ovoj EEA HCP Obavijesti o privatnosti. 
 

KAKO UPOTREBLJAVAMO OSOBNE PODATKE

Upotrebljavamo osobne podatke kako bi:

 • vas angažirali i komunicirali s vama kad imamo ugovorni odnos ili legitimni interes.

Saznajte više 

Kontakt i interakcija s vama uključuje:

 • Odgovaranje na vaše upite i ispunjenje vaših zahtjeva.
 • Provođenje ugovornih uvjeta i uvjeta koji upravljaju našim odnosom s vama (npr. medicinska događanja, publikacije, savjetodavni sastanci, itd.) i, ako je primjenjivo, plaćanje vaših definiranih ili dogovorenih usluga ili nadoknada vaših troškova, planiranje poziva, sastanaka, putovanja i drugih srodnih interakcija s vama, slanje administrativnih informacija i dokumentiranje interakcija s vama.
 • Stvaranje i održavanje Pfizerove baze podataka pružatelja zdravstvene skrbi za identifikaciju i, ako je primjenjivo, povezivanje s vama (digitalnim ili drugim sredstvima) kao znanstvenog stručnjaka ili nositelja ključnog mišljenja na raznim područjima zdravstvene zaštite na temelju vaše profesionalne stručnosti i mišljenja, i ako je primjenjivo odnosi se na vaše prošle interakcije s nama, kao što su:
  • pozivamo vas da sudjelujete na kongresima / panelima, sastancima zdravstvenih radnika i obrazovnim aktivnostima
  • pružamo vam informacije o vašoj profesionalnoj stručnosti prenošenjem informacija o našim proizvodima putem naših profesionalnih predstavnika ili u kontekstu istraživanja vezanih uz farmaceutske proizvode ili usluge.
 • Vođenje našeg poslovanja u svrhu ispunjenja propisanih obaveza u statističke svrhe ili ostvarenje legitimnih interesa u održavanju našeg poslovanja.

Saznajte više 

Upravljanje našim poslovnim procesima uključuje:

 • Usklađivanje s našim zakonskim obvezama i obavezama o izvještavanju i praćenju, uključujući one vezane uz nuspojave, pritužbe na proizvode i sigurnost proizvoda.
 • Potvrđivanje ispunjavanja uvjeta za pristup određenim proizvodima, uslugama i podacima koji se mogu pružiti samo licenciranim korisnicima ili druge vrste pozadinskih provjera kojima jamčimo kvalitetnu suradnju s vama.
 • Provođenje obuke i osiguranje kontrole kvalitete.
 • Otkrivanje, sprečavanje ili ispitivanje nepravilnosti.
 • Usklađivanje s obvezama povezanim s transparentnošću i borbom protiv korupcije.
 • Analiziranje ili predviđanje preferencija za zaposlene u zdravstvu kako bismo identificirali agregirane trendove za razvoj, poboljšali ili modificirali naše proizvode, usluge i poslovne aktivnosti.
 • Zaštitu naših prava, privatnosti, sigurnosti ili imovine i/ili imovine naših pridruženih društava, vaše imovine ili imovine drugih osoba.
 • Omogućavanje marketinških i promotivnih komunikacija o znanstvenim / zdravstvenim pitanjima (putem digitalnih sredstava ili na neki drugi način), koji može biti prilagođen vašem profesionalnom području i interesima, ako imamo vaš pristanak ili legitiman interes.
   

KAKO OTKRIVAMO OSOBNE PODATKE

Otkrivamo osobne podatke:  

 • Za druge tvrtke kompanije Pfizer (posjetite  za popis tvrtki) u svrhe opisane u ovoj EEA HCP Obavijesti o privatnosti.
 • U vezi dobavljača usluga trećih strana, u svrhu pružanja usluga kao što su hosting mrežnih stranica, analiza podataka, informacijske tehnologije i povezane infrastrukturne odredbe, korisničke usluge, isporuka e-pošte, revizije i druge usluge.
 • Tvrtkama koje se bave obradom podataka i koje pružaju informacijske usluge u zdravstvu kako bi osigurali da vaši podaci ostanu ažurni i točni.
 • Drugim tvrtkama s kojima surađujemo u vezi zajedničkog razvoja, distribucije i/ili marketinga pojedinih proizvoda ili usluga.
 • Da bi se udovoljilo regulatornom zahtjevu, sudskom postupku, sudskom nalogu zahtjevu vlade, ili pravnom postupku koji se provodi u naše ime.
 • Za poduzimanje pravnih radnji ili na neki drugi način zaštite sigurnosti, prava ili imovine naših kupaca, javnosti, tvrtke Pfizer i naših podružnica.
 • Pripremanje, dovršavanje i provođenje reorganizacije, spajanja tvrtki, prodaje, zajedničkog ulaganja, dodjeljivanja, prijenosa ili drugog raspolaganja cijelim ili bilo kojim dijelom našeg poslovanja, imovine ili zaliha (uključujući i vezano za mogući stečaj ili sličan postupak).
   

OTKRIVANJE VRIJEDNOSTI PRIJENOSA

Tvrtka Pfizer će u zemlji u kojoj obavljate profesionalno svoju djelatnost javno objaviti informacije o  prijenosu iznosa kojeg ste primili od bilo koje tvrtke kompanije Pfizer prema EFPIA Kodeksu ponašanja i transparentnosti i/ili primjenjivim lokalnim zakonima (kao što su plaćanje stručnih pristojbi, putovanja, smještaja i troškova).

Saznajte više 

Osim ako zakon ne nalaže drugačije, otkrivamo vaš identitet, grad i zemlju u kojoj obavljate svoju profesionalnu djelatnost, te datum, prirodu i iznos vrijednosti koje dobivate od tvrtke Pfizer. Vaš osobni broj ili broj socijalnog osiguranja bit će objavljeni samo ako to zahtijevaju lokalni zakoni. Ove će se objave prikazati na našim internetskim stranicama i/ili EFPIA-inim internetskim stranicama udruga farmaceutske industrije.   Kada je to zakonski potrebno, podaci će se pojaviti i na relevantnim vladinim mrežnim stranicama. Podaci, nakon objavljivanja, bit će dostupni 3 godine (osim ako se u vašoj zemlji ne primjenjuje drugo zakonsko razdoblje).

Mi objavljujemo ove podatke sukladno zakonima, usklađenosti ili legitimnom interesu.

Objavljivanje ovih podataka služi više legitimnih interesa društva, uključujući interese pacijenata, sustava zdravstvene zaštite, farmaceutske industrije, a i vama, kao zaposlenima u zdravstvu:

 • Poticanje povjerenja javnosti u integritet i neovisnost zaposlenih u zdravstvu.
 • Pomaže u zaštiti javnog zdravlja promicanjem odgovornosti zaposlenih u zdravstvu prema pacijentima i u donošenju odluka o njihovom liječenju.
 • Pokazivanje predanosti kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih dijelatnika čime se poboljšava skrb za pacijente.

 

POJEDINAČNA PRAVA

Ako želite tražiti pregled, ispravak, ažuriranje, prestanak, ograničavanje, prigovor ili brisanje osobnih podataka koje ste nam dostavili, povući pristanak, ili želite primiti elektronsku kopiju takvih osobnih podataka u svrhu prijenosa drugoj tvrtki, možete nas kontaktirati kao što je navedeno u odjeljku Kontaktirajte nas. Odgovorit ćemo na vaše zahtjev u skladu s važećim propisima.
 

PREKOGRANIČNI PRIJENOSI

Kako biste dobili kopiju ovih mjera posjetite mrežne stranice https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 

PODNOŠENJE PRIGOVORA REGULATORNOM TIJELU

Možete podnijeti prigovor tijelu nadležnom za zaštitu osobnih podataka u vašoj zemlji, regiji ili mjestu gdje je počinjeno kršenje. Molimo kliknite posjetite ovdje za kontakt podatke za takva tijela.