Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

Suomi

JOHDANTO

Tämä tietosuojailmoitus (”Tietosuojailmoitus”) kuvaa tiedot, joita keräämme sinusta verkkosivustolla, jolta tulit tähän Tietosuojailmoitukseen (”Sivusto”), kuinka käytämme ja luovutamme noita tietoja, kuinka suojaamme niitä ja mitä valintoja voit tehdä sen suhteen. Tutustu Tietosuojailmoituksemme ja klikkaa käytettävissä olevia linkkejä tai valitse ”lue lisää”, jos haluat lisätietoja jostakin tietystä aiheesta. 

HENKILÖTIEDOT

”Henkilötiedot” ovat tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa henkilönä tai jotka viittaavat tunnistettavaan henkilöön.  Keräämme henkilötietoja eri tavoin Sivustoillamme, esimerkiksi rekisteröintien, sovellusten ja kyselytutkimusten avulla sekä tiedustelujesi yhteydessä ja automaattisesti selatessasi Sivustojamme.   

Voimme pyytää tavanomaisia henkilötietoja käyttäessäsi jotain Sivustoa. Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voimme pyytää myös muita henkilötietoja.

Lisätietoja

Voimme pyytää mm. seuraavia henkilötietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite)
 • valitsemasi kieli
 • valokuvat
 • mielenkiinnon kohteesi (kuten sairaudet ja aiheet, joista pyydät tietoa Sivustolla tai joita kohtaan ilmaiset mielenkiintosi)

Jos olet terveydenhuollon ammattilainen, voimme myös pyytää ammatillista kanssakäymistämme kanssasi koskevia tietoja:

 • ammatilliset tietosi/saavutuksesi
 • tiedot, jotka liittyvät oikeuksiisi harjoittaa ammattia, erikoisaloihisi, ammatillisiin yhteyksiisi, julkaisuihisi, suosituksiisi ja muihin ammatillisiin saavutuksiisi.
 • tiedot haittavaikutuksista
 • tiedot, jotka liittyvät tuotteidemme käyttöösi, kanssakäymiseesi kanssamme ja hoitamillesi henkilöille tarjottuihin palveluihin

Voimme myös kerätä henkilötietoja muista lähteistä, kuten datayrityksiltä, julkisista tietokannoista, yhteismarkkinointikumppaneilta, sosiaalisen median ympäristöistä ja muilta kolmansilta osapuolilta.

Lisätietoja

Jos päätät muodostaa yhteyden sosiaalisen median tililtäsi Sivustolle sosiaalisen jakamisen käyttöönottamiseksi, tietyt henkilötiedot sosiaalisen median tililtäsi jaetaan meille. Näitä voivat olla henkilötiedot, jotka ovat osa profiiliasi tai kavereidesi profiilia. 

Voimme saada henkilötietoja muilta kolmansilta osapuolilta vahvistaaksemme yhteystiedot tai taloudelliset tiedot tai ymmärtääksemme paremmin mielenkiinnon kohteesi yhdistämällä taustatiedot antamiisi henkilötietoihin. 

Kun sinua pyydetään antamaan henkilötietoja, voit kieltäytyä.  Jos kuitenkin päätät olla antamatta tietoja, jotka ovat meille tarpeen pyydettyjen palvelujen tarjoamiseksi, emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle noita palveluja. 

Jos annat meille tai sallit meidän kerätä toiseen henkilöön liittyviä henkilötietoja, annat meidän ymmärtää, että sinulla on lupa jakaa nuo tiedot ja sallia meidän käyttää tietoja tässä Tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. 

KUINKA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA

Käytämme henkilötietoja

 • Sivuston toimintojen tarjoamiseen ja pyyntöjesi täyttämiseen, kun meillä on sopimussuhde tai oikeutettu etu.

Lisätietoja

Sivuston toimintoihin ja pyyntöjesi täyttämiseen kuuluvat:

 • asiakaspalvelun tarjoaminen sinulle
 • tiedusteluihisi vastaaminen, pyyntöjesi täyttäminen ja tapahtumiesi suorittaminen
 • hallinnollisten tietojen lähettäminen sinulle, kuten tiedottaminen muutoksista ehtoihimme ja käytäntöihimme, sekä sellaisten markkinointiviestien lähettäminen sinulle, joiden uskomme voivan kiinnostaa sinua
 • sosiaalisen jakamisen toimintojen helpottaminen
 • viestien lähettämisen mahdollistaminen toiselle henkilölle, kuten työtoverille, hoitajalle, ystävälle tai potilaalle.
 • Yksilöllisten palvelujen tarjoamiseen, kun meillä on suostumuksesi tai oikeutettu etu tarjota sinulle sinua kiinnostavia tietoja.

Lisätietoja

Yksilöllisiin palveluihin kuuluvat:

 • kanssakäymisemme personointi ja paremman ymmärryksen muodostaminen sinusta
 • käyttäjiemme mieltymysten analysointi tai tiedon saaminen koontiraporttien avulla siitä, kuinka Pfizerin digitaalista sisältöä käytetään
 • mieltymystesi analysointi tai ennakointi parantaaksemme kanssakäymistämme kanssasi, esimerkiksi toimittaaksemme sinulle sisällön, tuotteet ja tarjoukset (Sivustomme, sähköpostien tai digitaalisten välineiden kautta), joiden uskomme kuuluvan ammatillisiin mielenkiinnon kohteisiisi.
 • Olemaan yhteydessä sinuun terveydenhuollon ammattilaisena, kun meillä on sopimussuhde tai oikeutettu etu.

Lisätietoja

Yhteydenpitoon kanssasi terveydenhuollon ammattilaisena kuuluu:

 • Tiettyjen tuotteiden, palvelujen ja tietojen käyttöoikeutesi varmistamiseksi, jotka on luvallista luovuttaa vain tietyille lisensoiduille terveydenhuollon ammattilaisille.
 • kanssakäyminen kanssasi ammatillisen asiantuntemuksesi ja mielipiteesi perusteella digitaalisin tai muin tavoin
 • osallistamisesi terveydenhuollon ammattilaisten ohjelmiin ja paneeleihin
 • yhteyden ottaminen sinuun ammatillisen asiantuntemuksesi vuoksi, esimerkiksi Pfizerin yksikön tai sen liikekumppanin tuotteita tai palveluja koskevien kyselytutkimusten yhteydessä
 • yhteistyö kanssasi lääketieteellisten tapahtumien, julkaisujen tai asiantuntijakokousten yhteydessä
 • näkemystesi pyytäminen meidän, osakkuusyhtiön tai liikekumppanin markkinoimista tuotteista ja palveluista niiden kehittämiseksi ja parantamiseksi.
 • Mahdollistamaan osallistumisesi erityisohjelmiin, toimintoihin, tapahtumiin tai kampanjoihin osana sopimussuhdettamme kanssasi tai jos meillä on oikeutettu etu.

Lisätietoja

Näissä tapauksissa voimme käyttää henkilötietojasi muilla tavoin osana näitä erityisohjelmia, toimintoja, tapahtumia tai kampanjoita.

 • Liiketoimintamme harjoittamiseen täyttääksemme lailliset velvoitteemme ja saavuttaaksemme oikeutetut etumme liiketoimintamme ylläpitämisessä.

Lisätietoja

Liiketoimiimme kuuluvat:

 • tietoanalyysien ja tarkastusten suorittaminen
 • käyttötrendien havaitseminen Sivustojemme käytössä ja viestintämme tehokkuuden analysointi
 • petosten havaitseminen, ehkäiseminen ja tutkinta, mukaan lukien (kyber-) turvallisuuden seuranta ja ehkäisy
 • tuotteidemme ja palvelujemme kehittäminen, tehostaminen, parantaminen ja muuttaminen
 • kelpuutuksesi selvittäminen tiettyjen tuotteiden tai palveluiden tarjoamista varten
 • sen ymmärtäminen paremmin, kuinka tuotteemme ja palvelumme vaikuttavat sinuun ja hoitamiisi henkilöihin.
 • huolenaiheiden seuranta ja niihin vastaaminen, mukaan lukien haittavaikutuksiin, tuotevalituksiin ja potilasturvallisuuteen liittyvät säännöksiin perustuvat tarkkailu- ja ilmoitusvelvollisuudet.
 • liiketoimiemme harjoittaminen ja laajentaminen.

Voimme koostaa sinun ja muiden Sivuston käyttäjien antamat henkilötiedot.  Jos teemme sen, voimme käyttää ja julkistaa koontitiedot mihin tahansa tarkoitukseen.  Koontitiedot eivät yksilöi sinua tai ketään muuta henkilökohtaisesti.

KUINKA KÄYTÄMME JA LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJA

Luovutamme henkilötietoja seuraavasti:  

 • Muille Pfizer-yhtiöille tässä Tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin.
 • Palveluntarjoajillemme palvelujen kuten verkkoisännöinnin, tietoanalyysin, tietotekniikan ja siihen liittyvän infrastruktuurin, asiakaspalvelun, sähköpostin toimituksen, tilintarkastuksen ja muiden palvelujen tarjoamiseksi.
 • Muille yhtiöille, joiden kanssa teemme yhteistyötä tiettyjen tuotteiden tai palvelujen osalta. Näitä voivat olla yhteismarkkinointikumppanimme yhdessä kehittämillemme ja/tai markkinoimillemme tuotteille.
 • yhtiöille, jotka aikaisemmin kuuluivat Pfizer-konserniin kokonaan tai osittain ja joille Pfizer tarjoaa palveluita irtautumisen jälkeisen siirtymäjakson aikana.
 • Julkaistessasi tietoja tai aineistoja ilmoitustauluilla, keskusteluryhmissä, profiilisivuilla, blogeissa ja muissa palveluissa.

Lisätietoja

Jos päätät jakaa tietoja tai aineistoja Sivustomme kautta, huomioi seuraava:

 • Kaikki julkaisemasi on muiden Sivuston käyttäjien ja suuren yleisön saatavissa.
 • Harkitse tarkasti ennen kuin päätät julkistaa tietoja tai aineistoja Sivuston kautta tai linkittää sosiaalisen median tilisi.
 • Käyttäessäsi Sivustoa viestin lähettämiseen tai tietojen tai aineistojen julkistamiseen (mukaan lukien sosiaalisen jakamisen toimintojen käyttö) viesti, tiedot tai aineistot ovat muiden saatavissa (esim. muut Sivuston käyttäjät, sosiaalisen median tiliisi liittyvät kaverisi, sosiaalisen median tilisi tarjoaja ja/tai suuri yleisö).

Käytämme ja luovutamme henkilötietosi myös, kun uskomme sen olevan tarpeen tai asianmukaista

 • noudattaaksemme sovellettavaa lakia ja sääntömääräisiä tarkkailu- ja ilmoitusvelvollisuuksiamme (joihin voi kuulua asuinmaasi ulkopuolisia lakeja), vastataksemme viranomaisten ja valtion viranomaisten (joihin voi kuulua asuinmaasi ulkopuolisia viranomaisia) pyyntöihin, tehdäksemme yhteistyötä poliisin kanssa tai muista lain edellyttämistä syistä
 • toimeenpannaksemme käyttöehtomme
 • suojataksemme omat ja/tai osakkuusyhtiöidemme, sinun tai muiden oikeudet, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden.

Lisäksi voimme käyttää, luovuttaa tai siirtää henkilötietoja kolmannelle osapuolelle koko liiketoimintamme, varojemme tai varaston tai osan niistä uudelleenjärjestelyn, fuusion, myynnin, yhteisyrityksen, oikeussiirron, siirron tai muun järjestelyn (mukaan lukien konkurssi tai vastaava menettely) yhteydessä.

AUTOMAATTIEN TIETOJEN KERÄÄMIEN

Käydessäsi Sivustolla keräämme tietoja automaattisesti selaimesi tai laitteesi kautta, Sivuston käyttösi kautta tai käyttämällä evästeitä ja vastaavia tekniikoita.  Lisätietoja näistä käytännöistä saat evästeilmoituksestamme

MARKKINOINTIASETUKSET

Ellet halua enää saada markkinointiviestejä meiltä, ota meihin yhteyttä Yhteystiedot-osiossa esitetyllä tavalla. Joillakin Sivustoilla voit myös päivittää asetuksesi profiilissasi tai tililläsi.  Ilmoita pyynnössäsi nimesi ja osoitteesi, joihin et enää halua otettavan yhteyttä.  Jos kieltäydyt vastaanottamasta markkinointiviestejä meiltä, voimme edelleen lähettää sinulle tärkeitä hallinnollisia viestejä, joista et voi kieltäytyä.

YKSILÖN OIKEUDET

Joillakin Sivustoilla voit päivittää profiilisi Sivuston kautta.

Jos haluat pyytää saada tarkastella, korjata, päivittää, rajoittaa tai poistaa henkilötietoja, jotka olet antanut meille Sivuston kautta, tai pyytää henkilötietojen käsittelyn keskeyttämistä, taikka jos haluat pyytää saada sähköisen kopion näistä henkilötiedoista välittääksesi ne jollekin toiselle yhtiölle, voit ottaa meihin yhteyttä Yhteystiedot-osiossa esitetyllä tavalla.  Vastaamme pyyntöösi sovellettavan lain mukaisesti.

Kerro pyynnössäsi, mitä henkilötietoja haluat muutettavan, haluatko, että ne piilotetaan tietokannassamme, tai kerro meille muutoin, mitä rajoituksia haluat asettaa niiden käytöllemme.  Sinun suojaamiseksi meidän on mahdollisesti varmennettava henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista.  Pyrimme noudattamaan pyyntöäsi niin pian kuin on käytännössä mahdollista. 

Huomaa, että meidän on ehkä säilytettävä tietyt henkilötiedot kirjanpitotarkoituksiin ja/tai suoritettava tapahtumat, jotka olet aloittanut ennen kuin pyysit muutosta tai poistoa.

TIETOTURVA

Pyrimme käyttämään kohtuullisia organisatorisia, teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi.  Valitettavasti minkään tiedonsiirto- tai tallennusjärjestelmän ei voida taata olevan täysin turvallinen. 

SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin on tarpeen tai on sallittua sen käyttötarkoituksen tai niiden käyttötarkoitusten, jota tai joita varten ne on hankittu, mukaan ja tässä Tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla.  Säilytysaikojemme määrittämiseen käytettyjä kriteerejä ovat: (i) sen ajan pituus, jona meillä on jatkuva suhde kanssasi ja jona tarjoamme Sivuston käyttöösi; (ii) meitä koskeva lakiin perustuva velvollisuus; (iii) tilanne, jossa tietojen säilyttäminen on suositeltavaa lainmukaisen asemamme vuoksi (kuten Sivuston käyttöehtojen, soveltuvien vanhentumissäännösten, oikeudenkäynnin tai sääntömääräisten tutkintojen täytäntöönpanemiseksi).

SIIRTO MUIHIN MAIHIN

Sivuston kautta keräämiämme tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimipisteitä tai jossa käytämme palveluntarjoajia, mukaan lukien Yhdysvallat ja maat, joissa samaan yritysryhmään kuuluvat yhtiöt toimivat.

Euroopan komissio on todennut määrättyjen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisten maiden tietosuojatason riittäväksi ETA-alueen standardien mukaan (täysi luettelo näistä maista on saatavissa tästä. Jos siirto tehdään ETA-alueelta maihin, joiden tietosuojan tasoa Euroopan komissio ei katso riittäväksi, olemme ottaneet käyttöön riittävät toimet henkilötietojesi suojaamiseksi, esimerkiksi varmistamalla, että vastaanottajaa sitovat EU:n vakiosopimuslausekkeet.  Voit saada kopion näistä toimista ottamalla yhteyttä meihin Yhteystiedot-osiossa esitetyllä tavalla.

KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT

Tässä Tietosuojailmoituksessa ei käsitellä minkään kolmannen osapuolen suorittamaa tietojen keräämistä, käyttöä, luovuttamista tai tietosuojakäytäntöjä, emmekä ole vastuussa niistä. Tämä käsittää kolmannet osapuolet, jotka tuottavat palveluita, joihin Sivusto sisältää linkin.  Sivuston sisältämä linkki ei tarkoita sitä, että tukisimme linkitettyä palvelua.

ALAIKÄISTEN KÄYTTÖ

Sivustoa ei ole tarkoitettu alle kuusitoistavuotiaille (16) henkilöille, emmekä tietoisesti kerää henkilötietoja tällaisilta henkilöiltä.  Jos olet iältäsi alle paikallisesti sovellettavan suostumusikärajan, tarvitset vanhempasi tai laillisen huoltajasi luvan käyttää Sivustoa.  Keskustele vanhempasi tai laillisen huoltajasi kanssa ennen Sivuston käyttämistä.

Jos annat meille alle kuusitoistavuotiaiden (16) henkilöiden henkilötietoja, vakuutat, että sinulla on asianmukainen lupa tehdä niin ja että voit pyynnöstä esittää tämän luvan Pfizerille.

PÄIVITYKSET

Päivitämme aika ajoin tätä Tietosuojailmoitusta.  Kaikki muutokset tulevat voimaan julkaistessamme korjatun Tietosuojailmoituksen Sivustolla.  Tämä Tietosuojailmoitus päivitettiin viimeksi edellä mainitun kohdan "Päivitetty viimeksi" päivämääränä.

YHTEYSTIEDOT

Yhtiö, joka vastaa henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä ja luovuttamisesta tämän Tietosuojailmoituksen nojalla, on

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojailmoituksesta, ota yhteyttä meihin osoitteeseen: tietosuoja@pfizer.com

Jos haluat pyytää saada käyttää joitakin rekisteröidyn oikeuksia, ota yhteyttä osoitteessa www.pfizer.com/individualrightsgdpr tai ota yhteyttä meihin kirjoittamalla seuraavaan osoitteeseen:

Pfizer Oy

Tietosuoja-asia

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme,joka vastaa maastasi tai alueestasi, mikäli tämä soveltuu. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa DPO.Pfizer.com.

KANTELUN TEKEMINEN SÄÄNTELYVIRANOMAISELLE

Voit tehdä kantelun tietosuojaviranomaiselle, joka on toimivaltainen maassasi, alueellasi tai paikassa, jossa väitetty loukkaus tapahtui.  Napsauta tästä nähdäksesi kyseisten viranomaisten yhteystiedot. 

EVÄSTETEKSTI

Evästeet ovat verkkosivujen normaali ominaisuus, joka antaa meille mahdollisuuden tallentaa tietokoneellesi pieniä määriä sivustolla käyntiisi liittyviä tietoja.  Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, mitkä sivuston osioista ovat hyödyllisiä ja missä olisi parannettavaa.

Voit tutustua käyttämiimme evästeisiin ja muuttaa niihin ja vastaaviin teknologioihin liittyviä asetuksiasi klikkaamalla evästetyökalua jokaisen sivustomme sivun oikeassa alakulmassa. Lisäksi voit hylätä tai hyväksyä sivuston evästeet milloin tahansa selaimesi asetusten avulla. Voit katsoa ohjeet evästeiden hyväksymiseen tai hylkäämiseen Internet-selaimesi toimittajan sivustolta Ohje-ikkunasi kautta. Katso osoitteesta http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html ohjeet yleisesti käytettyjä selaimia varten. Huomaa, että jos et hyväksy evästeitä, sivuston käyttökokemuksesi voi heikentyä eivätkä kaikki sivuston ominaisuudet välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla.

Voimme käyttää myös muita evästeiden kaltaisia teknologioita, kuten: 

Pikselitunnisteet. Pikselitunnisteita (joista käytetään myös nimityksiä jäljite ja läpinäkyvä GIF) käytetään muun muassa käyttäjien sivustolla liikkumisen seuraamiseen, markkinointikampanjoidemme onnistumisen mittaamiseen sekä tilastojen laatimiseen sivuston käytöstä ja vastausmääristä.

Adobe Flash. Paikallisesti jaettuja objekteja (joita kutsutaan myös Flash-evästeiksi) (”Flash LSO”) ja muita teknologioita käytetään muun muassa sivuston käyttöäsi koskevien tietojen keräämiseen ja tallentamiseen. Katso tietoja Flash-evästeisiin liittyvistä vaihtoehdoistasi tältä sivulta. Huomaa, että Flash Playerin asettaminen hylkäämään Flash-evästeet tai rajoittamaan niiden hyväksymistä voi heikentää joidenkin Flash-sovellusten toimintaa tai estää sen kokonaan.

Adobe Analytics. Adobe Analytics on Adobe Systems, Inc:n (”Adobe”) tarjoama palvelu. Käytämme Adobe Analytics -palvelua anonymisoitujen tilastojen keräämiseen sivustoa parantaaksemme.

Lue lisää Adobe Analytics -palvelusta ja tietosuojasta. Voit halutessasi poistaa Adobe Analytics -palvelun käytöstä hallitsemalla valintojasi Adoben tietosuoja-asetuksissa. Katso lisätietoja alla olevista linkeistä:

Selaimen tai laitteen tiedot. Useimmat selaimet tai laitteesi keräävät automaattisesti tiettyjä tietoja, kuten MAC-osoite (Media Access Control), tietokoneesi tyyppi (Windows tai Mac), näytön tarkkuus, käyttöjärjestelmän nimi tai versio, laitteen valmistaja ja malli, kieli, Internet-selaimen tyyppi ja versio sekä käyttämäsi sivuston nimi ja versio. Näiden tietojen avulla varmistamme, että sivusto toimii asianmukaisella tavalla.

Niiltä osin kuin evästeet tai niiden kaltaiset teknologiat keräävät henkilötietoja, sovelletaan tämän tietosuojailmoituksen muita kohtia.

TAKAISIN ALKUUN