Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: November 2020

EEA HCP Privacy Notice

 TIETOSUOJAILMOITUS ETA-ALUEEN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

 

JOHDANTO

Tämä tietosuojailmoitus ETA-alueen terveydenhuollon ammattilaisille (”terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettu tietosuojailmoitus” tai ”tietosuojailmoitus”) kuvaa henkilötietoja, joita Yhteystiedot-kohdassa jäljempänä nimetyt ETA-alueen Pfizer-yhtiöt (jäljempänä ”Pfizer”, ”me” tai ”meidän”) keräävät sinusta terveydenhuollon ammattilaisena, kun olemme vuorovaikutuksessa kanssasi, tapojamme käyttää näitä tietoja ja suojata niitä sekä sitä, millaisia henkilötietoihisi liittyviä valintoja voit tehdä. Tutustu tähän terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitettuun tietosuojailmoitukseen ja klikkaa käytettävissä olevia linkkejä tai valitse ”Lue lisää”, jos haluat lisätietoja jostakin tietystä aiheesta. 

Jos asioit kanssamme verkossa, katso myös sivustolla tai käyttämässäsi sovelluksessa julkaistu tietosuojailmoitus.
 

HENKILÖTIEDOT

"Henkilötiedot" ovat tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa henkilönä tai jotka viittaavat tunnistettavaan henkilöön. Keräämme henkilötietoja tapaamistemme yhteydessä, osallistuessasi ohjelmiimme, toimintaamme, alan tapahtumiin tai messuille tai esittäessäsi meille tiedusteluja ja ollessasi kanssamme vuorovaikutuksessa. Keräämme henkilötietoja myös yrityksiltä, jotka tarjoavat tietopalveluja terveydenhuoltoalalla, julkisista ammattitietoa tarjoavista lähteistä ja yhteisiltä markkinointikumppaneilta. 

Lue lisää

Voimme kerätä mm. seuraavia henkilötietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, faksinumero)
 • valitsemasi kieli
 • ammattikäyttöön tarkoitettu valokuva
 • mielenkiinnon kohteesi (kuten terveydenhuoltoon liittyvät aiheet, joista pyydät meiltä tietoa)
 • ammatilliset tietosi, kuten tiedot koulutuksestasi, lisensseistäsi, erikoisaloistasi, ammatillisista yhteyksistäsi (esim. jäsenyydet lääketieteellisissä järjestöissä tai terveydenhuollon ammattilaisten verkostoissa), julkaisuistasi, suosituksistasi ja muista ammatillisista saavutuksistasi
 • tiedot, jotka liittyvät tuotteidemme käyttöösi, kanssakäymiseesi kanssamme, mieluiten käyttämääsi kommunikointimenetelmään kanssamme ja hoitamillesi henkilöille tarjoamiisi palveluihin
 • taloudelliset ja pankkiyhteystiedot, joita luovutat meille, jotta voimme maksaa palveluistasi ja suorittaa kulukorvauksia työhön liittyvistä maksuista, matkoista, majoituksesta ja muista kuluista
 • kansallinen henkilötunnus, passin numero, verotunniste
 • matkustusvalinnat

Kun sinua pyydetään antamaan henkilötietoja, voit kieltäytyä. Jos kuitenkin päätät olla antamatta tietoja, jotka ovat meille tarpeen pyydettyjen palvelujen tarjoamiseksi tai sopimusvelvoitteidemme täyttämiseksi, emme ehkä pysty tarjoamaan sinulle noita palveluja tai täyttämään kyseisiä sopimusvelvoitteita. 

Jos annat meille tai sallit meidän kerätä toiseen henkilöön liittyviä henkilötietoja, haittavaikutuksia koskevat tiedot mukaan lukien, annat meidän ymmärtää, että sinulla on lupa jakaa nuo tiedot ja sallia meidän käyttää tietoja tässä ETA-alueen terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetussa tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. 
 

KUINKA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA

Käytämme henkilötietoja

 • ollaksemme vuorovaikutuksessa kanssasi ja yhteydessä sinuun, kun meillä on sopimussuhde tai oikeutettu etu.

Lue lisää

Vuorovaikutukseen ja yhteydenpitoon kanssasi sisältyy:

 • tiedusteluihisi ja pyyntöihisi vastaaminen
 • sopimussuhteeseemme sovellettavien ehtojen täytäntöönpano (esim. lääketieteelliset tapahtumat, julkaisut, neuvoa-antavat kokoukset jne.) ja soveltuvilta osin palkkion maksaminen sinulle määritetyistä tai sovituista palveluista tai kulujasi korvaaminen, puheluiden, kokouksien tai matkojen suunnittelu ja muu niihin liittyvän kanssakäyminen, hallinnollisten tietojen lähettäminen sinulle ja vuorovaikutuksemme dokumentointi
 • Pfizerin terveydenhuollon ammattilaisten tietokannan luominen ja ylläpitäminen sinun tunnistamistasi ja soveltuvilta osin kanssasi tapahtuvaa yhteydenpitoa (digitaalisesti tai muulla keinoin) varten asemassasi tieteellisenä asiantuntijana tai tärkeänä mielipidevaikuttajana terveydenhuollon eri alueilla ammatillisen kokemuksesi ja mielipiteidesi ja soveltuvilta osin aikaisemman kanssakäymisemme perusteella
 • kutsumisesi kongresseihin/paneeleihin, terveydenhuollon ammattilaisten tapaamisiin ja koulutustoimintaan
 • ammatillisen asiantuntemuksesi vuoksi ottaaksemme yhteyttä sinuun tiedottaessamme sinulle tuotteistamme edustajiemme välityksellä tai lääkkeitä tai lääketieteellisiä palveluita koskevien kyselyjen yhteydessä
 • liiketoimintamme harjoittaminen täyttääksemme lailliset velvoitteemme, tilastollisiin tarkoituksiin tai saavuttaaksemme oikeutetut etumme liiketoimintamme ylläpitämisessä.

Lue lisää

Liiketoimintamme harjoittamiseen sisältyy:

 • lakisääteisten seuranta- ja ilmoitusvelvollisuuksien noudattaminen, mukaan lukien haittavaikutuksiin, tuotevalituksiin ja tuoteturvallisuuteen liittyvät seuranta- ja ilmoitusvelvollisuudet
 • sen varmistaminen, että sinulla on oikeus saada pääsy tiettyihin tuotteisiin, palveluihin ja tietoihin, joita voidaan antaa vain terveydenhuollon ammattilaisille tai tehdäksemme muutoin taustatarkistuksia sen varmstamiseksi, että meillä ei ole estettä työskennellä kanssasi.
 • kouluttaminen ja laadunvalvonnan varmistaminen
 • väärinkäytösten havaitseminen, estäminen tai tutkiminen
 • velvoitteidemme noudattaminen liittyen lahjonnan vastaiseen toimintaan ja läpinäkyvyyteen
 • terveydenhuollon ammattilaisten mieltymysten analysointi tai ennustaminen, jotta voimme tunnistaa koontitasolla trendejä tuotteidemme, palveluidemme ja liiketoimiemme kehittämiseksi, parantamiseksi tai muokkaamiseksi
 • omien ja/tai osakkuusyhtiöidemme, sinun tai muiden oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojaaminen
 • tieteellisiä tai terveydenhuoltoon liittyviä asioita koskevan markkinointi- ja myynninedistämisviestinnän tarjoaminen (digitaalisin keinoin tai muuten), mitä voidaan personoida ammatillisen erikoisalueesi ja kiinnostuksenkohteidesi mukaan, jos meillä on siihen suostumuksesi tai oikeutettu etu.
   

KUINKA LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJA

Luovutamme henkilötietoja seuraavasti:  

 • muille Pfizer-yhtiöille (katso täältä luettelo yhtiöistämme) tässä ETA-alueen terveydenhuollon ammattilaisille tarkoitetussa tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin
 • palveluntarjoajillemme palvelujen, kuten tietoanalyysin, tietotekniikan ja siihen liittyvän infrastruktuurin, asiakaspalvelun, tarkastusten ja muiden palvelujen tarjoamiseksi
 • yrityksille, jotka tarjoavat tietopalveluja terveydenhuoltoalalla tietojesi ajan tasalla pysymisen ja paikkansapitävyyden varmistamiseksi
 • muille yhtiöille, joiden kanssa teemme yhteistyötä tiettyjen tuotteiden tai palvelujen yhteisen kehittämisen, jakelun ja/tai markkinoinnin parissa.
 • noudattaaksemme lainsäädännöstä, oikeudenkäyntimenettelystä, tuomioistuimen määräyksestä, viranomaisen pyynnöstä, tai lakisääteisestä prosessista johtuvaa vaatimusta
 • ryhtyäksemme oikeudellisiin toimenpiteisiin tai suojataksemme muuten asiakkaidemme, yleisön, Pfizerin ja tytäryhtiöidemme turvallisuutta, oikeuksia tai omaisuutta
 • valmistellaksemme, saattaaksemme loppuun ja toteuttaaksemme koko liiketoimintamme, varojemme tai varaston tai osan niistä uudelleenjärjestelyn, fuusion, myynnin, yhteisyrityksen, oikeussiirron, siirron tai muun järjestelyn (myös konkurssin tai vastaavan menettelyn yhteydessä).
 • yhtiöille, jotka aikaisemmin kuuluivat Pfizer-konserniin kokonaan tai osittain ja joille Pfizer tarjoaa palveluita irtautumisen jälkeisen siirtymäjakson aikana.

TALOUDELLISTEN ETUUKSIEN JULKISTAMINEN

Pfizer-yhtiö maassa, jossa harjoitat ammattiasi, julkaisee taloudelliset etuudet, joita saat miltä tahansa Pfizer-yhtiöiltä, EFPIA:n taloudellisten etuuksien julkistamista koskevien käytännesääntöjen ja/tai sovellettavan paikallisen lain mukaisesti (esimerkiksi työhön liittyvien maksujen, matkojen, majoituksen ja muiden kulujen korvaaminen).

Lue lisää

Ellei laki muuta vaadi, julkistamme henkilöllisyytesi, kaupungin ja maan, jossa harjoitat ammattiasi, sekä etuuden saantipäivämäärän ja Pfizerilta saamasi korvauksen luonteen ja määrän. Henkilötunnuksesi tai sosiaaliturvatunnuksesi julkistetaan vain, jos paikallinen lainsäädäntö sitä edellyttää. Nämä tiedot julkaistaan verkkosivustoillamme ja/tai EFPIA:n paikallisen järjestön verkkosivustoilla.  Lain vaatiessa tietoja julkaistaan myös asianmukaisilla julkishallinnon verkkosivustoilla. Julkaisemisen jälkeen tiedot ovat saatavilla kolmen vuoden ajan (ellei maassanne sovelleta muuta lakisääteistä ajanjaksoa).

Julkistamme nämä tiedot suostumuksen, lain tai oikeutetun edun perusteella.

Näiden tietojen julkistaminen on useiden oikeutettujen etujen mukaista, koskien mm. potilaita, terveydenhuoltojärjestelmiä, lääkealaa ja sinua terveydenhuollon ammattilaisena:

 • juurruttamalla ihmisiin luottamusta terveydenhuollon ammattilaisten rehellisyyteen ja riippumattomuuteen
 • auttamalla turvaamaan julkista terveydenhuoltoa edistämällä terveydenhuollon ammattilaisten vastuuta potilaille heidän hoitoaan koskevista päätöksistä
 • osoittamalla sitoutumista terveydenhuollon ammattilaisten jatkuvaan kouluttamiseen, joka edistää potilaiden parempaa hoitoa.
   

YKSILÖN OIKEUDET

Jos haluat pyytää saada tarkastella, korjata, päivittää, piilottaa näkyvistä, rajoittaa, vastustaa tai poistaa henkilötietoja, jotka olet antanut meille, tai perua suostumuksesi tai jos haluat pyytää saada sähköisen kopion näistä henkilötiedoista välittääksesi ne jollekin toiselle yhtiölle, voit ottaa meihin yhteyttä Yhteystiedot-osiossa esitetyllä tavalla.  Vastaamme pyyntöösi sovellettavan lain mukaisesti.

Kerro pyynnössäsi, mitä henkilötietoja haluat muutettavan, haluatko, että ne piilotetaan tietokannassamme, tai kerro meille muutoin, mitä rajoituksia haluat asettaa niiden käytöllemme.  Sinun suojaamiseksi meidän on mahdollisesti varmennettava henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista.  Pyrimme noudattamaan pyyntöäsi niin pian kuin on käytännössä mahdollista. 

Huomaa, että meidän on ehkä säilytettävä tietyt henkilötiedot kirjanpitotarkoituksiin ja/tai suoritettava tapahtumat, jotka olet aloittanut ennen kuin pyysit muutosta tai poistoa.
 

TIETOTURVA

Pyrimme käyttämään kohtuullisia organisatorisia, teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi.  Valitettavasti minkään tiedonsiirto- tai tallennusjärjestelmän ei voida taata olevan täysin turvallinen. 
 

SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin on tarpeen tai on sallittua sen käyttötarkoituksen tai niiden käyttötarkoitusten, jota tai joita varten ne on hankittu, mukaan ja tässä Tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla.  Säilytysaikojemme määrittämiseen käytettyjä kriteerejä ovat: (i) sen ajan pituus, jona meillä on jatkuva suhde kanssasi ja jona tarjoamme Sivuston käyttöösi; (ii) meitä koskeva lakiin perustuva velvollisuus; (iii) tilanne, jossa tietojen säilyttäminen on suositeltavaa lainmukaisen asemamme vuoksi (kuten Sivuston käyttöehtojen, soveltuvien vanhentumissäännösten, oikeudenkäynnin tai sääntömääräisten tutkintojen täytäntöönpanemiseksi).
 

SIIRTO MUIHIN MAIHIN

Sivuston kautta keräämiämme tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimipisteitä tai jossa käytämme palveluntarjoajia, mukaan lukien Yhdysvallat ja maat, joissa samaan yritysryhmään kuuluvat yhtiöt toimivat.

Euroopan komissio on todennut määrättyjen Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisten maiden tietosuojatason riittäväksi ETA-alueen standardien mukaan (täysi luettelo näistä maista on saatavissa tästä).  Jos siirto tehdään ETA-alueelta maihin, joiden tietosuojan tasoa Euroopan komissio ei katso riittäväksi, olemme ottaneet käyttöön riittävät toimet henkilötietojesi suojaamiseksi, esimerkiksi varmistamalla, että vastaanottajaa sitovat EU:n vakiosopimuslausekkeet.  Voit saada kopion näistä toimista ottamalla yhteyttä meihin Yhteystiedot-osiossa esitetyllä tavalla.

Jos haluat tiedon näistä toimista, käy täällä https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 

ALAIKÄISTEN KÄYTTÖ 

Sivustoa ei ole tarkoitettu alle kuusitoistavuotiaille (16) henkilöille, emmekä tietoisesti kerää henkilötietoja tällaisilta henkilöiltä.  Jos olet iältäsi alle paikallisesti sovellettavan suostumusikärajan, tarvitset vanhempasi tai laillisen huoltajasi luvan käyttää Sivustoa.  Keskustele vanhempasi tai laillisen huoltajasi kanssa ennen Sivuston käyttämistä.

Jos annat meille alle kuusitoistavuotiaiden (16) henkilöiden henkilötietoja, vakuutat, että sinulla on asianmukainen lupa tehdä niin ja että voit pyynnöstä esittää tämän luvan Pfizerille.
 

PÄIVITYKSET

Päivitämme aika ajoin tätä Tietosuojailmoitusta.  Kaikki muutokset tulevat voimaan julkaistessamme korjatun Tietosuojailmoituksen Sivustolla.  Tämä Tietosuojailmoitus päivitettiin viimeksi edellä mainitun kohdan "Päivitetty viimeksi" päivämääränä.
 

YHTEYSTIEDOT

Yhtiö, joka vastaa henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä ja luovuttamisesta tämän Tietosuojailmoituksen nojalla, on

Pfizer Oy

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojailmoituksesta, ota yhteyttä meihin osoitteeseen: tietosuoja@pfizer.com

Jos haluat pyytää saada käyttää joitakin rekisteröidyn oikeuksia, ota yhteyttä osoitteessa www.pfizer.com/individualrightsgdpr tai ota yhteyttä meihin kirjoittamalla seuraavaan osoitteeseen:

Pfizer Oy

Tietosuoja-asia

Tietokuja 4

00330 Helsinki

Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme,joka vastaa maastasi tai alueestasi, mikäli tämä soveltuu. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa DPO.Pfizer.com.
 

KANTELUN TEKEMINEN SÄÄNTELYVIRANOMAISELLE

Voit tehdä kantelun tietosuojaviranomaiselle, joka on toimivaltainen maassasi, alueellasi tai paikassa, jossa väitetty loukkaus tapahtui.  Klikkaa tästä nähdäksesi kyseisten viranomaisten yhteystiedot