Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pravila o zaštiti privatnosti i o kolačićima

Uvod

Ova Pravila o zaštiti privatnosti i o kolačićima ("Obaveštenje o privatnosti") opisuju obradu Vaših ličnih podataka, koju, u svojstvu rukovaoca podataka, vrši privredno društvo Pfizer SRB d.o.o., Trešnjinog cveta 1/VI, Beograd - Novi Beograd ("Pfizer") u vezi sa vašim pristupanjem ovom vebsajtu i njegovim daljim korišćenjem. Konkretno, ovim putem želimo da Vas obavestimo koje sve lične podatke obrađujemo, u koje svrhe to činimo, po kom pravnom  osnovu i koja su Vaša prava u vezi sa takvom obradom. Pozivamo Vas da pregledate naše Obaveštenje o privatnosti i kliknete na dostupne linkove ili da odaberete opciju „Saznajte više“ ako želite dodatne informacije o određenoj temi.

Podaci o ličnosti

Podaci o ličnosti su podaci koji Vas identifikuju kao pojedinca ili koji se odnose na pojedinca kojeg je na osnovu tih podataka, samostalno ili zajedno sa drugim podacima, moguće identifikovati. Na ovom vebsajtu i na drugim našim vebsajtovima ("Sajt" ili "Sajtovi"), prikupljamo Podatke o ličnosti na razne načine, uključujući putem registracije, aplikacija, anketa, u vezi sa Vašim upitima i automatski kada pretražujete naše Sajtove. Podaci o ličnosti koje možemo prikupljati o Vama, razlikuju se prema tome da li našim Sajtovima pristupate u svojstvu zdravstvenog radnika (ZR) ili to nije slučaj.

Saznajte više 

Ukoliko niste ZR, odnosno Sajtu ne pristupate kao ZR, Podaci o ličnosti koje o Vama možemo prikupljati, uključuju sledeće podatke:

 • Ime i prezime

 • Vaš preferirani jezik

 • Fotografije

 • Podatke za kontakt (kao što su poštanska adresa, brojevi telefona, imejl adresa)

 • Vaša interesovanja (kao što su zdravstvena stanja i teme o kojima tražite informacije preko Sajta ili izražavate interesovanje)

         Ako ste ZR, možemo tražiti i dodatne podatke vezane za našu profesionalnu interakciju sa Vama:

 • Radnu biografiju/kvalifikacije

 • Podatke vezane za vaše licenciranje, specijalizacije, profesionalnu pripadnost, publikacije, kvalifikacije i druga profesionalna dostignuća

 • Podatke o neželjenom događaju

 • Podatke vezane za Vaše korišćenje naših proizvoda, Vaše interakcije sa nama i usluge onima o kojima se brinete.

Takođe možemo prikupljati Podatke o ličnosti iz drugih izvora, uključujući kompanije koje se bave podacima, javno dostupne baze podataka, marketinške partnere, platforme društvenih mreža i ostala treća lica.

Saznajte više 

Možemo primati Podatke o ličnosti od ostalih trećih lica da bismo potvrdili podatke za kontakt ili finansijske podatke radi boljeg razumevanja Vaših interesa, povezivanjem demografskih podataka sa Podacima o ličnosti koje ste dali.   
Ako odlučite da povežete svoj nalog na nekoj društvenoj mreži sa Sajtom kako biste omogućili društveno deljenje, određeni Podaci o ličnosti sa Vašeg naloga na društvenoj mreži biće podeljeni sa nama, što može uključivati Podatke o ličnosti koji su deo Vašeg profila ili profila Vaših prijatelja.

Kada se od Vas zatraži da date Podatke o ličnosti, možete to da odbijete. Ali ako odlučite da ne date podatke koji su nam neophodni da bismo pružili tražene usluge, možda nećemo biti u mogućnosti da Vam pružimo te usluge.

Ako nam date Podatke o ličnosti ili nam dozvolite da prikupljamo bilo kakve Podatke o ličnosti vezane za drugu osobu, govorite nam da ste ovlašćeni da delite te podatke i da nam dozvolite da koristimo te podatke na način opisan u ovom Obaveštenju o privatnosti.

Kako koristimo podatke o ličnosti

Koristimo Podatke o ličnosti sa ciljem da:

 • Obezbedimo funkcionalnost Sajta i ispunimo Vaše zahteve kada imamo ugovorni odnos ili legitiman interes.

Saznajte više 

U funkcionalnost Sajta i ispunjavanje Vaših zahteva spada sledeće:

 • Da Vam pružimo korisničke usluge.

 • Da odgovorimo na Vaše upite i ispunimo Vaše zahteve i izvršimo Vaše transakcije.

 • Da Vam šaljemo administrativne informacije, kao što su izmene naših pravila, uslova i politika, kao i marketinške komunikacije za koje verujemo da Vas mogu interesovati.

 • Da olakšamo funkcionalnost društvenog deljenja.

 • Da Vam omogućimo da šaljete poruke drugoj osobi, kao npr. kolegi, negovatelju, prijatelju ili pacijentu.

 • Da Vam pružimo personalizovane usluge kada imamo Vaš pristanak ili legitiman interes za pružanje informacija koje Vas interesuju.

Saznajte više 

U personalizovane usluge spada sledeće:

 • Da Vas bolje razumemo i da personalizujemo interakciju sa Vama.

 • Da analiziramo ili predvidimo šta naši korisnici vole, radi identifikovanja grupisanih izveštaja o trendovima korišćenja digitalnog sadržaja kompanije Pfizer.

 • Da analiziramo ili predvidimo šta volite, kako bismo poboljšali svoju interakciju sa Vama, tj. da bismo Vam obezbedili sadržaj, proizvode i ponude (preko našeg Sajta, imejla ili digitalnih alata) za koje smatramo da će biti relevantni za Vaša profesionalna interesovanja.

 • Da komuniciramo sa Vama kao ZR, kada imamo ugovorni odnos ili legitiman interes.

Saznajte više 

Komuniciranje sa Vama kao zdravstvenim radnikom uključuje sledeće:

 • Da potvrdimo mogućnost Vašeg pristupa određenim proizvodima, uslugama i podacima koji mogu biti obezbeđeni samo određenim licenciranim ZR.

 • Da imamo interakciju sa Vama zasnovanu na Vašoj profesionalnoj stručnosti i mišljenju uz pomoć digitalnih i drugih sredstava.

 • Da Vas uključujemo u programe/panele zdravstvenih radnika.

 • Da Vam se obratimo zbog Vaše profesionalne stručnosti, na primer, u kontekstu anketa vezanih za proizvode ili usluge dela kompanije Pfizer ili nekog njenog poslovnog partnera.

 • Da sarađujemo sa Vama na medicinskim manifestacijama, publikacijama ili savetodavnim sastancima.

 • Da zatražimo Vaše mišljenje o proizvodima i uslugama koje promovišemo mi, neko naše povezano društvo ili poslovni partner u svrhu razvoja i unapređenja.

 • Da Vam omogućimo da učestvujete u specijalnim programima, aktivnostima, događajima ili promocijama u okviru našeg ugovornog odnosa sa Vama ili tamo gde imamo legitiman interes.

Saznajte više 

U ovim slučajevima možemo koristiti Vaše Podatke o ličnosti na dodatne načine u okviru ovih specijalnih programa, aktivnosti, događaja ili promocija.

 • Da poslujemo u skladu sa svojim zakonskim obavezama i da ispunimo svoje legitimne interese u održavanju posla.

Saznajte više 

Naše poslovne aktivnosti uključuju sledeće:

 • Da vršimo analize podataka i revizije.

 • Da identifikujemo trendove u korišćenju naših Sajtova i da analiziramo efikasnost naše komunikacije.

 • Da uočimo, sprečimo, istražimo prevare, uključujući nadzor (sajber) bezbednosti i prevenciju.

 • Da razvijamo, unapređujemo, poboljšavamo ili menjamo svoje proizvode i usluge.

 • Da potvrdimo mogućnost Vašeg pristupa ili upotrebe određenih proizvoda ili usluga.

 • Da bolje razumemo kako naši proizvodi i usluge utiču na Vas i na one o kojima se brinete.

 • Da pratimo i reagujemo na brige, uključujući preduzimanje regulatornog nadzora i obaveze izveštavanja vezanog za neželjene događaje, žalbe na proizvode i bezbednost pacijenata.

 • Da vodimo i proširujemo svoje poslovne aktivnosti.

Možemo grupisati, odnosno agregirati Podatke o ličnosti koje Vi i drugi korisnici Sajta pružite. Ako to uradimo, možemo koristiti i objavljivati tako agregirane podatke u bilo koju legitimnu svrhu. Agregirani podaci ne identifikuju lično ni Vas niti bilo koje drugo lice.

 

Kako podatke o ličnosti činimo dostupnim trećim licima

Podatke o ličnosti činimo dostupnim sledećim trećim licima (tzv. primaoci podataka) /u sledećim situacijama:

 • Drugim Pfizer kompanijama u svrhe opisane u ovom Obaveštenju o privatnosti.

 • Našim pružaocima usluga - trećim licima, da bi pružali usluge kao što je hostovanje veb sajta, analiza podataka, obezbeđivanje informacione tehnologije i povezane infrastrukture, korisnički servis, dostavljanje imejlova, revizija i druge usluge.

 • Drugim kompanijama sa kojima sarađujemo u vezi sa određenim proizvodima ili uslugama. To može uključivati naše partnere u zajedničkoj promociji proizvoda koje zajednički razvijamo i/ili plasiramo na tržište.

 • Kada objavljujete podatke ili materijale na forumima, četu, profilnim stranama, blogovima i drugim servisima.

Saznajte više 

Ako odlučite da podelite podatke ili materijale preko našeg Sajta, molimo imajte na umu sledeće:

 • Sve što postavite biće dostupno drugim korisnicima Sajta i široj javnosti.

 • Budite oprezni kada odlučujete da objavite bilo kakve podatke ili materijale preko Sajta ili da povežete svoj nalog na društvenim mrežama.

 • Kada koristite Sajt za slanje poruke ili objavljivanje bilo kakvih podataka ili materijala (uključujući upotrebu funkcionalnosti društvenog deljenja), poruka, podaci ili materijali biće dostupni i drugima (npr. drugim korisnicima Sajta, Vašim prijateljima povezanim sa Vašim nalogom na društvenim mrežama, vlasniku društvene mreže na kojem imate nalog i/ili široj javnosti).

Takođe koristimo i činimo dostupnim/objavljujemo Vaše Podatke o ličnosti kada smatramo da je to neophodno ili prikladno

 • Da bismo poštovali primenjive zakone i svoje obaveze regulatornog nadzora i izveštavanja (koji mogu uključivati zakone izvan Vaše zemlje prebivališta), da bismo odgovorili na zahteve javnih i državnih organa (koji mogu uključivati organe izvan Vaše zemlje prebivališta), da bismo sarađivali sa policijom ili iz drugih pravnih razloga.

 • Da bismo primenjivali svoja pravila i uslove.

 • Da bismo zaštitili svoja prava, privatnost, bezbednost ili imovinu i/ili prava, privatnost, bezbednost ili imovinu naših povezanih društava, Vas ili drugih lica.

Pored toga, možemo koristiti, učiniti dostupnim/objaviti ili prenositi Podatke o ličnosti trećem licu u vezi sa bilo kakvom reorganizacijom, spajanjem, prodajom, zajedničkim ulaganjem, prenosom ili drugim raspolaganjem celim ili bilo kojim delom našeg poslovanja, aktive ili akcija (uključujući i u vezi sa bilo kakvim stečajem ili sličnim postupcima).

Kontrole marketinga

Ako više ne želite da primate reklamne poruke od nas, kontaktirajte nas na način naveden u odeljku Kontaktirajte nas, ili na pojedinim Sajtovima ažurirajte svoje preferencije na svom profilu ili nalogu. U svom zahtevu, molimo Vas navedite svoje ime i adrese preko kojih više ne želite da budete kontaktirani. Ako odlučite da više ne primate reklamne poruke od nas, i dalje možemo da Vam šaljemo administrativne poruke, za čije slanje nam nije potrebna Vaša saglasnost.

Pojedinačna prava

Na nekim Sajtovima imate mogućnost da ažurirate svoj profil preko Sajta.

U vezi sa obradom Vaših Podataka o ličnosti, pripadaju Vam, u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) („Zakon“), sledeća prava u vezi sa obradom vaših Podataka o ličnosti: pravo da zatražite informacije o njihovoj obradi, pravo da im pristupite, pravo da tražite njihovu kopiju, pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših Podataka o ličnosti, pravo na ograničenje njihove obrade, pravo na prenosivost Vaših Podataka o ličnosti, pravo na podnošenje prigovora protiv konkretne obrade vaših Podataka o ličnosti i pravo na prekid njihove obrade, kao i pravo da se na vas ne primenjuje odluka doneta, ukoliko je primenjivo, isključivo na osnovu automatizovane obrade. Takođe, ukoliko se Vaši Podaci o ličnosti obrađuju na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost povučete u svakom trenutku, s tim da povlačenje saglasnosti ne utiče na dozvoljenost obrade Vaših Podataka o ličnosti koja je vršena pre povlačenja saglasnosti.   

Ukoliko želite da zatražite ostvarenje bilo kojeg od Vaših gore-navedenih prava, možete da nam se obratite na način naveden u odeljku Kontaktirajte nas. Na Vaš zahtev ćemo odgovoriti u skladu sa primenjivim zakonima.

U svom zahtevu, molimo Vas navedite koje Podatke o ličnosti želite da izmenite, da li želite da budu uklonjeni iz naše baze podataka, ili nas obavestite na koji način želite da ograničite našu upotrebu tih podataka. Radi Vaše zaštite, možda ćemo morati da potvrdimo Vaš identitet pre izvršenja Vašeg zahteva. Pokušaćemo da ispunimo Vaš zahtev što je pre razumno moguće.

Molimo imajte u vidu da ćemo možda morati da zadržimo određene Podatke o ličnosti za potrebe vođenja evidencije i/ili za dovršavanje eventualnih transakcija koje ste započeli pre podnošenja zahteva za izmenu ili brisanje.

Bezbednost podataka

Trudimo se da koristimo odgovarajuće organizacione, tehničke i kadrovske mere za zaštitu Vaših Podataka o ličnosti. Nažalost, nijedan sistem prenosa ili skladištenja podataka ne može garantovati stoprocentnu bezbednost.

Pravni osnov obrade i rok čuvanja podataka

Vaše Podatke o ličnosti ćemo čuvati onoliko koliko je potrebno ili dozvoljeno u svetlu svrhe/a za koju/e su pribavljeni i kao što je navedeno u ovom Obaveštenju o privatnosti. Kriterijumi za utvrđivanje naših rokova čuvanja uključuju: (i) koliko dugo imamo odnos sa Vama i obezbeđujemo Vam Sajt; (ii) da li postoji zakonska obaveza kojoj podležemo; ili (iii) da li se zadržavanje savetuje u svetlu našeg zakonskog položaja (na primer, u pogledu primene Pravila korišćenja Sajta, primenjive zastarelosti, parničnog postupka ili regulatornih istraga). Ukoliko Vaše Podatke o ličnosti obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, možemo ih čuvati sve dok imamo tu saglasnost, odnosno do njenog povlačenja.   

Pravni osnov za ovde opisanu obradu Vaših Podataka o ličnosti razlikuje se u zavisnosti od svrhe/a obrade, i može da bude: (i) izvršenje ugovora zaključenog sa Vama ili preduzimanje radnji pre zaključenja ugovora na Vaš zahtev, (ii) poštovanje naših pravnih obaveza, (iii) ostvarivanje naših legitimnih interesa i/ili legitimnih interesa naših povezanih lica ili trećih lica, i (4) Vaša saglasnost za konkretnu obradu Vaših Podataka o ličnosti (npr. ukoliko bismo Vam slali marketinške informacije).

Prekogranični prenosi

Podaci koje prikupimo preko Sajta mogu biti skladišteni i dalje obrađivani u bilo kojoj zemlji u kojoj imamo objekte ili u kojima angažujemo pružaoce usluga, odnosno u kojima se nalaze primaoci podataka, uključujući SAD i mesta na kojima posluju naša povezana društva.

Ukoliko su u pitanju zemlje koje ne obezbeđuju primereni nivo zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom, preduzećemo odgovarajuće mere kako bi se obezbedio primereni nivo zaštite i ispunili svi zakonski zahtevi u pogledu obrade tih Podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom, uključujući npr. primenom standardnih ugovornih klauzula odobrenih od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti („Poverenik“), obavezujućih poslovnih pravila, odobrenja izdatih od strane Poverenika i sl. (za više detalja o preduzetim merama, ukoliko je primenjivo, možete da nas kontaktirate na način naveden u odeljku Kontaktirajte nas).

Usluge trećih lica

Ovo Obaveštenje o privatnosti se ne bavi, niti smo mi odgovorni za prikupljanje, upotrebu, objavljivanje ili bezbednosnu praksu, ili druge prakse u vezi sa podacima, bilo kojeg trećeg lica, uključujući svako treće lice koje vodi servis do kojeg postoji link sa Sajta. Postavljanje linka na Sajt ne implicira našu podršku povezanom servisu.

Upotreba od strane maloletnika

Sajt nije namenjen osobama mlađim od petnaest (15) godina i mi svesno ne prikupljamo Podatke o ličnosti takvih osoba. Ako ste ispod relevantne starosne granice u svojoj oblasti nadležnosti, trebaće Vam dozvola jednog roditelja ili zakonskog staratelja za korišćenje Sajta. Molimo konsultujte svog roditelja ili zakonskog staratelja pre korišćenja Sajta.

Ako nam dajete Podatke o ličnosti osoba mlađih od petnaest (15) godina, potvrđujete da imate odgovarajuće ovlašćenje za to i da to ovlašćenje možete pokazati kompaniji Pfizer na njen zahtev.

Ažuriranje

Možemo da izmenimo ili dopunimo, odnosno da ažuriramo ovo Obaveštenje o privatnosti iz regulatornih ili drugih legitimnih razloga. Nova verzija će uvek bez odlaganja biti objavljena na Sajtu. Ukoliko i nakon takvog objavljivanja, nastavite sa korišćenjem Sajta, smatraćemo da prihvatate to novo Obaveštenje o privatnosti. U svakom slučaju, savetujemo Vam da redovno proveravate aktuelnu verziju Obaveštenja o privatnosti na Sajtu, kako biste u svakom trenutku bili informisani o aktuelnim pravilima u pogledu privatnosti, odnosno obrade i zaštite Vaših Podataka o ličnosti.   

Važeća verzija ovog Obaveštenja o privatnosti je verzija od 21.11.2022.

Kontaktirajte nas

Privredno društvo koje je, u svojstvu rukovaoca podataka, odgovorno za ovde opisanu obradu Vaših Podataka o ličnosti je:

Pfizer SRB d.o.o.

Trešnjinog cveta 1-VI, 11000 Beograd, Srbija

Ako imate pitanja o ovom Obaveštenju o privatnosti, ili želite da podnesete zahtev za ostvarenje bilo kojih pojedinačnih prava, molimo pišite na sledeću adresu:

Pfizer SRB d.o.o.

Trešnjinog cveta 1-VI, 11000 Beograd, Srbija

Takođe se možete obratiti našem licu za zaštitu podataka o ličnosti zaduženom za Vašu zemlju ili region, ako je to primenjivo. Da biste našli podatke za kontakt tog lica, ako je primenjivo, posetite DPO.Pfizer.com.

Podnošenje žalbe regulatornom telu

Možete podneti žalbu telu zaduženom za zaštitu podataka u Vašoj zemlji ili regionu ili mestu navodnog kršenja. Molimo kliknite ovde za podatke za kontakt takvih tela. U Republici Srbiji, ukoliko smatrate da obrada Vaših Podataka o ličnosti nije u skladu sa Zakonom, možete podneti pritužbu Povereniku.

Kolačići

Kolačići su standardni element veb sajtova koji nam omogućava da na Vašem kompjuteru / drugom uređaju preko kojeg pristupate našem Sajtu pohranimo male količine podataka o Vašoj poseti našem Sajtu. Kolačići nam pomažu da saznamo koji delovi Sajta su korisni, a koje je potrebno poboljšati.

Možete naći informacije o kolačićima koje koristimo i promeniti svoja podešavanja za kolačiće i slične tehnologije tako što ćete kliknuti na alat nazvan Prihvatanje kolačića u donjem desnom uglu svake strane našeg Sajta. Pored toga, možete odbiti ili prihvatiti kolačiće sa Sajta u svakom trenutku aktiviranjem podešavanja na svom pretraživaču. Informacije o proceduri za aktiviranje ili deaktiviranje kolačića mogu se naći na veb sajtu Vašeg internet provajdera, preko Vašeg ekrana za pomoć. Molimo pogledajte http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html za informacije o često korišćenim pretraživačima. Molimo imajte u vidu da će, ako su kolačići deaktivirani, Vaše iskustvo na Sajtu možda biti oslabljeno i da možda neće svi elementi Sajta funkcionisati kako bi trebalo.

Takođe možemo koristiti tehnologije slične kolačićima, kao što su:

Piksel-tagovi. Piksel-tagovi (poznati i kao veb-svetionici ili čisti gif-ovi) koriste se, između ostalog, za praćenje aktivnosti korisnika Sajta, merenje uspešnosti naših marketinških kampanja i prikupljanje statističkih podataka o korišćenju Sajta i stopama odgovora.

Adobe Flash. Flash lokalni deljeni objekti (poznati i kao Flash kolačići) („Flash LDO“) i druge tehnologije koriste se, između ostalog, za prikupljanje i skladištenje podataka o Vašem korišćenju Sajta. Da biste saznali koje su Vaše opcije u pogledu Flash LDO, molimo posetite ovu stranicu. Molimo imajte u vidu da podešavanje Flash plejera da ograniči prihvatanje Flash LDO može umanjiti ili ometati funkcionalnost pojedinih Flash aplikacija.

Google analitika. Google analitika je usluga koju pruža kompanija Google, Inc. („Google“). Koristimo Google analitku za prikupljanje anonimizovanih statističkih podataka sa ciljem poboljšanja Sajta.

Saznajte više o Google analitici i privatnosti. Možete selektivno deaktivirati Google analitiku instaliranjem komponente izuzeća koju Google nudi na Vašem pretraživaču. Za više informacija, molimo pogledajte linkove ispod:

Informacije koje prikuplja pretraživač ili uređaj. Određene informacije prikuplja većina pretraživača ili se prikupljaju automatski preko Vašeg uređaja, kao na primer Vaša adresa Kontrole pristupa medijima (Media Access Control - MAC), vrsta kompjutera (Windows ili Mac), rezolucija ekrana, naziv i verzija operativnog sistema, proizvođač i model uređaja, jezik, vrsta i verzija internet pretraživača, kao i naziv i verzija Sajta koju koristite. Ove informacije koristimo da bismo obezbedili pravilno funkcionisanje Sajta.

U meri u kojoj se bilo kakvi Podaci o ličnosti prikupljaju preko kolačića ili drugih tehnologija, primenjivi su drugi odeljci ovog Obaveštenja o privatnosti.