Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: Νοέμβριος 2020

EEA HCP Privacy Notice

ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΤΥ) ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΧΩΡΟ (ΕΟΧ)

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αυτή η Δήλωση Ιδιωτικότητας για Επαγγελματίες του Τομέα της Υγείας («ΕΤΥ») στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) («Δήλωση Ιδιωτικότητας ΕΤΥ» ή «Δήλωση Ιδιωτικότητας») περιγράφει τα Προσωπικά Δεδομένα που οι εταιρείες της Pfizer στην περιοχή του ΕΟΧ, οι οποίες καθορίζονται στην ενότητα «Επικοινωνήστε μαζί μας» παρακάτω (εφεξής, «Pfizer», «εμάς» ή «εμείς»), συλλέγουμε για εσάς ως επαγγελματία του τομέα υγείας («ΕΤΥ»), όταν αλληλεπιδρούμε μαζί σας, το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα, το πώς τα προστατεύουμε και τις επιλογές που μπορείτε να κάνετε σε σχέση με τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Σας ενθαρρύνουμε να εξετάσετε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας ΕΤΥ και να κάνετε κλικ στους διαθέσιμους συνδέσμους ή να επιλέξετε το «Μάθετε περισσότερα», αν θα θέλατε επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. 

Αν αλληλεπιδράτε μαζί μας στο διαδίκτυο, παρακαλούμε να εξετάσετε τη δήλωση Ιδιωτικότητας που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο ή την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε.
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα «Προσωπικά Δεδομένα» είναι δεδομένα που σας προσδιορίζουν ως άτομο ή σχετίζονται με ένα άτομο που μπορεί να προσδιοριστεί.  Θα συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα όταν σας συναντάμε, όταν συμμετέχετε στα προγράμματα, τις δραστηριότητες, τις εκδηλώσεις του κλάδου, τις εμπορικές εκθέσεις μας ή σε σχέση με τα αιτήματά σας και τις επικοινωνίες σας μαζί μας.  Θα συλλέγουμε, επίσης, Προσωπικά Δεδομένα από εταιρείες δεδομένων που παρέχουν υπηρεσίες πληροφοριών στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης, από δημόσια διαθέσιμες πηγές επαγγελματικών πληροφοριών και από συνεργάτες κοινού μάρκετινγκ. 

Learn More

Personal Data that we may collect includes:

 • Name
 • Contact information (postal address, telephone numbers, email address, fax number)
 • Your preferred language
 • Professional photograph
 • Your interests (such as in health care topics about which you request information from us)
 • Professional biography including data related to your education, licensures, specialties, professional affiliations (e.g., memberships in medical societies or HCP networks), publications, credentials, and other professional achievements
 • Data related to your use of our products, your interactions with us, your preferred method of communications with us, and services for those you care for
 • Financial and banking data that you provide to us to pay you for services and provide reimbursement for professional fees, travel, accommodation and out of pocket expenses
 • National ID number, passport number, tax identification number
 • Travel preferences

Όποτε σας ζητείται να παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα, μπορείτε να αρνηθείτε.  Αν, όμως, επιλέξετε να μην εισάγετε τα δεδομένα που είναι αναγκαία για να σας παρέχουμε τις ζητούμενες υπηρεσίες ή να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας προσφέρουμε αυτές τις υπηρεσίες ή να εκτελέσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. 

Αν παρέχετε ή μας επιτρέψετε να συλλέξουμε τυχόν Προσωπικά Δεδομένα που σχετίζονται με άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων ανεπιθύμητων ενεργειών, μας δηλώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να κοινοποιήσετε αυτά τα δεδομένα και να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα, όπως περιγράφεται σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας ΕΤΥ στον ΕΟΧ. 
 

ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρησιμοποιούμε Προσωπικά Δεδομένα ώστε:

 • Να αλληλεπιδράσουμε και να έχουμε επαφή μαζί σας, όταν έχουμε συμβατική σχέση ή νόμιμο συμφέρον.

Learn More

Interacting and engaging with you includes:

 • Responding to your inquiries and your requests.
 • Enforcing the contractual terms and conditions that govern our relationship with you (e.g., medical events, publications, advisory meetings, etc.) and, where applicable, paying you for defined or agreed upon services or reimbursing your expenses, planning calls, meetings, trips and other related interactions with you, sending administrative information to you, and documenting our interactions with you.
 • Creating and maintaining Pfizer’s database of health care providers to identify and, if applicable, engaging with you (by digital or other means) as a scientific expert or a key opinion leader in various health care fields based on your professional expertise and opinions, and where applicable, your past interactions with us, such as:
  • inviting you to attend congresses/panels, HCP professional meetings and educational activities
  • reaching out to you for your professional expertise by communicating information about our products through our professional representatives or in the context of surveys relating to pharmaceutical products or services.
 • Να λειτουργούμε σε συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις, για στατιστικούς σκοπούς ή για να διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας στη λειτουργία της επιχείρησής μας.

 

Learn More

Operating our business includes:

 • Complying with our regulatory monitoring and reporting obligations, including those related to adverse events, product complaints and product safety.
 • Verifying your eligibility to access certain products, services and data that may be provided only to licensed HCPs or otherwise conducting background checks to ensure we are not precluded from working with you.
 • Conducting training and ensuring quality control.
 • Detecting, preventing, or investigating misconduct.
 • Complying with anti-corruption and transparency obligations.
 • Analysing or predicting HCP preferences in order to identify aggregated trends to develop improve or modify our products, services and business activities.
 • Protecting our rights, privacy, safety or property, and/or that of our affiliates, you or others.
 • Να παρέχουμε επικοινωνίες μάρκετινγκ και προωθήσεων προς εσάς για θέματα επιστημών/υγείας (μέσω ψηφιακών μέσων ή με άλλον τρόπο), που μπορεί να προσαρμοστούν στον προσωπικό σας επαγγελματικό τομέα και τα ενδιαφέροντά σας, όταν διαθέτουμε τη συγκατάθεσή σας ή όταν υπάρχει έννομο συμφέρον.
   

ΠΩΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Γνωστοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα ως εξής:

 • Σε άλλες εταιρείες της Pfizer (επισκεφθείτε τη σελίδα για μια λίστα των εταιρειών μας) για τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου ΕΤΥ στον ΕΟΧ.
 • Στους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, για να μας παρέχουν υπηρεσίες όπως η ανάλυση δεδομένων, η παροχή τεχνολογίας δεδομένων και σχετικών υποδομών, η εξυπηρέτηση πελατών, ο έλεγχος και άλλες υπηρεσίες.
 • Σε εταιρείες δεδομένων που παρέχουν υπηρεσίες πληροφοριών στον τομέα υγειονομικής περίθαλψης για την εξασφάλιση ότι τα δεδομένα σας παραμένουν ενημερωμένα και ακριβή.
 • Σε άλλες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε για την από κοινού ανάπτυξη, διανομή ή/και μάρκετινγκ συγκεκριμένων προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Για τη συμμόρφωση με κάποια κανονιστική απαίτηση, μια ένδικη διαδικασία, μια δικαστική απόφαση, ένα κρατικό αίτημα ή μια δικαστική διαδικασία που μας κοινοποιείται.
 • Για να λάβουμε νομικά μέτρα ή με άλλον τρόπο να προστατέψουμε την ασφάλεια, τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία των πελατών μας, του κοινού, της Pfizer και των θυγατρικών μας.
 • Για να προετοιμάσουμε, ολοκληρώσουμε και να εφαρμόσουμε οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά, κοινοπραξία, ανάθεση, μεταφορά ή άλλη διάθεση του συνόλου ή μέρους των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, των περιουσιακών μας στοιχείων ή των μετοχών μας (συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης πτώχευσης ή παρόμοιων διαδικασιών).
 • Σε εταιρείες που ανήκαν προηγουμένως στον όμιλο εταιρειών της Pfizer στις οποίες παρέχουμε υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μετά την αποχώρηση.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΞΙΑΣ

Μια εταιρεία της Pfizer στη χώρα που βρίσκεται η επαγγελματική σας έδρα θα προβεί σε δημόσιες γνωστοποιήσεις των μεταφορών αξίας (παροχών και πληρωμών) που λαμβάνετε από οποιαδήποτε εταιρεία Pfizer, σύμφωνα με τον Κώδικα Συμπεριφοράς περί Διαφάνειας της EFPIA ή/και την ισχύουσα τοπική νομοθεσία (όπως οι επιστροφές για επαγγελματικές χρεώσεις, ταξίδια, διαμονή και διάφορα έξοδα).

Learn More

Unless otherwise required by law, we will disclose your identity, city and country of professional practice and the date, nature and amount of value that you receive from Pfizer. Your ID or social security number will only be published if required by local law. These disclosures will be published on our websites and/or EFPIA local pharmaceutical industry association websites. When legally required, disclosure will also occur on relevant government websites. The data, once published, will be available for 3 years (unless another legal period applies in your country).

We disclose this data pursuant to consent, law or legitimate interests.

The publication of this data serves multiple legitimate interests of society, including patients, health care systems, the pharmaceutical industry, and to you as an HCP by:

 • Instilling public confidence in the integrity and independence of HCPs.
 • Helping safeguard public health by promoting HCP accountability to patients for decisions about their treatment.
 • Demonstrating a commitment to continual education of HCPs which helps provide better care to patients.

 

ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Εάν θέλετε να υποβάλετε ένα αίτημα ελέγχου, διόρθωσης, ενημέρωσης, καταστολής, περιορισμού, ένστασης ή διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς, να αποσύρετε μία συγκατάθεση ή εάν θα θέλατε να υποβάλετε αίτημα για λήψη ηλεκτρονικού αντιγράφου των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων για σκοπούς μεταφοράς τους σε άλλη εταιρεία, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως καθορίζεται στην ενότητα «Επικοινωνία».  Θα ανταποκριθούμε στο αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Στο αίτημά σας, ενημερώστε μας για το ποια Προσωπικά Δεδομένα θα θέλατε να αλλάξετε, για το αν θα θέλατε να τα αφαιρέσετε από τη βάση δεδομένων μας ή διαφορετικά ενημερώστε μας τι περιορισμούς θα θέλατε να θέσετε στη χρήση τους από εμάς.  Για τη δική σας προστασία, ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας προτού εφαρμόσουμε το αίτημά σας.  Θα προσπαθήσουμε να συμμορφωθούμε με το αίτημά σας όσο το δυνατόν συντομότερα. 

Σημειώστε ότι ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα για σκοπούς τήρησης αρχείου ή/και για να ολοκληρώσουμε τυχόν συναλλαγές που ξεκινήσατε πριν αιτηθείτε κάποια αλλαγή ή διαγραφή.
 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εύλογα οργανωσιακά, τεχνικά και διαχειριστικά μέτρα προστασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων.  Δυστυχώς, κανένα σύστημα αποστολής ή αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι 100% εγγυημένα ασφαλές. 
 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Θα διατηρούμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα για όσο διάστημα είναι αναγκαίο ή επιτρέπεται σύμφωνα με τους σκοπούς για τους οποίους αποκτήθηκαν και όπως περιγράφεται σε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της περιόδου διατήρησης περιλαμβάνουν: (i) το χρονικό διάστημα που έχουμε συνεχιζόμενη σχέση με εσάς και σας παρέχουμε τον Ιστότοπο, (ii) αν υπάρχει νομική υποχρέωση στην οποία οφείλουμε να συμμορφωθούμε ή (iii) αν η διατήρηση συνιστάται σύμφωνα με τη νομική μας θέση (όπως σχετικά με την επιβολή των Όρων Χρήσης του Ιστοτόπου, τις ισχύουσες διατάξεις παραγραφής, τις δικαστικές διαφορές ή κανονιστικές διερευνήσεις).
 

ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ

Τα δεδομένα που συλλέγουμε μέσω του Ιστοτόπου ενδέχεται να αποθηκεύονται και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα έχουμε εγκαταστάσεις ή διαθέτουμε παρόχους υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και των τοποθεσιών που δραστηριοποιούνται οι θυγατρικές μας.

Ορισμένες χώρες εκτός του ΕΟΧ αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως χώρες που παρέχουν επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΟΧ (ο πλήρης κατάλογος αυτών των χωρών διατίθεται εδώ).  Για διαβιβάσεις από τον ΕΟΧ σε χώρες που δεν θεωρείται ότι διαθέτουν επαρκή επίπεδα προστασίας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχουμε θέσει σε ισχύ επαρκή μέτρα, όπως η εξασφάλιση ότι ο παραλήπτης δεσμεύεται να προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα από τις Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες της ΕΕ.  Μπορείτε να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών των μέτρων επικοινωνώντας μαζί μας με τον τρόπο που υποδεικνύεται στην ενότητα «Επικοινωνία».

Για να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών των μέτρων επισκεφθείτε την εξής σελίδα https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
 

ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 

Ο Ιστότοπος δεν προορίζεται για χρήση από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας Προσωπικά Δεδομένα από τέτοια άτομα.  Αν είστε κάτω από τη νόμιμη ηλικία συγκατάθεσης στη δικαιοδοσία σας, θα χρειαστείτε την άδεια των γονέων σας ή του νόμιμου κηδεμόνα σας για να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.  Συμβουλευτείτε τον γονέα ή τον νόμιμο κηδεμόνα σας πριν τη χρήση του Ιστοτόπου.

Αν μας παρέχετε Προσωπικά Δεδομένα ατόμων που είναι κάτω των δεκαέξι (16), εκπροσωπείτε ότι έχετε την κατάλληλη εξουσιοδότηση να το κάνετε και ότι μπορείτε να επιδείξετε αυτήν την εξουσιοδότηση στη Pfizer κατόπιν σχετικού αιτήματος.
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Ανά διαστήματα, θα ενημερώνουμε αυτήν τη Δήλωση Ιδιωτικότητας.  Τυχόν αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτηση της αναθεωρημένης Δήλωσης Ιδιωτικότητας στον Ιστότοπο.  Η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας ενημερώθηκε τελευταία φορά την ημερομηνία «Τελευταία ενημέρωση» που υποδεικνύεται παραπάνω.
 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη συλλογή, τη χρήση και τη γνωστοποίηση των Προσωπικών σας Δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας είναι

ΠΦΑΪΖΕΡ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ»

Λεωφόρος Μεσογείων 243, Νέο Ψυχικό Αθήνα 154 51

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας ή αν θα θέλατε να ασκήσετε τυχόν προσωπικά σας δικαιώματα, στείλτε μας επιστολή στην αντίστοιχη παραπάνω διεύθυνση.

Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της χώρας ή της περιφέρειάς σας, αν υπάρχει. Για να βρείτε πληροφορίες επικοινωνίας μαζί τους, επισκεφθείτε το  DPO.Pfizer.com.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΕ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων της χώρας, της περιφέρειας ή της τοποθεσίας που προέκυψε η εικαζόμενη παράβαση.  Παρακαλούμε κάντε κλικ για να επισκεφθείτε την εξής σελίδα για πληροφορίες επικοινωνίας με τέτοιου είδους αρχές.