Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: listopad 2020

Česká republika

ÚVOD

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Oznámení o ochraně soukromí“) popisuje údaje, které o vás shromažďujeme na internetových stránkách, z nichž jste přešli na toto oznámení (dále jen „Stránky“), jak tyto údaje používáme a zpřístupňujeme a chráníme, a vaše volby s ohledem na tyto informace. Rádi bychom, abyste se s tímto Oznámením o ochraně soukromí seznámili a potvrdili to kliknutím na příslušné odkazy. Pokud budete potřebovat ke konkrétnímu tématu více informací, vyberte možnost Další informace.

OSOBNÍ ÚDAJE

„Osobní údaje“ jsou takové údaje, které vás identifikují jakožto jednotlivce nebo souvisí s jakoukoli jinou identifikovatelnou osobou. Osobní údaje na našich Stránkách shromažďujeme různými způsoby, včetně registrací, žádostí, průzkumů, v souvislosti s vašimi dotazy a automaticky, když procházíte naše Stránky.   

Jakmile Stránky navštívíte, může se stát, že vás požádáme o základní osobní údaje. Pokud jste zdravotnický odborník, můžeme požadovat další osobní údaje. 

Další Informace

Mezi osobní údaje, které budeme případně požadovat, patří:

 • Jméno
 • Kontaktní údaje (adresa bydliště, telefonní čísla, e-mailová adresa)
 • Váš preferovaný jazyk
 • Fotografie
 • Vaše zájmy (například zdravotní stav a témata, o kterých požadujete informace prostřednictvím Stránek nebo o které projevíte zájem)

Pokud jste zdravotnický odborník, můžeme požadovat také další údaje v souvislosti s naší odborně zaměřenou komunikací s vámi:

 • Životopis / profesní údaje
 • Údaje související s vašimi atestacemi, odborností, profesní příslušností, publikacemi, reputací a dalšími odbornými výsledky
 • Údaje o nežádoucích příhodách
 • Údaje související s vaším užíváním našich výrobků, o vaší interakci s námi a o službách pro ty, na nichž vám záleží

Osobní údaje někdy získáváme také z jiných zdrojů, včetně společností zpracovávajících údaje, veřejně dostupných databází, společných marketingových partnerů, platforem sociálních sítí a jiných osob. 

Další Informace

Pokud se rozhodnete spojit se Stránkami svůj účet na sociálních sítích za účelem sdílení, budou s námi sdíleny určité osobní údaje z vašeho účtu. Mohou sem spadat osobní údaje, které jsou součástí vašeho profilu nebo profilů vašich přátel. 
Osobní údaje někdy získáváme od jiných osob za účelem potvrzení kontaktních nebo finančních údajů, nebo abychom lépe porozuměli vašim zájmům za pomocí sdružení demografických údajů s osobními údaji, které jste nám poskytli. 

Budete-li požádáni o poskytnutí osobních údajů, můžete odmítnout. Pokud se ale rozhodnete neposkytnout nám údaje, které jsou nezbytné pro poskytování našich požadovaných služeb, možná nebudeme schopni vám tyto služby poskytovat. 

Jestliže nám poskytnete, nebo povolíte shromažďovat jakékoli osobní údaje související s jinou osobou, sdělujete nám tím, že máte oprávnění tyto údaje sdílet a povolujete nám používat údaje způsobem uvedeným v tomto Oznámení o ochraně soukromí. 

JAK OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

Osobní údaje používáme za účelem:

 • Zajištění funkčnosti Stránek a plnění vašich požadavků, pokud máme smluvní vztah nebo oprávněný zájem. 

Další Informace

Funkčnost Stránek a plnění vašich požadavků zahrnuje:

 • Poskytování zákaznických služeb.
 • Reagování na vaše dotazy a plnění vašich požadavků a dokončování transakcí.
 • Zasílání administrativních informací, jako jsou změny našich podmínek, ustanovení a zásad, nebo marketingová komunikace ohledně témat, která by vás mohla zajímat.
 • Usnadnění funkce sdílení na sociálních sítích.
 • Umožnění zasílání zpráv jiné osobě, jako například vašemu kolegovi, pečovateli nebo příteli či pacientovi.
 • Poskytování služeb na míru v případě, že máme váš souhlas nebo oprávněný zájem poskytovat vám informace, které vás zajímají. 

Další Informace

Služby na míru zahrnují:

 • Lepší porozumění vám a přizpůsobení naší komunikace s vámi vašim potřebám.
 • Analýzu nebo předvídání preferencí našich uživatelů za účelem přípravy souhrnných zpráv o trendech používání digitálního obsahu společnosti Pfizer.
 • Analýzu nebo předvídání vašich preferencí, abychom mohli zlepšovat naši komunikaci s vámi, tj. abychom vám mohli poskytovat obsah, výrobky a nabídky (prostřednictvím našich Stránek, e-mailů nebo digitálních nástrojů), o nichž se domníváme, že by mohly být relevantní z hlediska vašich odborných zájmů.
 • Spojení s vámi jako se zdravotnickým odborníkem, pokud máme smluvní vztah nebo oprávněný zájem.

Další Informace

Spojení s vámi, jako zdravotnickým odborníkem, zahrnuje:

 • Pro ověření vaší způsobilosti pro přístup k některým produktům, službám a údajům, které mohou být poskytovány pouze některým licencovaným zdravotnickým pracovníkům.
 • Komunikaci s vámi na základě vaší profesní odbornosti a názorů digitální formou nebo jinou cestou.
 • Zapojení vás do programů / panelů zdravotnických odborníků.
 • Spojení s vámi na základě vaší profesní odbornosti, například v kontextu průzkumů týkajících se výrobků nebo služeb společnosti Pfizer nebo jejího obchodního partnera.
 • Spolupráce s vámi v oblasti zdravotních akcí, publikací nebo poradních jednání.
 • Zjištění vašich názorů na výrobky a služby, které podporujeme my, sesterská společnost nebo obchodní partner pro účely vývoje a zlepšování.
 • Umožnění vám účastnit se zvláštních programů, aktivit, akcí nebo propagací v rámci našich smluvních vztahů s vámi nebo našich oprávněných zájmů. 

Další Informace

V těchto případech můžeme vaše osobní údaje používat dalšími způsoby zpřístupněnými v rámci těchto speciálních programů, aktivit nebo propagací.

 • Provozování naší činnosti, abychom vyhověli našim právním povinnostem a dostáli našim oprávněným zájmům při výkonu naší obchodní činnosti. 

Další Informace

Naše obchodní činnost zahrnuje:

  • Provádění analýz dat a auditů.
  • Identifikaci trendů v používání našich Stránek a analýza efektivity naší komunikace.
  • Odhalení, zabránění a vyšetřování podvodů a včetně monitorování a prevence za účelem (kybernetické) bezpečnosti.
  • Vývoj, zdokonalování, zlepšování nebo změny našich výrobků nebo služeb.
  • Ověření vaší možnosti přístupu nebo používání určitých výrobků nebo služeb.
  • Lepší porozumění tomu, jak naše výrobky a služby ovlivňují vás a osoby, o něž pečujete.
  • Sledování pochybností a reagování na ně, včetně zapojení do zákonného monitorování a oznamování v souvislosti s nežádoucími příhodami, stížnostmi na výrobky a bezpečností pacientů.
  • Provozování a rozšiřování našich obchodních aktivit.

Osobní údaje, které nám vy a ostatní uživatelé Stránek poskytnete, můžeme sloučit.  Pokud tak učiníme, můžeme souhrnné údaje používat a zpřístupnit pro jakýkoli účel.  Takové souhrnné údaje neumožňují identifikaci vás ani žádné jiné osoby.

JAK SE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVAJÍ A ZPŘÍSTUPŇUJÍ

Osobní údaje zpřístupníme v následujících případech:

 • Ostatním společnostem Pfizer pro účely popsané v tomto Oznámení o ochraně soukromí. 
 • Našim externím poskytovatelům služeb za účelem poskytování jejich služeb, jako např. hostování internetových stránek, analýzy dat, poskytování informačních technologií a související infrastruktury, služby zákazníkům, doručování e-mailů, audit a další služby.
 • Dalším společnostem, s nimiž spolupracujeme v oblasti konkrétních produktů nebo služeb. Mohou sem patřit naši partneři v oblasti společné propagace výrobků, které vyrábíme a uvádíme na trh v rámci vzájemné spolupráce.
 • Společnostem, které byly v minulosti zcela nebo částečně součástí skupiny společností Pfizer, a kterým poskytujeme služby v přechodném období po jejich oddělení.
 • Pokud publikujete data nebo materiály na nástěnkách, v chatech, na profilových stránkách, v blozích nebo jiných službách. 

Další Informace

Pokud se rozhodnete sdílet data nebo materiály prostřednictvím našich Stránek, vezměte prosím na vědomí následující:

 • Cokoli, co publikujete, bude k dispozici ostatním uživatelům Stránek a široké veřejnosti.
 • Při rozhodování, zda zpřístupnit jakákoli data či dokumenty prostřednictvím Stránek nebo zda připojit svůj účet na sociálních sítích, buďte opatrní.
 • Při používání Stránek za účelem odeslání zprávy nebo zpřístupnění jakýchkoli údajů či dokumentů (včetně používání funkcí sdílení na sociálních sítích) budou zpráva, údaje nebo materiály dostupné ostatním (např. dalším uživatelům Stránek, vašim přátelům spojeným s vaším účtem na sociálních sítích, poskytovateli účtu sociálních sítí nebo široké veřejnosti).

Vaše osobní údaje používáme a zpřístupníme také v situacích, kdy to považujeme za nezbytné nebo žádoucí z hlediska :

 • dodržování platných právních předpisů a našich zákonných povinností sledovat a oznamovat (kam mohou spadat také zákony mimo zemi vašeho trvalého bydliště), reagování na žádosti orgánů veřejné a státní správy (kam mohou patřit úřady mimo vaši zemi trvalého bydliště), spolupráce s orgány činnými v trestním nebo správním řízení nebo dalších zákonných důvodů.
 • vymáhání dodržování našich obchodních podmínek.
 • ochrany práv, osobních údajů, bezpečnosti nebo majetku jak našeho, tak společností z našeho koncernu, vás nebo ostatních.

Osobní údaje také můžeme používat, zpřístupnit nebo poskytnout jiné osobě v souvislosti s reorganizací, fúzí, prodejem, společným podnikem, postoupením, převodem nebo jiným nakládáním s celou naší společností nebo její částí, jejím majetkem nebo akciemi (zahrnující také insolvenční nebo obdobné soudní řízení).

SPRÁVA MARKETINGU

Pokud si nepřejete od nás nadále dostávat marketingovou komunikaci nebo chcete-li aktualizovat své předvolby v profilu nebo účtu, kontaktujte nás dle informací v sekci Kontaktujte nás.  Ve své žádosti, prosím, uveďte své jméno a adresy, na které si již nepřejete být kontaktováni.  Pokud se odhlásíte od příjmu obchodních sdělení, můžeme vám dále zasílat důležitá administrativní sdělení, jejichž odběr zrušit nemůžete.

PRÁVA JEDNOTLIVCŮ

Na některých Stránkách máte možnost aktualizovat svůj profil.

Pokud chcete zažádat o kontrolu, opravu, aktualizaci, potlačení, omezení nebo odstranění osobních údajů, které jste nám prostřednictvím Stránek poskytli, nebo pokud byste si chtěli vyžádat elektronickou kopii těchto osobních údajů pro účely jejich převodu jiné společnosti, můžete nás kontaktovat dle informací v sekci Kontaktujte nás.  Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými právními předpisy.

Ve své žádosti nám prosím sdělte, jaké osobní údaje chcete změnit, zda je chcete z naší databáze vymazat, nebo nám dejte jinak vědět, jak máme používání uvedených údajů omezit.  Z důvodu vaší ochrany můžeme potřebovat ověřit vaši totožnost předtím, než vaši žádost vyřídíme.  Budeme se snažit vyhovět vaší žádosti co nejdříve to bude možné. 

Může být nutné uchovat některé osobní údaje pro účely vedení záznamů nebo dokončení transakcí, které jste zahájili před požadavkem změny nebo odstranění.

BEZPEČNOST ÚDAJŮ

Usilujeme o to, abychom vynaložili přiměřené organizační, technické a administrativní prostředky na ochranu vašich osobních údajů.  Nelze bohužel zaručit, že budou všechny systémy pro přenos nebo uchovávání dat 100% bezpečné. 

DOBA UCHOVÁNÍ ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou nebo přípustnou za účely, pro něž byly údaje získány, a podle tohoto Oznámení o ochraně soukromí.  Mezi kritéria používaná k určení délky uchování údajů patří: (i) doba, po kterou trvá náš vztah s vámi a my vám poskytujeme Stránky; (ii) existence právní povinnosti, kterou se musíme řídit, nebo (iii) přípustnost takového uchování vzhledem k naší právní situaci (například s ohledem na vynucení podmínek užívání Stránek, příslušné promlčecí lhůty, soudní spory nebo veřejnoprávní šetření).

PŘEDÁVÁNÍ DO ZAHRANIČÍ

Údaje, které prostřednictvím Stránek získáme, mohou být uchovávány a zpracovávány v jakékoli zemi, ve které máme pracoviště nebo s jejímiž poskytovateli služeb spolupracujeme, včetně USA a míst, kde působí společnosti z našeho koncernu.

Některé země mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) jsou Evropskou komisí uznány jako země zajišťující odpovídající úroveň ochrany údajů podle standardů EHP (úplný seznam těchto zemí je k dispozici zde). V případě předávání z EHP do zemí, které z hlediska Evropské komise neposkytují odpovídající ochranu, jsme využili adekvátních nástrojů, například zajištěním, že je příjemce vázán standardními smluvními doložkami EU na ochranu osobních údajů. Kopii těchto opatření si u nás můžete vyžádat na kontaktních místech uvedených v sekci Kontaktujte nás dole.

SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Toto Oznámení o ochraně soukromí se netýká (a my za ně neneseme odpovědnost) shromažďování, používání nebo zpřístupnění údajů, případně bezpečnostních nebo jiných postupů jakékoli jiné osoby, včetně jakéhokoli jiného poskytovatele služeb, na něž Stránky odkazují.  Pokud na Stránky umístíme jakýkoli odkaz, nevyjadřujeme tím žádnou podporu službě dostupné skrze takový odkaz.

POUŽÍVÁNÍ NEZLETILÝMI 

Stránky nejsou určeny osobám mladším šestnácti (16) let a my vědomě neshromažďujeme osobní údaje takových osob.  Pokud jste dle právních předpisů, které se na Vás vztahují, nedosáhli příslušného věku pro udělení souhlasu, bude nutný souhlas vašeho rodiče nebo zákonného zástupce, abyste Stránky mohli používat.  Před používáním Stránek se prosím poraďte se svým rodičem nebo zákonným zástupcem.

Pokud nám poskytujete osobní údaje osob mladších šestnácti (16) let, prohlašujete, že k tomu máte řádné oprávnění a že můžete společnosti Pfizer toto oprávnění na vyžádání prokázat.

AKTUALIZACE

Toto Oznámení o ochraně soukromí příležitostně aktualizujeme.  Jakékoli změny vstoupí v platnost, jakmile publikujeme revidované Oznámení o ochraně soukromí na Stránkách.  Poslední aktualizace tohoto oznámení proběhla k výše uvedenému datu poslední aktualizace.

KONTAKTUJTE NÁS

Společnost, která odpovídá za shromažďování, používání a zpřístupnění vašich osobních údajů v rámci tohoto Oznámení o ochraně soukromí, je

Pfizer, spol. s r.o. ,

Stroupežnického 17, Praha 5,

PSČ: 150 00

Pokud máte otázky týkající se tohoto Oznámení o ochraně soukromí, kontaktujte nás prosím na adrese [email protected].

Pokud byste chtěli požádat o uplatnění jakýchkoli vašich práv, kontaktujte nás prosím na adrese www.pfizer.com/individualrightsgdpr nebo nám to písemně sdělte na následující adresu:

Pfizer, spol. s r.o. ,

Stroupežnického 17, Praha 5,

PSČ: 150 00

Případně můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který zodpovídá za vaši zemi nebo oblast.  Kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách  DPO.Pfizer.com.

PODÁNÍ STÍŽNOSTI DOZOROVÉMU ORGÁNU

Můžete vznést stížnost u úřadu pověřeného ochranou osobních údajů ve vaší zemi nebo oblasti nebo na místě domnělého porušení.  Kliknutím sem zobrazíte kontaktní údaje takových úřadů. 

SOUBORY COOKIES

Soubory cookies jsou standardním rysem internetových stránek. Umožňují nám ukládat malé množství dat do vašeho počítače o vaší návštěvě Stránek.  Soubory cookies nám pomáhají zjistit, které oblasti Stránek jsou užitečné a které potřebují vylepšení.

Pokud chcete najít informace o souborech cookies, které používáme, a změnit svá nastavení pro soubory cookie a podobné technologie, klikněte na Nástroj pro souhlas se soubory cookies v pravém dolním rohu na každé jednotlivé stránce našich Stránek. Kromě toho můžete soubory cookies ze Stránek kdykoli odmítnout nebo přijmout tak, že aktivujete nastavení ve vašem prohlížeči. Informace o tom, jak postupovat, když chcete povolit nebo zakázat soubory cookies, lze najít na webu poskytovatele vašeho internetového prohlížeče prostřednictvím obrazovky s nápovědou. Informace o běžně používaných prohlížečích najdete na adrese http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html. Upozorňujeme, že pokud soubory cookies zakážete, mohou být vaše možnosti na webu omezené a je možné, že ne všechny prvky na webu budou fungovat tak, jak mají.

Můžeme také používat technologie podobné souborům cookies. Například: 

Pixelové štítky. Pixelové štítky (také označované jako webové signály a prázdné GIFy) se mezi jiným používají ke sledování akcí uživatelů webu, měření úspěchu našich marketingových kampaní a shromažďování statistických údajů o používání webu a míře odpovědí.

Adobe Flash. Místní sdílené objekty Flash (Local Shared Objects, také označované jako soubory cookies Flash) („Flash LSO“) a další technologie se mezi jiným používají ke shromažďování a ukládání informací o vašem využívání webu. Pokud jde o vaše možnosti vzhledem k Flash LSO, navštivte tuto stránku. Upozorňujeme, že pokud nastavíte přehrávač Flash tak, aby zamezil nebo omezil přijímání Flash LSO, může to vést k omezení nebo narušení funkčnosti některých aplikací Flash.

Google Analytics. Google Analytics je služba, kterou poskytuje společnost Google, Inc. („Google“). Službu Google Analytics používáme ke shromažďování anonymizovaných statistických údajů s cílem náš web vylepšit.

Zjistěte si další informace o službě Google Analytics a ochraně soukromí. Selektivně lze službu Google Analytics zakázat tak, že si do svého prohlížeče nainstalujete komponent, který umožňuje službu blokovat a který poskytuje společnost Google. Další informace najdete pomocí odkazů níže:

Informace o prohlížeči nebo zařízení. Některé informace shromažďuje většina prohlížečů nebo se shromažďují automaticky prostřednictvím vašeho zařízení, například jde o vaši adresu MAC (Media Access Control), typ počítače (Windows nebo Mac), rozlišení obrazovky, název a verze operačního systému, výrobce a model zařízení, jazyk, typ a verze internetového prohlížeče a název a verze používaného webu. Tyto informace používáme k zajištění toho, aby web správně fungoval.

Pokud jsou prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií shromažďovány osobní údaje, platí další části tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

ZPĚT NA ZAČÁTEK