Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fragmin Patient

DATASEKRETESSMEDDELANDE FÖR Fragmin Patient (svensk version)

 

Senast uppdaterad: Maj 2018

 

INTRODUKTION

Denna app har gjorts tillgänglig för dig av företaget Pfizer som identifieras nedan.  Appen är för personer som behandlas med Fragmin och har en cancerdiagnos. Fragmin Patient-appen ger dig en översikt. Du kan samla information om din behandling på ett ställe och få hjälp med att hantera dina möten, komma ihåg din medicin och få vägledning och råd. Du kan också skriva ut en rapport för din nästa konsultation med en läkare.
 

PERSONUPPGIFTER

”Personuppgifter” är uppgifter som identifierar dig som individ eller relaterar till en identifierbar individ. Personuppgifterna som bearbetas i appen består av Dig inlagda uppgifter i smärtdagboken och av Dig inlagda uppgifter i påminnelsefunktionen och av Dig inlagt namn och e-postadress.
 

HUR PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS OCH DELAS

Vi tar inte emot några personuppgifter som du anger i appen.  Uppgifterna förvaras inom appen på din mobila enhet och kommer att förbli under din egen kontroll och ditt ansvar.

Du kan välja att dela rapporter eller andra meddelanden som genereras av appen med andra.  Om du gör det kommer rapporten att skickas till den eller de personer som du utnämner genom att använda andra funktioner på din enhet.
 

AUTOMATISKT INSAMLAD DATA

Vi kan använda spårningsteknik för att känna igen dig när du använder eller återanvänder appen, så att vi kan förstå hur appen används, för att optimera användarengagemang med appen samt anpassa och förbättra din upplevelse.  Dessa tekniker samlar in vissa uppgifter automatiskt, såsom: 

  • Uppgifter om din enhet, såsom skärmupplösning, operativsystem, enhetstillverkare och modell samt språk. Vi använder dessa uppgifter för att säkerställa att appen fungerar korrekt. 
  • Uppgifter om din användning av appen, inklusive visat innehåll, funktioner som används och datum och tider för dina interaktioner med appen. Vi använder dessa uppgifter för att förstå hur användare interagerar med appen samt för att skräddarsy och förbättra upplevelsen av appen.

Vi kan använda tjänster från tredjepartsleverantörer som använder cookies och/eller liknande tekniker för att samla in och analysera data om användning av appen samt rapportera om aktiviteter och trender.  Sådana tjänster kan även samla in uppgifter om bruk av andra webbplatser, appar och onlinetjänster. 

För mer information, gå till www.google.com/policies/privacy/partners/.

Vi kan samla in din IP-adress som automatiskt tilldelas din enhet från din internetleverantör.  En IP-adress kan identifieras och sparas när du får åtkomst till appen i samband med tiden för besöket.  Vi använder IP-adresser för syften som att räkna ut användarnivåer, diagnosticera serverproblem och administration av appen.  Vi kan även erhålla din approximativa plats (på stads- eller regionnivå) från din IP-adress så att vi kan skräddarsy din upplevelse av att använda appen mer. 
 

PLATSUPPGIFTER

Vi kan samla in uppgifter om fysisk plats för din enhet genom att till exempel använda satelliter, mobiltorn, GPS eller WiFi-signaler.  Vi använder din enhets fysiska plats för att förse dig med platsbaserade tjänster och innehåll.  Du kan ha möjlighet att tillåta eller neka sådan insamling och/eller sådant bruk genom dina enhetsinställningar eller appens sekretesskontroller. 
 

DATASÄKERHET

Dina personuppgifter sparas på din enhet.  De överförs inte till oss.  Om du tappar bort din enhet kommer du också att förlora personuppgifterna som förvaras på den och dessa uppgifter kan utsättas för exponering, i synnerhet om du inte har aktiverat säkrad åtkomst till din enhet (som genom ett lösenord eller fingeravtrycksautentisering).  Om du vidare väljer att dela rapporter eller andra meddelanden som genereras av appen med andra via elektroniska medel rekommenderas det att först kontrollerar säkerhetsfunktionerna i din e-post eller i andra tillämpliga kommunikationsfunktioner på din enhet, eftersom de inte verkar inom appen.

För din bekvämlighet kan appen ge dig möjlighet att säkerhetsförvara dina personuppgifter som sparats i appen hos en tredjepartsplatsleverantör.  Pfizer har inget ansvar för uppgifter som du väljer att dela med en sådan leverantör. 
 

DINA SEKRETESSKONTROLLER OCH -RÄTTIGHETER

Du kan stoppa all insamling av personuppgifter av appen genom att avinstallera appen.  Du kan sluta motta pushnotiser genom dina enhetsinställningar.

Om du skulle vilja be om att granska, korrigera, uppdatera, hemlighålla, begränsa eller ta bort personuppgifter som vi har samlat in om dig kan du kontakta oss enligt informationen under ”Kontakta oss” nedan.  Vi kommer att svara på din förfrågan i enlighet med gällande lagstiftning.

Du kan ha rätt att lämna in ett klagomål hos en dataskyddsmyndighet som är behörig på din vanliga vistelseort, din arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen.  Klicka här för kontaktuppgifter till sådana myndigheter. 
 

BEVARANDETID

Vi kommer att behålla de uppgifter som vi samlar in från din användning av appen så länge som behövs eller är tillåtet med hänsyn till det/de ändamål som de erhölls för och som beskrivs i denna sekretesspolicy.  Kriterierna som används för att bestämma våra bevarandetider omfattar:  (i) hur lång tid vi har ett pågående förhållande med dig och förser dig med appen, (ii) om det finns en laglig skyldighet som vi är föremål för eller (iii) huruvida bevaring är tillrådligt mot bakgrund av vår rättsliga ställning (t.ex. när det gäller tillämpningen av appens användarvillkor, tillämpliga stadgar om begränsningar, rättstvister eller myndighetsutredningar).
 

ÖVERFÖRINGAR ÖVER LANDSGRÄNSER

De uppgifter som vi samlar in genom appen kan förvaras och bearbetas i alla länder där vi har faciliteter eller där vi anlitar tjänsteleverantörer, däribland USA och i de länder där våra partner är verksamma.

Vissa länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) erkänns av Europeiska kommissionen för att tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd enligt EES-standarderna (den fullständiga listan över dessa länder finns tillgänglig här. För överföringar från EES till länder som av Europeiska kommissionen inte anses vara lämpliga har vi infört lämpliga åtgärder, t.ex. genom att säkerställa att mottagaren är bunden av EU-standardavtalsklausuler för att skydda personuppgifter.  Du kan få en kopia av dessa åtgärder genom att kontakta oss enligt informationen under sektionen ”Kontakta oss” nedan.
 

TREDJEPARTSTJÄNSTER

Detta sekretessmeddelande tar inte upp – och vi är inte ansvariga för – insamling, användning eller utlämnande av data eller relaterade säkerhetsrutiner eller andra metoder som utförs av någon tredje part, inklusive tredjeparter som tillhandahåller en tjänst som appen länkar till.  Inkluderande av en länk i appen implicerar inte att vi ansvarar för den länkade tjänsten. 
 

ANVÄNDNING AV MINDERÅRIGA

Appen bör inte användas av individer under sexton (16) år och vi samlar inte avsiktligt in personuppgifter från sådana individer.  Om du är under minderårig ålder i ditt land behöver du dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd för att använda appen.  Rådfråga dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du installerar appen.
 

UPPDATERINGAR

Vi kommer att uppdatera detta sekretessmeddelande då och då.  Alla ändringar kommer att gälla när vi lagt upp den omarbetade versionen av sekretessmeddelandet i appen.  Detta sekretessmeddelande uppdaterades senast datumet som anges under ”Uppdaterades senast” här nedan.
 

KONTAKTA OSS

Företaget som ansvarar för insamling, bruk och utlämnande av dina personuppgifter enligt detta sekretessmeddelande är

Pfizer AB,

Vetenskapsvägen 10

191 90 Sollentuna

Om du har några frågor gällande detta sekretessmeddelande eller om du skulle vilja kräva utövande av vissa rättigheter, vänligen kontakta oss på : [email protected] eller skriv till oss på följande adress:

Pfizer AB,

Vetenskapsvägen 10

191 90 Sollentuna

Du kan även kontakta vår dataskyddschef som ansvarar för ditt land eller din region, om tillämpligt.  För att hitta deras kontaktuppgifter, gå till DPO.Pfizer.com.