Enable JavaScript to visit this website.

www.pneumo.be Cookieverklaring

Privéleven

Pfizer erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens en houdt zich aan zijn verplichtingen ten opzichte van de Belgische wetgeving, waaronder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Daarom doen we alles wat in ons vermogen ligt om het privéleven van alle bezoekers van onze site te beschermen. In deze context zoeken we altijd het beste evenwicht tussen onze commerciële belangen en uw verwachtingen inzake de bescherming van uw privéleven. Hieronder leest u hoe we de gegevens gebruiken die we verzamelen wanneer u onze site bezoekt.

Identificeerbare persoonsgegevens

Door u in te schrijven op een Pfizer-website, geeft u de toestemming aan Pfizer om uw persoonsgegevens te bewaren en deze voor de hieronder beschreven doeleinden te gebruiken in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Pfizer mag uw gegevens en die van uw kind gebruiken om u gedrukte of digitale publicaties, telefonische boodschappen of sms'en, en/of andere communicaties via email te sturen, onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming daartoe tijdens uw inschrijving op een Pfizer-website of nadien. U kan op eender welk moment uw inschrijving voor deze diensten opzeggen.

Op die manier bevestigt u uw wens een herinnering per sms te ontvangen van de nadering van de vaccinatiedatum voor uzelf of uw kind, en bevestigt u uw toestemming tot het gebruik van uw gegevens en/of die van uw kind om al uw vragen in het kader van www.pneumo.be te beantwoorden.

Pfizer maakt deel uit van een globale groep, en uw gegevens zouden binnen en buiten de EER kunnen worden doorgestuurd (waaronder de Verenigde Staten)  waar de regels betreffende de bescherming van de persoonsgegevens niet dezelfde zijn als in België. Pfizer neemt de nodige technische maatregelen om te verzekeren dat de persoonsgegevens niet toegankelijk zijn voor onbevoegde personen.

Pfizer respecteert de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. Enkel Pfizer, de andere Pfizer groepsentiteiten en de onderaannemers die belast zijn met de verwerking van persoonsgegevens, krijgen toegang tot uw persoonsgegevens.  In voorkomend geval zal Pfizer verplicht zijn door de rechtbank of krachtens de wet uw persoonsgegevens openbaar te maken.  Pfizer zal dan de mogelijke inspanningen leveren om u daarvan te verwittigen, tenzij wettelijk verboden.

Uw gegevens zullen tijdens de hele duur van uw inschrijving door Pfizer worden bewaard. Op de "Prikkalender” pagina van deze site kunt u op elk ogenblik toegang hebben tot de rubrieken “Gebruikersprofiel” om uw persoonsgegevens en die van uw kind te raadplegen en kan u uw profiel wijzigen of verwijderen. Indien u eender welke andere gegevens wil raadplegen, wijzigen of verwijderen, verzoeken we u om een e-mail naar [email protected]  te sturen.