Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Fragmin Patient

PRIVACYVERKLARING VOOR FRAGMIN PATIENT APP

 

Laatst bijgewerkt:  Mei 2018

 

INLEIDING

Deze App is voor u beschikbaar gesteld door de onderstaande Pfizer-onderneming.  De App is bedoeld voor patiënten die kanker hebben en voor trombose behandeld worden  en aan wie door de arts Fragmin ®  als behandeling is voorgeschreven.
 

PERSOONSGEGEVENS

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u identificeren als een individu of die betrekking hebben op een identificeerbaar individu. De Persoonsgegevens die via deze App worden verwerkt, bestaan uit:

  • Naam
  • E-mail adres
  • Medicatie
  • Dosering
  • Behandelperiode
  • Herinnering om medicatie in te nemen
  • Afspraak met arts

De App geeft via een asterisk aan welke persoonsgegevens nodig zijn om de App te laten functioneren.  Als u dergelijke gegevens niet verstrekt, kunnen we u de functies van de App niet beschikbaar stellen. 
 

HOE PERSOONSGEGEVENS WORDEN GEBRUIKT EN ONTHULD

We ontvangen geen Persoonsgegevens die u invoert op de App.  De gegevens worden opgeslagen in de App op uw mobiele apparaat en blijven onder uw eigen controle en verantwoordelijkheid.

U kunt ervoor kiezen om rapporten of andere berichten die door de App zijn gegenereerd met anderen te delen.  Als u dit doet, wordt het rapport verzonden naar de perso(o)n(en) die u aanwijst met behulp van een andere functionaliteit op uw apparaat.
 

GEGEVENS DIE AUTOMATISCH WORDEN VERZAMELD

We kunnen trackingtechnologieën gebruiken om u te herkennen wanneer u de App gebruikt of opnieuw opent, zodat we kunnen begrijpen hoe de App wordt gebruikt, de betrokkenheid van gebruikers bij de App kunnen optimaliseren en uw ervaring kunnen aanpassen en verbeteren.  Deze technologieën verzamelen bepaalde gegevens automatisch, zoals: 

  • Gegevens over uw apparaat, zoals uw schermresolutie, besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat en de taal. We gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat de App naar behoren functioneert. 
  • Gegevens over uw gebruik van de App, inclusief bekeken inhoud, gebruikte functies en de data en tijden van uw interacties met de App. We gebruiken deze gegevens om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met de App en om de App-ervaring aan te passen en te verbeteren.

We kunnen diensten van derden gebruiken die cookies en/of vergelijkbare technologieën gebruiken om gegevens over App-gebruik te verzamelen en te analyseren en om activiteiten en trends te rapporteren.  Dergelijke diensten kunnen ook gegevens verzamelen met betrekking tot het gebruik van andere websites, Apps en online diensten. 

Ga voor meer informatie naarwww.google.com/policies/privacy/partners/.

Wij kunnen uw IP-adres verzamelen dat door uw internetprovider automatisch aan uw apparaat wordt toegewezen.  Een IP-adres kan worden geïdentificeerd en geregistreerd wanneer u de App opent, samen met het tijdstip van het bezoek.  We gebruiken IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van gebruiksniveaus, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de App.  We kunnen ook uw geschatte locatie (op stad- of regioniveau) afleiden van uw IP-adres zodat we uw ervaring beter kunnen personaliseren met behulp van de App. 
 

LOCATIEGEGEVENS

We kunnen de fysieke locatie van uw apparaat verzamelen met behulp van bijvoorbeeld satelliet-, gsm-telefoontoren-, GPS- of WiFi-signalen.  We gebruiken de fysieke locatie van uw apparaat om u locatiegebaseerde diensten en inhoud te bieden.  Mogelijk kunt u dergelijke verzameling en/of gebruik toestaan of weigeren via uw apparaatinstellingen of de privacy-instellingen van de App. 
 

GEGEVENSBEVEILIGING

Uw Persoonsgegevens worden bewaard op uw apparaat.  Ze worden niet naar ons verstuurd.  Als u uw apparaat verliest, verliest u ook de persoonsgegevens die erop zijn opgeslagen en zijn de gegevens mogelijk kwetsbaar voor blootstelling, vooral als u geen beveiligde toegang voor uw apparaat hebt ingeschakeld (bijvoorbeeld via een wachtwoord of vingerafdrukverificatie).  Als u er daarnaast voor kiest om rapporten of andere berichten die door de App worden gegenereerd, elektronisch te delen met anderen, wordt u geadviseerd eerst de beveiligingsfuncties van uw e-mail of andere toepasselijke communicatiefuncties op uw apparaat te controleren, aangezien deze niet werken binnen de App.

Voor uw gemak kan de App u de mogelijkheid bieden om een back-up te maken van de Persoonsgegevens die in de App zijn opgeslagen bij een externe opslagprovider.  Pfizer is niet verantwoordelijk voor gegevens die u met die provider wilt delen. 
 

UW PRIVACYCONTROLES EN RECHTEN

U kunt het verzamelen van Persoonsgegevens door de App stoppen door de App te verwijderen.  U kunt de ontvangst van pushmeldingen stoppen via uw apparaatinstellingen.

Als u wilt verzoeken om Persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, te controleren, corrigeren, bijwerken, onderdrukken, beperken of verwijderen, kunt u contact met ons opnemen zoals uiteengezet onder de onderstaande rubriek 'Contact met ons opnemen'.  We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

U hebt mogelijk het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk.  Klik hier voor de contactgegevens van dergelijke autoriteiten. 
 

BEWAARTERMIJN

We bewaren de gegevens die we verzamelen over uw gebruik van de App zo lang als nodig of toegestaan is in het kader van het doel/de doelen waarvoor deze is verkregen en zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring.  De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer:  (i) de tijd dat we een voortdurende relatie met u hebben en de App aan u leveren; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; of (iii) of retentie raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de App, toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties).
 

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

De gegevens die we via de App verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in elk land waar we faciliteiten hebben of waarin we serviceproviders inschakelen, ook in de Verenigde Staten en waar onze partners werken.

Sommige niet-Europese Economische Ruimte ("EER") landen hebben volgens de Europese Commissie een adequaat gegevensbeschermingsniveau naar de EER-normen (de volledige lijst van deze landen is hier beschikbaar.  Voor overdrachten vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen adequaat beschermingsniveau bieden, hebben we adequate maatregelen getroffen, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat de ontvanger gebonden is aan EU-standaardcontractbepalingen om Persoonsgegevens te beschermen.  U kunt een kopie van deze maatregelen verkrijgen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in onderstaande rubriek "Contact met ons opnemen".
 

DERDEN DIENSTEN

Deze Privacyverklaring is niet gericht op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, het verzamelen, gebruiken, bekendmaken of beveiligen van gegevens, of andere praktijken van derde partijen, inclusief derde partijen die een dienst exploiteren waarnaar de App linkt.  Het opnemen van een link in de App impliceert niet onze goedkeuring van de gekoppelde dienst. 
 

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

De App is niet gericht aan personen onder de leeftijd van zestien (16), en we verzamelen niet bewust Persoonsgegevens van dergelijke personen.  Als u de meerderjarigheidsleeftijd in uw rechtsgebied nog niet hebt bereikt, heeft u toestemming van uw ouder of voogd nodig om de App te gebruiken.  Raadpleeg uw ouder of voogd voordat u de App installeert.
 

UPDATES

Van tijd tot tijd zullen we deze Privacyverklaring bijwerken.  Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene Privacyverklaring op de App plaatsen.  Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt vanaf de hierboven vermelde 'Laatst bijgewerkt' datum.
 

NEEM CONTACT MET ONS OP

Het Bedrijf dat verantwoordelijk is voor het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw Persoonsgegevens onder deze Privacyverklaring is

Pfizer PFE bv

Postbus 37, 2900 AA Capelle aan den IJssel

Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, of als u wilt verzoeken om individuele rechten uit te oefenen, neem dan contact met ons op via [email protected], of schrijf naar het volgende adres:

Pfizer PFE bv, t.a.v. Privacy afdeling, 2900 AA Capelle aan den IJssel

U kunt eventueel ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris die verantwoordelijk is voor uw land of regio.  Om hun contactgegevens te vinden, ga naar DPO.Pfizer.com.