Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GroAssist

GroAssist® PRIVACYVERKLARING

 

Laatst bijgewerkt: 05/2018

 

INLEIDING

Pfizer hecht waarde aan uw privacy. Deze Privacyverklaring beschrijft onze werkwijzen in verband met de gegevens die worden verzameld via de Genotropin GroAssist mobiele applicatie (de“App”).  .

De App maakt het mogelijk om Genotropin-injecties te controleren en bij te houden die worden toegediend door patiënten jonger dan 18 jaar (het 'Kind'). Toegestane gebruikers van de App zijn wettelijke voogden van het Kind (de 'Primaire gebruikers') en andere Verzorgers die zijn aangewezen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Primaire Gebruiker ('Verzorgers'), samen 'Gebruikers' genoemd die de App binnen de EU gebruiken.

De App vereist dat Gebruikers een activeringscode invoeren die door een zorgaanbieder aan de Primaire Gebruiker wordt verstrekt, of het invoeren van een door de Primaire Gebruiker geleverde Verzorgerscode. Alle Gebruikers moeten een account aanmaken (bestaande uit een e-mailadres en wachtwoord) om de App te kunnen gebruiken. U kunt uw account activeren via de verificatielink die naar uw e-mailadres wordt verzonden.

De App is alleen bedoeld om te worden geïnstalleerd op een apparaat van u als Primaire Gebruiker en/of Verzorger en te worden gebruikt door u of onder uw toezicht. Raadpleeg de Gebruiksvoorwaarden en het deel van de App over Beoogd Gebruik voor meer informatie over de functionaliteit en het gebruik van de app.
 

PERSOONSGEGEVENS

"Persoonsgegevens" zijn gegevens die u als persoon identificeren of die gerelateerd zijn aan een te identificeren persoon. Wanneer u de App gebruikt, verzamelt en verwerkt de App Persoonsgegevens van u en het kind (beide "Gebruikersinformatie"). Sommige Gebruikersinformatie is vereist om de App te laten functioneren (zoals voor het aanmaken van een account). Andere Gebruikersinformatie is optioneel en wordt alleen verzameld als u ervoor kiest om deze in de App op te nemen, bijvoorbeeld wanneer u ervoor kiest om een Verzorger aan te wijzen of extra functionaliteit van de App wilt gebruiken (bijvoorbeeld het invoeren van dagboeknotities, afspraakherinneringen of het invoeren van lengte en gewicht van het

Kind om de voortgang te volgen. Gebruikersinformatie kan ook automatisch worden verzameld wanneer u de App gebruikt. Gebruikersinformatie kan uit het volgende bestaan (*   geeft vereiste informatie aan):

Primaire Gebruiker/Verzorger

 • E-mailadres* en wachtwoord*
 • Naam Primaire Verzorger/ Naam Verzorger*
 • Beloningen gegeven door de Primaire Gebruiker/Verzorger aan het Kind (foto en/of vrije tekstveld)
 • Het mobiele telefoonnummer van de Verzorger waarnaar de Primaire Gebruiker een uitnodiging kan sturen om lid te worden van het Verzorgersnetwerk

Kind

 • Voornaam*
 • Foto
 • Injecties (dagelijkse injectietijd, locatie op het lichaam en de stemming van het Kind wanneer het wordt toegediend)
 • Lengte en gewicht
 • Geboortedata
 • Afspraken met arts (datum, tijd, en vrij tekstveld)
 • Timing van navulling
 • Dagboeknotitie (vrij tekstveld)
 • Beloningen ontvangen door het Kind (foto en/of vrij tekstveld)

Wanneer u als Primaire Gebruiker of Verzorger foto's van het Kind als beloning indient, dient u af te zien van het verstrekken van foto's van identificeerbare personen, waaronder kinderen. Als u foto's uploadt of verstrekt, mag u alleen foto's van uzelf of van mensen die op geldige wijze hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven, verstrekken.

Als u als Primaire Gebruiker anderen uitnodigt deel uit te maken van het Verzorgersnetwerk, verklaart u dat u bevoegd bent om (i) toe te staan dat dergelijke Verzorgers toegang hebben tot de via de App verzamelde en opgeslagen gegevens, en (ii) ons in staat stellen om gebruik te maken van de informatie met betrekking tot Verzorgers, inclusief om hen uit te nodigen (via een e-mail of sms) om de App te gebruiken als onderdeel van het Verzorgersnetwerk en deze informatie verder te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Wanneer u bovendien als Primaire Gebruiker of Verzorger persoonlijke informatie van het Kind op de App (inclusief afbeeldingen) zet, om te worden verwerkt zoals beschreven in deze Privacyverklaring, verklaart u dat u bevoegd bent om dit te doen namens alle andere wettelijke vertegenwoordigers van het Kind.

U verklaart dat geen toestemming van andere personen met betrekking tot het voorgaande vereist is of dat als u deze schriftelijk hebt verkregen, van kracht is en op geen enkel moment op verzoek aan Pfizer kan worden verstrekt.

Als u gevraagd wordt om Persoonsgegevens te verstrekken, kunt u weigeren. Maar als u ervoor kiest geen Persoonsgegevens te verstrekken die wij nodig hebben om door u gevraagde diensten te verlenen, kunnen wij u die diensten wellicht niet verlenen.
 

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN

We gebruiken Persoonsgegevens om:

 • Functionaliteit van de App te bewerkstelligen en te voldoen aan uw verzoeken indien we u een contractuele relatie of een legitiem belang hebben, waaronder:
  • Klantenservice aan u leveren.
  • Om te reageren op uw vragen en aan uw verzoeken te voldoen, bijvoorbeeld om u meldingen en pincodes of wachtwoorden opnieuw in te stellen.
  • Om uw transacties te voltooien.
  • Administratieve informatie aan u toezenden, zoals informatie over de App en wijzigingen in onze voorwaarden en beleidslijnen, evenals marketingberichten, waarvan we denken dat ze u interesseren.
  • Faciliteren van de functionaliteit van sociaal delen.
  • Om u in de gelegenheid stellen berichten te sturen naar een andere persoon, zoals een Verzorger.
  • Om te voldoen aan de algemene voorwaarden van de App.
 • Verstrekken van aangepaste diensten als we uw instemming hebben of een legitiem belang hebben om voor u interessante informatie aan u te verstrekken, waaronder:
  • U beter begrijpen en onze interactie met u verpersoonlijken.
  • Om de gegevens te verzamelen en/of te anonimiseren om het gebruik van de App beter te begrijpen en gebruikspatronen te analyseren of te voorspellen
  • De voorkeuren van onze gebruikers analyseren en voorspellen om collectieve en/of geanonimiseerde trendrapporten over hoe digitale inhoud van Pfizer wordt gebruikt, te identificeren.
  • Uw voorkeuren analyseren of voorspellen om onze interactie met u te verbeteren, bijv. om u de inhoud, producten en aanbiedingen te leveren (via de App, e-mails of digitale tools) waarvan we menen dat ze relevant zijn voor uw professionele belangen.
 • Onze werkzaamheden uitvoeren in naleving met onze wettelijke verplichtingen en om te voldoen aan onze legitieme belangen inzake de handhaving van ons bedrijf, waaronder:
  • Uitvoeren van gegevensanalyse en audits.
  • Identificeren van gebruikstrends in het gebruik van onze Apps en analyseren van doelmatigheid van onze berichtgeving.
  • Opsporen, voorkomen en onderzoeken van fraude en implementeren van (cyber) beveiligingsmonitoring en preventie.
  • Ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.
  • Verbeteren of aanpassen van onze producten en diensten.
  • Uw toegang tot of het gebruik van bepaalde producten of diensten valideren.
  • Een beter begrip krijgen hoe onze producten en diensten u en degenen aan wie u zorg verleent, beïnvloeden.
  • Volgen van en reageren op problemen, waaronder regelgevingsbewaking en meldingsplicht inzake bijwerkingen, productklachten en patiëntveiligheid.
  • Uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten.

We gebruiken gezondheidsgegevens die u verstrekt voor de doeleinden die we aan u bekendmaken wanneer we dergelijke gegevens binnen de app aanvragen. 

We maken Persoonsgegevens als volgt openbaar:

 • Aan onze (derde partij) dienstverleners, om diensten te verlenen zoals gegevensanalyse, informatietechnologie en levering van gerelateerde infrastructuur, klantenservice, e-maillevering, audits en andere diensten.
 • Om u te identificeren aan iedereen aan wie u een bericht stuurt via de App (zoals Verzorgers).

We gebruiken en onthullen uw Persoonsgegevens ook als we denken dat dat noodzakelijk of gepast is:

 • Om toepasselijke wetgeving na te leven en onze regelgevingsbewaking en meldingsplicht (waaronder wellicht wetgeving van buiten het land waarin u gevestigd bent), om te voldoen aan verzoeken van openbare en overheidsinstanties (waaronder wellicht instanties van buiten het land waarin u gevestigd bent), om mee te werken aan wetshandhaving, of om andere juridische redenen.
 • Om onze voorwaarden te handhaven.
 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van onze gelieerden, van u of anderen, te beschermen.
 • Om ons in staat te stellen beschikbare oplossingen na te streven of de schade die we kunnen lijden te beperken.

Als u contact opneemt met een lokale Pfizer-entiteit in verband met een bijwerking of voor ondersteuning bij de App (voor beide vindt u de contactgegevens in het gedeelte 'Over' van de App), hoeft u geen persoonlijke informatie te verstrekken. De betreffende Pfizer-entiteit waarmee u contact opneemt, heeft geen toegang tot de informatie die wordt gegenereerd of verzameld via de App. De Pfizer-entiteit kan u om specifieke informatie vragen met betrekking tot het Pfizer-product dat u gebruikt of bij elk probleem dat u met de App ondervindt.

Verder kunnen we Persoonsgegevens gebruiken, openbaar maken of overdragen aan een derde partij in verband met een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht, overdracht of andere omstandigheid inzake een deel of het geheel van ons bedrijf, onze bedrijfsmiddelen of voorraad (inclusief faillissement of gelijkwaardige ontwikkelingen).

We mogen de Persoonsgegevens die u en andere gebruikers van de App verstrekken, bij elkaar brengen. Als we dat doen, mogen we dergelijke collectieve gegevens gebruiken en openbaar maken voor ongeacht welk doeleinde. Collectieve gegevens identificeren u niet persoonlijk, noch andere personen.
 

GEGEVENS die automatisch worden verzameld

We verzamelen ook bepaalde informatie automatisch op geaggregeerde basis (d.w.z. de informatie zal niet identificeerbaar zijn voor u als een Primaire Gebruiker of Verzorger of voor het Kind), zoals:

 • Gegevens over uw apparaat, zoals schermresolutie, besturingssysteem, fabrikant en model van het apparaat en de taal. We gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat de App naar behoren functioneert.
 • Gegevens over uw gebruik van de App, inclusief bekeken inhoud, gebruikte functies, aantal gebruikers en sessies en sessieduur. We gebruiken deze gegevens om te begrijpen hoe gebruikers omgaan met de App en om de App-ervaring aan te passen en te verbeteren.

Analytics-informatie wordt verzameld via een tool voor mobiele apps, van Adobe Inc., die is ingesloten in de App om gebruikersinteracties te meten. We gebruiken deze verzamelde informatie uitsluitend voor statistische analysedoeleinden, waardoor we de algemene betrokkenheid van gebruikers bij de App beter kunnen begrijpen en optimaliseren. Ga voor meer informatie naar www.adobe.com/privacy.html.

Wij kunnen uw IP-adres verzamelen per gebruikerssessie, dat door uw internetprovider automatisch aan uw apparaat wordt toegewezen. Een IP-adres kan worden geïdentificeerd en geregistreerd wanneer u de App opent, samen met het tijdstip van het bezoek. We gebruiken gedeeltelijk verhulde IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van gebruiksniveaus, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de App. We kunnen ook uw geschatte locatie (op stad- of regioniveau) afleiden van uw gedeeltelijk verhulde IP-adres.

Als u geen geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie voor analysedoeleinden (inclusief locatie-informatie) met Pfizer wilt delen, kunt u deze functionaliteit uitschakelen in de App-instellingen. Het uitschakelen van deze functionaliteit heeft geen invloed op de normale werking van de App.

We kunnen de gegevens die in deze sectie worden beschreven voor elk doel gebruiken en openbaar maken, behalve wanneer we anders verplicht zijn volgens de toepasselijke wetgeving. Als we de gegevens die in dit gedeelte worden beschreven combineren met gegevens die volgens de toepasselijke wetgeving als 'persoonlijke gegevens' worden beschouwd, behandelen we de gecombineerde gegevens als Persoonsgegevens, zoals hierboven beschreven, zolang deze worden gecombineerd.
 

INDIVIDUELE RECHTEN

 • U kunt het verzamelen van gegevens door de App stoppen door de App te verwijderen.
 • Als u wilt verzoeken om toegang tot, herziening, correctie, update, onderdrukking, beperking of verwijdering van Persoonsgegevens die u via de App aan ons hebt verstrekt, of als u een elektronische kopie wenst te ontvangen van dergelijke Persoonsgegevens, om deze naar een ander bedrijf te versturen, kunt u uw Account openen of bewerken of bepaalde hulpmiddelen in de App gebruiken (bijvoorbeeld om een Verzorger en al zijn/haar gegevens uit de App te verwijderen, om alle gegevens die zijn gegenereerd met de App van de systemen van Pfizer te verwijderen, of om de verzameling van geaggregeerde statistische informatie uit te schakelen, zoals hierboven vermeld).
 • Als u uw informatie niet via de App kunt beheren, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte "Over" van de App. We zullen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving reageren op uw verzoek. Vermeld in uw verzoek welke Persoonsgegevens u wilt dat wij wijzigen, of u deze gegevens in onze database uitgeschakeld wilt hebben, of welke andere beperkingen u wilt dat wij aanbrengen in ons gebruik ervan. Ter bescherming kunnen we alleen verzoeken uitvoeren met betrekking tot de Persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan het e-mailadres dat u gebruikt om ons uw verzoek te verzenden. Mogelijk moeten we uw identiteit verifiëren voordat we uw verzoek uitvoeren. We zullen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, voldoen aan uw verzoek. We maken u erop attent dat wij wellicht bepaalde Persoonsgegevens dienen te bewaren voor boekhoudkundige doeleinden en/of uitvoering van transacties die gestart zijn voordat u uw verzoek tot wijziging of verwijdering had ingediend.

U hebt mogelijk het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk. Klik hier voor contactgegevens van dergelijke instanties.
 

GEGEVENSBEVEILIGING

In het belang van de beveiliging van de gegevens die worden gegenereerd door en toegankelijk zijn via de App, wordt de App geleverd met een optie om automatisch uit te loggen. Standaard worden gebruikers na 1 dag automatisch afgemeld bij de App. Dit betekent dat u dagelijks moet inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de App. Gebruikers krijgen de optie om een langere periode van de automatische uitlogoptie in te stellen of om de automatische uitlogoptie volledig uit te schakelen. U wordt geadviseerd om alleen de standaardinstellingen voor automatisch uitloggen te wijzigen als u een algemene beveiligingsaanmelding voor uw apparaat hebt (bijvoorbeeld via een wachtwoord of vingerafdrukverificatie).

Gegevens die in de App zijn opgeslagen, zijn gecodeerd. Gegevens die op afstand worden opgeslagen, worden opgeslagen in onze datacenters in de EU en worden via gecodeerde uitzendingen verzonden. We proberen redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te treffen om de informatie die u ons verstrekt in de App te beschermen. Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht of opslagsysteem een veiligheid van 100% worden gegarandeerd. Als u reden heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is, laat ons dit dan onmiddellijk weten.

Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over en niet verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van uw apparaat of andere apps die u op uw apparaat gebruikt. De bovengenoemde veiligheidsmaatregelen hebben alleen betrekking op de App en zijn niet van toepassing op alles wat u doet buiten de App. Wanneer u de optie gebruikt om een samengesteld rapport te genereren, wordt u geadviseerd om het rapport met zorg en veiligheid te behandelen, bijvoorbeeld door alleen het rapport op uw apparaat te bekijken of het rapport rechtstreeks vanaf het apparaat af te drukken.
 

BEWAARTERMIJN

We bewaren uw Persoonsgegevens zolang als nodig is of toegestaan is in het licht van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen en zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) de tijd dat we een voortdurende relatie met u hebben en de App aan u leveren; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan wij zijn onderworpen; of (iii) of retentie raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de App, toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door regelgevende instanties).

Als u als Primaire Gebruiker of Verzorger de App gedurende 12 maanden niet gebruikt, zal het systeem u een e-mail sturen en u informeren over de inactiviteit. Als u uw account niet binnen 30 dagen na de datum van de e-mail gebruikt, worden al uw gegevens uit ons systeem verwijderd, inclusief uw accountgegevens. Nadat de gegevens zijn verwijderd, sturen we u een e-mail met de gegevens en accountgegevens die uit het systeem zijn verwijderd.
 

DERDE PARTIJ DIENSTEN

Deze Privacyverklaring is niet gericht op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor, het verzamelen, gebruiken, bekendmaken of beveiligen van gegevens, of andere praktijken van derde partijen, inclusief derde partijen die een dienst exploiteren waarnaar de App linkt. Het opnemen van een link in de App impliceert niet onze goedkeuring van de gekoppelde dienst.
 

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

De App is alleen bedoeld om te worden geïnstalleerd en gebruikt op een apparaat van u als Primaire Gebruiker en/of Verzorger. Primaire Gebruikers en Verzorgers mogen geen minderjarigen zijn (onder toepasselijk recht). Kinderen die de App gebruiken en die minderjarig zijn (onder toepasselijk recht) mogen dit alleen doen onder toezicht van een Primaire Gebruiker. Als Primaire Gebruiker verklaart en garandeert u dat u legaal de voogdij hebt over het Kind dat de app gebruikt (en kunt op verzoek een dergelijke toestemming aan Pfizer tonen) en u gaat u ermee akkoord dat persoonlijke informatie van het Kind wordt verzameld en verwerkt door het gebruik van de App.
 

UPDATES

Van tijd tot tijd werken we deze Privacyverklaring bij. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene Privacyverklaring op de App plaatsen. Deze Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt op de bovenstaande "Voor het laatst bijgewerkt" datum.
 

CONTACT MET ONS

Het bedrijf dat verantwoordelijk is verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw Persoonsgegevens krachtens deze Privacyverklaring is

Pfizer Limited, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS.

Indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring, of indien u uw persoonlijke rechten wilt doen gelden, neem dan contact met ons op via privacyNL@pfizer.com">privacyNL@pfizer.com, of schrijf naar het volgende adres:

Pfizer bv, t.a.v. Privacy afdeling, 2900 AA Capelle aan den IJssel

U kunt, indien van toepassing, ook contact opnemen met onze gegevensbeschermingsfunctionaris, die verantwoordelijk is voor uw land of regio. Voor hun contactgegevens, ga naar DPO.Pfizer.com.