Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GroAssist

GroAssist® PRIVACYVERKLARING

 
Laatst bijgewerkt: 05/2018

INLEIDING

Pfizer respecteert uw privacy. Deze privacyverklaring beschrijft onze praktijken met betrekking tot de gegevens die worden verzameld via de Genotropin GroAssist mobiele applicatie (de “App”).

Met de App kunnen Genotropine-injecties die worden toegediend door patiënten jonger dan 18 jaar (het "Kind") worden gecontroleerd en opgevolgd. Toegestane gebruikers van de App zijn wettelijke voogden van het Kind (de "Primaire Gebruikers") en andere zorgverstrekkers aangewezen onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Primaire Gebruiker ("Zorgverstrekker"), samen aangeduid als "Gebruikers" die gebruik maken van de App binnen de EU.

Voor de App moeten Gebruikers een activeringscode die door een zorgverstrekker aan de Primaire Gebruiker wordt verstrekt, of een Zorgverstrekkerscode die door de Primaire Gebruiker aan een Zorgverstrekker wordt verstrekt, invoeren. Alle Gebruikers zijn verplicht een account aan te maken (bestaande uit een e-mailadres en wachtwoord) om de App te kunnen gebruiken. U kunt uw account activeren via de verificatielink die naar uw e-mailadres wordt verzonden.

De App is alleen bedoeld om geïnstalleerd te worden op een apparaat dat aan u als Primaire Gebruiker en/of Zorgverstrekker toebehoort en om door u of onder uw toezicht te worden gebruikt. Voor meer informatie over de functionaliteit en het gebruik van de app, zie de rubriek Gebruiksvoorwaarden en Beoogd Gebruik in de App.

PERSOONLIJKE GEGEVENS

"Persoonlijke gegevens" zijn gegevens die u identificeren als een individu of die betrekking hebben op een identificeerbaar individu. Wanneer u de App gebruikt, verzamelt en verwerkt de App persoonlijke gegevens van zowel u als het Kind (beide "Gebruikersinformatie"). Sommige gebruikersinformatie is vereist om de App te laten functioneren (zoals voor het aanmaken van een account). Andere gebruikersinformatie is optioneel en wordt alleen verzameld als u ervoor kiest om deze in de App op te geven, zoals wanneer u ervoor kiest om een Zorgverstrekker aan te wijzen of extra functionaliteit van de App te gebruiken (bijvoorbeeld het invoeren van dagboeknotities, afsprakenherinneringen of het invoeren van hoogte en gewicht van het

Kind om de voortgang op te volgen). Gebruikersinformatie kan ook automatisch worden verzameld wanneer u de App gebruikt. Gebruikersinformatie kan uit de volgende informatie bestaan (* geeft de vereiste informatie aan):

Primaire Gebruiker / Zorgverstrekker

 • E-mailadres* en wachtwoord*
 • Naam Primaire Gebruiker / Naam Zorgverstrekker*
 • Beloningen die door de Primaire Gebruiker / Zorgverstrekker aan het Kind worden gegeven (foto en/of vrij tekstveld)
 • Het mobiele telefoonnummer van de Zorgverstrekker voor de Primaire Gebruiker om hem/haar uit te nodigen om deel uit te maken van het netwerk van de Zorgverstrekker

Kind

 • Voornaam*
 • Foto
 • Injecties (dagelijkse injectietijd, plaats op lichaam en gemoedstoestand van het Kind wanneer toegediend)
 • Grootte en gewicht
 • Geboortedatum
 • Afspraken met de arts (datum, tijd en vrij tekstveld)
 • Timing voor hervullen
 • Dagboekaantekeningen (vrij tekstveld)
 • Beloningen ontvangen door het kind (foto en/of vrije tekstveld)

Wanneer u als Primaire Gebruiker of Zorgverstrekker foto's van het Kind als beloning verstrekt, dient u zich te onthouden van het verstrekken van foto's van identificeerbare personen, waaronder kinderen. Als u foto's uploadt of ter beschikking stelt, mogen alleen foto's van uzelf of van personen die hun uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven, worden opgenomen.

Als u als Primaire Gebruiker anderen uitnodigt om deel uit te maken van het Zorgverstrekker-netwerk, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om (i) toe te staan dat deze Zorgverstrekkers toegang hebben tot de via de App verzamelde en opgeslagen gegevens, en (ii) ons toe te staan om de informatie met betrekking tot de Zorgverstrekkers te verzamelen en te gebruiken, ook om hen namens u uit te nodigen (via een e-mail of sms) om de App te gebruiken als onderdeel van het Zorgverstrekker-netwerk en om deze informatie verder te verwerken zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Wanneer u als Primaire Gebruiker of Zorgverstrekker bovendien persoonlijke informatie van het Kind in de App (inclusief foto's) verstrekt, die moet worden verwerkt zoals beschreven in deze Privacyverklaring, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit ook namens andere wettelijke vertegenwoordigers van het kind te doen.

U verklaart dat er geen toestemmingen van andere personen met betrekking tot het voorgaande vereist zijn, ofwel dat u deze schriftelijk hebt verkregen, dat ze van kracht zijn en op elk moment op verzoek aan Pfizer kunnen worden verstrekt.

Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te delen, mag u dit weigeren. Maar als u ervoor kiest om de persoonlijke gegevens die nodig zijn om bepaalde diensten te leveren niet te delen, dan kunnen we u mogelijk deze diensten niet leveren.

HOE WE PERSOONLIJKE GEGEVENS GEBRUIKEN EN VRIJGEVEN

We gebruiken persoonlijke gegevens om:

 • De functionaliteit van de App aan te bieden en te voldoen aan uw verzoeken als we een contractuele relatie hebben of een rechtmatig belang hebben om dit te doen, inclusief:
  • Het leveren van een klantendienst aan u.
  • Om te antwoorden op uw vragen en te voldoen aan uw verzoeken, zoals het versturen van berichten, Pincodes of het opnieuw instellen van een wachtwoord.
  • Om uw transacties af te werken.
  • Om u administratieve informatie te sturen, zoals informatie over de App en wijzigingen aan onze algemene voorwaarden en ons beleid, alsook marketingberichten waarvan we denken dat ze voor u interessant kunnen zijn.
  • Om de functionaliteit sociaal delen mogelijk te maken.
  • Om u berichten naar een andere persoon te laten sturen, zoals een Zorgverstrekker.
  • Om te voldoen aan de algemene voorwaarden van de App.
 • Om gepersonaliseerde diensten te leveren wanneer we uw toestemming hebben of als we een rechtmatig belang hebben om u interessante informatie te bezorgen, zoals:
  • Om u beter te begrijpen en onze interacties met u persoonlijker te maken.
  • Om de gegevens te aggregeren en/of anoniem te maken om het gebruik van de App beter te begrijpen en gebruikspatronen te analyseren of te voorspellen
  • Om de voorkeuren van onze gebruikers te analyseren of te voorspellen om geaggregeerde en/of geanonimiseerde trendrapporten over het gebruik van de digitale inhoud van Pfizer te kunnen opstellen.
  • Om uw voorkeuren te analyseren of te voorspellen om onze interacties met u te verbeteren, i.e., om u de inhoud, producten en aanbiedingen (via de App, e-mails of digitale hulpmiddelen) te bezorgen waarvan we denken dat ze relevant kunnen zijn voor uw professionele interesses.
 • Om onze zakelijke activiteiten te ontplooien in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen en onze rechtmatige belangen te behartigen in het vrijwaren van onze zakelijke activiteiten, inclusief:
  • Om data-analyses en audits uit te voeren.
  • Om trends in het gebruik van onze Apps te identificeren en de effectiviteit van onze communicaties te analyseren.
  • Om fraude op te sporen, te verhinderen en te onderzoeken, inclusief (cyber)beveiligingscontrole en -preventie.
  • Om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.
  • Om onze producten en diensten te verbeteren of aan te passen.
  • Om uw toegang tot het gebruik van bepaalde producten of diensten te valideren.
  • Om de impact van onze producten en diensten op u en degenen voor wie u zorgt beter te begrijpen.
  • Om problemen op te volgen en erop te antwoorden, inclusief deelnemen aan toezicht door regelgevers, rapporteringsverplichtingen met betrekking tot bijwerkingen, productklachten en patiëntveiligheid.
  • Om onze zakelijke activiteiten te ontplooien en uit te breiden.

We gebruiken de gezondheidsgegevens die u aan ons bezorgt voor de doeleinden die we aan u bekendmaken wanneer we gegevens vragen in de App. 

We geven persoonlijke gegevens in de volgende gevallen vrij:

 • Aan onze (externe) dienstverleners om diensten te leveren zoals data-analyse, informatietechnologie en aanverwante infrastructuur, klantendienst, e-maildienst, auditing en andere diensten.
 • Om u te identificeren bij iedereen aan wie u een bericht stuurt via de App (zoals Zorgverstrekkers).

We gebruiken en geven uw persoonlijke gegevens ook vrij als we dit noodzakelijk of geschikt achten:

 • Om in overeenstemming te zijn met de van toepassing zijnde wetgeving en het toezicht door regelgevers en rapporteringsverplichtingen (hetgeen ook wetten kan omvatten van andere landen dan uw land van verblijf), om te antwoorden op verzoeken van publieke en overheidsinstellingen (hetgeen ook autoriteiten kan omvatten buiten uw land van verblijf), om samen te werken met rechtshandhavingsautoriteiten, of voor andere wettelijke redenen.
 • Om onze algemene voorwaarden af te dwingen.
 • Om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen en/of deze van onze filialen, van u of anderen te beschermen.
 • Om ons toe te staan bepaalde maatregelen te nemen of schade te beperken.

Als u contact opneemt met een lokale Pfizer-entiteit in verband met een bijwerking of voor ondersteuning voor de App (u vindt voor allebei de contactgegevens in de rubriek "Over ons" van de App), bent u niet verplicht persoonlijke informatie te verstrekken. De betreffende Pfizer-entiteit waarmee u contact opneemt, heeft geen toegang tot de informatie die via de App is gegenereerd of verzameld. De Pfizer-entiteit kan u om specifieke informatie vragen met betrekking tot het Pfizer-product dat u gebruikt of elk probleem dat u ondervindt met de App.

Bovendien kunnen we persoonlijke gegevens gebruiken, vrijgeven of overdragen aan een derde partij in het kader van een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, toewijzing, overdracht of andere beschikking van een deel of het geheel van onze zakelijke activiteiten, activa of voorraad (inclusief in het kader van een faillissement of gelijkaardige procedure).

We zullen mogelijk persoonlijke gegevens samenvoegen die u en andere gebruikers van de App aanleveren. Als we dit doen, kunnen we dergelijke geaggregeerde gegevens voor elk doel gebruiken en bekendmaken. Geaggregeerde gegevens identificeren u of een ander individu niet persoonlijk.

AUTOMATISCH VERZAMELDE GEGEVENS

We verzamelen bepaalde informatie ook automatisch op geaggregeerde basis (d.w.z. dat de informatie niet identificeerbaar is voor u als Primaire Gebruiker of Zorgverstrekker of voor het Kind), zoals:

 • Gegevens over uw toestel zoals schermresolutie, besturingssysteem, fabrikant en model van het toestel en taal. We gebruiken deze gegevens om ervoor te zorgen dat de App goed werkt.
 • Gegevens over uw gebruik van de App, inclusief bekeken inhoud, gebruikte functies, aantal gebruikers en sessies en duur van de sessie. We gebruiken deze gegevens om te begrijpen hoe gebruikers met de App omgaan en om de App-ervaring aan te passen en te verbeteren.

Analytische informatie wordt verzameld door middel van een tool voor mobiele apps, eigendom van Adobe Inc., die is ingebouwd in de App om gebruikersinteracties te meten. We gebruiken deze geaggregeerde informatie alleen voor statistische analytische doeleinden, wat ons helpt om de algemene betrokkenheid van gebruikers met de App beter te begrijpen en te optimaliseren. Voor meer informatie, ga naar www.adobe.com/privacy.html.

We kunnen per gebruikerssessie uw gedeeltelijk gemaskeerd IP-adres verzamelen, dat automatisch aan uw toestel wordt toegewezen door uw internetaanbieder. Een IP-adres kan geïdentificeerd en geregistreerd worden wanneer u de App opent, samen met het tijdstip van het bezoek. We gebruiken gedeeltelijk gemaskeerde IP-adressen voor doeleinden zoals het berekenen van gebruiksniveaus, het diagnosticeren van serverproblemen en het beheren van de App. We kunnen ook uw geschatte locatie (op stad- of regioniveau) afleiden van uw gedeeltelijk gemaskeerde IP-adres.

Als u geaggregeerde en niet-identificeerbare informatie voor analytische doeleinden (inclusief locatie-informatie) niet wilt delen met Pfizer, kunt u deze functionaliteit uitschakelen in de App-instelling. Als u deze functie uitschakelt, heeft dit geen invloed op de normale werking van de App.

Wij mogen de in deze rubriek beschreven gegevens voor elk doel gebruiken en openbaar maken, tenzij wij krachtens de toepasselijke wetgeving anders moeten handelen. Indien wij de in deze rubriek beschreven gegevens combineren met gegevens die volgens het toepasselijke recht als "persoonlijke gegevens" worden beschouwd, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonlijke gegevens, zoals hierboven beschreven, zolang deze gegevens worden gecombineerd.

INDIVIDUELE RECHTEN

 • U kunt de verzameling van persoonlijke gegevens door de App stopzetten door de App te verwijderen.
 • Als u wilt verzoeken om de persoonlijke gegevens die u ons via de App hebt verstrekt te bekijken, corrigeren, updaten, afschaffen, beperken of verwijderen, of als u wilt verzoeken om een elektronische kopie van deze persoonlijke gegevens te ontvangen met het oog op verzending naar een ander bedrijf, kunt u uw Account openen of bewerken of bepaalde hulpmiddelen in de App gebruiken (zoals het verwijderen van een Zorgverstrekker en al zijn gegevens uit de App, het verwijderen van alle gegevens die met de App gegenereerd zijn van het systeem van Pfizer of het uitschakelen van het verzamelen van geaggregeerde statistische informatie zoals hierboven vermeld).
 • Als u niet in staat bent om uw gegevens via de App te beheren, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in de rubriek "Over ons" van de App.  We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Laat ons in uw verzoek weten welke persoonlijke gegevens u wil aanpassen, of u deze verwijderd wil zien uit onze databank, of laat ons anderszins weten welke beperkingen u wil toegepast zien op ons gebruik ervan. Voor uw veiligheid zullen we mogelijk implementatieverzoeken met betrekking tot persoonlijke gegevens alleen implementeren indien deze afkomstig zijn van het e-mailadres waarmee deze persoonlijke gegevens zijn geassocieerd. We zullen indien nodig ook uw identiteit verifiëren voor we uw verzoek implementeren. We proberen om zo snel als redelijkerwijs kan worden verwezenlijkt aan uw verzoek te voldoen. Let wel dat we mogelijk bepaalde persoonlijke gegevens moeten bewaren voor archiveringsdoeleinden en/of om transacties te voltooien die u had geïnitieerd voor het verzoek voor wijziging of verwijdering.

U heeft mogelijk het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw gewoonlijke verblijfplaats, werkplek of plaats van vermeende inbreuk. Klik hier voor de contactgegevens van dergelijke instanties.

GEGEVENSBEVEILIGING

In het belang van de veiligheid van de gegevens die gegenereerd worden door en toegankelijk zijn via de App, wordt de App geleverd met een optie voor automatisch uitloggen. Standaard worden Gebruikers automatisch na 1 dag automatisch uitgelogd van de App, wat betekent dat u dagelijks moet inloggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de App. Gebruikers krijgen de optie om een langere periode voor het automatisch uitloggen in te stellen, of om de automatische uitlogoptie volledig uit te schakelen. U wordt geadviseerd om de standaard automatische uitloginstellingen alleen te wijzigen als u een algemene toegangscode voor uw apparaat hebt (bv. via wachtwoord of vingerafdrukauthenticatie).

Gegevens opgeslagen op de App zijn versleuteld. Gegevens die op afstand worden opgeslagen, worden opgeslagen in onze datacenters in de EU en verzonden via versleutelde transmissie. Wij streven ernaar redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen te nemen om de informatie die u ons binnen de App verstrekt te beschermen. Helaas is geen enkel systeem voor gegevensoverdracht of -opslag gegarandeerd 100% veilig. Als u redenen heeft om aan te nemen dat uw interactie met ons niet meer veilig is, gelieve ons dan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Houd er rekening mee dat we de beveiliging van uw apparaat of andere apps die u op uw apparaat gebruikt niet controleren en hier niet verantwoordelijk voor zijn. De bovengenoemde veiligheidsmaatregelen hebben alleen betrekking op de App en zijn niet van toepassing op iets wat u buiten de App doet. Wanneer u gebruik maakt van de optie om een gecompileerd rapport te genereren, wordt u aangeraden om het rapport met zorg en veiligheid te behandelen, bijvoorbeeld door het rapport alleen op uw apparaat te bekijken of het direct vanaf het apparaat af te drukken.

BEWAARTERMIJN

We bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als nodig of toegestaan in het licht van het doeleinde/de doeleinden waarvoor deze zijn verkregen en zoals uiteengezet in deze privacyverklaring. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, zijn onder meer: (i) de tijdsduur waarin we een permanente relatie met u hebben en de App aan u aanbieden; (ii) of er een wettelijke verplichting is waaraan we onderworpen zijn; of (iii) of bewaring raadzaam is in het licht van onze juridische positie (zoals met betrekking tot de handhaving van de gebruiksvoorwaarden van de App, toepasselijke verjaringstermijnen, rechtszaken of onderzoeken door toezichthoudende instanties).

Als u als Primaire Gebruiker of Zorgverstrekker de App gedurende 12 maanden niet opent, zal het systeem u een e-mail sturen en u informeren over de inactiviteit. Als u uw account vervolgens niet binnen 30 dagen na de e-maildatum opent, worden al uw gegevens, inclusief uw accountgegevens, uit ons systeem verwijderd. Nadat de gegevens zijn verwijderd, sturen wij u een e-mail met de gegevens en accountgegevens die uit het systeem zijn verwijderd.

DIENSTEN VAN DERDEN

Deze privacyverklaring heeft geen betrekking op, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking van gegevens of beveiligingspraktijken of andere praktijken van derden, inclusief derden die een dienst uitoefenen waarnaar de App linkt. De opname van een link in de App betekent niet dat wij de gekoppelde dienst hebben goedgekeurd.

GEBRUIK DOOR MINDERJARIGEN

Deze App is alleen bedoeld om geïnstalleerd te worden op een apparaat dat aan u als Primaire Gebruiker en/of Zorgverstrekker toebehoort en om door u of onder uw toezicht te worden gebruikt. Primaire Gebruikers en Zorgverstrekkers mogen geen minderjarigen zijn (volgens het toepasselijk recht). Minderjarige Kinderen (volgens toepasselijk recht) die gebruik maken van de App mogen dit alleen doen onder toezicht van een Primaire Gebruiker. Als Primaire Gebruiker verklaart en garandeert u dat u de wettelijke voogdij hebt over het Kind dat de App gebruikt (en dat u deze bevoegdheid op verzoek aan Pfizer kunt aantonen) en stemt u in met alle persoonlijke gegevens van het Kind die zijn verzameld en verwerkt door het gebruik van de App.

UPDATES

Van tijd tot tijd zullen we deze privacyverklaring bijwerken. Alle wijzigingen worden van kracht wanneer we de herziene privacyverklaring in de App publiceren. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op de "Laatst bijgewerkte" datum die hierboven wordt weergegeven.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens onder deze privacyverklaring is

Pfizer Limited, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey KT20 7NS

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of als u individuele rechten wenst uit te oefenen, neem dan contact met ons op via [email protected] of schrijf naar het volgende adres:

Pleinlaan 17, 1050 Brussel, België

U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming voor uw land of regio, indien van toepassing. Ga naar DPO.Pfizer.com voor hun contactgegevens.