Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: Mai, 2018

PFIZER EØS PERSONVERNERKLÆRING

PFIZER EØS PERSONVERNERKLÆRING

Medisinsk informasjon, produktklager og legemiddelsikkerhet

 

Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som du frivillig velger å gi til våre EØS-baserte representanter for medisinsk informasjon, produktklager og legemiddelsikkerhet, og når du kontakter oss i EØS per telefon, e-post, telefaks, post eller kontaktskjema for å spørre om medisinsk informasjon, rapportere en klage eller bivirkninger knyttet til produktene våre. Personopplysninger er data som identifiserer deg som person eller som er relatert til et identifiserbart individ.

Når du kontakter oss per telefon eller kontaktskjema, vil vi be om personopplysningene beskrevet nedenfor.

Dersom du er helsepersonell:

 • Navn og kontaktinformasjon (postadresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Informasjon knyttet til dine spesialiteter og yrke
 • Informasjon knyttet til bruken av produktene våre

Dersom du ikke er helsepersonell:

 • Navn og kontaktinformasjon (postadresse, telefonnummer, e-postadresse)
 • Informasjon knyttet til bruken av produktene våre
 • Dersom du rapporterer en bivirkning, kan vi også be om kjønn og fødselsdato.

Vennligst ikke gi oss informasjon om en annen identifiserbar person (f.eks. din pasient eller en slektning). For eksempel, hvis du rapporterer en bivirkning for pasienten din eller en slektning, ber vi deg ikke opplyse pasientens eller slektningens navn eller adresse. Dersom du gir oss informasjon knyttet til en annen identifiserbar person, innebærer det at du må ha fullmakt til å dele disse opplysningene, og tillate oss å bruke dataene som beskrevet i denne personvernerklæringen.

SLIK BRUKER VI PERSONOPPLYSNINGER

Vi bruker personopplysninger til:

 • Å oppfylle våre lovlige og forskriftsmessige forpliktelser om rapportering av bivirkninger, produktklager og pasientsikkerhet knyttet til våre produkter. Som en del av dette kan vi kontakte deg hvis vi trenger ytterligere opplysninger om bivirkninger eller klagen som du
  har rapportert.
 • Å svare på henvendelsene dine og gi deg god kundeservice, inkludert sporing og svar på bekymringer, og til kvalitetssikringsformål; slike bruksområder er i henhold til vår legitime interesse i å tilby eller tilrettelegge for nøyaktig og rettidig informasjon om våre produkter eller med ditt samtykke.
 • Å drifte virksomheten vår for å overholde våre juridiske forpliktelser, for statistiske formål eller for å overholde legitime interesser for å opprettholde virksomheten. Å drifte virksomheten
  vår inkluderer:
  • Å verifisere at du er kvalifisert til å få tilgang til visse produkter, tjenester og data som kun kan gis til lisensiert helsepersonell.
  • Å analysere eller forutsi helsepersonells preferanser for å identifisere aggregerte trender for å utvikle, forbedre eller endre våre produkter, tjenester og forretningsaktiviteter.
  • Å beskytte våre rettigheter, andres personvern, sikkerhet eller eiendom, og/eller det samme for våre tilknyttede selskaper, deg eller andre.

Pfizer vil bruke dine helserelaterte eller andre sensitive personopplysninger om deg som du frivillig velger å gi oss på grunnlag av ditt samtykke, med unntak av situasjoner hvor vi er pålagt å bruke disse personopplysningene for å overholde en lov eller forskrift, for eksempel når du rapporter en bivirkning. Dersom vi bruker personopplysninger basert på ditt samtykke, kan du til enhver tid trekke tilbake samtykket ditt.
 

SLIK OFFENTLIGGJØR VI PERSONOPPLYSNINGER

Vi videreformidler personopplysninger til andre Pfizer-selskaper for de formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen, og til våre tredjepartsleverandører for å yte tjenester, som for eksempel informasjonsteknologi og relatert infrastrukturforsyning, kundeservice, e-postlevering, revisjon og
andre tjenester.

Vi kan også videreformidle personopplysningene dine som vi mener er nødvendige eller hensiktsmessige for å overholde gjeldende lovgivning og våre lovgivningsmessige overvåkings- og rapporteringsforpliktelser (som kan inkludere lover utenfor ditt bostedsland), for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter (som kan omfatte myndigheter utenfor ditt bostedsland), for å samarbeide med rettshåndhevelse eller av andre juridiske årsaker.

I tillegg kan vi bruke, offentliggjøre eller overføre personopplysninger til tredjeparter i forbindelse med omorganisering, fusjon, salg, joint venture, oppdrag, overføring eller annen disposisjon av hele eller deler av vår virksomhet, eiendeler eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosesser) eller for å beskytte våre rettigheter, andres personvern, sikkerhet eller eiendom, og/eller det samme for våre tilknyttede selskaper, deg eller andre.

Vi kan aggregere informasjonen du og andre personer gir oss. Hvis vi gjør det, kan vi bruke og videreformidle slik aggregert informasjon til alle formål. Aggregert informasjon identifiserer hverken deg eller noen annen person direkte eller indirekte.
 

INDIVIDUELLE RETTIGHETER

Hvis du vil be om å gjennomgå, korrigere, begrense, slette eller innvende bruken av personopplysningene du har gitt oss, eller hvis du ønsker å be om å motta en elektronisk kopi av slike personopplysninger for formål å overføre dem til et annet selskap, kan du ta kontakt med oss som angitt i Kontakt oss-delen. Vi vil svare på forespørselen din i samsvar med gjeldende lov.

I din forespørsel bør du fortelle oss hvilke personopplysninger du vil ha endret, om du vil at de skal slettes i databasen vår, eller gi oss beskjed om hvilke begrensninger du vil sette for vår bruk av disse opplysningene. For å beskytte deg, må vi kanskje verifisere identiteten din før vi implementerer forespørselen din. Vær oppmerksom på at vår evne til å oppfylle forespørselen din vil være begrenset dersom den hindrer oss i å overholde våre lovbestemte eller forskriftsmessige forpliktelser. Vi vil forsøke å overholde forespørselen din så snart det er praktisk mulig.

DATASIKKERHET

Vi søker å bruke rimelige organisatoriske, tekniske og administrative tiltak for å beskytte personopplysningene dine. Vi kan dessverre ikke garantere at personopplysningene er 100 % sikre.
 

OPPBEVARINGSPERIODE

Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig eller tillatt i lys av formålet/formålene de ble innhentet for og som beskrevet i denne personvernerklæringen. Kriteriene som brukes til å bestemme våre oppbevaringsperioder inkluderer: (i) hvor lang tid vi har et løpende forhold til deg; (ii) om vi er underlagt en lovlig forpliktelse; eller (iii) om oppbevaring er tilrådelig i lys av vår juridiske stilling (for eksempel når det gjelder eventuelle vilkår og avtaler, gjeldende rettningslinjer om begrensninger, rettssaker eller forskriftsmessige undersøkelser).

GRENSEOVERFØRSEL

Dataene vi samler inn kan lagres og behandles i ethvert land der vi har fasiliteter eller hvor vi engasjerer tjenesteleverandører, inkludert i USA og hvor våre tilknyttede selskaper opererer.

Noen ikke-EØS-land anerkjennes av Europakommisjonen for å gi et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse i henhold til EØS-standarder (den fullstendige listen over disse landene er tilgjengelig ). For overføringer fra EØS til land som ikke anses å være tilstrekkelige av Europa-kommisjonen, har vi fått på plass tilstrekkelige tiltak, for eksempel ved å sikre at mottakeren er bundet av EU-standardkontraktsklausuler for å beskytte personopplysningene dine. Du kan få en kopi av disse tiltakene ved å ta kontakt med oss som angitt i Kontakt oss-delen nedenfor.
 

BRUK AV MINDREÅRIGE

Vi samler ikke bevisst informasjon fra barn, med unntak av det som er tillatt etter gjeldende lov.
 

OPPDATERINGER

Vi oppdaterer denne personvernerklæringen med jevne mellomrom. Eventuelle endringer trer i kraft når vi publiserer den reviderte personvernerklæringen. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert fra og med «Sist oppdatert»-datoen vist ovenfor.
 

KONTAKT OSS

Selskapet som er ansvarlig for innsamling, bruk og offentliggjøring av personopplysningene dine under denne personvernerklæringen i ditt land eller region er tilgjengelig her.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, vennligst kontakt den ansvarlige Pfizer-enheten i ditt land eller region som angitt her.

Hvis du ønsker å utøve noen individuelle rettigheter, vennligst kontakt oss på www.pfizer.com/individualrightsgdpr eller kontakt den ansvarlige Pfizer-enheten i ditt land eller region som angitt her.

Du kan også ta kontakt med vårt personvernombud som er ansvarlig for ditt land eller din region, hvis det er aktuelt. For å finne kontaktinformasjonen deres, går du til DPO.Pfizer.com.

INNLEVERE EN KLAGE HOS TILSYNSMYNDIGHET

Du har rett til å sende inn en klage til en databeskyttelsesmyndighet som er kompetent for ditt vanlige bosted, arbeidssted eller sted for påstått overtredelse. Vennligst klikk  for å kontakte disse myndighetene.