Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

GroAssist

GroAssist® PERSONVERN

Sist oppdatert: 13 september 2018

Pfizer Inc. ("Pfizer") respekterer ditt personvern. Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi behandler informasjon som samles in via mobilappen GroAssist ("Appen"). Ved å bruke appen samtykker du til disse retningslinjene for personvern.

GENERELL INFORMASJON OM APPEN

Appen er utformet for å gjøre det enklere å følge opp behandlingen i dagliglivet når det administreres av pasienter under 18 år ("Barnet"). Brukere som har tillatelse til å bruke appen, er foresatte eller foreldre til barnet ("primærbrukere") og andre omsorgspersoner som er utpekt av primærbrukeren ("omsorgspersoner") og er primærbrukerens ansvar. I EU omtales disse samlet som "brukerne" som bruker appen.

Appen krever at brukere angir en aktiveringskode som primærbrukeren har fått av helsepersonell, eller at de angir en omsorgsperson-kode som primærbrukeren har gitt til en omsorgsperson. Alle brukere må opprette en konto (som består av e-postadresse og passord) for å kunne bruke appen. Du kan aktivere kontoen din via bekreftelseslenken som blir sendt til e-postadressen din.

Appen skal kun installeres på en enhet som tilhører deg som primærbruker og/eller omsorgsperson, og skal kun brukes av deg eller under tilsyn av deg. Se delene Bruksvilkår og Tiltenkt bruk i appen for mer informasjon om funksjonene i og bruk av appen.

INFORMASJONEN DU ANGIR

Når du bruker appen, samler appen inn og behandler informasjon om både deg og barnet (begge deler er "brukerinformasjon"). Noe brukerinformasjon er påkrevd for at appen skal fungere (f.eks. for opprettelse av konto). Annen brukerinformasjon er valgfri og blir kun samlet inn hvis du velger å legge den inn i appen, for eksempel hvis du utnevner en omsorgsperson eller bruker appens tilleggsfunksjoner (for eksempel registrerer dagboknotater, påminnelser om timeavtaler eller barnets høyde og vekt for å spore fremgangen). Brukerinformasjon kan for eksempel bestå av (* angir påkrevd informasjon):

Primærbruker/omsorgsperson

 • E-postadresse* og passord*
 • Primærbrukerens navn / omsorgspersonens navn*
 • Belønninger som primærbrukeren/omsorgspersonen gir til barnet (bilde- og/eller fritekstfelt)
 • Omsorgspersonens mobilnummer slik at primærbrukeren kan sende ham/henne en invitasjon til å bli med i omsorgspersonens nettverk

Barn

 • Fornavn*
 • Bilde
 • Injeksjoner (tidspunkt for daglige injeksjoner, sted på kroppen og barnets sinnsstemning når injeksjonen gis)
 • Høyde og vekt
 • Timeavtaler hos legen (dato-, klokkeslett- og fritekstfelt)
 • Dagbokoppføringer (fritekstfelt)
 • Belønninger som barnet har fått (bilde- og/eller fritekstfelt)

Når du som primærbruker eller omsorgsperson gir barnet bilder som belønning, må du ikke legge inn bilder av identifiserbare personer, deriblant barn. Hvis du laster opp eller legger inn bilder, må du kun legge inn bilder av deg selv eller personer som uttrykkelig har gitt sitt samtykke til dette.

Hvis du som primærbruker inviterer andre til å bli med i nettverket av omsorgspersoner, må du bekrefte at du har myndighet til å (i) gi omsorgspersoner tilgang til data som er samlet inn og lagret via appen, og ii) tillate at vi samler inn og bruker informasjonen om omsorgspersonene, blant annet for å kunne invitere dem (via e-post eller tekstmelding) på dine vegne til å bruke appen som en del av omsorgspersonnettverket, og viderebehandle denne informasjonen, som beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

Når du som primærbruker eller omsorgsperson, oppgir personlig informasjon om barnet i appen (inkludert bilder), som skal behandles som beskrevet i disse retningslinjene for personvern, erklærer du at du har myndighet til å gjøre dette også på vegne av andre juridiske representanter for barnet.

Du erklærer at det enten ikke er nødvendig å innhente autorisasjon fra andre personer relatert til det ovennevnte, eller at du har innhentet slik autorisasjon skriftlig, at autorisasjonene er gyldige og at de kan leveres til Pfizer når som helst på forespørsel.

HVORDAN VI BRUKER OG OFFENTLIGGJØR DEN INFORMASJONEN DU GIR

Vi kan bruke informasjonen du gir, for å:

 • levere appens funksjoner og yte relatert kundeservice til deg.
 • svare på dine spørsmål og oppfylle dine forespørsler, f.eks. sende deg varsler og melding om tilbakestilling av passord.
 • sende deg administrativ informasjon, f.eks. informasjon angående appen og endringer i vilkårene.
 • gjøre det mulig for deg å sende meldinger til en annen person, f.eks. en omsorgsperson.
 • overholde vilkårene for appen.
 • samle og/eller anonymisere dataene for å få en bedre forståelse av hvordan appen brukes, og analysere og forutsi bruksmønstre.

Vi kan offentliggjøre informasjonen du gir oss:

 • overfor våre (tredjeparts) tjenesteleverandører for å kunne levere tjenester som informasjonsteknologi og relatert infrastruktur, e-posttjenester og andre tjenester.
 • for å identifisere deg overfor alle som du sender en melding til via appen (f.eks. omsorgspersoner).
 • overfor en tredjepart ved omorganisering, fusjon, salg, samarbeidsprosjekt, tilordning, overføring eller andre disposisjoner av alle eller deler av vår virksomhet, våre verdier eller aksjer (inkludert i forbindelse med konkurs eller lignende prosesser).

Vi kan også bruke og offentliggjøre informasjonen du gir oss, hvis vi mener dette er nødvendig eller riktig: (a) i henhold til gjeldende lovgivning, inkludert lover i andre land enn landet du bor i; (b) for å oppfylle krav i forhold til juridiske prosesser; (c) for å svare på forespørsler fra offentlige og statlige myndigheter, inkludert myndigheter i andre land enn landet du bor i; (d) for å håndheve våre vilkår; (e) for å beskytte vår virksomhet og virksomheten til våre tilknyttede selskaper; (f) for å beskytte våre rettigheter, vår sikkerhet eller eiendom, og/eller våre tilknyttede selskapers, din eller andres sikkerhet og eiendom; og (g) for å gjøre det mulig for oss å håndheve tilgjengelige rettsmidler eller begrense skade vi kan bli påført.

INFORMASJON SOM SAMLES INN TIL AGGREGERTE ANALYSER

Vi samler automatisk inn bestemt informasjon på aggregert basis (dvs. at informasjonen ikke kan identifisere deg som primærbruker eller omsorgsperson eller identifisere barnet), f.eks. antall brukere og økter, øktenes varighet, operativsystemer og enhetsmodeller. Vi kan også bruke informasjon om din enhets plassering på aggregert basis, for å registrere anonymt hvor appen brukes. Vi gjør dette ved å registrere den delvis maskerte IP-adressen per brukerøkt. Dette gjør det mulig for oss å fastslå i hvilken by eller region enheten befinner seg.

Analyseinformasjon samles inn via et verktøy for mobilapper (utviklet av Adobe Inc), som er lagt inn i appen for å måle brukerinteraksjoner. Vi bruker denne aggregerte informasjonen kun til statistiske analyser som hjelper oss å oppnå en bedre forståelse av og optimalisere den generelle brukeropplevelsen for appen.

Hvis du ikke ønsker å dele aggregert og ikke-identifiserbar informasjon for analyseformål (inkludert informasjon om sted) med Pfizer, kan du slå av denne funksjonen i app-innstillingene. Dette påvirker ikke den vanlige funksjonaliteten til appen.

TJENESTER FRA TREDJEPARTER

Disse retningslinjene for personvern omfatter ikke, og vi er ikke ansvarlig for, innsamling, bruk, offentliggjøring av informasjon eller sikkerhetspraksis eller annen praksis vedrørende informasjon, foretatt av tredjepart, inkludert tredjeparter som drifter en tjeneste som appen er koblet til. Selv om en lenke er inkludert i appen, innebærer ikke dette at vi godkjenner tjenesten som det lenkes til.

SIKKERHET

Av hensyn til sikkerheten til dataene som genereres av og er tilgjengelige via appen, leveres appen med et alternativ for automatisk avlogging. Brukere blir som standard logget ut av appen etter 1 dag. Dette betyr at du må logge deg på hver dag med brukernavn og passord for å få tilgang til appen. Brukere kan angi en lengre periode før automatisk avlogging aktiveres, eller de kan deaktivere automatisk avlogging helt. Det anbefales at du kun endrer standardinnstillingene for automatisk avlogging hvis du har en generell sikkerhetspålogging til enheten (f.eks. via autentisering med passord eller fingeravtrykk).

Dataene som lagres i appen, blir kryptert. Data som lagres eksternt, lagres i våre datasentre i EU og overføres kryptert. Vi bestreber oss på å bruke hensiktsmessige organisasjonsmessige, tekniske og administrative tiltak for å beskytte informasjonen du gir oss i appen. Dessverre kan ingen dataoverførings- eller lagringssystemer garanteres å være 100 % sikre. Hvis du har grunn til å tro at din kommunikasjon med oss ikke lenger er sikker, ber vi deg om å varsle oss omgående på telefon +47 67 52 61 00 og be om å bli satt over til personvernombudet.

Vær oppmerksom på at vi ikke kan kontrollere og ikke er ansvarlige for sikkerheten til enheten din eller andre apper du bruker på enheten. De ovennevnte sikkerhetstiltakene gjelder kun for appen vi leverer, og gjelder ikke for det du gjør utenfor vår app. Hvis du bruker alternativet for å generere en samlet rapport, anbefales du å håndtere rapporten med forsiktighet og på en sikker måte, f.eks. ved kun å vise rapporten på enheten din eller skrive ut rapporten direkte fra enheten.

DIN KONTROLL OVER PERSONOPPLYSNINGER

Du kan hindre appen i å samle inn informasjon som du har registrert i appen, ved å avinstallere appen.

Hvis du ønsker å få tilgang til, gjennomgå, korrigere, oppdatere, skjule eller slette personopplysninger som du har gitt oss via appen (f.eks. da du opprettet kontoen), kan du åpne eller redigere kontoen din eller bruke bestemte verktøy i appen (f.eks. for å slette en omsorgsperson og alle hans/hennes data fra appen, for å slette alle data som er generert med appen fra Pfizers systemer, eller for å slå av innsamling av aggregert statistisk informasjon, som beskrevet ovenfor).

Hvis du ikke klarer å behandle informasjonen din via appen, ber vi deg om å kontakte oss på telefon +47 67 52 61 00 og be om å bli satt over til personvernombudet. Du må da informere oss om hvilke personopplysninger du ønsker å få endret, om du vil at de skal slettes fra databasen vår, eller hvilke andre begrensninger du ønsker å pålegge oss ved bruk av informasjonen. Av hensyn til din sikkerhet kan vi kun etterkomme forespørsler angående personopplysninger som er tilknyttet den e-postadressen du bruker når du sender oss forespørselen, og det kan hende at vi må få bekreftet din identitet før vi kan etterkomme forespørselen. Vi vil prøve å etterkomme forespørselen din så raskt som mulig.

Vær oppmerksom på at vi kanskje må beholde bestemte typer informasjon av hensyn til vår egen dokumentasjon og/eller for å kunne fullføre eventuelle transaksjoner du påbegynte før du ba om endring eller sletting.

OPPBEVARINGSPERIODE

Vi vil oppbevare informasjonen du oppgir, så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern, med mindre en lengre oppbevaringsperiode er nødvendig eller tillatt ved lov.

Hvis du som primærbruker eller omsorgsperson ikke åpner appen på 12 måneder, vil systemet sende deg en e-post og informere deg om inaktiviteten. Hvis du ikke åpner kontoen din innen 30 dager etter datoen på e-posten, blir alle dataene dine fjernet fra vårt system, inkludert kontoinformasjonen din. Når dataene er fjernet, sender vi deg en e-post som informerer om hvilke data og hvilken kontoinformasjon som er fjernet fra systemet.

MINDREÅRIGE OG BRUK

Denne appen skal kun installeres og brukes på en enhet som tilhører en primærbruker og/eller en omsorgsperson. Primærbrukere og omsorgspersoner kan ikke være mindreårige (i henhold til gjeldende lov). Mindreårige barn (i henhold til gjeldende lov) må kun bruke appen under veiledning og tilsyn fra en primærbruker. Som primærbruker erklærer du at du har foreldrerett til barnet som bruker appen, og at du samtykker i at barnets personopplysninger kan samles inn og behandles gjennom bruk av appen.

OPPDATERINGER

Vi kan oppdatere disse retningslinjene for personvern fra tid til annen. Eventuelle endringer trer i kraft idet vi publiserer de reviderte retningslinjene for personvern i appen. Dersom du fortsetter å bruke appen etter slike endringer, betyr det at du godtar de reviderte retningslinjene for personvern. Disse retningslinjene for personvern ble sist oppdatert på datoen for "Sist oppdatert" som vises ovenfor.