Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Last Updated: toukokuussa 2018

PFIZER EEA PRIVACY NOTICE FINLAND

PFIZERIN TIETOSUOJAILMOITUS ETA-ALUEELLE:

LÄÄKETIETOPALVELU, TUOTEVALITUKSET JA LÄÄKETURVA

 

Tämä tietosuojailmoitus koskee henkilötietoja, joita olet päättänyt vapaaehtoisesti antaa ETA-alueella toimiville lääketietopalvelusta, tuotevalituksista tai lääkkeiden turvallisuudesta vastaaville edustajille, ja silloin, kun otat yhteyttä meihin ETA-alueella puhelimitse, sähköpostitse, faksilla, postitse, lomakkeella tai chatin kautta saadaksesi lääketietopalvelua, esittääksesi valituksia tai ilmoittaaksesi tuotteisiimme liittyvistä haittavaikutuksista. Henkilötiedot ovat tietoja, joista sinut voidaan tunnistaa henkilönä tai jotka viittaavat suoraan tai epäsuorasti tunnistettavaan henkilöön.

Jos otat meihin yhteyttä puhelimitse, lomakkeella tai chatin kautta, pyydämme yhteydenoton aikana henkilötietojasi seuraavasti:

Jos olet terveydenhuollon ammattilainen:

 • nimi ja yhteystiedot (esimerkiksi postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite)
 • erikoisaloihisi ja ammattiisi liittyvät tiedot
 • tuotteidemme käyttöösi liittyvät tiedot.

Jos et ole terveydenhuollon ammattilainen:

 • nimi ja yhteystiedot (esimerkiksi postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite)
 • tuotteidemme käyttöösi liittyvät tiedot
 • jos ilmoitat haittavaikutuksesta, voimme kysyä myös sukupuoltasi ja syntymäaikaasi.

Pyydämme, ettet ilmoita meille kehenkään muuhun tunnistettavissa olevaan henkilöön (esim. potilaaseesi tai sukulaiseesi) liittyviä tietoja. Jos esimerkiksi ilmoitat haittavaikutuksesta potilaasi tai sukulaisen puolesta, älä kerro meille potilaan tai sukulaisen nimeä tai osoitetta. Jos annat meille toiseen, tunnistettavissa olevaan henkilöön liittyviä tietoja, annat meidän ymmärtää, että sinulla on lupa jakaa nuo tiedot ja sallia meidän käyttää tietoja tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla.
 

KUINKA KÄYTÄMME HENKILÖTIETOJA

Käytämme henkilötietoja

 • täyttääksemme haittavaikutuksista ilmoittamista, tuotevalituksia ja potilasturvallisuutta tuotteidemme yhteydessä koskevat lakisääteiset ja muuhun sääntelyyn perustuvat velvoitteemme. Osana tätä saatamme ottaa sinuun yhteyttä, jos tarvitsemme lisätietoja ilmoittamastasi haittavaikutuksesta tai tekemästäsi valituksesta.
 • vastataksemme kysymyksiisi ja tarjotaksemme sinulle asiakaspalvelua, johon sisältyvät seuranta ja huolenaiheisiin reagoiminen, sekä laadunvarmistustarkoituksiin; nämä käyttötarkoitukset perustuvat oikeutettuun etuumme tuotteitamme koskevien paikkansapitävien ja ajantasaisten tietojen antamisessa tai edistämisessä, tai käyttö tapahtuu suostumuksellasi.
 • harjoittaaksemme muutoin liiketoimintaamme täyttääksemme lailliset velvoitteemme, tilastollisiin tarkoituksiin tai saavuttaaksemme oikeutetut etumme liiketoimintamme ylläpitämisessä. Liiketoimintamme harjoittamiseen sisältyy:
  • käyttöoikeutesi varmistaminen tiettyihin tuotteisiin, palveluihin ja tietoihi, joita voidaan tarjota vain terveydenhuollon ammattilaisille.
  • terveydenhuollon ammattilaisten mieltymysten analysointi tai ennustaminen, jotta voimme tunnistaa koontitasolla trendejä tuotteidemme, palveluidemme ja liiketoimiemme kehittämiseksi, parantamiseksi tai muokkaamiseksi.
  • omien ja/tai osakkuusyhtiöidemme, sinun tai muiden oikeuksien, yksityisyyden, turvallisuuden tai omaisuuden suojaaminen.

Pfizer käyttää terveyteen liittyviä tai muita arkaluontoisia henkilötietoja, joita päätät vapaaehtoisesti luovuttaa meille, suostumuksesi perusteella, paitsi jos meidän on käytettävä kyseisiä henkilötietoja lakisääteisen tai sääntelyyn perustuvan velvoitteemme täyttämiseksi esimerkiksi haittavaikutuksesta ilmoittaessasi. Jos käytämme henkilötietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa perua suostumuksesi.
 

KUINKA LUOVUTAMME HENKILÖTIETOJA

Luovutamme henkilötietoja toisille Pfizer-yhtiöille tässä tietosuojailmoituksessa kuvattuihin tarkoituksiin ja palveluja tarjoaville kolmansille osapuolille. Tällaisia palveluja ovat mm. tietotekniikka ja siihen liittyvän infrastruktuurin tarjoaminen, asiakaspalvelu, sähköpostien toimittaminen, tilintarkastus ja
muut palvelut.

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi myös silloin, kun uskomme sen olevan tarpeen tai asianmukaista noudattaaksemme sovellettavaa lakia ja sääntömääräisiä tarkkailu- ja ilmoitusvelvollisuuksiamme (joihin voi kuulua asuinmaasi ulkopuolisia lakeja), vastataksemme viranomaisten ja valtion viranomaisten (joihin voi kuulua asuinmaasi ulkopuolisia viranomaisia) pyyntöihin, tehdäksemme yhteistyötä poliisiin kanssa tai muista laillisista syistä.

Lisäksi voimme käyttää, paljastaa tai siirtää henkilötietoja kolmannelle osapuolelle koko liiketoimintamme, varojemme tai varaston tai osan niistä uudelleenjärjestelyn, fuusion, myynnin, yhteisyrityksen, oikeussiirron, siirron tai muun järjestelyn (mukaan lukien konkurssi tai vastaava menettely) yhteydessä tai suojataksemme yhtiömme, tytäryhtiöidemme, sinun tai muiden oikeuksia, yksityisyyttä, turvallisuutta tai omaisuutta.

Voimme koostaa sinun ja muiden antamia tietoja. Jos teemme sen, voimme käyttää ja julkistaa näitä koontitietoja mihin tahansa tarkoitukseen. Koontitiedoista ei voida tunnistaa suoraan eikä epäsuorasti sinua eikä ketään muutakaan.
 

YKSILÖN OIKEUDET

Jos haluat pyytää saada tarkastella, korjata, rajoittaa tai poistaa henkilötietoja tai vastustaa meille antamiesi henkilötietojen käsittelyä tai jos haluat pyytää saada sähköisen kopion näistä henkilötiedoista välittääksesi ne jollekin toiselle yhtiölle, voit ottaa meihin yhteyttä Yhteystiedot-osiossa esitetyllä tavalla. Vastaamme pyyntöösi sovellettavan lain mukaisesti.

Kerro pyynnössäsi, mitä henkilötietoja haluat muutettavan, haluatko, että ne piilotetaan tietokannassamme, tai kerro meille muutoin, mitä rajoituksia haluat asettaa niiden käytölle. Turvallisuutesi vuoksi meidän on ehkä varmistettava henkilöllisyytesi ennen pyyntösi toteuttamista. Huomaa, että mahdollisuutemme toteuttaa pyyntösi ovat rajalliset, jos se estää meitä suorittamasta lakisääteisiä tai sääntelyyn perustuvia velvollisuuksiamme. Pyrimme noudattamaan pyyntöäsi niin pian kuin on käytännössä mahdollista.
 

TIETOTURVA

Pyrimme käyttämään kohtuullisia organisatorisia, teknisiä ja hallinnollisia toimenpiteitä henkilötietojesi suojaamiseksi. Valitettavasti emme voi taata, että henkilötietosi ovat täysin turvassa.
 

SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietosi niin kauan kuin on tarpeen tai sallittua sen käyttötarkoituksen tai niiden käyttötarkoitusten, jota tai joita varten ne on hankittu, mukaan ja tässä tietosuojailmoituksessa kuvatulla tavalla. Säilytysajat määrääviä kriteereitä ovat mm. (i) sen ajan pituus, jolloin olemme tekemisissä kanssasi; (ii) meitä koskeva lakiin perustuva velvollisuus; tai (iii) tilanne, jossa tietojen säilyttäminen on suositeltavaa lainmukaisen asemamme vuoksi (kuten käyttöehtojen, soveltuvien vanhentumissääntöjen, oikeudenkäynnin tai viranomaisten tutkimusten noudattamiseksi).
 

SIIRTO MUIHIN MAIHIN

Keräämiämme tietoja voidaan säilyttää ja käsitellä missä tahansa maassa, jossa meillä on toimipisteitä tai jossa käytämme palveluntarjoajia, mukaan lukien Yhdysvallat ja maat, joissa samaan yritysryhmään kuuluvat yhtiöt toimivat.

Euroopan komissio on todennut joidenkin Euroopan talousalueen ulkopuolisten maiden tarjoavan riittävän, ETA:n standardien mukaisen tietosuojatason (täydellinen luettelo näistä maista on täällä osoitteessa). Jos siirto tehdään ETA-alueelta maihin, joiden tietosuojan tasoa Euroopan komissio ei katso riittäväksi, olemme ottaneet käyttöön riittävät toimet henkilötietojesi suojaamiseksi, esimerkiksi varmistamalla, että vastaanottajaa sitovat EU:n vakiosopimuslausekkeet. Voit saada kopion näistä toimista ottamalla yhteyttä meihin Yhteystiedot-osiossa esitetyllä tavalla.
 

ALAIKÄISTEN SUORITTAMA KÄYTTÖ

Emme tietoisesti kerää lasten tietoja muutoin kuin sovellettavan lain sallimalla tavalla.
 

PÄIVITYKSET

Päivitämme aika ajoin tätä tietosuojailmoitusta. Kaikki muutokset tulevat voimaan silloin, kun julkaisemme päivitetyn tietosuojailmoituksen. Tämä tietosuojailmoitus päivitettiin viimeksi edellä mainitun kohdan "Päivitetty viimeksi" päivämääränä.
 

YHTEYSTIEDOT

Yhtiö, joka vastaa henkilötietojesi keräämisestä, käytöstä ja luovuttamisesta tämän Tetosuojailmoituksen nojalla omassa maassasi tai omalla alueellasi, käy ilmi täältä.

Jos sinulla on kysyttävää tästä Tietosuojailmoituksesta, ota yhteyttä maasi tai alueesi vastuulliseen Pfizer-yksikköön, joka käy ilmi täältä.

Jos haluat pyytää saada käyttää joitakin rekisteröidyn oikeuksia, ota yhteyttä osoitteeseen www.pfizer.com/individualrightsgdpr tai ota yhteyttä maasi tai alueesi vastuulliseen Pfizer-yksikköön, joka käy ilmi täältä.

Voit myös ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme,joka vastaa maastasi tai alueestasi, mikäli tämä soveltuu. Tietosuojavastaavan yhteystiedot ovat saatavilla osoitteessa DPO.Pfizer.com.

KANTELUN TEKEMINEN SÄÄNTELYVIRANOMAISELLE

Sinulla on olla oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, joka on päätösvaltainen asuinpaikassasi, työpaikallasi tai paikassa, jossa väitetty rikkomus sattui. Napsauta tästä nähdäksesi näiden viranomaisten yhteystiedot.